0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Științe de frontieră
 3. Inteligența materiei
Carte

Inteligența materiei

Ediția a III-a revizuită și adăugită

Autor(i): Prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan,
Editura: Școala Ardeleană
Anul apariţiei: 2009
Pagini: 474 (14x20 cm)
Preţ: 90,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

„Cartea «Inteligența materiei» este unică în literatura științifică românească prin cantitatea de informație prezentată într-o sinteză integratoare ce face cinste culturii românești.“ (Romulus Vulcănescu - Scrisoare către autor, 13 iulie 1995)

„Inteligența materiei“ a părut prima dată în aprilie 1981 și a constituit un adevărat șoc atât în țară cât și printre românii din străinătate.

În 1992 apare ediția a doua revăzută și adăugită, cu care ocazie „Inteligența materiei“ primește premiul „Vasile Conta“ al Academiei Române.

Iar acum, după 17 ani, apare ediția a treia răvăzută și adăugită a „Inteligenței materiei“.

«Inteligența materiei» este un gen de lucrare încă neutilizat în literatura noastră. Întreaga carte poate fi considerată ca o biografie a evoluției materiei pe acest lung și complicat drum al „inteligenței“ și o descriere a aventurii sale cosmice spre înaltul pisc al inteligenței umane.“ (Prof. univ. dr. Petre Brânzei)

