0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Sonicitate
 3. Aplicaţii ale sonicităţii
Carte

Aplicaţii ale sonicităţii

Aplicaţii ale sonicităţii. Editura Performantica
Detalii carte

rezultate experimentale

Autor(i): Dr. ing. Ioan I. Pop, Ioan-Lucian Marcu, M. Ali Khader, V. Săceanu, Ioana Denes-Pop, Carmen Bal, Simona Silvia Duma,
Editura: Performantica
Anul apariţiei: 2007
Pagini: 896 (17x24 cm)
Preţ: 37,57 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Cartea „Aplicaţii ale sonicităţii – Rezultate experimentale“ prezintă rezultatele obţinute de Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan I. Pop şi un grup de doctoranzi (azi doctori în ştiinţe) în dezvoltarea ştiinţei sonicităţii ale cărei baze au fost puse de către compatriotul nostru Gogu Constantinescu.

Cuprinsul cărţii: „Aplicaţii ale sonicităţii“

 • INTRODUCERE
 • TEHNICI DE ACHIZIŢIE A DATELOR EXPERIMENTALE SENZORI ŞI ECHIPAMENTE DE INTERFAŢĂ
  • Aspecte generale privind măsurarea semnalelor
  • Senzori şi echipamente de interfaţă
  • Achiziţia computerizată a datelor experimentale
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE REFERITOARE LA TRANSMISIILE SONICE MONOFAZICE
  • Cercetări privind realizarea transmisiei sonice monofazice
   • Descrierea standului experimental
  • Cercetări experimentale referitoare la comportarea dinamică a unei transmisii sonice monofazice
   • Diagrame experimentale
   • Identificarea undei sonice
  • Modelul analitic al unei transmisii sonice monofazice şi cercetări numerice
   • Modelul analitic (varianta I)
   • Analiza comparativă a diagramelor teoretice şi experimentale
   • Modelul analitic (varianta II)
  • Concluzii privind transmisiile sonice monofazice
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE REFERITOARE LA REALIZAREA FUNCŢIILOR DE MOTOARE SONICE FUNCŢIONÂND ÎN REGIM PAS CU PAS, MONOFAZICE Ş1BIFAZICE, SINCRONE Ş1 ASINCRONE
  • Schema simplificată a acţionării sonice sincrone şi asincrone
  • Componenţa standului experimental
  • Sistemul de achiziţie, înregistrare şi prelucrare a datelor
  • Cercetări experimentale privind comportarea temporală a motorului pas cu pas sonic cu acţionare monofazică şi bifazică
   • Aspecte generale
   • Exemple de histograme
   • Analiza armonică a unor vibrograme caracteristice
  • Rezultate experimentale
   • Sistem monofazic - fără echilibrarea fazelor, la mers în gol
   • Sistem monofazic - cu echilibrarea fazelor, la mers în gol
   • Sistem bifazic, la mers în gol
   • Sistemul bifazic, la mers în sarcina
   • Sistemul bifazic sincron, la mers în gol
   • Sistem monofazic asincron şi bifazic sincron, la mers în gol
   • Sistemul monofazic asincron, la mers în gol pentru curse diferite ale generatorului
   • Sistemul bifazic, la mers în gol pentru curse diferite ale generatorului
   • Sistemul monofazic asincron şi bifazic sincron, la mers în gol pentru curse diferite ale generatorului
  • Modelul matematic şi calculul presiunii sonice, validarea curbelor experimentale
   • Pentru sistemele monofazice
   • Calculul presiunii în sistemele bifazice
  • Determinări analitice privind caracteristicile parametrilor specifici acţionărilor sonice bifazice
   • Sisteme cu pistonaşe axiale
   • Sisteme cu pistonaşe radiale
   • Calculul turaţiei motorului hidraulic acţionat în transmisiile bifazice nesimetrice
   • Calculul turaţiei şi puterii motorului hidraulic sub sarcină în transmisiile hidraulice bifazice nesimetrice
  • Modelul analitic al sistemelor de acţionare hidraulice cu debite alternante, sonice în regim pas cu pas
   • Modelarea generatorului
   • Modelarea conductei
   • Modelarea motorului
   • Modelare sistem monofazic
  • Analiza armonică a undelor de presiune
   • Analiza armonică în cazul sistemului bifazat cu debite alternante, la mers în gol
   • Analiza armonică în cazul sistemului monofazat cu debite alternante, la mers în gol
  • Alte rezultate experimentale
   • Sistem monofazic asincron, la mers în gol, pentru o cursă a generatorului de 12 mm
   • Sistem bifazic asincron, la mers în gol, pentru o cursă a generatorului de 12 mm
   • Sistem monofazic asincron şi bifazic sincron, la mers în gol pentru o cursă a generatorului de 12 mm
   • Sistem monofazic asincron, la mers în gol pentru o cursă a generatorului de 8 mm
   • Sistem bifazic asincron, la mers în gol pentru o cursă a generatorului de 8 mm
   • Sistemul monofazic asincron şi bifazic sincron, la mers în gol pentru o cursă a generatorului de 8 mm
  • Modelul matematic şi calculul presiunii sonice - validarea curbelor experimentale
  • Concluzii
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE REFERITOARE LA TRANSMISIILE SONICE TRIFAZICE SINCRONE
  • Studiu privind motoarele sonice rotative
