0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 4
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 4

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 4. Editura Shambala
CumpărDetalii carte

Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Colecţia: Marea Evanghelie a lui Ioan
Anul apariţiei: 2002
Pagini: 264 (20x29 cm)
Preţ: 50,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Acest al patrulea volum al cărţii „Marea Evanghelie a lui Ioan“ care este, fără îndoială, cea mai remarcabilă lucrare divin inspirată a lui Jakob Lorber, continuă revelaţiie detaliate despre aspecte din viaţa lui Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, timp în care a desfăşurat o intensă, extraordinar de bogată şi uluitoare activitate spirituală.

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 4“

 • Adevărata înţelepciune şi adorarea vie a Domnului
 • Soarta locurilor din Palestina
 • Domnul la cei nouă înecaţi
 • Poruncile Domnului la învierea înecaţilor
 • Îndoiala lui Cornelius
 • Perşii şi fariseii se ceartă din cauza minunii. Iuda Iscarioteanul merge să prindă peşti de aur
 • Servitorul necredincios al Elenei
 • Liniştea aparentă şi agitaţia: interioară a adunării
 • Spionii lui Irod
 • Pledoaria lui Zinca şi relatarea lui despre sfârşitul lui Ioan Botezătorul
 • Răspunsul lui Cyrenius către Zinca
 • Arestarea lui Ioan Botezătorul. Legătura lui Irod cu Irodiadele
 • Complotul templierilor împotriva lui Ioan Botezătorul
 • Irod dă poruncă să fie prins Iisus
 • Misterioasa împuternicire a lui Irod
 • Falsa împuternicire a lui Irod
 • Politica de stat a preoţilor din Templu
 • Învăţăturile profetului din Galileea
 • Părerea lui Zinca despre învăţătura lui Iisus
 • Zinca se miră de minunea ospăţului
 • Despre esenţa setei de cunoaştere. Despre adevărata căutare
 • Rafael cântă
 • Legătura cu Dumnezeu prin cuvântul din inimă
 • Cum se îngrijeşte inima omului
 • Zinca pune întrebări despre Rafael şi îl caută pe Domnul
 • Iisus le trezeşte la viaţă pe cele două înecate. Zinca îl recunoaşte pe Domnul
 • Povestea celor două fete
 • Cyrenius îşi recunoaşte fiicele
 • Risa şi Zinca devin ginerii lui Cyrenius
 • Modestia lui Zinca
 • A acţiona şi a vorbi
 • Introspecţiile lui Hebram şi ale lui Risa
 • Un episod din timpul adolescenţei lui Iisus
 • Legământul lui Cyrenius de a răspândi învăţătura Domnului
 • Legea necesităţii şi a împlinirii
 • Diferenţele dintre sufletele de pe Pământ
 • Bolile sufleteşti şi tratamentul lor
 • Despre sanatoriile pentru sufletele bolnave
 • Adevărata dreptate
 • Veşnica lege fundamentală a iubirii aproapelui
 • Somnul extatic şi cum poate fi el de folos
 • Curăţenia trupească şi cea sufletească. Vindecarea la distanţă
 • Domnul anunţă un exemplu practic de somn extatic
 • Sinistratul Zorel cere despăgubire
 • Noţiunea de proprietate a lui Zorel
 • Zorel trebuie să audă adevărul
 • Zorel cere să se retragă
 • Etapele pregătitoare ale tratamentului prin somn extatic
 • Cunoaşterea de sine a lui Zorel
 • Spălarea sufletului
 • Sufletul purificat este îmbrăcat
 • Corpul eteric împreună cu simţurile lui
 • Sufletul lui Zorel pe calea renegării
 • Zorel în paradis
 • Legătura dintre trup, suflet şi spirit
 • Incursiunea lui Zorel în creaţie
 • Esenţa omului şi predestinarea lui creatoare
 • Zorel explică etapele evoluţiei în natură
 • Nu judecaţi!
