0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Cartea lui Enoh
Carte

Cartea lui Enoh

Cartea lui Enoh. Editura Herald
CumpărDetalii carte

Autor(i): * * *
Editura: Herald
Colecţia: Manuscris
Anul apariţiei: 2015
Pagini: 221 (13x22 cm)
Preţ: 35,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

„Cartea lui Enoh“, scrisă probabil în sec. II sau I î. H. şi descoperită în Etiopia în 1773, este una dintre cele mai vechi mărturii mistice existente şi cel mai important text al corpusului pseudoepigrafic biblic.

Pomenită în Zohar şi în Epistola Sf. Iuda, „Cartea lui Enoh“ a exercitat o puternică influenţă asupra gânditorilor evrei şi creştini, inclusiv asupra autorilor Noului Testament. Câteva teme familiare precum: introducerea răului în lume de către „îngerii căzuţi“, epoca mesianică, Noul Ierusalim, învierea şi Judecata de Apoi sunt numai câteva dintre ele.

Bogăţia de detalii şi simbolismul folosit de patriarhul Enoh în descrierea viziunilor sale legate de îngeri şi demoni, de cerurile şi iadurile din lumea de dincolo sunt egalate doar de Revelaţia Sf. Ioan. În ciuda caracterului său fragmentar, Cartea lui Enoh poate fi considerată expresia clară a trăirii şi cunoaşterii mistice din timpul Vechiului Testament cu consecinţe de netăgăduit şi în vremea celui Nou.

