0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Ecologie
 3. Educaţie ecologică - strategie şi finalitate
Carte

Educaţie ecologică - strategie şi finalitate

Educaţie ecologică - strategie şi finalitate. Editura Alfa
CumpărDetalii carte

Autor(i): Elena Iliescu, Ana-Elisabeta Tomorug
Editura: Alfa
Pagini: 292 (17x24 cm)
Preţ: 36,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Simpozionul Internaţional „Valori ecologice în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei universale“ organizat de Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“-Iaşi şi Asociaţia „Clubul Dascălii Ecologişti“-Iaşi a ajuns la a XXX-a ediţie. Simpozionul a înlesnit în timp nu doar raporturi de colaborare ştiinţifică, ci şi relaţii colegiale şi de prietenie cu specialişti din domenii diferite, preocupaţi de problemele legate de protejarea mediului.

Putem afirma, fără rezerve, ca această manifestare este la ora actuală o manifestare ştiinţifică cu tradiţie şi, aşa cum se întrevede din programul acestei ediţii, cu reale şanse pentru viitor. Facem aceasta afirmaţie având în vedere că printre participanţii Simpozionului Internaţional „Valori ecologice în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei universale“ foarte mulţi au fost prezenţi şi la celelalte ediţii, dar, în acelaşi timp, constatăm şi un număr din ce în ce mai mare de noi parteneri de dialog din ţară şi de peste hotare.

Prin urmare, preocupările din ce în ce mai serioase în ceea ce priveşte protejarea mediului, precum şi dorinţa de a fi cunoscute aceste activităţi au dus la apariţia unui curent în sistemul de învăţământ, atât la nivel preuniversitar cât şi universitar, privind formele şi metodele de educare în acest domeniu.

Tema propusă de organizatori a fost generată de multiplele probleme determinate de factorii care au dus la modificarea mediului, aceştia având un impact deosebit în evoluţia vieţii la scară planetară.

Lipsa de educaţie, indiferenţa asupra consecinţelor în ceea ce priveşte poluarea mediului, distrugerea pădurilor, practicarea unor sporturi sunt factori care au dus la dispariţia unor numeroase specii de plante şi animale şi au generat apariţia unor fenomene în natură greu de controlat.

Din ce în ce mai mulţi specialişti din diverse domenii afirmă ca în acest moment „Natura se răzbuna“.

Se pare ca la ora actuală criză economică şi financiară are un impact pozitiv asupra problemelor legate de protejarea mediului. Tot mai multe persoane, locuitori ai statelor puternic industrializate iau în considerare întoarcerea la ocupaţii tradiţionale, fapt care va determina o îmbunătăţire a calităţii mediului.

Lucrările acestei ediţii a Simpozionului Internaţional „Valori ecologice în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei universale“ încearcă să creeze un curent de opinii şi atitudini ecologice la care să adere un număr din ce în ce mai mare de personalităţi de marcă, precum şi factorii decizionali de la cele mai înalte niveluri.

Prin efortul concertat al tuturor se poate reuşi în acţiunea de promovare a valorilor ecologice.