   • Clasificarea motoarelor sonice
   • Calculul puterii motoarelor sonice
   • Pornirea motoarelor sonice sincrone
   • Pornirea motoarelor sonice asincrone
   • Aspecte referitoare la constructia unui prototip de motor asincron
  • Standul experimental pentru studiul acţionării sonice sincrone
   • Prezentarea standului experimental
   • Calculul momentului dezvoltat de motorul sincron trifazat
   • Metodologia realizării măsurătorilor experimentale
   • Evoluţia standului experimental în timp
  • Îmbunătăţirea funcţionării transmisiei sonice sincrone
   • Aspecte generale
   • Utilizarea presiunii statice
   • Optimizarea valorii presiunii statice
   • Utilizarea rezistenţelor hidraulice interfazice şi a acumulatorului hidraulic
  • Diagrame experimentale aferente transmisiei sonice sincrone.
   • Aspecte generale
   • Analiza defazajului dintre motor şi generator
   • Analiza defazajului dintre debit şi presiune la generator
   • Analiza defazajului dintre debit şi presiune la motor
   • Analiza evolutiei amplitudinii presiunii
  • Determinarea pierderilor hidraulice liniare la transmisia sonică
   • Aspecte generale
   • Determinarea pierderilor hidraulice liniare cu relaţia existentă.
   • Determinarea experimentală a pierderilor de presiune
   • Determinarea teoretică a pierderilor de presiune
  • Modelarea matematică a transmisiei sonice sincrone
   • Influenţa pierderilor hidraulice
   • Influenţa inerţiei lichidului
   • Influenţa capacităţii lichidului
   • Determinarea presiunii totale generată în sistem
  • Validarea cercetărilor experimentale aferente transmisiei sonice sincrone
   • Aspecte generale
   • Mersul în gol
   • Mersul în sarcină
   • Analiza funcţională comparativă a sistemului de acţionare sonic sincron
  • Concluzii privind transmisia sonică sincronă
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE REFERITOARE LA TRANSMISIILE SONICE TRIFAZICE ASINCRONE
  • Variante constructive de motoare hidraulice cu debite alternante
   • Aspecte generale
   • Generatoare de debite alternante.
   • Motoare cu debite alternante
   • Soluţii constructive de motoare cu debite alternante
  • Standul experimental de testare a sistemelor hidraulice cu debite alternante
   • Schema principială a standului experimental
   • Aspecte privind construcţia sistemului de transmisie hidraulic trifazic cu debite alternante
  • Cercetări experimentale privind comportarea dinamică a sistemelor hidraulice cu debite alternante
   • Modalitatea de realizare a măsurătorilor experimentale.
   • Comportarea dinamică a sistemului de transmisie cu debite alternante având volumele de lucru ale motorului hidraulic interconectate în stea
   • Comportarea dinamică a sistemului de transmisie cu debite alternante având volumele de lucru ale motorului hidraulic interconectate în triunghi
   • Analiza comparativă a funcţionării sistemului cu debite alternante la mers în gol şi în sarcină pentru conexiunea stea şi triungh
   • Analiza defazajelor între presiunile şi debitele instantanee la generator şi motor
  • Analiza interdependenţei mişcării pistoanelor motorului şi a efectelor asupra presiunii sistemului hidraulic cu debite alternante
   • Analiza spectrală a presiunilor instantanee şi a curselor pistoanelor motorului
   • Metode de reducere a influenţelor reciproce a presiunilor instantanee ale fazelor
   • Influenţa dispunerii şi mişcării pistoanelor generatorului asupra pistoanelor motorului hidraulic rotativ cu debite alternante
  • Calculul turaţiei motoarelor hidraulice cu debite alternante
   • Aspecte generale
   • Influenţa elasticităţii pereţilor conductelor si a compresibilităţii coloanei de ulei asupra turaţiei motorului hidraulic cu debite alternante
   • Particularităţi ale schemelor de interconexiune în stea şi în triunghi
   • Calculul turaţiei motorului hidraulic rotativ cu debite alternante în cazul conexiunii stea
   • Calculul turaţiei motorului hidraulic rotativ cu debite alternante în cazul conexiunii triunghi
   • Determinarea presiunilor necesare pentru cursa de avans a pistonului motorului
  • Modelul analitic simplificat al sistemelor de acţionare hidraulice cu debite alternante
  • Diagrame experimentale ale sistemelor de acţionare hidraulice cu debite alternante
   • Diagrame referitoare la funcţionarea în gol a sistemului cu debite alternante, având motorul interconectat în stea.
   • Diagrame referitoare la funcţionarea în sarcina a sistemului cu debite alternante, având motorul interconectat în stea
   • Diagrame referitoare la funcţionarea în gol a sistemului cu debite alternante, având motorul interconectat în triunghi
   • Diagrame referitoare la funcţionarea în sarcină a sistemului cu debite alternante, având motorul interconectat în triunghi
