0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Spiritualitate
 3. Noile revelaţii - vol.1
Carte

Noile revelaţii - vol.1

Noile revelaţii - vol.1. Editura Deceneu
CumpărDetalii carte

Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Deceneu
Anul apariţiei: 2008
Pagini: 360 (13x20 cm)
Preţ: 21,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Cartea „Noile revelaţii“ este o sinteză realizată de doctorul Walter Lutz, cel care a fost redactor al Editurii Lorber şi reprezintă un lexicon ordonat pe noţiuni prin structurarea lucrărilor lui Jakob Lorber în douăsprezece domenii didactice.

Capitolele tratează anumite teme spirituale a căror sistematizare a avut la bază Noile Revelaţii ale lui lisus Christos. Acestea i-au fost transmise lui Lorber prin vocea interioară şi au fost cuprinse în 25 de volume considerabile, în afară de învăţături, ele includ şi numeroase relatări istorice, revelaţii spirituale legate de natură - de la atom la univers -, mărturii legate de sferele spirituale, despre calea şi misiunea omului, precum şi despre unele dimensiuni tainice ale fiinţei şi ale existenţei.

Walter Lutz şi-a propus să facă accesibile cititorului, într-o formă concentrată şi sistematică, numeroasele pasaje răspândite în text şi adeseori greu de regăsit, privitoare la cele mai importante întrebări legate de viaţa spirituală şi de cea pământească, de zi cu zi.

Astfel, conferenţiarii şi autorii de lucrări primesc într-o formă bine structurată expunerile lui lisus şi ale discipolilor săi iluminaţi. Deoarece şi pentru cititori un studiu amănunţit al operelor lui Lorber reprezintă o premisă, noua operă-lexicon, împreună cu rezumatul inclus, reprezintă un ajutor valoros.

Chiar şi pentru noii căutători ai adevărului, această operă este un ghid concis, care le mediază accesul către profunzimea incomensurabilă a noilor revelaţii.

Cel care nu cunoaşte încă bibliografia lui Lorber are avantajul că aici întâlneşte cu siguranţă probleme care îl preocupă în mod deosebit. El poate astfel să facă o selecţie a acelor scrieri originale ale lui Lorber, al căror studiu îi poate oferi răspunsuri cuprinzătoare la întrebările sale.

Rezumatul, care prezintă structurat temele, urmează un fir logic. Acest rezumat se conturează ca o rază de lumina indicând calea către noţiunile revelatoare. Astfel au fost expuse învăţăturile spirituale.

De la Fiinţa sublimă a Divinităţii, acest îndrumar ne conduce până la Dumnezeul devenit om sub înfăţişarea lui Iisus Christos. De la El, Dumnezeul pe care ni-L putem închipui de acum sub forma unei persoane, ordinea divină ne conduce la creaţia spirituală şi la cea materială, iar de aici la crearea omului pământean din substanţele spirituale ale materiei cărei prin suflarea de viaţă pură şi divină, ajunge la desăvârşire.

Efectele forţelor potrivnice lui Dumnezeu, prin căderea lui Lucifer din sferele cereşti spirituale, precum şi exilarea sa în materia corpului nostru fizic, sunt descrise pe larg în mai multe capitole ale operei. La fel de clară este atunci şi motivaţia faptului că tocmai această mică planetă şi locuitorii săi au un astfel de rol unic în întregul macrocosmos.

Textele selectate în capitolele V-VIII prezintă într-un mod convingător felul în care se reliefează viaţa pământească omului, ce mijloace de iertare îi oferă Dumnezeu omului pentru ca el să îşi atingă independent şi prin propria sa voinţă idealul veşnic, acela de a deveni fiul lui Dumnezeu. Poruncile de iubire explicate în capitolul V, reprezintă cheia către acest ideal, daci omul se implică în viaţa creştină şi spirituală aşa cum este revelat în capitolele VI şi VII. Capitolul VIII îşi propune să-i arate celui ce îşi caută calea care sunt mijloacele şi modalităţiile de mântuire şi de împlinire ale omului spiritual.

Capitolul al IX-lea abordează momentul morţii şi aflăm cu bucurie despre viaţa veşnică, indestructibila suflare de viaţă de la Dumnezeu, în continuare, capitolul XI oferă ochiului mirat, ocazia de a arunca o privire în tărâmul nemărginit al spiritelor. Călătorim spiritual, de mână cu Tatăl Ceresc şi cu îngerii Lui din tărâmul de mijloc, însă rămânem conectaţi la Pământ, până în profunzimile iadului, precum şi la înălţimile cereşti ale înţelepciunii şi iubirii. Dacă mântuirea omului devenit fiul lui Dumnezeu îşi găseşte încununarea în cel mai înalt rai al iubirii, pentru fiecare om desăvârşit apare întrebarea: ce se întâmplă cu ceilalţi oameni, cu fiinţele căzute ale lumilor materiale?