Cuprinsul cărţii: „Educaţie ecologică - strategie şi finalitate“

 • Introducere
 • Lucrările simpozionului internaţional „Valori ecologice în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei universale“
 • ECO - ACADEMICA
  • EVALUAREA STĂRII MEDIULUI URBAN ÎN ORIZONTUL LOCAL
   Prof. Dr. Cornelia Dincă - Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, Bucureşti
  • PARTENERIAT PENTRU BIODIVERSITATE
   Ing. Galea Temneanu - Agenţia pentru Protecţia Mediului, Iaşi
  • BIODIVERSITATEA ŞI EDUCAŢIA PENTRU MEDIU
   Prof. Dr. Carmen Bucovală - Liceul Teoretic „Ovidius“, Constanţa
  • TENDINŢE ECOLOGICE DE REALIZARE A MIXTURILOR ASFALTICE
   Dr. Ing. Eugen C. Florescu - Director tehnic Vega Galaţi
  • COMBATEREA DEŞERTIFICĂRII ŞI SECETEI
   Prof. Dr. Laura-Diana Lazăr - Grup Şcolar Economic-Administrativ, Piatra Neamţ
   Lect. Dr. Manolache Gabriel Marian - Universitatea „Dunărea de Jos“, Galaţi
  • DIN CORESPONDENŢA ŞTIINŢIFICĂ A BOTANISTULUI FLORIAN PORCIUS, SCRISORI PRIMITE DE LA DIMITRIE BRÂNDZĂ
   Prof. Maria Onofreiu, Prof. Buta Emilia - Grup Şcolar „Grigore Moisil“, Bistriţa
  • RISCURI HIDROLOGICE ÎN MUNICIPIUL BOTOŞANI
   Drd. Nicoleta Delia Vieru - Catedra „Protecţia Mediului“ - Grup Şcolar Industrial „Elie Radu“, Botoşani
   Drd. Mihaela Buruiană - Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi, Facultatea de Geografie-Geologie
  • INTER-RELAŢIA DEONTOLOGIE-AXIOLOGIE-NATURĂ
   Prof. Mihaela Onuţă, Prof. Ileana Răutu - Liceul cu Program Sportiv, Iaşi
  • POSIBILE CONSECINŢE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC JIJIA
   Drd. Mihaela Buruiană - Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi, Facultatea de Geografie-Geologie
   Drd. Nicoleta Delia Vieru - Catedra „Protecţia Mediului“, Gr. Şc. Ind. „Elie Radu“, Botoşani
  • DIMENSIUNEA DE GEN ÎN EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE
   Prof. Hazaparu Adriana Elena - S.A.M. „Scarlat Longhin“ Dofteana, Bacău
   Prof. Tifrea Lenuta - S.A.M. „Scarlat Longhin“ Dofteana, Bacău
  • BIOMASA - IMPORTANTĂ RESURSĂ ENERGETICĂ
   Prof. Diana Năsturaş, Prof. Mirabela Stănescu - Liceul Teoretic „Al. I. Cuza“ Iaşi
  • CARBURANŢII ŞI INFLUENŢA LOR ASUPRA MEDIULUI
   Prof. Elena Iliescu, Prof. Daniela Munteanu - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
  • PROIECTE ALE ECO-LICEULUI TEORETIC „DIMITRIE CANTEMIR“ IAŞI, ÎN CADRUL PROGRAMULUI MONDIAL „YOUNG REPORTERS FOR THE ENVIRONMENT“
   Prof. Elena Iliescu, Prof. Daniela Munteanu, Prof. Ana-Elisabeta Tomorug - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
 • ECO-LYCEUM
  • CUNOAŞTEREA NATURII PRIN MIŞCARE
   Prof. Dr. Dumitru Mihail - Liceul „I. H. Rădulescu“ Târgovişte
   Prof. Cornelia Mariana Săvescu - Şcoala „Tudor Vladimirescu“ Târgovişte
  • REDESCOPERIREA NATURII
   Prof. Victoria Spiridon - Şcoala cu clasele I-VIII nr.2, Piatra Neamţ
   Insp. prof. Ion Bălan - Grupul Şcolar „Dimitrie Leonida“ Piatra Neamţ
  • APLICAŢII ALE K2N PENTRU SPECIILE DE ARBORI DIN PARCUL DENDROLOGIC AL COLEGIULUI NAŢIONAL „LIVIU REBREANU“ BISTRIŢA
