0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Agricultură-Grădinărit
 3. Cărţi: Pomicultură
 4. Pomicultura de succes pentru amatori
Carte

Pomicultura de succes pentru amatori

Pomicultura de succes pentru amatori. Editura Cetatea de Scaun
CumpărDetalii carte

Piaţa fructelor. Specii, soiuri şi metode pretabile exploataţiei familiale, pentru cerintele pieţei.

Autor(i): Gheorghe Stanciu
Editura: Cetatea de Scaun
Anul apariţiei: 2006
Pagini: 212 (15x21 cm)
Preţ: 20,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Autorul a realizat acest îndrumar practic de pomicultură din dorinţa de a veni în sprijinul pomicultorilor amatori, a practicienilor ca şi a începătorilor în domeniul culturii pomilor, prezentând aspectelor ceva mai speciale, adecvate realităţilor de azi ale economiei româneşti. S-a avut în vedere faptul că ocupaţia pomicolă, cu deosebire în exploataţiile mici, familiale, implică în prezent o serie de cunoştinţe noi, atât despre viaţa şi cerinţele tehnologice ale fiecărei specii pomicole în parte, dar şi cu privire la scopul activităţilor pomicole, respectiv la modalitatea de a obţine rezultate economice cât mai sigure cu putinţă, strâns legate de cererile pieţei, respectiv ale consumatorilor de fructe.

Odată cu intenţia de a începe să practice pomicultura, cititorul are aşadar prilejul de şti cu precădere, ce condiţii trebuie asigurate pentru reuşita culturii pomilor, care este specia sau speciile pomicole adecvate condiţiilor naturale locale, ce posibilităţi tehnice şi de organizare trebuie să asigure exploataţiei proprii care să determine reuşita investiţiei făcute. Prin urmare, se merge din capul locului pe un proiect de gândire şi de chibzuinţă, care să dea gir deciziei de a face pomicultură.

Dintru început trebuie să ştim cum alegem specia sau speciile pomicole pe care dorim a le promova în cultură, apoi ce soiuri vrem să cultivăm pentru a da răspuns favorabil cerinţelor pieţei sau interesului de valorificare cât mai bună a fructelor şi, bineînţeles, ce trebuie să ştim despre îngrijirea pomilor, a operaţiunilor speciale de tăieri de formare şi de întreţinere, tratamentele şi măsurile speciale pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor în pomicultură în întreg ciclul anual de viaţă a pomilor, ca şi despre recoltarea şi pregătirea condiţiilor de valorificare cât mai bună a fructelor. Toate aceste aspecte strict necesare sunt inserate detaliat în cartea „Pomicultura de succes pentru amatori“. Este pentru prima dată când, în contextul ocupaţiei pomicole, respectiv aceea de a produce fructe, cititorul găseşte elemente pertinente şi argumente temeinice, pentru a şti şi a se conforma regulilor şi exigenţelor pieţei, funcţie de care să ia atitudinea necesară pentru a înfrunta şi folosi eficient rigorile pieţei fructelor.

Abordând într-un cadru mai larg marea problemă a pieţei agricole în general, merită subliniat că, aceasta trebuie să devină apanajul primordial al oricăror activităţi de producţie agricolă. Nimic nu trebuie întreprins fără să avem în vedere modul de valorificare a fructelor produse. Şi acest lucru este perfect valabil nu numai pentru producătorii agricoli mijlocii sau mari, cât mai cu seamă pentru micii producători agricoli. Aceştia, prin organizare, respectiv prin gruparea sau asocierea lor pe anumite interese şi în primul rând pentru cel referitor la piaţa agricolă, pot avea un rol de primă importanţă în comerţul şi valorificarea superioară a produselor realizate, cu deosebire a produselor horticole, inclusiv a fructelor.

Sunt prezentate astfel, într-o primă etapă, un număr de 12 proiecte tehnice şi de afaceri pentru producerea de fructe, precum şi mijloacele adecvate şi la îndemâna exploataţiilor agricole familiale din domeniu, pentru realizarea acestor proiecte.

Toate proiectele menţionate şi ideile tehnologice respective, de costuri şi de eficienţă, destinate micului producător agricol, inclusiv pensionarilor din spaţiul rural, sunt axate pe suprafeţe modulare de grădini din jurul caselor de locuit, în suprafaţă minimă de 500 mp. Ele includ elemente de detaliu specifice urmând ca, în fiecare zonă, în funcţie de tradiţie, de vocaţie şi de posibilităţi, să se opteze inclusiv pe dimensiuni multiplicate în raport cu modulul tip de 500 mp teren de grădină luat în calcul.

