0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Agricultură-Grădinărit
 3. Cărţi: Zootehnie
 4. Managementul creşterii vacilor de lapte
Carte

Managementul creşterii vacilor de lapte

Managementul creşterii vacilor de lapte. Editura Alfa
CumpărDetalii carte

Autor(i): Vasile Ujica, Ionel Nistor, Vasile Maciuc, Culai Dascalu
Editura: Alfa
Pagini: 240 (15x21 cm)
Preţ: 36,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Problema exploatării şi managementul vacilor de lapte în exploataţii private, de tip familial şi asociativ, prezintă o importanta deosebită şi este de mare actualitate şi de viitor.

Îmbunătăţirea continuă a alimentaţiei umane, atât pe plan mondial cât şi naţional, necesită realizarea unor producţii sporite de lapte, la costuri minime pe unitate de produs care se pot obţine prin ridicarea performanţelor productive şi ameliorarea genetică a taurinelor.

Sistemul de creştere a vacilor de lapte în microferme familiale diferă de la o zonă la alta şi uneori în cadrul aceleaşi zone sub aspectul bazei tehnico-materiale, structurii bazei furajere şi aprovizionării cu furaje, a forţei de muncă şi gradului de calificare a lucrătorilor, valorii genetice a animalelor şi, nu în ultimul rând, a modului de valorificare a producţiei şi a profitului realizat.

Microferma familială pentru creşterea vacilor de lapte în zona colinar-montană a Moldovei este puternic ancorată condiţiilor naturale, socio-economice şi tradiţionale, dispunând de alternative viabile economic în contextul integrării României în Uniunea Europeană.

Având în vedere că exploatarea vacilor de lapte se bazează pe cunoaşterea particularităţilor individului şi ale populaţiilor, precum şi pe interrelaţiile ce apar între genotip şi mediu, pentru obţinerea unor producţii la nivelul potenţialului genetic, apare necesitatea determinării parametrilor demografici, structurii şi dinamicii populaţiilor, cunoaşterea factorilor exploatării, ai organizării producţiei şi managementului exploatării. Aceste elemente sunt analizate şi prezentate în cele şapte capitole ale cărţii „Managementul creşterii vacilor de lapte“, cu referire la cele patru rase de baza crescute în Moldova: Brună de Maramureş, Bălţată cu negru românească, Bălţată românească şi Pinzgau de Transilvania.

Cartea care este bogat ilustrată se adresează unor categorii largi de crescători, dar şi specialiştilor din producţie, managerilor din zootehnie şi studenţilor de la facultăţile de profil.

Cuprinsul cărţii: „Managementul creşterii vacilor de lapte“

 • INTRODUCERE
 • MANAGEMENTUL CREŞTERII ŞI EXPLOATĂRII VACILOR DE LAPTE
  • Conceptul modern în creşterea şi exploatarea vacilor de lapte
   • Managementul sistemului extensive
  • Evoluţia mărimii microfermelor familiale pentru creşterea vacilor de lapte pe plan mondial şi în România
   • Dotarea tehnico-materială a exploataţiilor
   • Prognoze şi strategii privind revigorarea creşterii vacilor de lapte din ţara noastră la orizontul anilor 2000-2012
  • Sistemele de exploatare a vacilor de lapte din microfermele familiale
  • Managementul valorificării producţiei de lapte şi eficienţa economică
   • Intercondiţionarea fenomenelor şi elementelor de ordin biologic, tehnologic, economic şi managerial
   • Îmbunătăţirea tehnologiilor, bazei furajere, managementului şi economicităţii vacilor pentru lapte
  • Aspecte generale ale spaţiului rural românesc
  • Structura exploataţiilor agricole, factor limitativ al competitivităţii agriculturii
   • Situaţia exploataţiilor agricole în România
  • Situaţia efectivelor de taurine pe plan naţional
  • Evoluţia producţiei de lapte şi consumului mediu al laptelui pe locuitor
   • Prelucrarea, valorificarea laptelui de vacă şi a derivatelor lactate pe plan mondial şi în România
 • MANAGEMENTUL CREŞTERII RASEI BRUNĂ ÎN ZONA MOLDOVEI
  • Creşterea rasei Brună în exploataţiile mici şi mijlocii din zona Moldovei
  • Parametrii programului de ameliorare genetică şi management a taurinelor de Rasă Brună din zona Moldovei pentru perioada 2005-2010
   • Parametrii structurii de ameliorare a populaţiei Brună din Moldova
   • Parametrii proiectaţi ai programului de ameliorare privind necesarul de reproducători şi efective selecţionate
   • Programul genetic indus în populaţia studiată prin reforma selectivă
 • MANAGEMENTUL CREŞTERII RASEI B.N.R. DINZONA MOLDOVEL
  • Creşterea rasei B.N.R. în exploataţiile mici şi mijlocii din zona Moldovei
  • Parametrii structurii de ameliorare a populaţiei B.N.R. din zona Moldovei
   • Parametrii proiectaţi ai programului de ameliorare privind necesarul de reproducători şi efective selecţionate
 • MANAGEMENTUL CREŞTERII RASEI BĂLŢATĂ ROMÂNEASCĂ ÎN ZONA MOLDOVEI
  • Creşterea rasei Bălţată românească în exploataţiile mici şi mijlocii din zona Moldovei
   • Sisteme de referinţă pentru microfermele familiale din zona colinar-montană a Moldovei
   • Studiul microfermei familiale pentru creşterea vacilor de lapte din zona colinar-montană a Moldovei
  • Performanţele productive la populaţia de taurine Bălţată românească din zona Moldova
 • MANAGEMENTUL CREŞTERII RASEI PINZGAU ÎN BUCOVINA
  • Creşterea rasei Pinzgau în Bucovina
   • Indicii de producţie, reproducţie şi dezvoltare corporală la rasa Pinzgau din Bucovina
   • Parametrii genetici la rasa Pinzgau din Bucovina
  • Pogramul zonal de ameliorare al rasei Pinzgau din Bucovina
   • Parametrii structurii de ameliorare a populaţiei Pinzgau din Bucovina
   • Parametrii proiectaţi ai programului de ameliorare privind necesarul de reproducători şi efective selecţionate
   • Parametrii de selecţie pentru vacile mame de tauri şi nucleelor de selecţie
 • ELEMENTE GENERALE ÎN PROIECTAREA UNEI FERME DE TAURINE
  • Faze tehnologice de exploatare a bovinelor şi eficienţa economică
  • Variante tehnice pentru redresarea şi rentabilizarea fermelor de taurine
 • ANEXE
 • BIBLIOGRAFIE