0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Manuscrisele de la Marea Moartă
Carte

Manuscrisele de la Marea Moartă

Manuscrisele de la Marea Moartă. Editura Herald
CumpărDetalii carte

Autor(i): * * *
Editura: Herald
Colecţia: Manuscris
Anul apariţiei: 2018
Pagini: 416 (13x20 cm)
Preţ: 44,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Cartea „Manuscrisele de la Marea Moartă“ se adresează nespecialistului, scopul ei este de a traduce ce se spune în manuscrisele descoperite la Qumran şi nu ceea ce se vehiculează cu privire la ele. Au fost incluse texte care sunt suficient de bine conservate astfel încât pot fi înţelese. Pentru cei care vor citi cu înţelegere aceste manuscrise, acestea vor avea o valoare nepreţuită prin faptul că transmit mesajul religios al unor oameni care au renunţat la lume şi au fost capabil să-l afle pe Dumnezeu în pustie, pur şi simplu pentru că au preferat simplitatea în locul traiului îndestulat.

Aproape toată lumea a auzit de manuscrisele străvechi ce au fost găsite în peşterile de lângă Marea Moartă. Aproape toată lumea a fost mişcată de aserţiunile savanţilor că aceste manuscrise ar proveni din comunitatea în care „Ioan Botezătorul a predat, iar Iisus a învăţat“. Şi aproape oricine a fost intrigat de ideea mult răspândită că manuscrisele ilustrează o perioadă îndelungată, pierdută, a creştinătăţii – o sectă ce a crezut într-un martir „Învăţător al Dreptăţii“, ce va reapărea în cele din urmă credincioşilor. Până acum, însă, foarte puţini oameni au avut şansa de a citi manuscrisele, din simplul motiv că nici o traducere completă a lor nu a fost până în prezent accesibilă omului obişnuit. Cartea „Manuscrisele de la Marea Moartă“ este destinată să suplinească această nevoie. Ea oferă interpretări inteligibile principalelor manuscrise din peşterile de la Qumran, aflat lângă Marea Moartă. Mai mult, autorul nu se angrenează în nici un fel de teorie particulară, ci permite manuscriselor să se exprime şi să dea mărturie în mijlocul zarvei controverselor cu privire la ele.

Theodor H. Gaster, căruia îi datorăm notele introductive, traducerea şi comentariile la aceste scrieri, a avut în vedere următoarele aspecte:

(a) Textele prezentate în carte au fost compuse în perioade variind intre anii 170 î. Hr. şi 68 d. Hr.

(b) Ele au fost păstrate în biblioteca unui lăcaş de cult esenian sau în casa de rugăciuni de la Qumran, dar reprezintă repertoriul religios al Comunităţii eseniene ca întreg.

(c) „Manuscrisele de la Marea Moartă“ şi mişcarea religioasă pe care au descris-o ne-au ajutat să reconstituim climatul spiritual de început al creştinismului şi misiunea lui Ioan Botezătorul cu privire la instituirea Bisericii primare. Însă manuscrisele nu conţin nici un fel de anticipare a doctrinelor creştine, adică, Întruparea, Preoţia, Răscumpărarea sau Împărtăşania.

(d) Comunitatea religioasă reprezentată în „Manuscrisele de la Marea Moartă“ nu crede, aşa cum s-a presupus, într-un „învăţător al dreptăţii“ martir şi mesianic, care reapare postum discipolilor săi şi a cărui a doua venire era aşteptată. Titlul „învăţătorul dreptăţii“ (mai corect „adevăratul reprezentant al legii“) desemnează o funcţie, nu o persoana particulară.

(e) Este neindicat în prezent să tragem concluzii istorice din manuscrise sau să speculăm cu privire la aluziile istorice cuprinse în ele.

„Manuscrisele de la Marea Moartă“ ar trebui privite ca ceva mai mult decât un simplu subiect al controverselor savante. Pentru cei ce le vor citi cu înţelegere, acestea vor avea o valoare nepreţuită prin faptul că transmit mesajului religios al unor oameni care au renunţat la lume şi au fost capabili să-l afle pe Dumnezeu în pustie, pur şi simplu fiindcă au preferat simplitatea în locul traiului îndestulat şi au realizat, în ultimă instanţă, că răstignirea poate fi în sine o înviere.

Nu se ştie cu certitudine cine a scris „Manuscrisele de la Marea Moartă“, în ce perioadă şi unde. Încercări cu privire la datarea lor au fost făcute de către paleografi - adică, avându-se în vedere forma (sau formele) scrierii folosite şi prin identificarea în acestea a aluziilor cu privire la persoane sau evenimente.

