0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 3
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 3

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 3. Editura Shambala
CumpărDetalii carte

Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Colecţia: Marea Evanghelie a lui Ioan
Anul apariţiei: 2002
Pagini: 284 (20x29 cm)
Preţ: 50,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Acest al treilea volum al cărţii „Marea Evanghelie a lui Ioan“ care este, fără îndoială, cea mai remarcabilă lucrare divin inspirată a lui Jakob Lorber, continuă revelaţiie detaliate despre aspecte din viaţa lui Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, timp în care a desfăşurat o intensă, extraordinar de bogată şi uluitoare activitate spirituală.

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 3“

 • Iisus în preajma Cezareei lui Filip (Evanghelia după Matei, continuare)
  • Oracolul din Delphi
  • Despre apariţiile unor fiinţe superioare
  • Despre menirea şi despre evoluţia spirituală a omului
  • Hotărârea Domnului în privinţa hoţilor
  • Iulius îi ameninţă pe farisei
  • Un schimb de păreri între farisei şi Iulius despre Iisus
  • Mărturisirea fariseului despre constrângerea religioasă aplicată de Templu
  • Condiţiile pe care le pune Domnul la primirea ucenicilor
  • Avantajele dăruirii
  • Trebuinţele şi răul care apare din ele
  • Despre cauza Potopului
  • Îndrumări misionare
  • Noe şi arca sa
  • Cum trebuie privite şi folosite comorile pământene
  • Despre calea cea dreaptă pentru desăvârşirea omului
  • Despre înălţarea lui Iisus
  • Despre vrerea Domnului şi despre libertatea sufletului omenesc
  • Consemnarea cuvintelor Domnului
  • «Cântarea Cântărilor» a lui Solomon
  • Despre cum au mâncat oaspeţii la masă
  • Tămăduirea ucigaşilor posedaţi
  • Cuvintele pline de disperare ale celor posedaţi
  • Ciudata stare de spirit a posedaţilor tămăduiţi
  • Despre diferenţa dintre suflete, aşa cum o percep clarvăzătorii
  • Filozofia lui Matael despre natură
  • Discurs despre lupta din natură
  • Matael vorbeşte despre viaţa lăuntrică a lui Cyrenius
  • Discursul lui Matael despre Dumnezeu
  • Discursul lui Cyrenius despre înţelepciunea lui Matael şi răspunsul acestuia
  • Iisus îi atrage atenţia lui Cyrenius asupra vorbelor lui Matael
  • Matael vorbeşte despre calea spre adevărata viaţă
  • Despre unitatea vieţii veşnice
  • O proorocire a lui Matael
  • Cei cinci vindecaţi vor să ştie exact cine dintre cei de faţă este Iisus
  • Iisus ca erou în lupta cu moartea
  • Cuvântul Domnului despre adevărata adorare a lui Dumnezeu
  • Temerile lui Iulius legate de judecarea celorlalţi răufăcători
  • Iulius îi interoghează pe răufăcători
  • Discursul lui Suetal despre Templu şi despre Mântuitorul din Nazaret
  • De ce au venit acuzaţii în Galileea
  • Povestea lui Matael despre necazurile şi despre vindecarea sa
  • Suflet şi spirit
  • Despre viaţă şi despre moarte
  • Domnul se îngrijeşte de ostatici
  • O relatare despre vindecarea unui bolnav de gută pe pajiştea binecuvântată
  • Suetal relatează despre renumele Mântuitorului făcător de minuni
  • Discuţia dintre Matael şi Suetal despre admonestare
  • Matael vorbeşte despre lege şi iubire
  • Explicarea împrejurărilor referitoare la Moise
  • O nouă îndoială privind persoana Mântuitorului
  • Îndoieli cu privire la caracterul divin al Nazarineanului
  • Dialogul dintre Suetal şi Ribar despre proba minunilor dată de Rafael
  • Principiile de bază ale învăţăturii lui Iisus
  • O a doua minune făcută la dorinţa lui Ribar
  • Despre diferenţa dintre minunile lui Rafael şi cele ale magicienilor
  • Ce cred Suetal şi Ribar despre Iisus
  • Domnul le promite celor doi să le atragă atenţia asupra Mântuitorului
  • Rafael, ca mare mâncător de peşte
  • Aspecte bune şi rele ale mustrărilor
  • Suetal se demască drept limbut
  • Poveţele lui Rafael despre pătrunderea în propriul suflet
  • Concepţia lui Risa despre lume
  • Cuvântarea lui Hebram dezvăluie greşeala lui Risa
  • Rânduiala divină şi rânduiala lumii
