0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Copilăria lui Iisus - Vol. 2
Carte

Copilăria lui Iisus - Vol. 2

Copilăria lui Iisus - Vol. 2. Editura Shambala
CumpărDetalii carte

Evanghelia lui Iacov

Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Pagini: 254 (13x20 cm)
Preţ: 13,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Acesta este volumul 2 al cărţii „Copilăria lui Iisus“ aşa cum a primt-o Jakob Lorber.

Cuprinsul cărţii: „Copilăria lui Iisus - Vol. 2“

 • Cuvântarea frăţească a lui Cyrenius pentru servitorul aflat în căinţă şi primirea lui în rândul mesenilor. Invidia celorlalţi servitori şi răspunsul lui Cyrenius.
 • Pregătirile şi invitaţia la masa festivă. Cuvântul Pruncului pentru sfinţirea mesei. Invitarea şi hrănirea săracilor. Masa celor trei lei
 • Rugăciunea de mulţumire a lui Iosif şi smerenia lui. Disputa prietenească dintre Cyrenius şi Iosif, privind aşezarea la masă. Sfatul înţelept al lui Iosif şi supunerea lui Cyrenius.
 • Răspunsul înţelept al preotului despre învăţătura lui Dumnezeu şi mărturisirea credinţei sale faţă de singurul Dumnezeu adevărat. Răspunsul dat de Iosif.
 • Intenţia lui Iosif şi a lui Cyrenius de a vizita sanctuarul improvizat. Obiecţia Pruncului. Dificultatea lui Iosif. Explicaţiile Mariei şi acordul Pruncului. Lămurirea centurionului.
 • Întrebarea centurionului despre venirea lui Mesia. Iosif despre Mesia. Cuvintele preotului despre sfârşitul templelor păgâne. Despre templul viu din inima omului.
 • Alte întrebări ale centurionului. Cuvintele lui Iosif despre împărăţia lui Mesia şi despre iubire - drept cheie a adevărului. Intrarea alaiului în sanctuarul improvizat. Fapta bună a Mariei faţă de bieţii orbi
 • Strigătul de rugă al bolnavilor către Maria. Maria arătându-L pe pruncul Iisus. Vindecarea bolnavilor şi povăţuirea lor cu ajutorul îngerilor. Centurionul în căutarea făcătorului de minuni.
 • Centurionul şi Cyrenius se întrec în a face bine. Centurionul derutat şi instruirea lui de către Iosif.
 • Problema reparării corăbiei cartagineze în ziua Sabatului. Cuvintele Pruncului despre faptele bune din ziua Sabatului. Refuzul lui Iosif. Repararea miraculoasă a corăbiei de către îngeri.
 • Vizitarea portului. Corabia costisitoare. Cuvintele de mulţumire ale lui Cyrenius faţă de Iosif. Răspunsul Pruncului şi indicaţia de a face bine celor sărmani.
 • Masa de prânz în cetate. Centurionul în oraş, în căutarea săracilor, întoarcerea şi lăudarea lui. Cuvintele de binecuvântare ale Pruncului.
 • Cuvintele adresate de Prunc lui Cyrenius la predarea săracilor. Cyrenius ca precursor al apostolului Pavel. O previziune a căderii Ierusalimului prin sabia romană
 • Întrebarea lui Cyrenius despre fiinţa divină a Pruncului, încercarea lui Iosif de a explica cuvântul viu al lui Dumnezeu dat prin profeţi. Pruncul Iisus corectează părerile lui Iosif
 • Întrebarea centurionului. Replica lui Cyrenius. Discuţia dintre centurionul curios şi un înger frumos. Centurionul în chinurile dragostei!
 • Grija lui Cyrenius pentru corabie. Sfatul bun dat de îngeri. Cuvintele de mulţumire ale lui Cyrenius pentru Iosif şi Prunc. Prezicerea lui Iosif despre peripeţiile călătoriei lui Cyrenius.
 • Mulţumirile din partea lui Maronius, a celor trei preoţi şi a Tulliei. Porunca lui Iosif de a se păstra tăcerea.
