0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Istorie ascunsă
 3. Chestiunea evreiască
Carte

Chestiunea evreiască

Chestiunea evreiască. Editura Vestala
CumpărDetalii carte

Autor(i): Mihai Eminescu
Editura: Vestala
Colecţia: Documente revelatorii
Anul apariţiei: 2008
Pagini: 271 (13x20 cm)
Preţ: 25,20 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Cu diverse ocazii, dar mai ales cu prilejul apariţiei vol. IX-XIV, din seria academică integrală „Opere“, atitudinea lui Mihai Eminescu faţă de naţionalităţile conlocuitoare şi în primul rând faţă de evrei a fost răstălmăcită tendenţios, dându-i-se conotaţii acuzat politice, fără acoperire în texte.

Este, de aceea, o datorie morală de a publica un corpus complet, riguros alcătuit, al articolelor poetului privitoare la chestiunea evreiască în România şi în ţările vecine, pentru ca cititorii să poată judeca singuri - în contextul larg al pledoariilor, prezentărilor sau expunerilor în care au fost formulate - sensul diverselor sintagme incriminate.

La aproape 150 de ani de la naşterea Luceafărului poeziei româneşti, suntem, credem, pregătiţi să receptăm cu obiectivitate mesajul eminescian în lumina adevărului, plasând afirmaţiile sale, atât în ansamblul operei, cât şi al realităţii social-politice a vremii, care le-a generat.