 • Credinţa materialistă a lui Zorel
 • Zorel critică morala şi educaţia
 • Greşeli materialiste
 • Despre apărarea îndreptăţită a proprietăţii avutului
 • Originea lui Zorel şi neamurile lui
 • Trecutul lui Zorel ca negustor de sclavi
 • Dezvinovăţirea lui Zorel
 • Zorel, pângăritor de fetiţe
 • Cyrenius este înmărmurit de faptele lui Zorel
 • Dezvinovăţirea lui Zorel
 • Zorel, ucigaşul mamei sale
 • Zorel se justifică pentru caracterul său
 • Cyrenius se miră de isteţimea lui Zorel
 • Ioan îl atenţionează pe Zorel să-şi schimbe în bine viaţa
 • Voinţa cunoaşterii adevărului şi voinţa desfătării la oameni
 • Natura lui Dumnezeu şi manifestarea omului
 • Cyrenius se ocupă de Zorel
 • Despre misterul spiritului din noi
 • Hotărârea lui Zorel de a se îndrepta
 • Calea spre viaţa veşnică
 • Despre sărăcie şi despre dragostea de aproape
 • Despre poftele trupeşti care sunt lipsite de iubire
 • Cum să dai de pomană
 • Smerenie şi trufie
 • Educaţia spre umilinţă
 • Bunele intenţii ale lui Zorel
 • Zorel îi este încredinţat lui Cornelius
 • Despre umilinţă
 • Cornelius şi Zorel vorbesc între ei despre minuni
 • Răspunsuri diferite la întrebarea cine este Domnul?
 • Piatra luminoasă de la izvoarele Nilului
 • Suflet şi trup
 • Educaţia bietelor suflete în lumea de dincolo
 • Îndrumarea pe lumea cealaltă. Desăvârşirea sufletelor pe Pământ şi pe lumea cealaltă.
 • Dezvoltarea vieţii sufleteşti
 • De ce este important să slujeşti
 • Dezvăluirea secretelor creaţiei
 • Despre iubirea aproapelui
 • Despre ajutorul bănesc
 • Despre slujirea adevărată şi cea falsă
 • Învăţătura lui Moise şi învăţătura Domnului
 • Buruiana din lanul de grâu
 • Gândul şi împlinirea lui
 • Dezvoltarea materiei
 • Egoismul - cauză a materiei
 • Despre crearea sistemelor solare
 • Însemnătatea Pământului şi crearea lui
 • Crearea Lunii
 • Despre răul moştenit al trufiei
 • Eliberarea, renaşterea şi revelaţia
 • Botezul. Trinitatea în Dumnezeu şi în om
 • Despre regulile mozaice de alimentaţie
 • O profeţie despre revelaţiile de acum
 • Darul de a auzi cuvântul din inimă
 • Lumea spiritelor naturii
 • Iara şi spiritele naturii
 • Firea şi îndeletnicirile spiritelor naturii
 • Un ghem de substanţă sufletească
 • Fiinţa oxigenului
 • Rafael arată cum sunt create fiinţele organice
 • Înmulţirea la animale şi la om
 • Cauza pentru care Domnul a făcut aceste dezvăluiri
 • Domnul dă la iveală adevăratul caracter al lui Iuda
 • Iuda este mustrat
 • Despre educaţia copiilor
 • Viaţa lui Iuda Iscarioteanul
 • Urmările unei educaţii greşite
 • Frica de moarte
 • Despărţirea sufletului de trup la moarte
 • Etapele părăsirii trupului de către suflet
 • Observaţiile clarvăzătorului Matael la execuţia unor bandiţi
 • Critica unui saducheu despre pedeapsa romană
 • Sfârşitul ucigaşilor pe cruce
 • Înfăţişarea sufletelor ucigaşilor
 • Matael vine la tatăl lui Lazăr aflat pe patul de moarte. Ciudata apariţie pe drumul spre Betania
 • Rabinul încearcă să reanimeze trupul bătrânului Lazăr
 • Spiritul lui Lazăr depune mărturie despre Mesia
 • Rabinul cel laş îşi calcă cuvântul
 • Viaţa lui Lazăr
 • Lămuriri despre apariţiile de la moartea bătrânului Lazăr
 • Despre întrebări nechibzuite