  • Concluzii privind sistemele de acţionare sonice trifazice asincrone
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND TRANSPORTUL DE FLUID PRIN METODE SONICE
  • Considerente generale privind transportul fluidelor prin conducte închise
   • Elemente introductive
   • Domenii de aplicabilitate
   • Avantaje şi dezavantaje
  • Bazele teoretice de calcul pentru proiectarea instalaţiilor
   • Considerente teoretice
   • Consideraţii privind regimurile de curgere. Baze teoretice
   • Consideraţii asupra pierderilor de energie
   • Viteze critice de transport
  • Condiţiile de exploatare
   • Diferite tipuri de instalaţii
   • Construcţia principială a unei instalaţii de transport hidraulic
   • Dimensionarea elementelor constructive comune
   • Consideraţii asupra condiţiilor de stabilitate ale curgerii şi siguranţa în funcţionare
  • Domenii specifice de utilizare
   • Industria extractivă- rambleierea hidraulică
   • Prepararea substanţelor minerale utile -Şlamuri şi zguri
   • Industria energetică - Cărbuni, zguri şi cenuşi
   • Exploatări la zi - Agregate de betoane şi nisipuri cuartoase
   • Accidente - Efectele gestionării defectuoase
  • Provenienţa apei de mină privită prin prisma modelului natural de alterare a sulfurilor şi consecinţele încetării activităţii de exploatare
   • Generalităţi
   • Reacţii de oxidare
   • Modelul natural al alterării sulfurilor
   • Modificări impuse de prezenţa lucrărilor miniere şi consecinţele în cazul încetării activităţii de exploatare
  • Situaţia actuală a transportului apei de mină
   • Concepte de bază
   • Pătrunderea şi acumularea apelor în subteran
   • Pompe utilizate la evacuarea apelor
   • Scheme de evacuare a apelor
   • Staţii de evacuare a apelor
   • Bazine de acumulare şi sedimentare a apei
   • Studiu de caz: Mina Herja, Baia Mare
  • Studii privind construcţia şi funcţionarea pompelor sonice.
   • Pompe cu acţionare sonică
  • Contribuţii privind realizarea standului experimental de testare a sistemului de pompare cu acţionare sonică
   • Descrierea principială a noii metode de transport
   • Schema principială a standului experimental
   • Aspecte privind construcţia sistemului cu acţionare sonică de evacuare a apei
   • Configuraţii utilizate pentru construcţia şi exploatarea standului experimental
  • Cercetări experimentale privind caracteristicile funcţionale ale sistemului de pompare cu acţionare sonică
   • Realizarea măsurătorilor experimentale
   • Analiza evoluţiei presiunilor şi curselor pistonului motorului hidraulic
   • Analiza evoluţiei debitelor transferate de pompa de apa
  • Modelul matematic simplificat al sistemului de evacuare a apei pe verticală
   • Aspecte generale privind calculul vitezei motorului hidraulic de acţionare a pompei de apă
   • Influenţa elasticităţii mediului de lucru asupra vitezei motorului hidraulic
   • Influenţa forţelor externe asupra presiunii din sistemul de acţionare
   • Calculul vitezei minime a conductei, necesară realizării transferului apei
  • Concluzii
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE REFERITOARE LA OBŢINEREA EFECTULUI TERMIC PE CALE SONICĂ
  • Stand experimental de testare a fenomenelor calorice pe cale sonică
   • Componenta standului experimental
   • Sistemul de achizitie, înregistrare şi prelucrare a datelor experimentale
  • Cercetări experimentale privind efectele calorice în cazul sistemelor de acţionare cu debite armonice
   • Aspecte generale
   • Varianta I - Montaj cu un singur cilindru capacitiv (condensator) CM de capacitate mare şi o rezistenţă de fricţiune
   • Varianta I - Montaj cu un singur cilindru capacitiv (condensator) Cm de capacitate mică şi o rezistenţă de fricţiune
   • Varianta II - Montaj în serie: Cilindrul capacitiv (condensator) mic Cm montat după rezistenţa de fricţiune
   • Varianta II - Montaj în serie: Cilindrul capacitiv (condensator) mare CM montat după rezistenţa de fricţiune
   • Varianta III - Montaj în paralel: Cilindrul capacitiv mic Cm montat în paralel cu instalaţia
   • Varianta III - Montaj în paralel: Cilindrul capacitiv mare CM montat în paralel cu instalaţia
   • Varianta IV - Montaj în serie: Cilindrul capacitiv mic montat în faţa rezistenţei de fricţiune
   • Varianta V - Montaj în serie: Cilindrul capacitiv mare montat în faţa rezistenţei de fricţiune
  • Modelul analitic al sistemelor de acţionare hidraulice cu debite alternante
   • Modelarea generatorului
   • Montarea în paralel
   • Montarea în serie
   • Montarea în serie dintre un condensator şi o rezistenţă de fricţiune
   • Calculul fluxului termic pentru caloriferul sonic
   • Influenţa temperaturii şi presiunii asupra volumului de lichid şi vâscozităţii
  • Concluzii
  • Bibliografie