Cuprinsul cărţii: „Chestiunea evreiască“

 • Eminescu şi chestiunea evreiască
 • Notă asupra ediţiei
 • CHESTIUNEA EVREILOR
  • Cestiunea izraelită
   • Uzura
   • Rezultate ale uzurei în România
   • Industrie şi comerţ
   • Regularea relaţiunilor evreilor în Prusia
 • CONGRESUL DE LA BERLIN ŞI „CONSTITUŢIA“ ROMÂNIEI
  • [Cronicar al chestiunii evreieşti]
  • [Orientările privind modificarea „Constituţiei“ României]
  • [Administraţia veche şi administraţia nouă]
  • [Confesiunile religioase în România]
  • [„Evreofag“ şi „evreofil“]
  • [„Guvernul liberal şi responsabilităţile sale“]
  • [„Liberalismul extrem al legilor noastre…“]
  • [„Îmbunătăţirea stării românilor…“]
  • [Modificarea „Constituţiei“ şi avocaţii cu „darul vorbirii“]
  • [Guvernul liberal şi modificarea „Constituţiei“ României]
  • [Congresul de la Berlin şi amestecul în treburile interne ale României]
  • [Chestiunea evreiască şi recunoaşterea independenţei]
  • [Parlamentul şi revizuirea „Constituţiei“ României]
  • [„Gestiunea vieţii noastre publice…“]
  • [Ameninţările intervenţiei străine în România]
  • [Marile puteri şi problema evreiască]
  • [„Congregaţii“ şi „reprezentaţii“ evreieşti în România]
  • [Înmulţirea elementelor improductive]
  • [Presa europeană şi amestecul puterilor străine în România]
  • [Proiectul majorităţii şi legile restrictive în Franţa]
  • [„Alianţa izraelită“ şi „intoleranţa religioasă“]
  • [Moldova şi evreii]
  • [Măsuri legislative şi protecţia populaţiei productive]
  • [Guvernul liberal şi presa străină]
  • [„Alianţa izraelită“ şi drepturile evreilor în România]
  • [„Atianţa izraelită“ şi „umanitarismul“]
  • [Conservatorii şi organizarea statului]
  • [Partidul conservator şi rezolvarea chestiunii evreilor]
  • [„Ne simţim datori a vorbi în spiritul păcii“]
  • [„Victoria politică a ţării“]
  • [Promulgarea şi sancţionarea „Constituţiei“ române]
  • [Aplicarea „Constituţiei“ în acordarea cetăţeniei române]
 • CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE LA CONSTANTINOPOL ŞI EVREII DIN ROMÂNIA
  • [Conferinţa internaţională de la Constantinopol]
  • Evreii şi conferinţa
  • [„Alianţa universală a izraeliţilor“ şi evreii din România]
  • [Presa străină şi campania ei împotriva României]
  • [Convenţia comercială şi „egala îndreptăţire a evreilor“]
  • [Convenţia comercială şi presa austriacă]
  • [Convenţia comercială şi „suspuşii britanici de rit izraelit“]
  • Mozaicul austriac şi tribunalele române
  • O observaţie a ziarului „Epoche“
  • [Presa austriacă şi pretinsele masacrări din Moldova]
  • [Mistificarea opiniei publice internaţionale]
 • SITUAŢIA DIN ROMÂNIA ŞI PRESA ROMÂNEASCĂ CONDUSĂ ŞI SUSŢINUTĂ DE EVREI
  • [Situaţia demografică în România]
  • Sporul populaţiunii rurale în a[nul] 1877
  • [„Starea de lucruri în Moldova…“]
  • [Mortalitatea în Iaşi]
  • [„Fraternitatea“ şi ordinea socială în România]
  • [„Cumpăna“ şi compensarea muncii]
  • [„Organizarea economică şi socială a poporului românesc…“]
  • [„Fraternitatea“ şi „agricolizarea“ evreilor]
  • [„Cumpăna“ şi „Apărătorul“ despre „mijlocire“ şi „comerţ“]
  • [„Alianţa izraelită“ şi susţinătorii ei în România]
  • [„Apărătorul“ şi organizarea socială a României]
 • EVREII ÎN PRUSIA, RUSIA, UNGARIA ŞI AUSTRIA
  • [Reglementarea situaţiei evreilor în Prusia]
  • [Statutul evreilor în Prusia]
  • [„Mişcarea antisemitică în Rusia…“]
  • [„Starea de lucruri în Rusia…“]
  • Situaţia în Rusia
  • [Goana în contra evreilor în Rusia]
  • [„O ciudată circulară…“]
  • [Chestiunea evreiască în Ungaria]
  • [Antisemitismul în Austria]
 • ASPECTE CULTURALE
  • [Societatea antropologică din Viena şi originea românilor]
  • [„Ciudata descoperire filologico-confesională…“]
  • [O carte despre „viaţa culturală a evreilor“]
  • [O carte despre sfârşitul lumii]
  • [Emil Franzos şi „tablourile“ sale culturale]
  • [G. Misail, deputat în parlamentul român]
  • [Profesori la Universitatea din Cernăuţi]
  • Conferinţă interesantă
  • [Un nou ziar]
  • [Presa românească condusă şi susţinută de evrei]
  • [Teatru evreiesc în Iaşi]
  • [Concertul Friemann la Iaşi]
  • [O personalitate a comunităţii evreieşti din Iaşi]
  • [Theodor Codrescu şi librarii evrei din Iaşi]
  • [Otto Max şi grădina „Chateaux aux fleurs“ din Iaşi]
  • „Apărătorul legei“ şi Tipografia naţională
  • [Tipografia naţională şi serviciile sale]
  • [„Curierul de Iaşi“ şi apărarea evreilor]
  • Cum se jertfeşte un redactor
  • [O şcoală izraelito-română]
  • [Şcoala de meserii din Iaşi şi schimbarea mentalităţii despre muncă]
 • FRAGMENTARIUM
  • [Dialogul generalului Karl Freiherr von Enzenberg cu Divanul Moldovei]
  • [„Iluzionismul identităţii“]
  • [Statul şi evreii]
  • [Jurnalistul şi funcţionarul austriac]
  • [Liberalii şi societăţile evreieşti din străinătate]
  • [Statul liberal şi chestiunea evreiască]
  • [„Un corespondent din Vaslui“]
  • [„În faţa injuriilor“]
  • [Programul unui nou partid politic]
  • [„Dacă tonul foii noastre“]
 • NOTE şi COMENTARII