Cuprinsul cărţii: „Inteligența materiei“

 • INTRODUCERE LA EDIȚIA A III-A
 • PROLOG
 • MATERIA ȘI VIAȚA
  • ÎNCEPUTURI
   • A existat un început?
   • O lumină străpunge tenebrele
   • Primele trei minute ale lumii
   • Întrebări
   • Înapoi la mitologie?
   • Evoluția…
   • … și istoria
   • Teoria Big Bang astăzi
  • APARIȚIA VIEȚII - NECESITATE COSMICĂ
   • Viața - o finalitate cosmică
   • Viața - fenomen universal
   • Structuri necesare viului
   • Viața - necesitate sau hazard?
   • De la întâmplare la necesitate
   • Unitate în diversitate
   • Modelul lumii vii
  • EVOLUȚIE ȘI HAZARD
   • Totul e întâmplare?
   • Eroarea genetică = creație?
   • O finalitate logică
   • Eroarea înseamnă progres?
   • Darwinismul și neodarwinismul astăzi
 • INFORMAȚIA ȘI VIAȚA
  • INFORMAȚIA - CONDIȚIE A VIEȚII
   • Ființele vii - simple mecanisme termodinamice?
   • Biosisteme
   • Viața = negentropie
   • Viața = o oscilație în jurul unui punct de echilibru
   • Viața = prelucrare de informații
  • CONCEPTUL DE INFORMAȚIE ÎN BIOLOGIE
   • Informație și cunoaștere
   • Bioinformația
   • Cauze mici, efecte mari
   • Programe moștenite și programe achiziționate prin instruire
   • Și da, și nu, sau semnificația informației
  • STRUCTURI CAPABILE SĂ PRELUCREZE INFORMAȚIE
   • Un punct de vedere
   • Cine dirijează funcționalitatea unui protozoar?
   • Între conștiință și instinct
   • Un grăunte rațional
   • Este sistemul nervos singura structură vie capabilă să prelucreze informație?
   • Argumente
   • Date actuale privind implicarea informației în fiziologia viului Conceptul actual de informații mai adânci decât cele genetice
  • UN MODEL INFORMAȚIONAL AL LUMII VII
   • Universul - un sistem evolutiv
   • Aceleași soluții la aceleași probleme
   • La aceleași informații genetice, forme și funcții diferite
   • Informație și structură
   • Modelul sau pattern-ul informațional al materiei vii
 • ENERGIA ȘI VIAȚA
  • FIZICA VIULUI
   • Biocâmpuri
   • Interferențe de câmpuri
   • Ritmurile vieții
   • Ritmul vieții și al morții
   • Există un model energetic al viului?
   • Biocâmp și câmp electromagnetic
   • Un ocean de semnale
   • Biocomunicația
   • Poziția omului de știință
   • Interdisciplinaritatea - cheie a cunoașterii
   • Fenomene rare
   • Energia viului - energie electrică?
   • Fizica viului astăzi
  • BIOCOMUNICAȚIA - FENOMEN OBIECTIVABIL
   • Un experiment
   • Definiții
   • Gândul - o forță
   • Recepție și conștientizare
   • Forța de impact a gândirii
   • Modificări obiective
   • Limbajul universal sau gândirea fără cuvinte
   • Sugestie și câmp energetic
   • Comunicarea - atribut fundamental al lumii vii
   • Telepatia - un prelimbaj?
   • Puthoff și Târg
   • Telepatia experimentală la ruși
   • Încercări de explicare a fenomenului de biocomunicație
   • Argumente neurofiziologice
   • Argumente de ordin psihofiziologic sau psihodinamic
   • Argumente de ordin biofizic
   • Implicații ontologice ale fenomenului de biocomunicație
   • NASA și telepatia
   • Telepatia și viața socială a insectelor
   • Concluzii asupra fenomenului de biocomunicație
   • Implicațiile fenomenului de biocomunicație astăzi
  • SENSIBILITATEA LUMII VEGETALE ESTE O REALITATE?
   • Precursori: Chandra Bose și Cleve Backster
   • Inițierea studiilor privind biocomunicația la plante în România
 • INTELIGENȚA MATERIEI
  • ESENȚA VIEȚII
   • Întreruperea tăcerii minerale
   • Esența viului - comunicare, inteligență
   • Inteligența materiei
   • Definițiile inteligenței
   • Nivelurile inteligenței
   • Inteligență umană și inteligență bazală
   • Certitudine și eroare
   • Inteligența intrinsecă și extrinsecă
   • Câmp informațional universal
   • Creierul invizibil
   • Informație inteligentă
   • Concepția lui Jung și Pauli
   • Gnoza de la Princeton
   • Inițiere sau știință?
   • Esența vieții văzută astăzi
   • Revenind la nivelurile inteligenței
   • Între instinct și deliberarea inteligentă
  • INTELIGENȚA NATURII
   • Instincte și acte deliberate
   • Instincte = programe inteligente
   • Conduite inteligente
   • Sclavia la insecte
   • Cultivatorii de ciuperci
   • Confort citadin
   • Comunicarea prin dans
   • O temperatură constantă
