0 titluri

Tel: 0722.940.581

  1. Acasă
  2. Cărţi: Religie
  3. Cărţi: Creştinism
  4. Mărgăritare - Cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur şi ale multor sfinţi şi dascăli
Carte

Mărgăritare - Cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur şi ale multor sfinţi şi dascăli

Mărgăritare - Cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur şi ale multor sfinţi şi dascăli. Editura
Detalii carte

Autor(i): Sf. Ioan Gură de Aur
Editura: Sophia
Anul apariţiei: 2010
Pagini: 424 (17x24 cm)
Preţ: 33,72 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Cartea cuprinde 34 de predici ale Sf. Ioan Gura de Aur şi 11 cuvinte ale multor Sfinţi şi Dascăli.

„Se cade preotului să fie sfânt şi cu sufletul, şi cu trupul. Să fie stâlp de foc care să lumineze Biserica, adică norodul lui Dumnezeu, şi să fie mai curat decât razele soarelui, ca să nu‑l lase pustiu Duhul cel Sfânt. Preoţia se face pe pământ, însă are rânduiala cetelor cereşti. Pentru că nu om, nici înger, nici altă putere zidită poate să o facă, ci singur Preasfântul Duh săvârşeşte Liturghia aceasta şi preotul face slujba îngerilor. Pentru aceasta se cade ca şi cel preoţit să pună în mintea lui, când face Liturghie, că stă cu îngerii în Cer înaintea lui Dumnezeu; deci se cade să fie curat ca şi îngerii. Oare nu ştiţi că nici un suflet omenesc n‑ar putea să rabde vreodată focul acela al Jertfei, dacă n‑ar fi mult ajutorul lui Dumnezeu? Căci, de va cunoaşte cineva în ce chip poate să se apropie de acea fericită şi prea‑curată fiinţă omul ce este încă învelit cu trup şi cu sânge, atunci va vedea bine cu câtă cinste i‑a învrednicit pe preoţi darul Duhului Sfânt. Pentru că şi sfinţii şi purtătorii de Dumnezeu părinţi s‑au cucerit preoţiei – ca unei înalte, şi cereşti şi dumnezeieşti vrednicii – şi că de nevoie se cade şi se cuvine numai sfinţilor să o aibă. Deci, pentru aceasta, preotul care nu e sfânt să fugă de Liturghie, ca să nu ardă şi trupeşte, şi sufleteşte! Atâta este mai înaltă preoţia decât împărăţia câtă osebire este între suflet şi trup.“ (Sfântul Maxim Mărturisitorul)