 • Conversaţia plină de dragoste dintre Pruncul Iisus şi Iacov. Povara şi greutatea Domnului pentru cei care îl poartă cu sine. Amuţirea bruscă a Pruncului care până acum putea să vorbească.
 • Îngrijirea animalelor de pe lângă casa lui Iosif de către îngeri. Zelul lui Iosif pentru Sabat. Vorbele lui Gabriel despre activitatea naturii în ziua de Sabat. Dispariţia îngerilor
 • Uimirea şi neliniştea Evdochiei din cauza dispariţiei bruşte a tinerilor. Cuvintele de liniştire spuse de Maria. Odihna de noapte. Dorul Evdochiei după Gabriel, apariţia lui bruscă şi sfatul lui
 • Jocul copilăros şi vesel al lui Iacov cu Copilul. Dojana lui Iosif şi răspunsul lui Iacov. Visul Evdochiei cu mărturia minunată din partea Domnului
 • O dimineaţă plăcută în casa lui Iosif. Îngrijorarea Mariei şi a lui Iosif din cauza amuţirii Copilului. Încercarea zadarnică a Mariei. Mărinimia Iui Iosif faţă de orbi şi vindecarea lor prin Iacov.
 • Iosif încercând să afle originea puterii tămăduitoare a lui Iacov. Întrebările puse de Iosif lui Iacov. Îndoiala lui Iosif. Răspunsurile lui Iacov sugerate de Domnul.
 • Activitatea fiilor lui Iosif. Îndemânarea Mariei. Sârguinţa Evdochiei. Sosirea celor opt copii de la Tyrus. Mesajul lui Iosif către Cyrenius. Maria ca învăţătoare a celor opt copii.
 • Un an tihnit în casa lui Iosif. Vindecarea miraculoasă a băiatului posedat al unei familii de mauri, prin Iacov, la îndemnul Copilului Iisus.
 • O jumătate de an de pauză fără minuni. Iisus - un băieţel vioi. Iacov în vizită la pescarul Ionatha. Christofor sau greutatea lumească a Copilului. Întoarcerea acasă împreună cu Ionatha.
 • Ionatha la prietenul său din tinereţe. Povestea lui Ionatha şi interesul lui pentru neobişnuitul Copil al lui Iosif. Relatarea lui Iosif despre Copil. Smerenia lui Ionatha, dragostea lui faţă de Copil şi rugăciunea lui.
 • Invitaţia făcută de Iosif lui Ionatha. Ezitarea lui Ionatha şi mărturisirea păcatelor. Sfatul lui Iosif. Mâncarea preferată a Copilului: inima lui Ionatha. Mărturia lui Iisus pentru Ionatha
 • Piureul proaspăt pregătit de Joel. Dojana Mariei şi a lui Iosif. Toleranţa Copilului faţă de Joel. Sfaturi privind educaţia
 • Masa cu peşte. Iisus îi atrage atenţia lui Iosif că nu e servit; refuzul lui Iosif. Replica Copilului Iisus şi prevestirea divinizării Mariei. Cuvintele de binecuvântare ale Copilului.
 • Întrebarea lui Ionatha referitoare la sentimentele lui Iosif faţă de Copil şi replica lui Iosif.
 • Seara pe colina preferată a lui Iosif. Iacov îl hrăneşte pe micul Iisus cu pâine cu unt şi miere. Muştele din ulcica cu miere. Cuvintele înţelepte ale Copilului despre Isaiia, cap. 7, 15.
 • Veneraţia şi smerenia exagerată a lui Ionatha faţă de băieţelul Iisus. Sfatul lui Iosif şi încurajarea plină de dragoste a Copilului. Decizia lui Ionatha de a rămâne
 • Iisus - uşor ca fulgul. Uimirea lui Ionatha. Cuvintele înţelepte ale Copilului despre greutatea legii lui Moise.
 • Seara pe colină. Consideraţiile lui Iosif şi Ionatha despre luna plină. Părerea Copilului despre a şti mult în comparaţie cu a iubi mult. Faţa Domnului. Despre natura lunii
 • Maria şi Iisus se amuză pe colină. Iosif şi Ionatha iau masa sub clar de lună. Brusca eclipsă de lună.
