0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. : Ghiduri
 3. : Bune practici
 4. Industria de morărit
Carte

Industria de morărit

Industria de morărit. Editura Uranus
Detalii carte

Ghid naţional de bune practici pentru siguranţa alimentelor

Autor(i): Ing. Elena Ionete, Ing. Marioara Buhancă, Ing. Narcisa Podeanu, Ing. Angelica Ţuşcă, ing. Adina Cristea, Ing. Doris Stoian, Ing. Viorel D. Marin, Ec. Cătălin R. Buga
Editura: Uranus
Anul apariţiei: 2005
Pagini: 227 (17x23 cm)
Preţ: 45,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Calitatea şi siguranţa produselor alimentare sunt un drept al consumatorilor, cu efecte directe asupra calităţii vieţii, iar problematica axată pe aceste deziderate se află în centrul atenţiei organismelor constituite pentru apărarea intereselor consumatorilor.

Ghidurile de bune practici pentru siguranţa alimentelor sunt instrumente utile, de mare importanţă pentru operatorii din industria alimentară care îi ajută să respecte regulile de igienă a alimentelor în toate etapele lanţului alimentar.

Măcinarea cerealelor este unul dintre cele mai vechi meşteşuguri, care a utilizat una dintre cele mai importante descoperiri ale omului roata, şi care a stat la baza dezvoltării industriei. Produsele rezultate în urma măcinării cerealelor (făina de grâu, mălaiul, grişurile, germenii de grâu sau porumb), constituie în România o importantă sursă de hrană atât ca produse destinate consumului uman, cât şi ca materii prime pentru diverse sectoare industriale (panificaţie, paste făinoase, biscuiţi şi produse zaharoase, patiserie, cofetărie, producerea amidonului, a uleiului, a berii, produse expandate şi extrudate, nutreţuri combinate şi chiar industria farmaceutică).

De aceea un Ghid de bune practici pentru siguranţa alimentelor în industria de morărit este foarte util, venind în sprijinul producătorilor pentru ridicarea nivelului de siguranţă a alimentelor la nivelul de competitivitate al produselor europene.

Ghid de bune practici pentru siguranţa alimentelor în industria de morărit este destinat societăţilor producătoare din domeniu morăritului care doresc să implementeze fie un sistem de siguranţă a alimentelor bazat pe principiile generale de igienă a produselor alimentare şi pe metoda HACCP, fie un sistem de management pentru siguranţa alimentelor bazat pe principiile managementului calităţii (conform ISO 9001/2000) şi ale metodei HACCP adoptată de Codex Alimentarius. Alegerea sistemului de siguranţa alimentelor se face funcţie de mărimea societăţii şi de perspectivele comerciale pe care le previzionează.