În capitolul XII şi în cel care urmează ni se dezvăluie copleşitorul plan de mântuire al tuturor spiritelor captive în materie, cel mai înalt act de iubire al Creatorului, care răspunde la întrebarea legată de „restaurarea tuturor lucrurilor“. De asemenea, în acest capitol (la fel ca în capitolul VII) este limpezită o problemă importantă a lumii creştine: „revenirea spirituală a lui Christos“ pe Pământ, începutul grandiosului proces de transformare, cu toate urmările sale.

Spiritualizarea tuturor lumilor universului, incluzând posibilitatea eliberării tuturor spiritelor, chiar şi a celor mai captive şi mai decăzute, încheie această lucrare cuprinzătoare. însă peste această ultimă speranţă pluteşte un „poate“ dumnezeiesc, pentru că Dumnezeu nu dezvăluie acest ultim secret al inimii Sale nici celor mai înalţi îngeri.

Cartea „Noile revelaţii“ s-a desprins din dorinţa inimii autorului de a le oferi semenilor săi o cuprinzătoare privire de ansamblu asupra darului de bunăvoinţă al Sfântului Duh, care aduce credinţei creştine o cunoaştere mai înaltă, îndreptată către suflet şi înţelegere.

Fie ca iubirea lui Dumnezeu Tatăl să o facă să rodească în multe inimi!

Cuprinsul cărţii: „Noile revelaţii - vol.1“

 • PREFAŢĂ
 • INTRODUCERE
 • LORBER ŞI VOCEA INTERIOARĂ
  • Opera spirituală a lui Jakob Lorber
 • DOMNEŞTE UN DUMNEZEU-TATĂ IUBITOR?
  • Despre căutarea lui Dumnezeu şi despre revelarea Acestuia
  • Despre esenţa lui Dumnezeu
  • Cele şapte sensuri ale lui Dumnezeu
  • Omniprezenţa şi omniscienţa lui Dumnezeu
 • CUM POATE FI CUNOSCUT IISUS
  • Iisus, om adevărat
  • Iisus, Dumnezeu adevărat
  • Trinitatea dumnezeiască în Iisus
  • Întruparea lui Dumnezeu, motivul şi sensul ei
  • Discipolii lui Iisus
  • Întrebările lui Mesia
  • Mărturii despre Iisus
 • DESPRE CREAŢIA DIVINĂ
  • Cauza şi scopul creaţiei
  • Creaţia primordială
  • Din existenţa şi dezvoltarea îngerilor lui Dumnezeu
  • Gloria şi căderea lui Lucifer
  • Lucifer - Satana, marele neînduplecat
  • Cosmosul, o şcoală a purificării sufletului
  • Marea creaţie materială a omenirii
  • Scânteia spirituală a vieţii şi eterul
  • Noua viaţă spirituală din atomi
  • Treptele dezvoltării regnurilor până la om
  • Reîntoarcerea spiritelor căzute către ordinea divină
  • Îngerii şi spiritele, în calitate de slujitori ai Creaţiei
  • Fiinţa spirituală a întregii materii
  • Scânteia divină din fiecare creatură
  • Originea, fiinţa şi scopul forţelor contrare ordinii divine
  • Pământul nostru şi luna sa
  • Sistemul nostru planetar
  • Saturn, perla sistemului nostru planetar
  • Soarele, lumina şi locuitorii lui
  • Spaţiu, Timp şi Eternitate
 • OMUL ŞI ŢELUL VIEŢII SALE
  • Omul - creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, forma desăvârşită a tuturor fiinţelor
  • Omul ca Treime
  • Spiritul omului
  • Sufletul omului
  • Pământul, şcoala copiilor lui Dumnezeu
  • Suflete pământeşti şi stelare
  • Formarea şi perpetuarea primilor oameni pământeni
  • Istoria oamenilor străvechi: „Copiii înălţimilor“ şi „Copiii adâncurilor“
  • Din abilităţile de ispitire ale lui Satana
  • Potopul şi noua omenire
  • Cine a fost Melchisedek?
 • SEMNIFICAŢII SPIRITUALE DIN ISTORIA OMENIRII
 • TRECUTUL ŞI VIITORUL POPORULUI IUDEU