 • Continuarea contemplării lunii de către Iosif şi Ionatha. O lumină peste luna întunecată.
 • Uimirea lui Ionatha aflând că pământul este rotund. Iisus ca „profesor de ştiinţele naturii“. Pregătirea pentru cină.
 • Masa. Cererea lui Ionatha de a se duce acasă şi intenţia lui secretă. Contra argumentele Copilului. Supunerea lui Ionatha şi reîntoarcerea în casă.
 • Primirea lui Ionatha de către ai săi. Plecarea lui Ionatha pe mare. Salvarea naufragiaţilor. Cyrenius cu ai săi.
 • Acostarea reuşită. Bucuria lui Ionatha. Mulţumirile lui Cyrenius. Adăpostirea naufragiaţilor. Salvarea corabiei. Micul dejun luat împreună. Smerenia lui Ionatha. Sosirea lui Iosif cu familia.
 • Ionatha şi Cyrenius stau de vorbă. Uimirea lui Iosif văzând corabia străină şi explicaţiile lui Ionatha. Superstiţia salvatorului şi lămurirea sa. Impresionanta întâlnire dintre Copil şi Cyrenius
 • Despre înclinarea inimii în locul genunchilor. Cyrenius îl salută pe Iosif. Binecuvântarea crucii şi triumful încrederii în Dumnezeu. Bucuria lui Cyrenius că se află aproape de Ostrazine
 • Peripeţiile lui Cyrenius pe mare şi rugămintea lui de a-i fi interpretate de Iosif. Răspunsul evaziv al lui Iosif. Nemulţumit, Cyrenius primeşte lămuriri de la Copil. Plecarea spre vila lui Iosif
 • Discuţii la umbra pomilor de pe colină. Tălmăcirea peripeţiilor lui Cyrenius de către Iosif. Cum îi conduce Domnul pe ai Săi
 • Cyrenius îi mulţumeşte Copilului pentru bunătatea Lui. Cum să ne rugăm pe placul Domnului. Motivul pentru care Domnul a luat chip de om. Uimirea lui Cyrenius văzând progresele celor opt copii.
 • Băiatul Sixtus îi face şi el un cadou tatălui său, Cyrenius; o prelegere despre esenţa şi forma pământului. Confirmarea lui Iisus
 • Bucuria lui Cyrenius pentru globul primit în dar şi rugămintea sa pentru Augustus. Refuzul categoric al Copilului, care-i vorbeşte despre ordinea divină.
 • Cyrenius îşi mărturiseşte iubirea lui pentru Domnul. Încercarea lui: moartea Tulliei. Jalea lui Cyrenius. Dojana Copilului dezamăgit şi efectul ei pozitiv asupra lui Cyrenius
 • Iosif îl invită pe Cyrenius la masă. Acesta refuză, spunând că îi ajunge Dumnezeu. Copilul îl laudă pe Cyrenius.
 • Copilul îi cere lui Cyrenius să mănânce şi să se joace cu El. Obiecţia lui Maronius şi a Mariei. Replica dată de Copil. Reînsufleţirea Tulliei.
 • Întrecerea la fugă între Iisus şi Cyrenius. Cum ajunge Cyrenius la performanţă. Performanţa de a trăi
 • Jocul cu gropiţe şi povaţa lui Cyrenius. Gropiţele vieţii şi ordinea lor. Un joc despre activitatea oamenilor
 • Cyrenius ajunge în gropiţa ministrului. Nemulţumirea fetei. Mijlocul eficace de intimidare folosit de „rege“. Minunea cu şoarecii
 • Discuţia copilaşului Iisus cu fata îndărătnică şi încăpăţânată
 • Alte disensiuni în timpul jocului. A treia aruncare. Fata cea orgolioasă în gropiţa pentru miniştri. Aţâţarea împotriva Copilaşului. Ultima aruncare şi restabilirea ordinii fireşti.