   • Viespile chirurgi
   • Natura nu face risipă de inteligență
   • Marea lecție a naturii
   • Inteligența anticipativă
   • Corăbii vii
   • O partidă de vânătoare
   • O lume a castelor
   • Comunicarea fără limbaj articulat
   • Limbajul chimic
   • Comunicarea prin sunete
   • Ultrasunetele
   • Infrasunetele
   • Sunetele
   • Imprinting
   • Cântec și comunicare
   • Galaxiile vieții
   • Pasărea de foc
   • Bioluminiscența
   • Radarul viu
   • Comunicarea prin limbaj
   • Sunt animalele ființe agresive?
   • Vae victis!
   • Nu suntem singurele ființe inteligente
   • Crima de a ucide din plăcere
   • Oameni și animale
   • Viața = Dumnezeu
  • EROS ȘI THANATOS
   • Sexualitatea
   • Sublimare
   • Redundanță și eșec
   • Obiectivele unei adevărate educații sexuale
   • Sexualitatea în societatea de consum
   • Thanatos sau Memento mori
   • Alte nedumeriri
   • Perfectarea
   • Moartea - o renaștere
   • Carpe diem
   • De ce moartea într-un Univers cuantic?
 • MATERIE ȘI GÂNDIRE
  • BAZELE NEUROFIZIOLOGICE ALE CONȘTIINȚEI
   • Formația reticulată
   • Vigilitate = conștientă
   • Dezaferentarea senzorială
   • Conștiința celulară
   • Câteva precizări utile astăzi
  • REZERVELE GÂNDIRII
   • Hipnoza - cale de acces spre potențialul nostru latent
   • Percepții false
   • Hipnoza și conștiința modificată
   • Sugestia posthipnotică
   • Sugestia hipnotică și modificările organice
   • Modele funcționale ale subconștientului
  • EXISTĂ ȘI ALTE DIMENSIUNI PSIHOFIZIOLOGICE ALE CONȘTIINȚEI UMANE?
   • Timpul
   • Timp biologic
   • Timp fiziologic
   • Timp psihologic
   • Extazul
   • „Viziunea“ lui Jung
   • Condiționare și determinare
   • Mit și ritual
  • PSIHOCIBERNETICA SAU AUTOPROGRAMAREA PE ȘANSĂ SAU EȘEC
   • Imaginea de sine
   • Bariera psihologică
   • Modele de referință
   • Autoprogramarea
   • Pentru o nouă imagine de sine
   • Programarea subconștientului
   • Cine suntem
   • Știința minții și tehnicile de autocontrol mental și emoțional astăzi
 • UNIVERSUL CUNOAȘTERII SAU DRUMUL SPRE NOI ÎNȘINE
  • CUNOAȘTEREA ȘTIINȚIFICĂ
   • Percepție și cunoaștere
   • De la certitudine la incertitudine
   • „Lumea-i toată adunată într-o boabă de nisip“
   • Conștiința universală
   • Fizica modernă desființează hazardul?
  • RELIGIE ȘI CUNOAȘTERE
   • Definiție
   • Obiect
   • Istoria doctrinelor revelate
   • „Antologia extazului“
   • Fântâna cu miracole
   • Istoria științelor ezoterice sau a științei misterelor
   • Conținutul doctrinelor ezoterice
   • Sensul ascuns al Invizibilului
   • Criza gândirii ezoterice
   • Valorile morale ale religiilor
   • Există o opoziție religie-știință?
 • POSIBILE RĂSPUNSURI DESPRE NOI
  • Întrebări care nu au încă un răspuns
  • Cele două surse de cunoaștere
  • Cele două dimensiuni ale realității: vizibilă și invizibilă
  • Câmpul fundamental sau Realitatea ultimă
  • Corpul vizibil și corpul invizibil
  • Rațiune și simbol
  • Certitudine și incertitudine
  • Sacrul și Profanul
  • Religia în lumea modernă
  • Simbolul christic
  • Religie și spiritualitate în viziunea actuală
  • Binele și Răul
  • Sensul evoluției biologice
  • Misterele vieții
  • Voința de a fi
  • Universul - un vast sistem informațional
  • Destin și liber arbitru
  • Ce a fost la început?
  • Misterul existenței
  • Fizica modernă și religia
  • Atributele Inteligenței Cosmice
 • PAȘI SPRE UNITATEA COSMICĂ A FIINȚEI NOASTRE
  • Disperarea ființei esențiale
  • A privi și a vedea
  • Cheia cunoașterii
  • Calea spre zei
  • O precizare peste timp
  • Repetări necesare
  • Nivelul critic de energie
  • Undele creierului
  • Starea alfa
  • Biofeedback-ul
  • Efectele stării de relaxare sau ale stării alfa
  • Fiziologia relaxării
  • O metodă practică de relaxare
  • Când trebuie să ne relaxăm
  • Să oprim o clipă mașina de fabricat gânduri
 • STRESUL ÎN LUMEA MODERNĂ
  • Otrava fricilor din noi
  • Fenomenul de „coping“
  • Comportament de tip A și B
  • Imageria mentală pozitivă
  • Tehnica imageriei mentale pozitive
  • Tehnica imageriei mentale în prezent
  • Sentimentul de a fi sau „bucuria de a trăi“
 • Sommaire
 • Summary
 • BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