0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Sonicitate
 3. Aplicații ale sonicității
Carte

Aplicații ale sonicității

Aplicații ale sonicității. Editura Performantica

rezultate experimentale

Autor(i): Dr. ing. Ioan I. Pop, Ioan-Lucian Marcu, M. Ali Khader, V. Săceanu, Ioana Denes-Pop, Carmen Bal, Simona Silvia Duma,
Editura: Performantica
Anul apariţiei: 2007
Pagini: 896 (17x24 cm)
Preţ: 37,57 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Cartea „Aplicații ale sonicității – Rezultate experimentale“ prezintă rezultatele obținute de Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan I. Pop și un grup de doctoranzi (azi doctori în științe) în dezvoltarea științei sonicității ale cărei baze au fost puse de către compatriotul nostru Gogu Constantinescu.

Cuprinsul cărţii: „Aplicații ale sonicității“

 • INTRODUCERE
 • TEHNICI DE ACHIZIȚIE A DATELOR EXPERIMENTALE SENZORI ȘI ECHIPAMENTE DE INTERFAȚĂ
  • Aspecte generale privind măsurarea semnalelor
  • Senzori și echipamente de interfață
  • Achiziția computerizată a datelor experimentale
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE REFERITOARE LA TRANSMISIILE SONICE MONOFAZICE
  • Cercetări privind realizarea transmisiei sonice monofazice
   • Descrierea standului experimental
  • Cercetări experimentale referitoare la comportarea dinamică a unei transmisii sonice monofazice
   • Diagrame experimentale
   • Identificarea undei sonice
  • Modelul analitic al unei transmisii sonice monofazice și cercetări numerice
   • Modelul analitic (varianta I)
   • Analiza comparativă a diagramelor teoretice și experimentale
   • Modelul analitic (varianta II)
  • Concluzii privind transmisiile sonice monofazice
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE REFERITOARE LA REALIZAREA FUNCȚIILOR DE MOTOARE SONICE FUNCȚIONÂND ÎN REGIM PAS CU PAS, MONOFAZICE Ș1BIFAZICE, SINCRONE Ș1 ASINCRONE
  • Schema simplificată a acționării sonice sincrone și asincrone
  • Componența standului experimental
  • Sistemul de achiziție, înregistrare și prelucrare a datelor
  • Cercetări experimentale privind comportarea temporală a motorului pas cu pas sonic cu acționare monofazică și bifazică
   • Aspecte generale
   • Exemple de histograme
   • Analiza armonică a unor vibrograme caracteristice
  • Rezultate experimentale
   • Sistem monofazic - fără echilibrarea fazelor, la mers în gol
   • Sistem monofazic - cu echilibrarea fazelor, la mers în gol
   • Sistem bifazic, la mers în gol
   • Sistemul bifazic, la mers în sarcina
   • Sistemul bifazic sincron, la mers în gol
   • Sistem monofazic asincron și bifazic sincron, la mers în gol
   • Sistemul monofazic asincron, la mers în gol pentru curse diferite ale generatorului
   • Sistemul bifazic, la mers în gol pentru curse diferite ale generatorului
   • Sistemul monofazic asincron și bifazic sincron, la mers în gol pentru curse diferite ale generatorului
  • Modelul matematic și calculul presiunii sonice, validarea curbelor experimentale
   • Pentru sistemele monofazice
   • Calculul presiunii în sistemele bifazice
  • Determinări analitice privind caracteristicile parametrilor specifici acționărilor sonice bifazice
   • Sisteme cu pistonașe axiale
   • Sisteme cu pistonașe radiale
   • Calculul turației motorului hidraulic acționat în transmisiile bifazice nesimetrice
   • Calculul turației și puterii motorului hidraulic sub sarcină în transmisiile hidraulice bifazice nesimetrice
  • Modelul analitic al sistemelor de acționare hidraulice cu debite alternante, sonice în regim pas cu pas
   • Modelarea generatorului
   • Modelarea conductei
   • Modelarea motorului
   • Modelare sistem monofazic
  • Analiza armonică a undelor de presiune
   • Analiza armonică în cazul sistemului bifazat cu debite alternante, la mers în gol
   • Analiza armonică în cazul sistemului monofazat cu debite alternante, la mers în gol
  • Alte rezultate experimentale
   • Sistem monofazic asincron, la mers în gol, pentru o cursă a generatorului de 12 mm
   • Sistem bifazic asincron, la mers în gol, pentru o cursă a generatorului de 12 mm
   • Sistem monofazic asincron și bifazic sincron, la mers în gol pentru o cursă a generatorului de 12 mm
   • Sistem monofazic asincron, la mers în gol pentru o cursă a generatorului de 8 mm
   • Sistem bifazic asincron, la mers în gol pentru o cursă a generatorului de 8 mm
   • Sistemul monofazic asincron și bifazic sincron, la mers în gol pentru o cursă a generatorului de 8 mm
  • Modelul matematic și calculul presiunii sonice - validarea curbelor experimentale
  • Concluzii
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE REFERITOARE LA TRANSMISIILE SONICE TRIFAZICE SINCRONE
  • Studiu privind motoarele sonice rotative