 • Copilaşul explică semnificaţia jocului. Diferitele încercări ale Domnului de a salva sufletele rătăcite.
 • Îngrijirile date Tulliei de Maria şi Evdochia. O imagine profetică despre cultul Mariei la Roma şi despre cercul celor cu adevărat iubitori de Dumnezeu.
 • Întrebările mărginite ale lui Iosif. Răspunsul Copilului. Importanţa universală a încarnării Domnului.
 • Alte dezvăluiri profetice ale copilului Iisus: moartea lui Iisus, învăţătura Sa despre iertare, învierea şi deschiderea porţilor vieţii pentru toţi. Un semn pentru oamenii de pe pământ
 • Cuvintele aspre adresate de Iisus Mariei. O prezicere sumbră despre felul cum vor fi dispreţuiţi pe lume Iisus şi cei care îl vor urma
 • Discuţia dintre Iacov şi micuţul Iisus. Copilaşul se plânge de puţina atenţie a părinţilor şi a celorlalţi din casă faţă de El.
 • Mărturisirea făcută de Iosif Copilului. Deosebirea dintre mască şi inteligenţă. Precauţiuni în faţa Domnului de teama condamnării lumii. Copilul o avertizează pe Maria.
 • Întrebarea Mariei. Marea deosebire între iubirea oamenilor şi iubirea Domnului. Parabola cu regele peţitor. Aplicarea parabolei în cazul Tulliei şi al lui Iisus.
 • Tânguiala Tulliei. Cuvintele de consolare ale Mariei. Recunoaşterea, căinţa şi regretele Tulliei. Hrana preferată a lui Iisus. Vechea şi noua Tullia.
 • Tullia plângând. Cuvintele pline de înţelepciune ale Copilului referitoare la lacrimi şi la gelozia Tulliei.
 • Cuvintele liniştitoare spuse de Copil înainte de furtună. Spaima prostească a Evdochiei şi măsurile ei de siguranţă
 • Uraganul din timpul nopţii. Animalele sălbatice. Iosif blestemă furtuna, iar Copilul îl dojeneşte. Sfârşitul furtunii
 • Binefacerea şi scopul furtunii nocturne: nimicirea tâlharilor. Arderea rămăşiţelor acestora.
 • Vizitarea împrejurimilor casei. Copilul înconjoară rugul de trei ori; cuvintele Sale profetice adresate lui Cyrenius
 • Întrebarea lui Iosif şi cuvintele de consolare ale Copilului. Foamea cea mare a Copilului. Prânzul cu peşte. Întrebarea lui Cyrenius referitoare la Marea Mediterană
 • Iacov şi Copilaşul sunt pedepsiţi să rabde de foame, pentru că au uitat să-şi spună rugăciunea la masă. Discuţia Copilului cu Iacov şi Iosif. Plecarea lui Iacov şi a Copilaşului
 • Maria şi Cyrenius îl dojenesc pe Iosif. Aflat la strâmtoare, Iosif îl strigă înapoi pe Copil.
 • Fiii lui Iosif în căutarea Copilaşului. Vocea ascunsa şi cuvintele de consolare pentru Iosif. Iosif pe calea cea bună. Prânzul de pe munte, la masa Domnului. Despre adevărata rugăciune.
 • Iosif duce crucea. Evanghelia Copilului cu privire la cruce.
 • Masa cu peşte rece, cu ulei şi suc de lămâie. Alimentaţia dietetică mozaică. Regimul alimentar din Noul Testament: „Dumnezeu este cel mai bun bucătar!“.
 • De ce îşi merită Marea Mediterană cu prisosinţă acest nume.
 • Totul respecta ordinea şi timpul hotărât de Dumnezeu. Despre cercetarea deşartă a ordinii divine şi simplitatea copilăriei ca singura cale spre adevărata înţelepciune.
 • Crucea impusă ca expresie a iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni.
 • Lacrimile lui Ionatha şi sfânta iubire pentru Dumnezeu. Trupul ca o plată a păcatului. Despre valoarea şi atracţia iubirii adevărate.