   Prof. Alina Costinaşi, Prof. Camelia Ienciu - Liceul de Arte Plastice „Corneliu Baba“ Bistriţa
   Prof. Liana Ţirău - Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu“ Bistriţa
  • METODA PROIECTELOR, METODĂ EFICIENTĂ ÎN FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA UNOR COMPORTAMENTE POZITIVE FAŢĂ DE MEDIUL
   Înv. Maria Poenaru, Prof. Irina Chelariu - Şcoala cu clasele I-VIII Români, Neamţ
  • DUNĂREA CELOR ŞASE NAŢIUNI - PROIECT DE INTERVENŢIE EDUCATIVĂ
   Prof. Dr. Ana-Irina Iorga - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
  • ÎNGRIJIREA SPAŢIILOR VERZI - MIJLOC DE RELAXARE ŞI CREATIVITATE
   Prof. Viorica Mihăilă, Prof. Elena Cătărău, Prof. Gabi Antoanela Grosu - Grupul Şcolar Agricol „Haralamb Vasiliu“ Podu Iloaiei, Iaşi
  • PROIECT EDUCAŢIONAL „GRĂDINIŢA MEA CU FLORI“
   Prof. Lăcrămioara Asandului, Prof. Alina Răileanu, Prof. Andreea Macoviciuc - Şcoala cu clasele I-VIII Pârcovaci, Hârlău
  • FI RESPONSABIL PENTRU ACŢIUNILE TALE! PROIECT EDUCATIV – S.A.M. ŞIPOTE
   Prof. Lăcrămioara Daniela Agavriloaei, Prof. Ancuţa Valerica Liuţă S.A.M. Şipote, Iaşi
  • TINERII ECOLOGIŞTI REPREZINTĂ VIITORUL
   Prof. Alice Ungureanu, Prof. Dr. Simona Albăstroiu, Prof. Tamara Buzac - Colegiul Economic Administrativ Iaşi
  • EDUCAŢIA PENTRU MEDIU – ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ
   Inst. Victoriţa Bârsan - Şcoala „Otilia Cazimir“ Iaşi
   Studenta Elena - Roxana Bârsan - Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza“ Iaşi
  • ADMINISTRAREA UNUI PROIECT EDUCAŢIONAL DE TIP ETWINNING PE TEMA EDUCAŢIEI ECOLOGICE ŞI CULTURALE ÎN CONTEXT LOCAL ŞI REGIONAL
   Prof. Cristina Creţzi - Şcoala „Ştefan Bârsănescu“ Iaşi
  • DRUMUL INIMII
   Prof. Delia - Veronica Dudcă - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
   Prof. Mirela Buzilă - Şcoala Dumeşti Iaşi
  • ANOMIILE SOCIALE ŞI PERSONALITATEA ANOMICĂ
   Prof. Dr. Rodica Hăvîrneanu - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
   Prof. Daniel Cezar Humelnicu - Grup Şcolar „Ştefan Procopiu“ Iaşi
  • CASE VERZI PENTRU UN VIITOR… VERDE
   Elev Darie Hăvîrneanu, clasa a X-a
   Coordonator Prof. Dr. I. Adămuţ - Colegiul Naţional „Costache Negruzzi“ Iaşi
  • DROGURILE UŞOARE PRINTRE NOI
   Eleve: Buhăescu Mădălina, Frecâuţanu Cristina, clasa a XI-a
   Coordonator Prof. Florina Axente - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
 • ECO-INTERFERENŢE
  • „SEMNELE“ ÎN RELAŢIA OM-NATURĂ
   Prof. univ. dr. Mariana Flaişer - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
  • CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA GREACĂ
   Prof. univ Ioannis Trikoilis - Universitatea de Stat „Ion Creangă“ Chişinău (Republica Moldova)
  • PERICOLUL GÂNDIRII DOGMATICE ASUPRA ACCEPTĂRII ŞI ÎNŢELEGERII LOCULUI OMULUI ÎN NATURĂ ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
   Lect. Dr. Irinel E. Popescu – Univ. „Al. I. Cuza“ Iaşi, Facultatea de Biologie
  • VIROZE DEVASTATOARE
   Prof. Elisabeta Szabo - S.A.M. „Scarlat Longhin“ Dofteana, Bacău
   Prof. Eftalia Ciobotaru - Şcoala Urecheşti, Vrancea
