0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Ştiinţe de frontieră
 3. Inteligenţa materiei
Carte

Inteligenţa materiei

Inteligenţa materiei. Editura Şcoala Ardeleană
CumpărDetalii carte

Ediţia a III-a revizuită şi adăugită

Autor(i): Prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan
Editura: Şcoala Ardeleană
Anul apariţiei: 2009
Pagini: 474 (14x20 cm)
Preţ: 48,16 Lei
Disponibilitate: în stoc

„Cartea «Inteligenţa materiei» este unică în literatura ştiinţifică românească prin cantitatea de informaţie prezentată într-o sinteză integratoare ce face cinste culturii româneşti.“ (Romulus Vulcănescu - Scrisoare către autor, 13 iulie 1995)

„Inteligenţa materiei“ a părut prima dată în aprilie 1981 şi a constituit un adevărat şoc atât în ţară cât şi printre românii din străinătate.

În 1992 apare ediţia a doua revăzută şi adăugită, cu care ocazie „Inteligenţa materiei“ primeşte premiul „Vasile Conta“ al Academiei Române.

Iar acum, după 17 ani, apare ediţia a treia răvăzută şi adăugită a „Inteligenţei materiei“.

«Inteligenţa materiei» este un gen de lucrare încă neutilizat în literatura noastră. Întreaga carte poate fi considerată ca o biografie a evoluţiei materiei pe acest lung şi complicat drum al „inteligenţei“ şi o descriere a aventurii sale cosmice spre înaltul pisc al inteligenţei umane.“ (Prof. univ. dr. Petre Brânzei)