 • Un leac împotriva insectelor. Războiul laptelui. O cometă
 • O discuţie despre comete, ca prevestitoare de război sau nenorociri.
 • O lecţie practică despre natura cometelor, pornind de la exemplul castronului cu lapte.
 • Explicaţii şi corespondenţe referitoare la natura cometelor.
 • De ce o iscodire prea profundă a creaţiei divine poate dăuna copiilor lui Dumnezeu
 • Retragerea divinităţii în sinea Copilului. Ultimele dispoziţii ale Copilului pentru Iosif şi Cyrenius. Odihna din timpul nopţii. Deosebita graţie a lui Iisus pentru Iacov
 • Îngrijorarea lui Iosif în legătură cu mâncarea. Cămara de alimente goală. Ajutorul dat de Ionatha, care aduce peşte.
 • Iosif şi Cyrenius se întrec în dovezi de iubire. Mărinimia lui Iosif. Despre adevăraţii şi falşii slujitori ai Domnului.
 • Buna dispoziţie de la micul dejun. Iosif vorbeşte despre bunătatea Domnului. Copilul la masă. Scene idilice între micuţul Iisus şi Cyrenius.
 • Continuarea scenei copilăreşti de la masă. „Maria este rea doar din iubire pentru Mine!“.
 • Recunoştinţa lui Cyrenius, darul şi cuvântarea lui de bun-rămas. Cyrenius mai rămâne o zi.
 • Lada de bani a lui Iosif şi teama lui de tâlhari. Sfatul înţelept pe care i-l dă Copilul
 • Iosif şi familia. Probleme şi griji gospodăreşti. Ajutorul uriaş dat de Ionatha, datorită încrederii lui în Dumnezeu
 • Delegaţia sosită din oraş şi jena lui Cyrenius. Invitaţia la masă. Despre blestemul banilor
 • Participarea delegaţiei la masă. Problemele privind aşezarea la masă. Supărarea Copilului legată de tratarea diferenţiată a mesenilor. O profeţie
 • Scena din bucătărie şi urmările ei. Evanghelia transformării omului.
 • Cei patru fraţi cer iertare Copilului pentru vorbele lor. Răspunsul Lui plin de îngăduinţă
 • Semnificaţia acestui prânz. Fazele stărilor spirituale pe pământ: 1. Faza generală. 2. Iudaismul. 3. Biserica greacă. 4. Biserica romană. 5. Celelalte secte creştine.
 • Peştele cel bun de la sfârşitul mesei semnifică iubirea lui Dumnezeu şi graţia divină în această ultimă perioadă. Locuitorii soarelui vor fi copiii lui Dumnezeu. O turmă şi un singur păstor
 • Copilul atrage atenţia oaspeţilor asupra Sa. Relatarea lui Cyrenius.
 • Părerea vecinilor despre Iosif şi familia sa.
 • Hotărârea răuvoitoare a oaspeţilor invidioşi. Marele incendiu din
 • Ostrazine.
 • Îngrijorarea lui Cyrenius pentru cei arşi. „Cine sapă groapa altuia
 • cade singur în ea“. Dumnezeu este un judecător drept pentru toţi
 • Căderea este precedată de trufie. Iosif îi tratează cu omenie pe cei arşi. Generozitatea lui Cyrenius faţă de aceşti năpăstuiţi. Cyrenius la Ionatha.
 • Dragostea lui Iosif pentru semenii săi. O consolare dreaptă pentru cei greu încercaţi. Vizita şi masa în casa lui Ionatha.
 • Cyrenius îşi pregăteşte corabia pentru plecare. Iacov îi aminteşte de globul pământesc. Cel mai bun sfat al lui Iosif pentru Cyrenius: să acţioneze liber, urmând voia Domnului! Cyrenius ia cu el pe cei trei băieţi.
 • Cyrenius roagă să fie binecuvântat. Răspunsul Copilaşului. Rugăciunea de despărţire. Copilul îi binecuvântează pe cei care pleacă, pe care-i linişteşte cu cuvintele: „Unde vă este inima, acolo vă este şi comoara“.