Cuprinsul cărţii: „Pomicultura de succes pentru amatori“

 • Cuvânt înainte
 • Să cunoaştem mai întâi cerinţele principale de reuşită ale culturilor pomicole
  • Care sunt preferinţele speciilor autohtone faţă de condiţiile naturale de climă şi sol
 • Cunoştinţe generale despre biologia pomilor fructiferi
  • Principalele funcţiuni fiziologice ale plantelor pomicole
 • Ce fel de plantaţii pomicole putem face în exploataţia agricolă familială
  • Speciile pomicole recomandate
  • Alegerea soiurilor de pomi
 • Înfiinţarea şi îngrijirea plantaţiilor pomicole familiale
  • Înfiinţarea plantaţiei
  • Cea mai importantă lucrare din pomicultură: TĂIERILE de formare, de întreţinere şi de fructificare
  • Alte lucrări în livadă
   • Operaţiunile în verde
   • Polenizarea cu ajutorul albinelor
   • Suprimarea îşi rărirea fructelor
   • Întreţinerea terenului
   • Fertilizarea pomilor
   • Supra-altoirea pomilor
   • Tratamentele fito-sanitare
 • Recoltarea şi păstrarea fructelor în vederea valorificării
  • Condiţiile unei bune comercializări
  • Probleme ale comercializării fructelor, în cazul micilor producători şi nu numai Inventarul pomicol în exploataţiile familiale
 • Sinteza operaţiunilor şi avantajele economice ale culturii pomilor în micile exploataţii agricole
  • Producerea de căpşuni
  • Producerea fructelor aşa-zjse „mici“
   • Zmeurul şi murul de grădină
   • Coacăzul, agrişul, afinul de cultură
  • Cireşul şi vişinul
  • Caisul
  • Piersicul şi nectarinul
  • Prunul, soiurile de masă
  • Producerea de mere şi pere
  • Producerea de gutui
  • Alunul de cultură
  • Producerea de nuci
  • Puieţii de arbuşti pentru ceaiuri şi sucuri naturale (coacăzul negru, cătina albă, măceşul etc.)
  • Viţa de vie pentru strugurii de masă
 • Să reţinem şi alte câteva idei: ce am putea face dacă…?
  • Mai sunt şi alţi pomi, în vârstă, pe terenul respectiv
  • Terenul aferent se află în pantă
  • Vrem ca investiţia, la înfiinţarea plantaţiei să fie mai mică
  • Avem recolta de fructe avariată
  • Este nevoie să studiem comportamentul soiurilor plantate
  • Vrem să ne asigurăm de riscuri
  • Nu avem cunoştinţele necesare pentru reuşita investiţiei respective în pomicultură
  • Depindem numai de noi
 • Spre ştiinţă: problemele pieţei fructelor
  • Ce trebuie să ştim în legătură cu piaţa fructelor
  • Cum putem vinde ceea ce producem sau ce putem produce spre a răspunde cerinţelor pieţei fructelor?
  • Ca să fim competitivi este necesară o anume specializare în producerea şi comercializarea fructelor
  • Cerinţele comerciale şi de sănătate la vânzarea fructelor pe piaţă
  • Reziduurile toxice şi siguranţa alimentară a consumatorilor de fructe
 • Organizarea activităţilor, exploataţiei agricole familiale cheia succeselor în producţia şi comercializarea fructelor
  • Însemnătatea şi foloasele asociaţionalismului în pomicultură
  • Centrul social local, de afaceri şi de servicii pentru pomicultură
 • Integrarea europeană - cazul pomiculturii
  • Strategia orientării
  • Cum trebuie să arate plantaţiile pomicole de azi şi de mâine?
  • Se pune întrebarea: de unde bani?
  • Ce este de făcut?
  • Cercetarea şi învăţământul pentru pomicultură
  • Rolul Ministerului Agriculturii în dezvoltarea pomiculturii
  • Pe adresa ştiinţei pomicole: Patrimoniul autohton - insuficient exploatat şi valorificat
  • Privind înainte nu uităm, ceea ce a fost…
 • În loc de concluzii: fructele româneşti au, în mod cert loc pe piaţă
  • Care vor fi cei care vor dispărea?
  • Cum trebuie să arate structurile noi, comerciale
  • Suntem datori să ne adaptăm, dar şi să prevedem
  • Organizarea, garanţia libertăţii
 • Bibliografie selectivă
 • Anexe
  • Termeni tehnici folosiţi frecvent în pomicultură şi semnificaţia lor
  • Lista institutelor de cercetare-dezvoltare, şi a staţiunilor de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură, care asigură material săditor certificat şi consultanţă tehnică în pomicultură
  • Lista oficiilor judeţene de consultanţă agricolă şi dezvoltare rurală
  • Lista filialelor şi sucursalelor din subordinea societăţii „Unisem“-Bucureşti pentru producerea şi comercializarea seminţelor selecţionate de plante horticole şi a materialului săditor pomicol şi viticol din soiuri autentice
  • Lista principalelor pesticide folosite frecvent în pomicultură
  • Prepararea în gospodărie a zemii bordeleze şi a soluţiei sulfocalcice (două produse de mare utilitate în combaterea bolilor şi dăunătorilor din pomicultură)
  • Calendarul combaterii bolilor şi dăunătorilor în pomicultură
  • Reţete de mastic folosite la altoirea şi supraaltoirea pomilor
  • Statutul centrului social local al producătorului de afaceri şi de servicii pentru pomicultură (model)
  • Legea pomiculturii Nr. 348/2003 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 541 din 28 iulie 2003