0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. : Ghiduri
 3. : Bune practici
 4. Depozitarea seminţelor de consum
Carte

Depozitarea seminţelor de consum

Depozitarea seminţelor de consum. Editura Uranus
CumpărDetalii carte

Ghid naţional de bune practici pentru siguranţa alimentelor

Autor(i): Ing. Sorin Dogaru, Ing. Elena Ionete, ing. Adina Cristea,
Editura: Uranus
Anul apariţiei: 2006
Pagini: 167 (17x23 cm)
Preţ: 40,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

În momentul de faţă România are legislaţie, norme şi standarde armonizate cu cele din UE. Dar greul abia începe, pentru că legislaţia şi standardele vor trebui puse în aplicare.

Siguranţa alimentului a devenit în ultimii ani o preocupare majoră peste tot în lume datorită numeroaselor crize apărute ca urmare a consumului de alimente contaminate. Consumatorii au devenit din ce în ce mai conştienţi de faptul că alimentele pot fi vectori de transmitere pentru o serie de contaminanţi.

Pentru a soluţiona crizele provocate de alimente contaminate, autorităţile de reglementare au căutat soluţii unanim acceptate şi aplicabile. Aşa s-a ajuns la impunerea utilizării sistemului HACCP pe întreg lanţul agroalimentar, chiar dacă el a fost iniţial gândit pentru NASA. În fond n-ar fi prima oară când rezultatele cercetării avansate sunt aplicate în viaţa de zi cu zi a oamenilor obişnuiţi.

În 2003 Codex Alimentarius a revizuit „Codul de bune practici pentru igienă“, elaborat în 1969, pe care l-a completat cu principiile sistemului HACCP.

Sistemul HACCP a fost adoptat în anul 2005 şi în standardizarea internaţională prin apariţia standardului ISO 22000.

Rolul acestui sistem este de a impune rigoare şi corectitudine în fiecare unitate unde este aplicat şi de a îmbunătăţi comunicarea atât în cadrul unităţii, pe cale ierarhică, cât şi cu partenerii de pe filieră.

Cartea de faţă, „Ghidul naţional de bune practici. Depozitarea seminţelor de consum“, doreşte să vină în sprijinul agenţilor economici care au ca obiect de activitate depozitarea seminţelor de consum, ajutându-i în implementarea sistemului de siguranţă a alimentului.

Cartea este structurată în două părţi:

 • Partea I - cuprinde ghidul propriu-zis de bune practici în domeniul depozitării seminţelor de consum şi anexele sale în care sunt prezentate o serie de modele de proceduri necesare implementării sistemului siguranţă a alimentului.
 • Partea a II-a - cuprinde un model generic HACCP pentru o unitate de depozitare cu anexele sale, în care sunt prezentate documentele de bază din structura unui sistem HACCP.
Prin cartea „Ghidul naţional de bune practici. Depozitarea seminţelor de consum“ autorii au urmărit să transpună un cadrul general oferit reglementările legale pentru domeniul specific depozitării seminţelor de consum dar acest model general trebuie adaptat la condiţiile specifice fiecărei unităţi depozitare, iar aceasta este sarcina personalului din unităţile respective. Modelul nu este imuabil, el poate fi adaptat la condiţiile specifice.

Unul din elementele de bază ale unui sistem de management este analiza şi îmbunătăţirea continuă în funcţie de evoluţia sectorului de depozitare a seminţelor de consum şi a reglementărilor legale în vigoare, care au stat la baza întocmirii „Ghidul naţional de bune practici. Depozitarea seminţelor de consum“.