 • . Iosif îl binecuvântează pe Cyrenius. Minunatele cuvinte de bun rămas spuse de Iisus lui Cyrenius: „Numai iubirea poate suporta prezenţa Mea“. Plecarea lui Cyrenius. Iosif acasă la Ionatha.
 • Iosif şi Ionatha zăresc dimineaţa la pescuit o corabie şi o salvează.
 • Copilul întreabă cum a mers pescuitul. Răspunsul Copilaşului dornic de peşte la dojana lui Iosif: „Eu sunt pretutindeni acasă acolo unde sunt iubit!“ Captura bogată de peşte, din ordinul Copilului
 • Ionatha se întoarce acasă la Iosif. Casa a fost jefuită. Supărarea lui Iosif. Explicaţia înţeleaptă a Copilului.
 • Maria plânge pentru că i s-au furat toate hainele şi rufăria. Gestul nobil făcut de Ionatha. Maria se întrece cu Ionatha în mărinimie. Copilul îl felicită pe Ionatha.
 • Binecuvântarea Domnului în casa lui Iosif. Uimirea şi recunoştinţa familiei. Iacov vorbeşte despre minunea cu bobul de grâu.
 • Prânzul cu peşte, colaci cu miere şi limonadă. Furtul obiectelor din gospodărie şi al castronaşului Copilului. O evanghelie pentru răufăcători, spusă de Iisus. Neînduplecarea Copilului faţă de răufăcători.
 • Hoţii de haine se vaită la uşa lui Iosif. Copilul le vorbeşte pe un ton categoric.
 • Nobleţea sufletească a Mariei şi cuvintele de laudă ale lui Iisus. Explicaţiile Domnului despre îndurare şi iubirea duşmanului.
 • Puterea iubirii. Se duce vestea despre casa lui Iosif. Înţelepciunea lui Iosif îi pune în inferioritate pe mai-marii oraşului. Efectul pozitiv al vorbelor sale.
 • Moartea lui Irod. Regele Arhelau. Îngerul Domnului îi cere lui Iosif să se întoarcă în ţara lui Israel. O pregătire miraculoasă de călătorie. Iosif predă totul lui Ionatha, dar îl invită să-l urmeze. Despărţirea.
 • Sfânta Familie ajunge în patrie după o călătorie obositoare. Teama lui Iosif şi încurajarea Mariei. Porunca Domnului de a merge la Nazaret. Sosirea în Nazaret.
 • Idilica scenă nocturnă pe terasa Salomeei. Cornelius descoperă caravana mică.
 • Joel află că au ajuns în patrie. Iosif vrea să înnopteze sub cerul liber. Căutând lemne de foc, fiii lui Iosif ajung până la Salomeea.
 • Bănuielile lui Cornelius şi ale Salomeei. Salomeea şi Cornelius îi vizitează pe noii veniţi. Salomeea leşină de bucurie
 • Salomeea şi Cornelius îi salută pe noii veniţi. Instalarea călătorilor obosiţi în vechea lor casă.
 • Salomeea îi predă lui Iosif gospodăria într-o stare perfectă. Încurcătura lui Iosif. Smerenia şi iubirea Salomeei. O minunată dovadă despre prezenţa Domnului. Un cuvânt al Domnului despre iubire
 • Salomeea îi invită pe Iosif şi familia lui la micul dejun. Mâncarea preferată a Copilului Iisus. Copilul, Salomeea şi bucuriile iubirii
 • Iosif primeşte de la Comelius un răspuns liniştitor în privinţa lui Arhelau. Cornelius află de la Iosif veşti despre fratele lui. Bucuria şi recunoştinţa lui Cornelius
 • Întrebarea lui Cornelius dacă Cyrenius ştie de plecarea lui Iosif. Răspunsul lui Iosif. Cornelius îi explică lui Iosif scrierea secretă folosită de romani.
 • Cornelius se interesează despre ce este miraculos la Copilaş. Iosif atrage atenţia asupra vorbelor Copilului. Cuvintele adresate de Copil lui Cornelius.