 • Mânia lui Dumnezeu
 • Despre primii oameni
 • Potopul
 • Cauza catastrofelor
 • Influenţa răului asupra binelui
 • Minunata plantă tămăduitoare. Lumina şi întunericul, binele şi răul
 • Cauza căldurii şi a frigului
 • Moartea unui băiat curios
 • Apariţiile de la locul nenorocirii. Sinuciderea esenianului blestemat de Templu
 • Sufletele celor doi nenorociţi, pe lumea cealaltă
 • Domnul dă lămuriri despre cele două suflete nenorocite
 • Diferitele feluri de sinucigaşi şi situaţia lor pe lumea cealaltă
 • Piatra filosofală
 • Aburul otrăvitor care înconjura văduva
 • Leacul din otravă de şarpe
 • Fenomenele spirituale de la moartea văduvei şi a fiicei ei
 • Dezvoltarea formelor sufleteşti ale celor două femei moarte
 • Otrava din minerale, plante, animale şi om
 • Natura otrăvitoare a celor două femei moarte
 • Îndoielile lui Cyrenius în privinţa ordinii pământeşti a evoluţiei sufletelor
 • Cyrenius critică istoria mozaică a creaţiei
 • Crearea lui Adam şi a Evei
 • Multele înţelesuri ale istoriei creaţiei care a fost scrisă de Moise
 • Cheia pentru înţelegerea scrierilor sfinte
 • Adevăraţii învăţători ai Evangheliei
 • Minunata dimineaţă
 • Despre post şi despre bucurie
 • Cuvântarea lui Simon despre sfaturile date din egoism
 • Critica lui Simon la cântarea de slavă a lui Solomon
 • Cheia pentru înţelegerea «Cântării Cântărilor» a lui Solomon
 • Simon explică versuri din cântecul de slavă
 • Gabi îşi recunoaşte prostia şi mândria
 • Vechile principii fariseice ale lui Gabi
 • Ce crede Simon despre Domnul
 • Gândurile lui Simon despre alcătuirea sexuală a Domnului, ca om
 • Cum poate să devină omul una cu Dumnezeu. Simon îşi recunoaşte slăbiciunile trupeşti
 • Despre rostul senzualităţii
 • Despre îngeri, inimă şi minte
 • Poporul din Abisinia şi Nubia
 • Domnul trimite un sol în întâmpinarea caravanei nubiene
 • Domnul îi vorbeşte conducătorului caravanei nubiene
 • Conducătorul povesteşte despre călătoria lui la Memfis
 • Blestemul supraculturii egiptenilor
 • Cultura primitivă a oamenilor simpli
 • Aşezământul nubienilor în Egipt
 • Nubianul vrea să ştie unde se află Domnul
 • Nubianul îl cunoaşte pe Domnul
 • Despre umilinţa exagerată
 • Oubratouvishar descrie Domnului ţara sa, Nubia
 • Comoara lui Oubratouvishar
 • Negrii care au ajuns după primii
 • Despre Isis şi Osiris
 • Marele templu din stâncă, Jabusimbil
 • Oubratouvishar le arată tovarăşilor săi adevărata personificare a lui Dumnezeu în Iisus
 • Legitimei îndoieli ale nubienilor despre divinitatea Domnului
 • Oubratouvishar vrea să-şi convingă tovarăşii de divinitatea lui Iisus
 • Calităţile spirituale şi defectele negrilor
 • Diversitatea climei şi a raselor de pe Pământ
 • Despre înţelegerea rapidă sau înceată a adevăratei învăţături
 • Rafael îi convinge pe negrii de sfinţenia Domnului
 • Negrul şi Oubratouvishar îi înmânează lui Cyrenius comorile lor
 • Originea templului Jabusimbil, a Sfinxului şi a Coloanelor lui Memnon, destăinuită de hieroglifele primelor două perle
 • Taina celei de a treia perle: cei şapte uriaşi şi sarcofagul
 • Rafael explică constelaţiile de pe cea de a patra perlă
 • Împărţirea timpului zugrăvită pe cea de a cincea perlă
