0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Interpretarea sfintelor scripturi
Carte

Interpretarea sfintelor scripturi

Interpretarea sfintelor scripturi. Editura Deceneu

Textele biblice și înțelesurile lor tainice

Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Deceneu
Anul apariţiei: 2009
Pagini: 172 (13x20 cm)
Preţ: 16,80 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Când am silit Eu pe cineva la credință? Am lăsat tuturor libertatea, iar cel căruia nu i-au fost de-ajuns lucrările Mele și propria sa convingere interioară, nu a fost constrâns prin nici un alt mijloc, pentru ca Eu nu am dat Învățăturile Mele pentru credință, ci doar pentru fapte.

Eu n-am spus: „Cel ce crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui“, ci am spus: „Cel care se va purta după Cuvântul Meu, acela va afla dacă învățătura Mea este de la Dumnezeu sau de la oameni!

Dar la ce-ar fi folosit o somație la credință? Pentru că se știe că una și aceeași lumină luminează diferit obiectele pe care cade, precum sunt de diferite chiar acele obiecte.

Cuprinsul cărţii: „Interpretarea sfintelor scripturi“

 • Cuvânt înainte
 • O regulă bună pentru citirea cu folos a Cuvântului Vechi și Nou
 • O obiecție și combaterea acesteia
 • Parabola bărbatului înțelept și a bărbatului nechibzuit, și explicația acestei parabole (Matei7, 24-27)
 • „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața; nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine“ (Ioan 14, 6)
 • „Mi-e sete!“ - „Săvârșitu-s-a!“ (Ioan19, 28 și 30)
 • „Și văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră“ (Matei 28, 17)
 • „Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus“ (Luca 23, 52)
 • „Și Iisus însuși era ca de treizeci de ani când a început (să propovăduiască), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif“ (Luca 3, 23)
 • „Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece ucenici“ (Marcu 14, 17)
 • „Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit“ (Ioan 1, 11)
 • „Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris“ (Ioan 19, 22)
 • „Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare și a venit la Iisus“ (Marcu 10, 50)
 • „Nu te teme, Pavele Tu trebuie să stai înaintea Cezarului; și iată, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce sunt în corabie cu tine“ (Faptele Sfinților Apostoli 27, 24)
 • „Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului“ (Matei 24, 37)
 • „Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieșiți; iată este în cămări, să nu credeți“ (Matei 24, 26); „Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii“ (Matei 24, 28)
 • „Au adus asina și mânzul și deasupra lor și-au pus veșmintele, iar El a șezut peste ele“ (Matei 21, 27)
 • „Iisus a zis: Ridicați piatra. Marta, sora celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, este a patra zi.“ (Ioan 11, 39)
 • „Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava Sa?“ (Luca 24, 26)
 • „Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu“ (Luca 11, 20)
 • „Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi“ (Ioan 14, 18)
 • „Și i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul le era împotrivă. Și către a patra strajă a nopții a venit la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei“ (Marcu 6, 48)
 • „Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud“ (Matei 13, 16)
 • „Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, venind întru putere.“ (Marcu 9, 1)
 • „Călăuze oarbe care strecurați țânțarul și înghițiți cămila!“ (Matei 23, 24)
 • „Și a lăcrimat Iisus“ (Ioan 11, 35)
 • „Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele“ (Matei 6, 31-32)]
 • „Iar pe acei vrăjmași ai Mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceți-i aici și tăiați-i în fața Mea“ (Luca 18, 27)
 • „Slavă de la oameni nu primesc“ (Ioan 5, 41)
 • „Și de atunci mulți dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu El“ (Ioan 6, 66)
 • „Și (demonii) L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei“ (Marcu 5, 12)
 • „Și iată, Eu trimit peste voi făgăduința Tatălui Meu; voi însă ședeți în cetate, până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus.“ (Luca 24, 49)
 • „Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă“ (Luca 19, 4)
 • „Deci Iisus, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.“ (Ioan 19, 26-27)
 • „Iată vine ceasul, și a și venit, ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe Mine să Mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine“ (Ioan 16, 32)
 • „Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui“ (Ioan 7, 38)
 • „Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea.“ (Ioan 16, 33)
 • „Și închizând cartea și dând-o slujitorului, a șezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra Lui.“ (Luca 4, 20)
 • „Dar v-am cunoscut că n-aveți în voi dragostea lui Dumnezeu“ (Ioan 5, 42)