0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Istorie ascunsă
 3. Misteriile lui Zalmoxis
Carte

Misteriile lui Zalmoxis

Misteriile lui Zalmoxis. Editura Herald
Detalii carte

Autor(i): Constantin Daniel
Editura: Herald
Colecţia: Historia
Anul apariţiei: 2011
Pagini: 400 (13x20 cm)
Preţ: 42,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Misteriile antice, la grecii vechi, la romani şi, în mare măsură, şi la egiptenii din antichitate, au ajuns cu timpul să constituie adevărata religie a acestor neamuri, atunci când adorarea zeilor oficiali a căzut, mai mult sau mai puţin, în desuetudine.

Or, după mărturiile autorilor antici şi după cele ale autorilor moderni, tracii, în general, şi geto-dacii, în special, au avut culte de mistere foarte dezvoltate.

Mai mult, toate misteriile elenice existente la greci, în epoca clasică, erau de origine tracă, fiind create de traci şi impregnate de spiritualitatea tracă.

De aceea, am considerat util să studiem aceste misterii ale geto‑dacilor, care au constituit, de altfel, ca şi la greci şi la romani, adevărata esenţă a religiei lor.

Orientalistul Constantin Daniel intenţiona încă din 1985 să publice o carte dedicată cultului unei zeităţi traco-getice, Zalmoxis. Abia astăzi textul este gata de întâlnirea cu publicul, căci pentru prima oară lucrarea „Misteriile lui Zalmoxis“ vede integral lumina tiparului, altfel fragmente din ea fiind inserate în revistele vremii.

Pornind de la puţinele mărturii existente (v. Herodot), Constantin Daniel ne propune o imagine convingătoare despre un cult dedicat unui zeu al misteriilor, aşa cum găsim în Orientul Apropiat şi în Grecia.

Demersul orientalistului român vizează atât analiza acestui cult, cât şi plasarea sa în contextul cultural mai amplu al epocii. Interesul mărturisit al autorului se îndreaptă către radiografierea constantelor spirituale specifice religiilor şi comunităţilor tracice, cu accentul pus pe lumea dacilor. Din acest punct de vedere, Zalmoxis apare ca o zeitate solară îndeplinind un important rol mântuitor, el având puterea de a-şi recupera discipolii în vederea unei existenţe de dincolo de moarte.

Credinţa în nemurire prezentă în ritul lui Zalmoxis este completată şi de o practică vizând obţinerea unei austerităţi stoice în viaţa cotidiană, bazată pe o moralitate exemplară.

Constantin Daniel subliniază descendenta uraniană a zeului, asimilându-l lui Apollo, ca şi faptul că el ilustrează o ideologie religioasă ce se opune tradiţiilor hedoniste şi dionisiace de tip helenic.

Cât priveşte substanţa concretă şi tehnică a ritualurilor de iniţiere în misterii, aceasta constă, potrivit autorului, în deprivarea senzorială a discipolilor prin claustrarea lor în grote întunecate, delirul şi viziunile induse astfel fiind omologate ca reprezentări şi mesaje transmise de divinitate.

Cartea „Misteriile lui Zalmoxis“ încearcă să expună o perspectivă extrem de spiritualizată asupra religiei şi comunităţilor trace, în general, cu un accent special pus asupra lumii dacice.

Această perspectivă îşi găseşte justificarea în rolul influent pe care Zalmoxis şi cultul său de mistere l-au avut asupra lumii trace.

Zalmoxis este înfăţişat drept o zeitate solară căreia i se atribuie o importantă funcţie soteriologică, el fiind zeul în al cărui paradis vor ajunge, după moarte, sufletele celor iniţiaţi în misteriile sale.