  • MOBILĂ ECOLOGICĂ, DIN RESPECT PENTRU NATURĂ
   Prof. Elena Iurea - Şcoala „Otilia Cazimir“ Iaşi
  • ECO-GASTRONOMIA MOLDOVENEASCĂ - MODEL DE SLOW-FOOD
   Prof. Doina Ciubotariu - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
   Colaboratori: elevele Alexandra Falotă, Maria Cristea - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
  • MATEMATICA ŞI LEGILE UNIVERSULUI
   Prof. Lăcrămioara Pleşcan - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
  • FLORA DIN GRECIA ŞI FITOTERAPIE
   Studente: Athanasopoulou Maria, Kleitsaki Olga (Grecia) - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
   Georganta Eirini - farmacist, Atena (Grecia)
   Kleitsakis Dimitrios - medic cardiochirurg, Atena (Grecia)
  • POLUAREA MEDIULUI ŞI SĂNĂTATEA UMANĂ
   Studenţi: Shmool Hila, Enghelberg Sharon, Ovadia Amir, Perach Yarden, Shimonov Boris (Israel)
   Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
  • APORTUL EXOGEN DE FLUOR ŞI EFECTELE SALE ASUPRA SĂNĂTĂŢII CAVITĂŢII ORALE
   Studenţi: Plotnic Pavel, Jocot Diana, Bologa Angela, Birasan Irina, Verdeş Alexandra, Moscovciuc Sergiu (Republica Moldova) - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
  • POLUAREA
   Studenţi: Issa Ronak (Siria), Fatalah Feras (Siria), Ayyoub Rojah (Israel) - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
  • PLANTELE MEDICINALE ÎN CIVILIZAŢIA GREACĂ
   Studenţi: Theano Bampatzia, Lemonia Kavouriari (Grecia) - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
   Andrikopoulou Eirini - farmacist, Atena (Grecia)
   Vasileiou Ilektra - medic stomatolog, Atena (Grecia)
  • PERICOLELE FUMATULUI ASUPRA SĂNĂTĂŢII ORALE
   Studenţi: Lahlou Mohamed, Gaim Abdsamad (Maroc) - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
  • ECOLOGIA ŞI SEMNIFICAŢIILE SALE
   Studenţi: Karas Vasileios, Tasoulas Stefanos, Tasoulas Nikolaos (Grecia) - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
  • FLORI DIN GRECIA ŞI FITOTERAPIE
   Studenta Mariannna-Stefania Chatzigeorgiou (Grecia) - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
  • UN MEDIU CURAT - O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ
   Student Taxos Vasileios (Grecia) - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
  • HOMEOPATIA ŞI LEGĂTURA CU FARMACIA
   Studenţi: Babajanov Daniel, Babajanov Yohananov Adina (Israel), Doulamis Andreas (Grecia) - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
 • ECO-PAIDEA
  • ÎMPREUNĂ, PENTRU UN MEDIU MAI CURAT
   Înv. Magdalena Avram, Inst. Maria Bularca - Şcoala „Mihai Eminescu“ Valea Mare, Covasna
  • VALORI ECOLOGICE ÎN DEZVOLTAREA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI UNIVERSALE
   Educatoare: Liliana Secară, Ana Hărţan, Maria Hideg - Grădiniţa Liceului Comercial „Spiru Haret“ Piatra Neamţ
  • NECESITĂŢI ŞI POSIBILITĂŢI DE IMPLEMENTARE A PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL ECOLOGIC
   Prof. Rodica Sava, Inst. Lăcrămioara Trifan, Inst. Iuliana Prodan - Grădiniţa cu Program Prelungit nr.13 Iaşi