 • Cornelius prinde pe casa lui Iosif actul de scutire de impozite. Sistemul roman de impozitare. Proorocirea Copilului pentru Cornelius.
 • Iosif îşi aranjează lucrurile în casă şi discută cu Maria despre vizita pe care trebuie să o facă la rude şi cunoştinţe. Comportarea neobişnuită a Copilului şi cuvintele Lui ciudate.
 • Cutremurul de sub picioarele lui Iisus îi sperie pe Iosif şi pe Maria. Fugarii din oraş îl avertizează pe Iosif să nu meargă mai departe. Iacov îl linişteşte pe Iosif, care continuă drumul fără teamă.
 • Oamenii aduc inconştient o mărturie. Răspunsul înţelept al lui Iosif. Primirea cordială făcută lui Iosif de prietenii săi.
 • Iosif povesteşte prietenului său despre câte s-au întâmplat. Compătimirea sincera a doctorului şi propriile sale necazuri. Iosif se înfurie pe Arhelau. Copilul îl linişteşte pe Iosif,
 • Uimirea doctorului şi prezicerile sale văzând înţelepciunea Copilului. Răspunsul dat de Copil lui Iosif. Speranţa doctorului în venirea lui Mesia. Copilul corectează prezicerile doctorului.
 • Copilul face o probă de încredere cu bolnavii doctorului şi vindecă o fetiţă bolnavă de gută
 • Uimirea doctorului şi mărturisirea lui plină de smerenie. Copilul îl linişteşte pe doctor şi-i explică cea mai bună metodă (a Sa) de vindecare a bolnavilor. Doctorul crede şi devine renumit prin numărul de bolnavi vindecaţi. Iosif ia cu el pe fata abia vindecată.
 • Sfânta Familie la învăţătorul Dumas. Iosif îi relatează povestea sa. Copilaşul printre şcolari.
 • Uimirea lui Dumas şi întrebările lui despre Copilaş. Răspunsul înţelept, socratic, dat de Iosif. Dumas face elogiul filosofiei. Copilaşul îi vorbeşte lui Dumas despre profeţi şi filosofi
 • Iosif se gândeşte să se întoarcă acasă. Cuvintele nobile spuse de Maria. Sfatul cel bun dat de Copil şi întoarcerea acasă. Cearta cu slujitorii lui Arhelau. Intervenţia lui Iosif.
 • Doi ani de zile, Copilul nu mai face minuni. Sosirea lui Ionatha din Egipt. Marea bucurie din casa lui Iosif şi sfatul dat de Copil lui Ionatha. Ionatha ca pescar la Marea Galileei
 • Copilul, care are acum cinci ani, se joacă la râu. Cele douăsprezece gropiţe şi douăsprezece vrăbii din lut. Interpretarea tabloului. Furia evreului habotnic şi minunea făcută de Copil.
 • Năvala curioşilor. Iisus pedepseşte un copil răsfăţat şi prost-crescut din vecini. Judecătorul vine să-l judece pe Iosif, dar este ameninţat de Copil şi face cale întoarsă.
 • Iosif ia Copilul cu el la ţară. Micul Iisus este îmbrâncit cu răutate. După faptă şi răsplată.
 • Iosif are necazuri. Vecinul cel rău amuţeşte. Rugămintea tatălui ciobănaşului ucis şi răspunsul Copilaşului.
 • Sfatul dat de Iosif tatălui ciobănaşului ucis. Iosif încheie un acord de lucru şi se întoarce acasă. Copilaşul consolează femeile, în special pe Salomeea. O promisiune minunată pentru toţi cei cu gânduri bune
 • Învierea ciobănaşului şi teama lui faţă de Copilul divin. Sfatul dat de tatăl lui şi mărturia lui în favoarea lui Iosif şi a Copilului. Dragostea Copilului
 • Sentinţa greşită a judecătorului în privinţa lui Iisus. Replica energică a lui Iisus. Martorii tocmiţi. Iosif atrage atenţia lui Iisus. Sentinţa judecătorului veşnic. Intervenţia greşită a lui Iosif şi dojana lui Iisus.