Cuprinsul cărţii: „Cartea lui Enoh“

 • CUVÂNT ÎNAINTE: Literatura apocaliptică
  • Cartea lui Enoh: părţile sale componente
  • Paternitatea cărţii
  • Limba
  • Cuprinsul general
  • Importanţa acestei cărţi în studierea originilor creştinismului.
  • Notă
 • Cartea lui Enoh
  • Pilda lui Enoh despre soarta viitoare a păcătoşilor şi a celor drepţi
  • Căderea îngerilor; coruperea omenirii; intervenţia îngerilor pentru omenire. Judecăţile hotărâte de Dumnezeu pentru îngeri; împărăţia mesianică (un fragment noahic)
  • Călătoriile lui Enoh pe Pământ şi prin Sheol
  • Prima călătorie
  • Numele şi însărcinările celor şapte arhangheli
  • Locul premergător şi final al pedepsirii îngerilor căzuţi (al stelelor căzute)
  • Focul ce se ocupă de luminătorii cerului
  • Cei şapte munţi dinspre nord-vest şi pomul vieţii
  • Ierusalimul şi munţii, văile şi apele curgătoare
  • Continuarea călătoriei spre răsărit
  • Călătoria lui Enoh spre miazănoapte
  • Călătoria spre miazăzi
 • Pildele
  • Prima pildă
   • Judecata viitoare a păcătoşilor
   • Sălaşul celor drepţi şi al celui ales
   • Cei patru arhangheli
   • Taine astronomice
   • Lăcaşul înţelepciunii şi cel al nedreptăţii
   • Taine astronomice
  • Pilda a doua
   • Soarta apostaţilor; cerul nou şi pământul nou
   • Stăpânul zilelor şi Fiul Omului
   • Rugăciunea celor drepţi pentru răzbunare
   • Izvorul dreptăţii; Fiul Omului; sălaşul celor drepţi; judecata regilor şi a celor puternici
   • Puterea şi înţelepciunea alesului
   • Slăvirea şi izbânda celor drepţi; căinţa neamurilor
   • Învierea morţilor şi despărţirea prin judecată a drepţilor de păcătoşi
   • Cei şapte munţi de metal şi Alesul
   • Câmpia judecăţii; îngerii pedepsirii; adunarea Alesului
   • Fragment noahic despre prima judecată a lumii
   • Judecata finală a lui Azazel, a veghetorilor şi a odraslelor lor
   • U ltima luptă a puterilor păgâne împotriva lui Israel
   • Întoarcerea din exil.
  • Pilda a treia.
   • Fericirea sfinţilor
   • Luminile şi tunetul
 • Fragment din cartea lui Noe
  • Zguduirea cerului; Behemoth şi Leviathanul
  • Îngerii pornesc să măsoare Paradisul; judecata celor drepţi de către Cel Ales; proslăvirea Alesului
  • Judecata regilor şi a celor puternici; fericirea celor drepţi
  • Căinţa zadarnică a regilor şi a celor puternici
  • Vedenia îngerilor căzuţi în locul unde sunt aceştia osândiţi
  • Enoh îi prevesteşte lui Noe potopul şi cum acesta va fi ferit
  • Îngerii apelor cărora li s-a dat poruncă să le ţină în frâu
  • Făgăduinţa dată de Dumnezeu lui Noe; locurile unde vor fi judecaţi îngerii şi regii
  • Mihail şi Rafael uimiţi de asprimea judecăţii
  • Numele şi însărcinările (îngerilor căzuţi şi ale) demonilor; jurământul de taină
  • Încheierea celei de-a treia pilde.
  • Ultima răpire a lui Enoh.
  • Două vedenii mai timpurii ale lui Enoh
 • Cartea mersului luminătorilor cereşti
  • Soarele
  • Luna şi fazele sale
  • Anul lunar
  • Cele douăsprezece vânturi şi porţile lor
  • Cele patru hotare ale lumii; cei şapte munţi, cele şapte râuri etc.
  • Soarele şi Luna; creşterea şi descreşterea Lunii
  • Recapitularea unora dintre legi
  • Pervertirea naturii şi a corpurilor cereşti datorată păcatului oamenilor
  • Tablele cereşti şi misiunea lui Enoh
  • Însărcinarea dată lui Enoh; cele patru zile intercalate; stelele ce cârmuiesc anotimpurile şi lunile
 • Vedeniile din vis
  • Prima vedenie din vis a potopului
  • A doua vedenie din vis a lui Enoh; istoria lumii până la întemeierea împărăţiei mesianice
  • Căderea îngerilor şi coruperea omenirii
  • Venirea celor şapte arhangheli
  • Pedeapsa dată de arhangheli îngerilor căzuţi
  • Potopul şi salvarea lui Noe
  • De la moartea lui Noe până la Exod
  • Israel în deşert, primirea legii, intrarea în Palestina
  • Din vremea judecătorilor până la construirea templului
  • Cele două împărăţii ale lui Israel şi Iuda; distrugerea Ierusalimului.
  • Prima perioadă a conducătorilor angelici: de la distrugerea Ierusalimului la întoarcerea din robie
  • A doua perioadă: din vremea lui Cyrus până în timpul lui Alexandru cel Mare
  • A treia perioadă: de la Alexandru cel Mare la stăpânirea greco-siriană
  • A patra perioadă: de la stăpânirea greco-siriană la răzvrătirea macabeeană
  • Ultimul atac al neamurilor asupra evreilor
  • Judecata îngerilor căzuţi, păstorii şi apostaţii
  • Noul Ierusalim, convertirea neamurilor care au supravieţuit, învierea celor drepţi, Mesia
 • Secţiunea finală a cărţii
  • Cartea lui Enoh despre prevenirea copiilor săi
  • Povaţa dată de Enoh copiilor săi
  • Apocalipsa săptămânilor
  • Ultimele trei săptămâni
  • Povăţuirea celor drepţi
  • Suferinţele păcătoşilor
  • Mâhnirea lui Enoh; noi suferinţe pregătite pentru păcătoşi
  • Motive de nădejde pentru cei drepţi; nenorociri pentru nelegiuiţi
  • Pedepsele pregătite pentru păcătoşi şi pentru posesorii de bogăţii nelegiuite
  • Îngăduinţa de sine a păcătoşilor; păcatul creat de om; toate păcatele însemnate în cer
  • Nenorocirile ce îi aşteaptă pe cei fără credinţă; starea rea a păcătoşilor în zilele de pe urmă; alte nenorociri
  • Păcătoşii se omoară între ei; judecata îngerilor căzuţi; păzirea celor drepţi; alte nenorociri pentru păcătoşi
  • Frica de Dumnezeu; întreaga natură se teme de el, dar nu şi păcătoşii
  • Spaimele zilei judecăţii; destinele potrivnice ale drepţilor de pe pământ
  • Destinele diferite ale drepţilor şi ale păcătoşilor; noi obiecţii ale păcătoşilor
  • Asigurările date celor drepţi; avertizările date păcătoşilor şi celor care răstălmăcesc cuvintele dreptăţii
  • Dumnezeu şi Mesia care vor sălăşlui cu omul
 • Fragment din cartea lui Noe
 • Un adaos la cartea lui Enoh
 • Bibliografie selectivă