Cuprinsul cărţii: „Inteligenţa materiei“

 • INTRODUCERE LA EDIŢIA A III-A
 • PROLOG
 • MATERIA ŞI VIAŢA
  • ÎNCEPUTURI
   • A existat un început?
   • O lumină străpunge tenebrele
   • Primele trei minute ale lumii
   • Întrebări
   • Înapoi la mitologie?
   • Evoluţia…
   • … şi istoria
   • Teoria Big Bang astăzi
  • APARIŢIA VIEŢII - NECESITATE COSMICĂ
   • Viaţa - o finalitate cosmică
   • Viaţa - fenomen universal
   • Structuri necesare viului
   • Viaţa - necesitate sau hazard?
   • De la întâmplare la necesitate
   • Unitate în diversitate
   • Modelul lumii vii
  • EVOLUŢIE ŞI HAZARD
   • Totul e întâmplare?
   • Eroarea genetică = creaţie?
   • O finalitate logică
   • Eroarea înseamnă progres?
   • Darwinismul şi neodarwinismul astăzi
 • INFORMAŢIA ŞI VIAŢA
  • INFORMAŢIA - CONDIŢIE A VIEŢII
   • Fiinţele vii - simple mecanisme termodinamice?
   • Biosisteme
   • Viaţa = negentropie
   • Viaţa = o oscilaţie în jurul unui punct de echilibru
   • Viaţa = prelucrare de informaţii
  • CONCEPTUL DE INFORMAŢIE ÎN BIOLOGIE
   • Informaţie şi cunoaştere
   • Bioinformaţia
   • Cauze mici, efecte mari
   • Programe moştenite şi programe achiziţionate prin instruire
   • Şi da, şi nu, sau semnificaţia informaţiei
  • STRUCTURI CAPABILE SĂ PRELUCREZE INFORMAŢIE
   • Un punct de vedere
   • Cine dirijează funcţionalitatea unui protozoar?
   • Între conştiinţă şi instinct
   • Un grăunte raţional
   • Este sistemul nervos singura structură vie capabilă să prelucreze informaţie?
   • Argumente
   • Date actuale privind implicarea informaţiei în fiziologia viului Conceptul actual de informaţii mai adânci decât cele genetice
  • UN MODEL INFORMAŢIONAL AL LUMII VII
   • Universul - un sistem evolutiv
   • Aceleaşi soluţii la aceleaşi probleme
   • La aceleaşi informaţii genetice, forme şi funcţii diferite
   • Informaţie şi structură
   • Modelul sau pattern-ul informaţional al materiei vii
 • ENERGIA ŞI VIAŢA
  • FIZICA VIULUI
   • Biocâmpuri
   • Interferenţe de câmpuri
   • Ritmurile vieţii
   • Ritmul vieţii şi al morţii
   • Există un model energetic al viului?
   • Biocâmp şi câmp electromagnetic
   • Un ocean de semnale
   • Biocomunicaţia
   • Poziţia omului de ştiinţă
   • Interdisciplinaritatea - cheie a cunoaşterii
   • Fenomene rare
   • Energia viului - energie electrică?
   • Fizica viului astăzi
  • BIOCOMUNICAŢIA - FENOMEN OBIECTIVABIL
   • Un experiment
   • Definiţii
   • Gândul - o forţă
   • Recepţie şi conştientizare
   • Forţa de impact a gândirii
   • Modificări obiective
   • Limbajul universal sau gândirea fără cuvinte
   • Sugestie şi câmp energetic
   • Comunicarea - atribut fundamental al lumii vii
   • Telepatia - un prelimbaj?
   • Puthoff şi Târg
   • Telepatia experimentală la ruşi
   • Încercări de explicare a fenomenului de biocomunicaţie
   • Argumente neurofiziologice
   • Argumente de ordin psihofiziologic sau psihodinamic
   • Argumente de ordin biofizic
   • Implicaţii ontologice ale fenomenului de biocomunicaţie
   • NASA şi telepatia
   • Telepatia şi viaţa socială a insectelor
   • Concluzii asupra fenomenului de biocomunicaţie
   • Implicaţiile fenomenului de biocomunicaţie astăzi
  • SENSIBILITATEA LUMII VEGETALE ESTE O REALITATE?
   • Precursori: Chandra Bose şi Cleve Backster
   • Iniţierea studiilor privind biocomunicaţia la plante în România
 • INTELIGENŢA MATERIEI
  • ESENŢA VIEŢII
   • Întreruperea tăcerii minerale
   • Esenţa viului - comunicare, inteligenţă
   • Inteligenţa materiei
   • Definiţiile inteligenţei
   • Nivelurile inteligenţei
   • Inteligenţă umană şi inteligenţă bazală
   • Certitudine şi eroare
   • Inteligenţa intrinsecă şi extrinsecă
   • Câmp informaţional universal
   • Creierul invizibil
   • Informaţie inteligentă
   • Concepţia lui Jung şi Pauli
   • Gnoza de la Princeton
   • Iniţiere sau ştiinţă?
   • Esenţa vieţii văzută astăzi
   • Revenind la nivelurile inteligenţei
   • Între instinct şi deliberarea inteligentă
  • INTELIGENŢA NATURII
   • Instincte şi acte deliberate
   • Instincte = programe inteligente
   • Conduite inteligente
   • Sclavia la insecte
   • Cultivatorii de ciuperci
   • Confort citadin
   • Comunicarea prin dans
   • O temperatură constantă