  • Domnul dă sfaturi de viaţă pentru începători
  • Sfaturile Domnului despre rânduiala sexuală pentru a da naştere unui copil de către cei care e iubesc
  • Cazuri de excepţie în relaţiile sexuale
  • Despre raporturile sexuale lipsite de iubire care tocmai de aceea sunt nelegiuite
  • Măsuri de corecţie pentru cei care, fără a iubi deloc, sunt nişte împătimiţi ai exceselor sexuale
  • Cazuri de desfacere legală a căsătoriei
  • Reguli de comportament care sunt viabile pentru soţi şi judecători
  • Despre verificarea mirilor
  • Rafael consemnează vorbele Domnului despre viaţa sexuală
  • Nerăbdarea şi curiozitatea lui Suetal le a-L vedea pe Domnul
  • Suetal discută cu Ribar despre comportamentul lui Rafael
  • Bănuielile lui Ribar referitoare la prezenţa Domnului
  • Cum se lasă Dumnezeu recunoscut
  • Raţiune şi sentiment
  • Cauza deosebirilor dintre calităţile omeneşti
  • Un om al raţiunii caută iubirea
  • Domnul anunţă o eclipsă de Soare
  • Rafael îi salvează pe grecii aflaţi la strâmtoare
  • Urmările eclipsei de soare
  • Divinităţi şi oameni
  • Uran îl capătă pe Matael drept pedagog
  • Elena, fiica grecului cel înţelept
  • Soarele cel fictiv
  • Teama grecilor faţă de Mântuitor
  • Intervenţia lui Matael şi lămuririle aduse de el
  • Formarea şi explicaţia numelor zeilor la greci
  • Matael ca dărâmător de ziduri ale templelor păgâne
  • Cum se deosebeşte frumuseţea copiilor lui Dumnezeu de cea a copiilor lumii
  • Două feluri de iubire faţă de Domnul
  • Matael vorbeşte despre mişcarea stelelor
  • Despre educaţia din vechiul Egipt
  • Consideraţiile Elenei despre înţelepciunea oamenilor
  • Despre timpul potrivit şi despre efectele instruirii poporului
  • Gândurile lui Uran, care conştientizează prezenţa Domnului
  • Stingerea soarelui artificial şi urmările sale
  • Originea superioară a omului şi menirea sa
  • Părerea Elenei despre apostoli
  • Matael explică numele primelor trei constelaţii
  • Explicaţia constelaţiilor patru, cinci şi şase
  • Simbolurile şapte, opt şi nouă ale zodiacului
  • Explicarea ultimelor trei semne zodiacale
  • Elena se interesează de instruirea lui Matael
  • Generalităţi legate de Zodiac
  • Păreri despre răspândirea noii învăţături
  • Despre caracterul lui Iuda
  • Căutarealui Dumnezeu
  • Comuniunea cu Dumnezeu
  • Cum putem şi cum trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu
  • Viitorul învăţăturii pure a lui Dumnezeu
  • Explicaţii referitoare la trezirea sufletului
  • Urmările fenomenelor naturale în Cezareea lui Filip
  • Bucuria lui Marcu legată de pedepsirea preoţilor
  • Reproşuri pentru bucuria faţă de necazul altuia
  • Matael devine vicerege
  • Elena devine soţia lui Matael
  • Mulţumirile Elenei şi bunele ei intenţii
  • Despre natura lui Iisus
  • Despre natura îngerilor
  • Înţelepciunea Iarei
  • Elena vorbeşte despre puterea preoţilor
  • Uran demonstrează cât de neîntemeiate sunt temerile Elenei
  • Iara povesteşte despre experienţele ei referitoare la stele
  • Discuţii despre situaţii ieşite din comun
  • Concepţia înţeleaptă a lui Miha asupra situaţiei existente
  • Matael explică lucrurile uimitoare
  • Misiunile şi suferinţele îngerilor
  • Rafael izgoneşte spiritul tuturor grijilor omeneşti
  • Dificultăţi în îndreptarea preoţilor
  • Despre căutarea cea dreaptă a lui Dumnezeu
  • Motivul distrugerii Cezareii
  • Cyrenius şi delegaţia fariseilor din Cezareea ruinată
  • Acuzaţia lui Marcu la adresa mai-marelui fariseilor
  • Discuţia cu fariseii
  • Cyrenius porunceşte să fie aduşi martori din Cezareea împotriva fariseilor
  • Despre esenţa Pământului şi a Lunii
  • Relatarea unui sol despre revolta din Cezareea
  • Solul Hermes relatează păţania din oraş
  • Alte întrebări ale lui Hermes
  • Judecata mai-marelui fariseilor asupra Mântuitorului
  • Fariseii îl judecă pe mai-marele lor
  • Vorbele solemne ale lui Cyrenius
  • Despre caracterul mai-marelui fariseilor
  • Documentul falsificat
  • Mărturisirea mai-marelui fariseilor
  • Mai-marele fariseilor, Stahar, vorbeşte despre convingerile sale religioase