   • Clasificarea motoarelor sonice
   • Calculul puterii motoarelor sonice
   • Pornirea motoarelor sonice sincrone
   • Pornirea motoarelor sonice asincrone
   • Aspecte referitoare la constructia unui prototip de motor asincron
  • Standul experimental pentru studiul acționării sonice sincrone
   • Prezentarea standului experimental
   • Calculul momentului dezvoltat de motorul sincron trifazat
   • Metodologia realizării măsurătorilor experimentale
   • Evoluția standului experimental în timp
  • Îmbunătățirea funcționării transmisiei sonice sincrone
   • Aspecte generale
   • Utilizarea presiunii statice
   • Optimizarea valorii presiunii statice
   • Utilizarea rezistențelor hidraulice interfazice și a acumulatorului hidraulic
  • Diagrame experimentale aferente transmisiei sonice sincrone.
   • Aspecte generale
   • Analiza defazajului dintre motor și generator
   • Analiza defazajului dintre debit și presiune la generator
   • Analiza defazajului dintre debit și presiune la motor
   • Analiza evolutiei amplitudinii presiunii
  • Determinarea pierderilor hidraulice liniare la transmisia sonică
   • Aspecte generale
   • Determinarea pierderilor hidraulice liniare cu relația existentă.
   • Determinarea experimentală a pierderilor de presiune
   • Determinarea teoretică a pierderilor de presiune
  • Modelarea matematică a transmisiei sonice sincrone
   • Influența pierderilor hidraulice
   • Influența inerției lichidului
   • Influența capacității lichidului
   • Determinarea presiunii totale generată în sistem
  • Validarea cercetărilor experimentale aferente transmisiei sonice sincrone
   • Aspecte generale
   • Mersul în gol
   • Mersul în sarcină
   • Analiza funcțională comparativă a sistemului de acționare sonic sincron
  • Concluzii privind transmisia sonică sincronă
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE REFERITOARE LA TRANSMISIILE SONICE TRIFAZICE ASINCRONE
  • Variante constructive de motoare hidraulice cu debite alternante
   • Aspecte generale
   • Generatoare de debite alternante.
   • Motoare cu debite alternante
   • Soluții constructive de motoare cu debite alternante
  • Standul experimental de testare a sistemelor hidraulice cu debite alternante
   • Schema principială a standului experimental
   • Aspecte privind construcția sistemului de transmisie hidraulic trifazic cu debite alternante
  • Cercetări experimentale privind comportarea dinamică a sistemelor hidraulice cu debite alternante
   • Modalitatea de realizare a măsurătorilor experimentale.
   • Comportarea dinamică a sistemului de transmisie cu debite alternante având volumele de lucru ale motorului hidraulic interconectate în stea
   • Comportarea dinamică a sistemului de transmisie cu debite alternante având volumele de lucru ale motorului hidraulic interconectate în triunghi
   • Analiza comparativă a funcționării sistemului cu debite alternante la mers în gol și în sarcină pentru conexiunea stea și triungh
   • Analiza defazajelor între presiunile și debitele instantanee la generator și motor
  • Analiza interdependenței mișcării pistoanelor motorului și a efectelor asupra presiunii sistemului hidraulic cu debite alternante
   • Analiza spectrală a presiunilor instantanee și a curselor pistoanelor motorului
   • Metode de reducere a influențelor reciproce a presiunilor instantanee ale fazelor
   • Influența dispunerii și mișcării pistoanelor generatorului asupra pistoanelor motorului hidraulic rotativ cu debite alternante
  • Calculul turației motoarelor hidraulice cu debite alternante
   • Aspecte generale
   • Influența elasticității pereților conductelor si a compresibilității coloanei de ulei asupra turației motorului hidraulic cu debite alternante
   • Particularități ale schemelor de interconexiune în stea și în triunghi
   • Calculul turației motorului hidraulic rotativ cu debite alternante în cazul conexiunii stea
   • Calculul turației motorului hidraulic rotativ cu debite alternante în cazul conexiunii triunghi
   • Determinarea presiunilor necesare pentru cursa de avans a pistonului motorului
  • Modelul analitic simplificat al sistemelor de acționare hidraulice cu debite alternante
  • Diagrame experimentale ale sistemelor de acționare hidraulice cu debite alternante
   • Diagrame referitoare la funcționarea în gol a sistemului cu debite alternante, având motorul interconectat în stea.
   • Diagrame referitoare la funcționarea în sarcina a sistemului cu debite alternante, având motorul interconectat în stea
   • Diagrame referitoare la funcționarea în gol a sistemului cu debite alternante, având motorul interconectat în triunghi
   • Diagrame referitoare la funcționarea în sarcină a sistemului cu debite alternante, având motorul interconectat în triunghi