Cuprinsul cărţii: „Misteriile lui Zalmoxis“

 • Notă introductivă
 • Cuvânt înainte
 • Troia, cetate a Tracilor, şi cucerirea ei de către Grecii Aheeni
  • Descoperirea ruinelor Troiei
  • Troia istorică şi Iliada
  • Troia şi Imperiul Hittit
  • Troia şi limba vorbită de troieni
  • Seminţiile trace în Iliada
  • Ţinuturi locuite de traci, în Iliada
  • Râuri ce străbat ţinuturi trace
  • Munţii din ţinuturile locuite de traci
  • Oraşe ale tracilor
  • Vânturile din ţinuturile trace
  • Popoarele trace menţionate de Homer
  • Troia - cetatea tracică
 • Abioii geto-daci în Iliada
  • Ce sens are etnonimul Abioi?
  • Abioii din Iliada au fost traci
 • Enigma hiperboreenilor şi traco-getii
  • Hiperboreenii la autorii greci
  • Hiperboreenii în opera lui Herodot
  • Hiperboreenii în legendele de la Delphi
  • Vârsta de aur şi hiperboreenii
  • Etimologii ale etnonimului „hiperboreean“
  • Hiperboreenii şi tracii
  • Hiperboreenii, realitate istorică sau mit fabulos?
  • Geneza mitului hiperboreenilor
  • Difuziunea mitului hiperboreenilor
 • Mitul blajinilor la români şi hiperboreenii
  • Mitul blajinilor la români
  • Apelaţii ale blajinilor în mitologia română
  • Cum a luat fiinţă mitul blajinilor?
  • Mitul blajinilor şi religia lui Zalmoxis
 • Enigmaticii agatârşi şi statul lor
  • Etimologia numelui de „agatârşi“
  • Originea etnică a agatârşilor
  • Statul agatârşilor
  • Situaţia femeilor în regatul agatârşilor
  • Agatârşii şi gândirea lui Platon
  • Religia agatârşilor
 • Misteriile în cultul divinităţilor din antichitate
  • Misteriile în Egiptul antic
  • Secretul în misterii
  • Misteriile sumero-akkadiene
  • Misteriile la grecii vechi
  • Structura misteriilor
  • Epopteia în misterii
  • Unde se celebrau misterii în Grecia
  • Misteriile ca religie a grecilor
  • Misteriile şi filozofia greacă
 • Interferenţe spirituale traco-elenice
  • Influenţe trace asupra religiei grecilor
  • Mituri trace preluate de greci
  • Filozofi şi scriitori de origine tracă care au scris în greceşte
 • Originea tracă a misteriilor elenice
  • Misteriile orfice
  • Misteriile orfico-pitagorice
  • Misteriile cabirilor
  • Misteriile lui Dionysos
  • Misteriile zeiţei Cybele
  • Misteriile lui Sabazios
  • Misteriile de la Eleusis
  • Alte culte de mistere de origine tracă
 • Cultul lui Dionysos la traci
  • Dionysos la traci
  • Zeul Dionysos în miturile grecilor
  • Vechimea cultului lui Dionysos la greci
  • Misteriile lui Dionysos la traci
 • Cultul zeului Apollo la traci
  • Miturile referitoare la Apollo la greci
  • Apollo şi Dionysos la greci
  • Zeul Apollo la traci
 • Adversitatea faţă de cultul lui Dionysos
  • Interzicerea cultivării viţei de vie
  • Dispariţia etnonimului „agatârs“
  • Simplitatea veşmintelor geto-dacilor
  • Interzicerea aurului la geto-daci
  • Colectivismul geţilor
  • Geţi şi daci
 • Claustrarea în întuneric a lui Pitagora şi a discipolilor săi
  • Izolarea senzorială a lui Pitagora şi a discipolilor săi
  • Izolarea în întuneric în misterii şi în oracole
  • Două tipuri de descensus ad inferos (Katabasis) în antichitate
  • Deprivarea senzorială în timpul claustrării în peşteri sau în încăperi obscure
 • Deprivarea senzorială şi misteriile lui Zalmoxis
  • Observaţii asupra traducerii textului din Herodot (IV.94-96)
  • Implicaţii ale textului lui Herodot (IV.94-96)
  • Au existat, cu adevărat, misterii ale lui Zalmoxis?
  • Similitudini între misteriile lui Pitagora şi cele ale lui Zalmoxis
  • Deprivarea senzorială şi izolarea lui Zalmoxis
  • Deprivarea senzorială la alţi homines religiosi
  • Similitudinea între comunitatea esenienilor şi homines religiosi ai geto-dacilor
  • Barzii popoarelor baltice şi homines religiosi geto-daci
  • Şamanii şi homines religiosi geto-daci
 • Cultura spirituală a Geto-Dacilor şi misteriile lui Zalmoxis
  • Nemurirea la geto-daci
  • Eliberarea de frică de moarte
  • Cultul aniconic al zeilor
  • Cucernicia geto-dacilor
  • Dispreţul faţă de lume şi de bucuriile ei
  • Dobândirea nemuririi
  • Politeismul dacilor
  • Celibatul şi cultul lui Zalmoxis
  • Sfinţenia la homines religiosi geto-daci
  • Morala geto-dacilor
 • Zalmoxis, zeul care se arată
  • Etimologia teonimului „Zalmoxis“
  • „Zamolxis“ sau „Zalmoxis“? Zeu chtonian sau uranian?
  • Alte ipoteze etimologice privitoare la numele „Zalmoxis“
  • Sensul numelui „Zalmoxis“
  • Apariţia lui Zalmoxis în cursul practicării misteriilor sale
 • Ritualul misteriilor lui Zalmoxis
  • Perioada în care a trăit Zalmoxis
  • Desfăşurarea misteriilor
  • Claustrarea în încăperi subterane
  • Epopteia în misteriile lui Zalmoxis
 • Autori şi surse clasice la care se face referire în această lucrare
 • Bibliografie