 • Taina celei de a şasea perle: piramidele, obeliscurile şi Sfinxul
 • Constelaţiile celei de a şaptea perle. Decăderea culturii egiptene
 • Obiceiurile nubienilor şi obiceiurile albilor
 • Educarea minţii şi a simţurilor
 • Scopul întrupării Domnului ca om. Negrii - ca martori ai adevăratei omeniri de la începuturi
 • Stăpânirea elementului apă de către negri
 • Nubienii - stăpânii animalelor
 • Nubienii - stăpâni ai plantelor şi elementelor
 • Cunoaşterea de sine la oameni
 • Sfera de viaţă exterioară a sufletului uman şi sfera exterioară de lumină a Soarelui
 • Influenţa caracterului omului asupra animalelor
 • Avantajele educaţiei corecte a sufletului
 • Puterea unui suflet desăvârşit
 • Acţiunea luminii Soarelui. Alcătuirea ochiului omenesc. Vederea sufletului
 • Despre renaştere şi despre educaţia corectă a omului
 • Despre adevărata înţelegere şi despre ghicitul gândurilor
 • Însemnătatea sferei exterioare de viaţă a sufletului
 • Puterea oamenilor desăvârşiţi în iubire
 • Despre foamea de hrană spirituală
 • Miraculoasa putere a celor renăscuţi în spirit
 • Relaţia dintre suflet şi spirit
 • Creier şi suflet
 • Educaţia corectă a creierului
 • Cyrenius Mă roagă să lămuresc mai în detaliu cum trebuie educat creierul
 • Urmările destrăbălării şi preacurviei
 • Binecuvântarea unei împreunări aflate în buna rânduială divină
 • Alcătuirea creierului omenesc
 • Legătura dintre creierul anterior şi cel posterior
 • Legătura dintre organele de simţ şi creier
 • Creierul bine ordonat şi creierul neordonat
 • Caracterul isteţilor lumii şi nefericirea lor pe lumea cealaltă
 • Urmările care pot să apară din cauza unui creier care este întunecat din punct de vedere spiritual
 • Greutăţile pe calea evoluţiei spirituale pe care le întâmpină, pe lumea cealaltă, un suflet prea material
 • Influenţa unei educaţii greşite asupra creierului
 • Creierul unui aşa-zis înţelept lumesc
 • O întrebare despre originea păcatului
 • Aparenta nedreptate în ceea ce priveşte îndrumarea sufletului aici şi pe lumea cealaltă
 • Esenţa divină. Necesitatea grelelor teste ale vieţii pământeşti.
 • Eu-l omului - singurul stăpân al sorţii lui
 • Dezvoltarea independentă a sufletelor chemate spre a deveni copiii lui Dumnezeu
 • Raţiunea divină pentru desăvârşirea prin forţe proprii a sufletului omenesc liber
 • Despre posedare. Răspândirea Evangheliei
 • A face minuni la vremea potrivită
 • Rolul semnelor la răspândirea învăţăturii Domnului
 • Greutăţile răspândirii învăţăturii curate
 • Sabia ca mijloc de îndreptare la popoarele necredincioase
 • „Tatăl“ şi „Fiul“ în Iisus
 • Manifestarea de la botezul Domnului: veşnicia Domnului
 • Măreţia creaţiei
 • Venirea Domnului ca om în perioada noastră de creaţie şi pe Pământul nostru: omniprezenţa spiritului
 • Sfera exterioară de viaţă a sufletului şi a spiritului
 • Atotcunoaşterea lui Dumnezeu
 • Limba animalelor
 • Pilde de inteligenţă la animale
 • Nubianul cunoscător al limbii animalelor vorbeşte cu măgarul lui Marcu
 • Creşterea sferei exterioare de viaţă a omului
 • Sfera luminoasă exterioară de viaţă a lui Moise şi a patriarhilor
 • Motivul lămuririlor Domnului
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index geografic