  • POVESTEA UNEI PICĂTURI DE APĂ - PROIECT TEMATIC
   Inst. Gianina Claudia Constantinescu, Educ. Ana-Cristina Zamfir - Şcoala şi Grădiniţa Particulară „Funny English“ Iaşi
  • ECO FUNNY FESTIVAL - PROIECT DE ACTIVITATE EDUCATIVĂ PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI
   Inst. Anca Roman, Inst. Andreea Elena Boitan - Şcoala şi Grădiniţa Particular „Fumiy English“ Iaşi
  • NATURA, O MARE FAMILIE
   Înv. Jeniţa Cheptanariu, înv. Mariana Parfeni - Şcoala „Titu Maiorescu“ Iaşi
   Înv. Elisabeta Rusu - Şcoala „Ştefan Bârsănescu“ Iaşi
  • ELEMENTE DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ÎN LECŢII DE MATEMATICĂ ŞI FIZICĂ
   Prof. Daniela Munteanu, Prof. Ana-Elisabeta Tomorug - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
 • CONCURSUL DE PROIECTE DE MEDIU „ECO-JUNIOR“
  • PLANTE MELIFERE DIN ÎMPREJURIMILE TÂRGOVIŞTEI
   Eleve: Paldău Teodora-Alina, Bunescu Florina-Andreea
   Coordonator: Prof. Dr. Dumitru Mihail - Liceul „Ion Heliade Rădulescu“ Târgovişte, Dâmboviţa
  • ZÂMBRUL ŞI ZIMBRUL - DOUĂ RARITĂŢI PE TERITORIUL ROMÂNESC
   Eleve: Dragomirescu Ileana-Cristina, Ghiaburu Mihaela-Denisa
   Coordonator: Prof. Dr. Dumitru Mihail - Liceul „Ion Heliade Rădulescu“ Târgovişte, Dâmboviţa
  • MONITORIZAREA DEŞEURILOR RECICLABILE REZULTATE DIN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ
   Eleva Pop Simona
   Coordonatori: Prof. Maria Onofreiu, Prof. Emilia Buta - Grup Şcolar „Gr. Moisil Bistriţa“
  • CALISTRAT HOGAŞ ÎN ATENŢIA DUMNEAVOASTRĂ
   Elevi: Neculau Constantin - Cosmin, Berbece Laurenţiu
   Coordonator: Prof. Cătălina Tărcăoanu - Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş“ Piatra-Neamţ
  • RĂZBOI CU POLUAREA
   Eleva Vasilache Aurelia
   Coordonator: Prof. Arina Lucache - Şcoala „B. P. Hasdeu“ Iaşi
  • E.C.O. - EU CREEZ OMENIREA
   Eleve: Popescu Ioana, Bejenariu Lavinia
   Coordonator: Prof. Alina Bîrliga - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă“ Iaşi
  • ECO-ARTA
   Eleve: Aştefanei Mădălina, Coman Ioana, Emanoil Iustina, Matrana Karina
   Coordonator: Prof. Lorela Caradan - Colegiul Naţional „Emil Racoviţă“ Iaşi
  • CE POŢI FACE TU!
   Elevi: Ţucă Lucian, Croitoriu Alexandra
   Coordonator: Prof. Florina Axente - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
  • O MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS
   Eleve: Ciobanu Alexandra, Rezanu Călina
   Coordonatori: Prof. Doina Ciubotariu, Prof. lab. Ana-Elisabeta Tomorug, Prof. Florin Dăscălescu - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
  • ARII PROTEJATE MIRIFICE - ZONA UMEDĂ CIOBARCIU
   Eleve: Mihalache Karina, Matcu Mara
   Coordonator: Prof. Gabriela Cojocaru - Şcoala „B. P. Haşdeu“ Iaşi
  • COMBUSTIBILII ÎN ATENŢIA ELEVILOR CANTEMIRIŞTI
   Elevi: Roman Claudiu, Roman Tiberiu
   Coordonatori: Prof. Elena Iliescu, Prof. Daniela Munteanu - Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir“ Iaşi
 • EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ DE ARTE VIZUALE „CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE CONTEMPORANĂ“