0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Istorie ascunsă
 3. Chestiunea evreiască
Carte

Chestiunea evreiască

Coperta cărții: Chestiunea evreiască de la editura Vestala.
Cartea: Chestiunea evreiască
Autor: Mihai Eminescu
Editura: Vestala
Cumpăr
Autor(i): Mihai Eminescu
Editura: Vestala
Anul apariţiei: 2008
Pagini: 271 (13x20 cm)
ISBN:9789731200415
Preţ: 31,99 Lei
Disponibilitate: în stoc

Cu diverse ocazii, dar mai ales cu prilejul apariției vol. IX-XIV, din seria academică integrală „Opere“, atitudinea lui Mihai Eminescu față de naționalitățile conlocuitoare și în primul rând față de evrei a fost răstălmăcită tendențios, dându-i-se conotații acuzat politice, fără acoperire în texte.

Este, de aceea, o datorie morală de a publica un corpus complet, riguros alcătuit, al articolelor poetului privitoare la chestiunea evreiască în România și în țările vecine, pentru ca cititorii să poată judeca singuri - în contextul larg al pledoariilor, prezentărilor sau expunerilor în care au fost formulate - sensul diverselor sintagme incriminate.

La aproape 150 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei românești, suntem, credem, pregătiți să receptăm cu obiectivitate mesajul eminescian în lumina adevărului, plasând afirmațiile sale, atât în ansamblul operei, cât și al realității social-politice a vremii, care le-a generat.

Cuprinsul cărţii: „Chestiunea evreiască“

 • Eminescu și chestiunea evreiască
 • Notă asupra ediției
 • CHESTIUNEA EVREILOR
  • Cestiunea izraelită
   • Uzura
   • Rezultate ale uzurei în România
   • Industrie și comerț
   • Regularea relațiunilor evreilor în Prusia
 • CONGRESUL DE LA BERLIN ȘI „CONSTITUȚIA“ ROMÂNIEI
  • [Cronicar al chestiunii evreiești]
  • [Orientările privind modificarea „Constituției“ României]
  • [Administrația veche și administrația nouă]
  • [Confesiunile religioase în România]
  • [„Evreofag“ și „evreofil“]
  • [„Guvernul liberal și responsabilitățile sale“]
  • [„Liberalismul extrem al legilor noastre…“]
  • [„Îmbunătățirea stării românilor…“]
  • [Modificarea „Constituției“ și avocații cu „darul vorbirii“]
  • [Guvernul liberal și modificarea „Constituției“ României]
  • [Congresul de la Berlin și amestecul în treburile interne ale României]
  • [Chestiunea evreiască și recunoașterea independenței]
  • [Parlamentul și revizuirea „Constituției“ României]
  • [„Gestiunea vieții noastre publice…“]
  • [Amenințările intervenției străine în România]
  • [Marile puteri și problema evreiască]
  • [„Congregații“ și „reprezentații“ evreiești în România]
  • [Înmulțirea elementelor improductive]
  • [Presa europeană și amestecul puterilor străine în România]
  • [Proiectul majorității și legile restrictive în Franța]
  • [„Alianța izraelită“ și „intoleranța religioasă“]
  • [Moldova și evreii]
  • [Măsuri legislative și protecția populației productive]
  • [Guvernul liberal și presa străină]
  • [„Alianța izraelită“ și drepturile evreilor în România]
  • [„Atianța izraelită“ și „umanitarismul“]
  • [Conservatorii și organizarea statului]
  • [Partidul conservator și rezolvarea chestiunii evreilor]
  • [„Ne simțim datori a vorbi în spiritul păcii“]
  • [„Victoria politică a țării“]
  • [Promulgarea și sancționarea „Constituției“ române]
  • [Aplicarea „Constituției“ în acordarea cetățeniei române]
 • CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE LA CONSTANTINOPOL ȘI EVREII DIN ROMÂNIA
  • [Conferința internațională de la Constantinopol]
  • Evreii și conferința
  • [„Alianța universală a izraeliților“ și evreii din România]
  • [Presa străină și campania ei împotriva României]
  • [Convenția comercială și „egala îndreptățire a evreilor“]
  • [Convenția comercială și presa austriacă]
  • [Convenția comercială și „suspușii britanici de rit izraelit“]
  • Mozaicul austriac și tribunalele române
  • O observație a ziarului „Epoche“
  • [Presa austriacă și pretinsele masacrări din Moldova]
  • [Mistificarea opiniei publice internaționale]
 • SITUAȚIA DIN ROMÂNIA ȘI PRESA ROMÂNEASCĂ CONDUSĂ ȘI SUSȚINUTĂ DE EVREI
  • [Situația demografică în România]
  • Sporul populațiunii rurale în a[nul] 1877
  • [„Starea de lucruri în Moldova…“]
  • [Mortalitatea în Iași]
  • [„Fraternitatea“ și ordinea socială în România]
  • [„Cumpăna“ și compensarea muncii]
  • [„Organizarea economică și socială a poporului românesc…“]
  • [„Fraternitatea“ și „agricolizarea“ evreilor]
  • [„Cumpăna“ și „Apărătorul“ despre „mijlocire“ și „comerț“]
  • [„Alianța izraelită“ și susținătorii ei în România]
  • [„Apărătorul“ și organizarea socială a României]
 • EVREII ÎN PRUSIA, RUSIA, UNGARIA ȘI AUSTRIA
  • [Reglementarea situației evreilor în Prusia]
  • [Statutul evreilor în Prusia]
  • [„Mișcarea antisemitică în Rusia…“]
  • [„Starea de lucruri în Rusia…“]
  • Situația în Rusia
  • [Goana în contra evreilor în Rusia]
  • [„O ciudată circulară…“]
  • [Chestiunea evreiască în Ungaria]
  • [Antisemitismul în Austria]
 • ASPECTE CULTURALE
  • [Societatea antropologică din Viena și originea românilor]
  • [„Ciudata descoperire filologico-confesională…“]
  • [O carte despre „viața culturală a evreilor“]
  • [O carte despre sfârșitul lumii]
  • [Emil Franzos și „tablourile“ sale culturale]
  • [G. Misail, deputat în parlamentul român]
  • [Profesori la Universitatea din Cernăuți]
  • Conferință interesantă
  • [Un nou ziar]
  • [Presa românească condusă și susținută de evrei]
  • [Teatru evreiesc în Iași]
  • [Concertul Friemann la Iași]
  • [O personalitate a comunității evreiești din Iași]
  • [Theodor Codrescu și librarii evrei din Iași]
  • [Otto Max și grădina „Chateaux aux fleurs“ din Iași]
  • „Apărătorul legei“ și Tipografia națională
  • [Tipografia națională și serviciile sale]
  • [„Curierul de Iași“ și apărarea evreilor]
  • Cum se jertfește un redactor
  • [O școală izraelito-română]
  • [Școala de meserii din Iași și schimbarea mentalității despre muncă]
 • FRAGMENTARIUM
  • [Dialogul generalului Karl Freiherr von Enzenberg cu Divanul Moldovei]
  • [„Iluzionismul identității“]
  • [Statul și evreii]
  • [Jurnalistul și funcționarul austriac]
  • [Liberalii și societățile evreiești din străinătate]
  • [Statul liberal și chestiunea evreiască]
  • [„Un corespondent din Vaslui“]
  • [„În fața injuriilor“]
  • [Programul unui nou partid politic]
  • [„Dacă tonul foii noastre“]
 • NOTE și COMENTARII