  • Rafael şi Stahar
  • Experienţa lui Stahar cu magicienii indieni
  • Stahar povesteşte despre uciderea Marelui Preot Zaharia
  • Rafael dă explicaţii în legătură cu profeţiile privitoare la Mesia
  • Stahar îi aduce pe tovarăşii săi pe calea cea bună
  • Cuvântarea lui Hebram despre „noua lumină“ eternă
  • Un fariseu vorbeşte despre responsabilitatea omului
  • Floran filozofează despre Dumnezeu
  • Despre trufie şi smerenie
  • Floran în faţa Domnului
  • Floran vorbeşte cu Stahar şi cu ai săi despre Domnul
  • Mărturisirea lui Floran în faţa Domnului şi mărturia referitoare la Templu
  • Căile îndrumărilor dumnezeieşti
  • Sfaturi pentru cei care vor să lucreze în via Domnului
  • Corăbii la orizont
  • Despre pericolul trufiei
  • Bucuria revederii după sosirea oaspeţilor
  • Proorocirile privitoare la venirea Domnului pe pământ
  • Conducerea oamenilor şi a popoarelor
  • Marea masă luată împreună la Marcu
  • Contradicţia între voinţă şi fapte
  • Despre renaştere
  • Cornelius şi Iara
  • Întrebarea lui Cornelius către Iara
  • Soarele natural
  • Educaţia inimii şi educaţia minţii
  • Destinul învăţăturii divine
  • Demnitatea libertăţii voinţei omului
  • Predispoziţiile şi menirea omului
  • Amintirea lui Cornelius despre naşterea lui Iisus
  • Esenţa şi menirea îngerilor
  • Filozofia lui Philopold privind creaţia
  • Până unde ajunge judecata creierului
  • Motivul întrupării Domnului în om
  • Limbajul inimii
  • Despre nimb
  • Pregătiri pentru furtuna apropiată
  • Furtuna
  • Judecata asupra regiunii Cezareii
  • Corabia de pe mare aflată la ananghie
  • Neguţătorii evrei din Persia
  • Cei doi trimişi ai călătorilor vorbesc cu Domnul
  • Despre binecuvântarea sau blestemul bogăţiei
  • Natura de bază a omului
  • Părerea evreilor persani despre Domnul
  • Domnul explică un text al Scripturii
  • Întrebarea Domnului despre Mesia
  • Dificultăţi în aducerea evreilor persani pe calea cea bună
  • Cuvintele de avertizare ale lui Schabbi
  • Dialogul celor doi trimişi
  • Despre încrederea nechibzuită
  • Deosebirea dintre Domnul şi magi
  • Efectul faptelor Domnului asupra evreilor persani
  • Utilitatea activităţii şi urmările nefaste ale trândăviei
  • Esenţa revelaţiei adevărate
  • Despre neputinţa omului
  • Schabbi îl recunoaşte pe Domnul
  • Despre adevărata adorare a lui Dumnezeu
  • Veneraţia perşilor în faţa sfinţeniei Domnului
  • Despre rugăciune
  • Viitorul Iarei
  • Tălmăcirea celei de a patra porunci
  • Modificarea fariseică a celei de a patra porunci
  • Domnul explică legea fariseilor
  • Ce este desfrâul?
  • Păcatul împotriva castităţii
  • Cearta fariseilor în jurul divinităţii Domnului
  • Domnul discută cu Cyrenius despre Murel, Stahar şi despre ucenici
  • Experienţe trăite de Murel în călătoriile sale
  • Unde trebuie căutat adevărul
  • Despre degradarea înţelepciunii egiptene şi indiene?
  • Despre existenţele anterioare ale oamenilor
  • Experienţa din lumea de dincolo a lui Philopold
  • Ordinea naturală a lumilor
  • Murel îl slăveşte pe Dumnezeu şi îi mulţumeşte
  • Împlinirea profeţiei lui Isaia
  • Făgăduiala Domnului
  • Esenţa Domnului şi omenirea
  • Viitorul învăţăturii lui Iisus
  • Griji de misionar
  • Zădărnicia grijilor misionarilor
  • Despre uciderea Domnului şi viitorul ucenicilor Săi
  • Conştiinţa îngerilor şi influenţa lor
  • Meteoritul
  • Natura materiei
  • Geneza (textul mozaic) - sensul acesteia. O experienţă suprasenzorială trăită de Matael
  • Cum pot fi înţelese încercările. Domnul în inima noastră
  • Motivele grelelor încercări ale lui Matael
  • Cuvântul interior. Motivul întrupării Domnului în om
  • Ideea plictiselii Domnului
  • Rafael vorbeşte despre problemele viitorilor misionari
  • Împărăţia lui Dumnezeu în inima omului
  • Viaţa spirituală adevărată
  • Despre principalele obstacole în calea împlinirii făgăduinţelor
  • Voinţa liberă a unui înger
  • Pe Venus
  • Avantajele ordinii venusiene
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index geografic