   • Viespile chirurgi
   • Natura nu face risipă de inteligenţă
   • Marea lecţie a naturii
   • Inteligenţa anticipativă
   • Corăbii vii
   • O partidă de vânătoare
   • O lume a castelor
   • Comunicarea fără limbaj articulat
   • Limbajul chimic
   • Comunicarea prin sunete
   • Ultrasunetele
   • Infrasunetele
   • Sunetele
   • Imprinting
   • Cântec şi comunicare
   • Galaxiile vieţii
   • Pasărea de foc
   • Bioluminiscenţa
   • Radarul viu
   • Comunicarea prin limbaj
   • Sunt animalele fiinţe agresive?
   • Vae victis!
   • Nu suntem singurele fiinţe inteligente
   • Crima de a ucide din plăcere
   • Oameni şi animale
   • Viaţa = Dumnezeu
  • EROS ŞI THANATOS
   • Sexualitatea
   • Sublimare
   • Redundanţă şi eşec
   • Obiectivele unei adevărate educaţii sexuale
   • Sexualitatea în societatea de consum
   • Thanatos sau Memento mori
   • Alte nedumeriri
   • Perfectarea
   • Moartea - o renaştere
   • Carpe diem
   • De ce moartea într-un Univers cuantic?
 • MATERIE ŞI GÂNDIRE
  • BAZELE NEUROFIZIOLOGICE ALE CONŞTIINŢEI
   • Formaţia reticulată
   • Vigilitate = conştientă
   • Dezaferentarea senzorială
   • Conştiinţa celulară
   • Câteva precizări utile astăzi
  • REZERVELE GÂNDIRII
   • Hipnoza - cale de acces spre potenţialul nostru latent
   • Percepţii false
   • Hipnoza şi conştiinţa modificată
   • Sugestia posthipnotică
   • Sugestia hipnotică şi modificările organice
   • Modele funcţionale ale subconştientului
  • EXISTĂ ŞI ALTE DIMENSIUNI PSIHOFIZIOLOGICE ALE CONŞTIINŢEI UMANE?
   • Timpul
   • Timp biologic
   • Timp fiziologic
   • Timp psihologic
   • Extazul
   • „Viziunea“ lui Jung
   • Condiţionare şi determinare
   • Mit şi ritual
  • PSIHOCIBERNETICA SAU AUTOPROGRAMAREA PE ŞANSĂ SAU EŞEC
   • Imaginea de sine
   • Bariera psihologică
   • Modele de referinţă
   • Autoprogramarea
   • Pentru o nouă imagine de sine
   • Programarea subconştientului
   • Cine suntem
   • Ştiinţa minţii şi tehnicile de autocontrol mental şi emoţional astăzi
 • UNIVERSUL CUNOAŞTERII SAU DRUMUL SPRE NOI ÎNŞINE
  • CUNOAŞTEREA ŞTIINŢIFICĂ
   • Percepţie şi cunoaştere
   • De la certitudine la incertitudine
   • „Lumea-i toată adunată într-o boabă de nisip“
   • Conştiinţa universală
   • Fizica modernă desfiinţează hazardul?
  • RELIGIE ŞI CUNOAŞTERE
   • Definiţie
   • Obiect
   • Istoria doctrinelor revelate
   • „Antologia extazului“
   • Fântâna cu miracole
   • Istoria ştiinţelor ezoterice sau a ştiinţei misterelor
   • Conţinutul doctrinelor ezoterice
   • Sensul ascuns al Invizibilului
   • Criza gândirii ezoterice
   • Valorile morale ale religiilor
   • Există o opoziţie religie-ştiinţă?
 • POSIBILE RĂSPUNSURI DESPRE NOI
  • Întrebări care nu au încă un răspuns
  • Cele două surse de cunoaştere
  • Cele două dimensiuni ale realităţii: vizibilă şi invizibilă
  • Câmpul fundamental sau Realitatea ultimă
  • Corpul vizibil şi corpul invizibil
  • Raţiune şi simbol
  • Certitudine şi incertitudine
  • Sacrul şi Profanul
  • Religia în lumea modernă
  • Simbolul christic
  • Religie şi spiritualitate în viziunea actuală
  • Binele şi Răul
  • Sensul evoluţiei biologice
  • Misterele vieţii
  • Voinţa de a fi
  • Universul - un vast sistem informaţional
  • Destin şi liber arbitru
  • Ce a fost la început?
  • Misterul existenţei
  • Fizica modernă şi religia
  • Atributele Inteligenţei Cosmice
 • PAŞI SPRE UNITATEA COSMICĂ A FIINŢEI NOASTRE
  • Disperarea fiinţei esenţiale
  • A privi şi a vedea
  • Cheia cunoaşterii
  • Calea spre zei
  • O precizare peste timp
  • Repetări necesare
  • Nivelul critic de energie
  • Undele creierului
  • Starea alfa
  • Biofeedback-ul
  • Efectele stării de relaxare sau ale stării alfa
  • Fiziologia relaxării
  • O metodă practică de relaxare
  • Când trebuie să ne relaxăm
  • Să oprim o clipă maşina de fabricat gânduri
 • STRESUL ÎN LUMEA MODERNĂ
  • Otrava fricilor din noi
  • Fenomenul de „coping“
  • Comportament de tip A şi B
  • Imageria mentală pozitivă
  • Tehnica imageriei mentale pozitive
  • Tehnica imageriei mentale în prezent
  • Sentimentul de a fi sau „bucuria de a trăi“
 • Sommaire
 • Summary
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