 • Învăţătorul Piras Zaheus vrea să-L ia pe Iisus la şcoala lui, pentru a-şi spori faima. Iosif îl sfătuieşte să facă o încercare. Iisus îl face de ruşine pe învăţătorul lăudăros.
 • Iisus îi spune lui Piras Zaheus câteva cuvinte despre misiunea Lui. Vindecarea miraculoasă şi cercetările făcute de Piras Zaheus. Iisus, ca profesor de ştiinţele naturii: „Ce înseamnă sus şi ce înseamnă jos?“
 • Gândurile învăţătorului cu privire la băieţel. Iisus îl avertizează pe învăţător. Iisus, lumină pentru păgâni şi judecător pentru evrei! Fuga învăţătorului.
 • Armonia din casa lui Iosif atrage vizita vecinilor şi a copiilor lor. Copiii în foişor. Zenon cade şi îşi frânge gâtul. Readucerea mortului la viaţă. Mărturia lui Zenon despre Iisus şi avertismentul dat lui de Iisus.
 • Vecinii cer sfatul lui Iosif, ştiindu-l prieten cu Cornelius. Iisus îl avertizează să fie prevăzător. Despre ordinea divină pe Pământ: cum este poporul - aşa-i şi stăpânirea! Iisus arată cine este Domnul.
 • Iisus, la vârsta de şase ani, readuce la viaţă pe un servitor accidentat al Salomeei. Povăţuirea servitorului încrezut. Iisus fuge de lauda oamenilor.
 • Iisus sparge ulciorul sfânt al Mariei. Îngrijorarea fetei. Iisus aduce apă mamei Sale în haina de pe El. Această relicvă a Mariei îi era lui Iisus ca un ghimpe în ochi. Mustrarea fetei
 • Mai trec doi ani fără miracole. Scumpete în Palestina. Iosif seamănă încă în luna a şaptea. Iisus, în vârstă de opt ani, pune cu mâna Lui sămânţa în brazdă. Binecuvântarea semănatului. Mulţumirea adusă de Iosif. Iubirea este mai bună decât lauda. Vindecarea băiatului care fusese uscat.
 • Maria şi Iosif vor totuşi să-i găsească un învăţător lui Iisus, care a împlinit zece ani. Greutăţile pe care le întâmpină învăţătorul. Acesta îl loveşte pe Iisus şi rămâne mut, apoi înnebuneşte. Iisus se întoarce acasă
 • Al doilea învăţător în vizită la Iosif. Blândeţea noului învăţător. Iisus dă o probă în faţa învăţătorului: îi citeşte şi-i explică pe Daniel. Învăţătorul îl laudă pe Iisus. Drept mulţumire pentru corectitudinea sa, Iisus îl vindecă pe celălalt învăţător.
 • La vârsta de unsprezece ani, Iisus merge cu Iacov după lemne. Iacov este muşcat de o vipera şi moare. Iisus îl readuce pe Iacov la viaţă. O evanghelie a muncii. Să te străduieşti pentru bunurile spirituale! Învierea băiatului Kefas şi a lui Mallas, o calfă de dulgher. O povaţă: „Invidia înseamnă moarte!“
 • Scurtă descriere a şederii lui Iisus la Templu, la vârsta de doisprezece ani, făcută de fratele Lui, Iacov. Iisus se retrage acum de tot, până la nunta din Cana
 • Explicaţii deosebit de importante în ceea ce priveşte felul de a fi al lui Iisus, raportul tainic dintre omenesc şi divin în fiinţa Lui. Unele semne cu privire la renaşterea în Dumnezeu
 • Revelaţii cu privire la viaţa lui Iisus şi la ispitele Sale sufleteşti care au apărut de la vârsta de doisprezece ani până la vârsta de treizeci de ani. Semne şi exemple pentru o nouă naştere în Dumnezeu, care de fapt este o condiţie SINE QUA NON (fără de care nu se poate) pentru viaţa veşnică. Observaţiile finale şi binecuvântarea Domnului Dumnezeu.