  • Concluzii privind sistemele de acționare sonice trifazice asincrone
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND TRANSPORTUL DE FLUID PRIN METODE SONICE
  • Considerente generale privind transportul fluidelor prin conducte închise
   • Elemente introductive
   • Domenii de aplicabilitate
   • Avantaje și dezavantaje
  • Bazele teoretice de calcul pentru proiectarea instalațiilor
   • Considerente teoretice
   • Considerații privind regimurile de curgere. Baze teoretice
   • Considerații asupra pierderilor de energie
   • Viteze critice de transport
  • Condițiile de exploatare
   • Diferite tipuri de instalații
   • Construcția principială a unei instalații de transport hidraulic
   • Dimensionarea elementelor constructive comune
   • Considerații asupra condițiilor de stabilitate ale curgerii și siguranța în funcționare
  • Domenii specifice de utilizare
   • Industria extractivă- rambleierea hidraulică
   • Prepararea substanțelor minerale utile -Șlamuri și zguri
   • Industria energetică - Cărbuni, zguri și cenuși
   • Exploatări la zi - Agregate de betoane și nisipuri cuartoase
   • Accidente - Efectele gestionării defectuoase
  • Proveniența apei de mină privită prin prisma modelului natural de alterare a sulfurilor și consecințele încetării activității de exploatare
   • Generalități
   • Reacții de oxidare
   • Modelul natural al alterării sulfurilor
   • Modificări impuse de prezența lucrărilor miniere și consecințele în cazul încetării activității de exploatare
  • Situația actuală a transportului apei de mină
   • Concepte de bază
   • Pătrunderea și acumularea apelor în subteran
   • Pompe utilizate la evacuarea apelor
   • Scheme de evacuare a apelor
   • Stații de evacuare a apelor
   • Bazine de acumulare și sedimentare a apei
   • Studiu de caz: Mina Herja, Baia Mare
  • Studii privind construcția și funcționarea pompelor sonice.
   • Pompe cu acționare sonică
  • Contribuții privind realizarea standului experimental de testare a sistemului de pompare cu acționare sonică
   • Descrierea principială a noii metode de transport
   • Schema principială a standului experimental
   • Aspecte privind construcția sistemului cu acționare sonică de evacuare a apei
   • Configurații utilizate pentru construcția și exploatarea standului experimental
  • Cercetări experimentale privind caracteristicile funcționale ale sistemului de pompare cu acționare sonică
   • Realizarea măsurătorilor experimentale
   • Analiza evoluției presiunilor și curselor pistonului motorului hidraulic
   • Analiza evoluției debitelor transferate de pompa de apa
  • Modelul matematic simplificat al sistemului de evacuare a apei pe verticală
   • Aspecte generale privind calculul vitezei motorului hidraulic de acționare a pompei de apă
   • Influența elasticității mediului de lucru asupra vitezei motorului hidraulic
   • Influența forțelor externe asupra presiunii din sistemul de acționare
   • Calculul vitezei minime a conductei, necesară realizării transferului apei
  • Concluzii
  • Bibliografie
 • CERCETĂRI EXPERIMENTALE REFERITOARE LA OBȚINEREA EFECTULUI TERMIC PE CALE SONICĂ
  • Stand experimental de testare a fenomenelor calorice pe cale sonică
   • Componenta standului experimental
   • Sistemul de achizitie, înregistrare și prelucrare a datelor experimentale
  • Cercetări experimentale privind efectele calorice în cazul sistemelor de acționare cu debite armonice
   • Aspecte generale
   • Varianta I - Montaj cu un singur cilindru capacitiv (condensator) CM de capacitate mare și o rezistență de fricțiune
   • Varianta I - Montaj cu un singur cilindru capacitiv (condensator) Cm de capacitate mică și o rezistență de fricțiune
   • Varianta II - Montaj în serie: Cilindrul capacitiv (condensator) mic Cm montat după rezistența de fricțiune
   • Varianta II - Montaj în serie: Cilindrul capacitiv (condensator) mare CM montat după rezistența de fricțiune
   • Varianta III - Montaj în paralel: Cilindrul capacitiv mic Cm montat în paralel cu instalația
   • Varianta III - Montaj în paralel: Cilindrul capacitiv mare CM montat în paralel cu instalația
   • Varianta IV - Montaj în serie: Cilindrul capacitiv mic montat în fața rezistenței de fricțiune
   • Varianta V - Montaj în serie: Cilindrul capacitiv mare montat în fața rezistenței de fricțiune
  • Modelul analitic al sistemelor de acționare hidraulice cu debite alternante
   • Modelarea generatorului
   • Montarea în paralel
   • Montarea în serie
   • Montarea în serie dintre un condensator și o rezistență de fricțiune
   • Calculul fluxului termic pentru caloriferul sonic
   • Influența temperaturii și presiunii asupra volumului de lichid și vâscozității
  • Concluzii
  • Bibliografie