Oricând, oriunde şi oricine ar fi compus manuscrisele, acestea au ajuns să fie acceptate drept literatura sau repertoriul religios al unei comunităţi evreieşti ascetice, „protestante“ şi „puritane“ care a trăit în deşertul Iudeii – mai precis în zona Qumran, pe ţărmul de vest al Mării Moarte – în perioada de început a erei noastre; adică, în aceeaşi zonă şi în acelaşi timp în care Ioan Botezătorul „a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină“. Din această perspectivă, „Manuscrisele de la Marea Moartă“ prezintă o deosebită importanţă, căci au refăcut pentru noi ceea ce poate fi cel mai bine descris ca perioada de început a scenei în care primul act al dramei creştinătăţii a fost jucat.

Comunitatea respectivă, – estimată de un scriitor contemporan ca având o vechime de aproape 400 de ani – a locuit într-o serie de aşezări, iar una dintre acestea, găzduind aproape 200 de persoane, era situată în râpele uitate de la Qumran, în partea de nord a Mării Moarte. Membrii ei erau grupaţi în jurul unei clădiri centrale, aşezată la aproape un kilometru distanţă de peşterile în care au fost descoperite principalele manuscrise (1947).

S-au făcut numeroase şi ingenioase încercări de a identifica Comunitatea cu una din sectele iudaice cunoscute ce au existat la acea vreme. S-a presupus, de exemplu, că multe dintre credinţele şi practicile descrise în manuscrise prezintă o asemănare izbitoare cu cei cunoscuţi în primele secole şi descrişi de Philon Iudeul si Josephus ca esenieni şi că esenienii, conform lui Pliniu cel Bătrân (23-79 d. Hr.), au locuit într-adevăr în acest spaţiu în perioada discutată.

Membrii ei se considerau „aleşi“, referindu-se în special la alegerea Israelului pe muntele Sinai; ei nu aşteptau să primească Legea, ci socoteau că deja o posedau. Scopul lor era pur şi simplu să revendice Legea, să o elibereze din sfera întunericului în care a fost aruncată. Tora - adică Învăţătura Divină revelată lui Moise – a fost, se spune, în repetate rânduri pervertită de „falşii profeţi“. Scopul comunităţii era să exemplifice şi să promoveze adevărata interpretare. Această interpretare s-a bazat pe un fel de „succesiuni apostolice“ începute prin profeţi şi continuate printr-o serie de conducători inspiraţi, fiecare dintre ei cunoscut ca „adevăratul profet“ sau „Dreptul Învăţător“. Cel mai important lucru este ca scripturile acestei Comunităţi să fie înţelese din punctul de vedere a ceea ce oferă ele gândirii religioase şi dezvoltării interioare. „Manuscrisele de la Marea Moartă“ reprezintă o expe­rienţă ce a fost adeseori repetată în istorie – experienţa unui non-conformist tipic care combină, printr-o stranie şi minunată alchimie, o linişte interioară cu un fanatism exterior, şi a cărui simţire în privinţa lui Dumnezeu este simţirea unui foc mistuitor ca si a unei lumini orbitoare. Documentele ce ne-au parvenit reprezintă mărturia unor oameni care, la fel ca şi înaintaşii lor, au stat în despicătura unei stănci si au văzut trecând pe acolo slava lui Dumnezeu.

Cuprinsul cărţii: „Manuscrisele de la Marea Moartă“

 • PREFAŢĂ
 • Introducere
 • Slujirea lui Dumnezeu - Statutul Comunităţii
  • Manualul de disciplină
  • Documentul sadochit
   • Reguli generale ale comunităţii
   • Regula pentru comunităţile din cetăţi
   • Regula pentru comunităţile din aşezări
   • Regula adăugită
  • Formularul binecuvântărilor
 • Laudă lui Dumnezeu - Imnuri şi Psalmi
  • Imnurile începătorilor
  • Cartea imnurilor
 • Cuvântul lui Dumnezeu - Studiul Scripturii
  • Predica lui Moise (o parafrază a Legii)
  • Comentariu la Cartea lui Miheia
  • Comentariu la Cartea lui Naum
  • Comentariu la Cartea lui Habacuc
  • Comentariu la Psalmul 37
 • Biruinţa lui Dumnezeu - Descrieri ale Veacului de Apoi
  • Războiul fiilor luminii împotriva fiilor întunericului
  • Manualul de disciplină pentru viitoarea frăţie a lui Israel
  • Noul legământ
  • Judecata de apoi
 • Apendice
  • Memoriile patriarhilor
  • Comentariu la cartea lui Isaia
  • Împărăţia ce va să vină
   • Regele mesianic. Comentariile biblice
   • Epoca mesianică. Texte-mărturie
 • Anexe
  • Surse
  • Pentru o lectură suplimentară
  • Index analitic
  • Citate şi paralele biblice