Cuprinsul cărţii: „Depozitarea seminţelor de consum“

 • Bune practici de producţie şi igienă
  • Perimetrul unităţii de depozitare
   • Zona limitrofă şi incinta
    • Zona limitrofă
    • Accesul în incinta unităţilor de depozitare
    • Incinta unităţilor de depozitare
   • Clădiri şi anexe
    • Magazii
    • Silozuri
   • Iluminat
   • Sisteme de aspiraţie
   • Managementul deşeurilor şi al apelor reziduale
   • Facilităţile personalului
  • Transport, recepţie, depozitare şi încărcare
   • Verificarea mijloacelor de transport
   • Recepţia loturilor de seminţe de consum
   • Condiţionarea seminţelor de consum
   • Uscarea seminţelor de consum
   • Depozitarea seminţelor de consum
   • Microclimatul din spaţiile de depozitare - aerarea activă
   • Încărcarea/livrarea
  • Utilaje şi echipamente
   • Proiectarea şi instalarea utilajelor şi echipamentelor
   • Întreţinerea utilajelor şi echipamentelor
   • Etalonarea dispozitivelor
  • Instruirea personalului
   • Generalităţi
   • Instruire tehnică
   • Instruire privind igiena
   • Instruire privind transmiterea bolilor şi accidentele de muncă
   • Instruire privind accesul vizitatorilor
  • Igienizare şi combaterea dăunătorilor
   • Igienizarea spaţiilor de depozitare, utilajelor aferente şi a anexelor
   • Managementul substanţelor de igienizare
   • Combaterea dăunătorilor cu ajutorul substanţelor toxice
   • Controlul substanţelor folosite la combaterea dăunătorilor
  • Trasabilitate
   • Generalităţi
   • Verificarea eficienţei trasabilităţii
   • Identificarea lotului de produs
   • Sistem de conservare a identităţii produselor (IP)
   • Verificarea eficienţiei sistemului
  • Anexe la ghidul practic
   • Procedură pentru inspecţia perimetrului şi a clădirilor
   • Procedură pentru verificarea mijloacelor de transport
   • Procedură pentru recepţia seminţelor de consum
   • Procedură pentru achiziţia utilajelor şi echipamentelor
   • Procedură pentru întreţinerea preventivă a utilajelor şi echipamentelor
   • Procedură pentru instruirea personalului
   • Procedură privind accesul vizitatorilor
   • Procedură pentru igienizare
   • Procedură pentru controlul dăunătorilor
   • Procedură pentru controlul substanţelor toxice
 • Model generic HACCP pentru o unitate de depozitare
  • Introducere
   • Istoric
   • Adoptarea reglementărilor internaţionale în legislaţia naţională
   • Avantaje ale utilizării sistemului HACCP
   • Termeni şi definiţii
   • Etape preliminare întocmirii planului HACCP
   • Principiile sistemului HACCP
  • Etape preliminare în realizarea planului HACCP
   • Angajamentul managementului faţă de dezvoltarea şi implementarea sistemului de siguranţă a alimentului
   • Formarea echipei HACCP
   • Descrierea seminţelor de consum pe specii, recepţionate în cadrul
   • depozitului
   • Identificarea utilizării finale a loturilor de seminţe de consum
   • Realizarea diagramei de flux şi a planului de amplasare a unităţii de depozitare
   • Verificarea diagramei de flux şi a planului de amplasament
  • Principiile sistemului HACCP
   • Principiul 1: Analiza pericolelor.
    • Identificarea pericolelor
     • Pericole biologice şi microbiologice
     • Pericole chimice
     • Pericole fizice
    • Evaluarea pericolelor. Metode de evaluare.
    • Măsuri de prevenire a pericolelor potenţiale
   • Principiul 2: Identificarea punctelor critice de control (CCP)
   • Principiul 3: Stabilirea limitelor critice
   • Principiul 4: Stabilirea unui sistem de monitorizare a controlului în CCP
   • Principiul 5: Stabilirea acţiunilor corective
   • Principiul 6: Stabilirea procedurilor de verificare
    • Auditul sistemului HACCP
     • Declanşarea auditului
     • Pregătirea auditului
     • Efectuarea auditului
     • Elaborarea şi gestionarea documentelor
     • Închiderea auditului
   • Principiul 7: Stabilirea documentaţiei şi menţinerea înregistrărilor
  • Anexe model generic
   • Diagramă de aplicare a sistemului HACCP
   • Politica de siguranţă a alimentului
   • Componenţa echipei HACCP
   • Specificaţie tehnică produse la recepţie, cu exemplificare
    • Specificaţie tehnică grâu la recepţie
    • Specificaţie tehnică porumb la recepţie
    • Specificaţie tehnică floarea soarelui la recepţie
    • Specificaţie tehnică soia la recepţie
   • Diagrama de flux
   • Plan de analiză a pericolelor şi măsuri preventive
   • Identificare puncte critice de control
   • Limite critice în CCP
   • Monitorizare CCP
   • Procedură pentru acţiuni corective
   • Procedură audit intern
 • Bibliografie