Cuprinsul cărţii: „Industria de morărit“

 • Noţiuni introductive
  • Industria de morărit - prezentare şi implicaţii pe filiera alimentară
  • Ghid naţional de bune practici pentru siguranţa alimentelor
   • Definire
   • Baza legislativă pentru elaborare
   • Domeniu de aplicare
   • Scop şi obiective
   • Mod de elaborare
   • Revizuire
  • Reglementări şi standarde în domeniul siguranţei alimentelor
   • Reglementări internaţionale
   • Reglementări europene
   • Reglementări naţionale
 • Elemente de bune practici la măcinarea cerealelor
  • Incinta şi mediul înconjurător
  • Clădiri şi anexe
   • Condiţii generale
    • Pereţi şi plafoane
    • Pardoseli
    • Ferestre
    • Uşi
    • Iluminat
    • Ventilare
    • Reţea de distribuţie a apei
    • Reţea de canalizare
   • Condiţii specifice
    • Depozite pentru cereale
    • Depozite pentru produse finite
    • Depozitare ingrediente
    • Depozitare ambalaje
    • Depozitare ustensile şi substanţe pentru igienizare
    • Spaţii de producţie
    • Laboratoare
    • Scări, lifturi şi alte structuri auxiliare (jgheaburi, platforme, scări mobile)
    • Structuri şi armături fixe pe plafoane sau pereţi
    • Anexe social - sanitare
    • Platforme şi spaţii pentru depozitarea deşeurilor
  • Echipamente tehnice
   • Utilaje, instalaţii şi ustensile
   • Echipamente de măsurare şi control
  • Controlul procesului
   • Controlul riscurilor potenţiale
   • Aspecte cheie ale sistemului de control al igienei alimentului
    • Controlul duratelor şi temperaturilor care pot favoriza creşteri inacceptabile ale încărcăturii microbiene
    • Controlul etapelor din procesele tehnologice cu rol de eliminare sau diminuare a contaminanţilor
    • Controlul microbiologic şi al altor elemente care pot favoriza infecţiile microbiene
    • Controlul contaminării microbiene încrucişate
    • Controlul contaminărilor fizico - chimice
   • Cerinţe privind intrările de materii prime, materiale, ambalaje, piese de schimb, utilaje
   • Ambalarea
   • Aprovizionarea cu apă
   • Asigurarea cu aer
   • Management şi supraveghere
   • Documente şi înregistrări
   • Procedura de retragere de pe piaţă
  • Mentenanţă şi igienizare
   • Procedura şi metode de mentenanţă
   • Procedura şi metode de curăţenie
   • Procedura pentru combaterea dăunătorilor
   • Procedura pentru gestionarea deşeurilor
    • Deşeuri tehnologice
    • Deşeuri menajere
   • Programe de mentenanţă şi igienizare
   • Monitorizarea eficienţei acţiunilor de mentenanţă şi igienizare
  • Igiena personalului
   • Starea de sănătate a personalului
   • Igiena corporală
   • Comportamentul personalului
   • Echipamentul de protecţie
   • Vizitatori - reguli de conduită
  • Igiena transporturilor
   • Transportul intern
   • Transportul extern al materiilor prime, ingredientelor, produselor fir
  • Instruire privind igiena produselor rezultate din măcinarea cerealelor
   • Conştientizare şi responsabilitate
   • Programe de instruire
   • Instruiri şi supraveghere
   • Specializare şi verificare a cunoştinţelor
  • Informarea consumatorilor
   • Etichetarea
    • Identificarea lotului
    • Informaţii despre produs
   • Educaţia consumatorilor
 • Sistemul HACCP - prezentare generală
  • Istoric
  • Principiile sistemului HACCP
  • Arborele de decizie
 • Etape în implementarea sistemului de management HACCP
  • Politica siguranţei alimentului
  • Numirea şi instruirea echipei HACCP
  • Informaţii despre produs
   • Descrierea caracteristicilor şi proprietăţilor specifice ale produsului ţintă şi stabilirea destinaţiei sale
   • Stabilirea condiţiilor de calitate şi siguranţă pentru materiile prime şi auxiliare (inclusiv ambalaje) folosite pentru realizarea produsului
  • Informaţii despre proces
   • Descrierea procesului de producţie. Diagrame de flux.
   • Planul de amplasare a spaţiilor de producţie
   • Confirmarea pe teren a diagramei de flux şi a planului de amplasare
  • Analiza riscurilor potenţiale
   • Identificarea riscurilor potenţiale
    • Riscuri potenţiale biologice
     • Prezentare generală
     • Elemente utile la analiza riscurilor microbiologice
    • Riscuri potenţiale chimice
    • Riscuri potenţiale fizice
    • Elemente şi metode pentru analiza riscurilor
   • Evaluarea riscurilor. Metode de evaluare.
    • Evaluarea riscurilor funcţie de gravitatea şi frecvenţa de apariţie
    • Evaluarea riscurilor funcţie de nivele de semnificaţie şi clase de riscuri
    • Evaluarea riscurilor cu metoda „numerelor de prioritate“ (NPR)
   • Măsuri de control (preventive)
    • Măsuri de control pentru riscurile biologice
    • Măsuri de control pentru riscurile chimice
    • Măsuri de control pentru riscurile fizice
  • Determinarea punctelor critice de control (PCC)
  • Stabilirea limitelor critice
  • Stabilirea sistemului de monitorizare în PCC
  • Stabilirea de acţiuni corective în cazul apariţiei abaterilor de la limitele critice
  • Stabilirea procedurilor de verificare
   • Verificare şi validare
   • Auditul intern
    • Clasificarea auditurilor interne
    • Documentele şi fazele auditului
  • Documentele sistemului HACCP. Înregistrări
   • Tipuri de documente
    • Specificaţii de produs
    • Instrucţiuni
    • Proceduri
    • Formulare de înregistrare
    • Ghidul intern de bune practici
    • Planul HACCP
    • Manualul HACCP sau Manualul siguranţei alimentului
   • Ţinerea sub control a documentelor
  • Revizuirea sistemului HACCP
 • Concluzii
 • Glosar de termeni
 • Bibliografie
 • Anexe