0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Agricultură-Grădinărit
 3. Cărţi: Zootehnie
 4. Rasa Pinzgau în România
Carte

Rasa Pinzgau în România

Rasa Pinzgau în România. Editura Alfa
CumpărDetalii carte

Autor(i): Vasile Ujica, Fanica Cotos, Ionel Nistor
Editura: Alfa
Pagini: 324 (15x21 cm)
Preţ: 38,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Rasa Pinzgau în România face parte din patrimoniul genetic naţional. Apreciată de crescători şi ignorată de unii specialişti, rasa Pinzgau este crescută de peste un secol în unele zone montane ale ţării.Cartea „Rasa Pinzgau în România“ cuprinde cinci capitole în care se tratează:
 • modul de formare, evoluţia şi răspândirea rasei;
 • caracterele morfologice şi însuşirile fiziologice;
 • aptitudinile pentru producţia de lapte şi comportamentul în diferite sisteme de exploatare;
 • aptitudinile pentru producţia de carne;
 • programul zonal de ameliorare şi strategia creşterii în exploataţiile private mici şi mijlocii

Cuprinsul cărţii: „Rasa Pinzgau în România“

 • Introducere
 • Situaţia efectivelor şi producţiilor pe plan mondial
  • Efectivul de bovine pe plan mondial
  • Producţia, consumul de lapte şi produse lactate
 • Situaţia creşterii bovinelor în România
  • Evoluţia efectivului total şi matcă în perioada 1989-2003
   • Concentrarea efectivului de bovine pe exploataţii
   • Dotarea tehnică a exploataţiilor de bovine
  • Producţia de lapte şi carne la nivel naţional
   • Producţia de lapte şi valorificarea ei în anul 2003
   • Producţia de carne
 • Rasa Pinzgau în Austria
  • Formare, răspândire, însuşiri morfo-productive
  • Perspectivele creşterii rasei Pinzgau
   • Perspectivele rasei Pinzgau în Austria
   • Perspectivele rasei Pinzgau pe plan internaţional
    • Rasa Pinzgau în Slovacia
    • Rasa Pinzgau pe alte continente
 • Rasa Pinzgau în România. Trecut, prezent, viitor.
  • Aria de răspândire a taurinelor Pinzgau în România
  • Rasa Pinzgau în Bucovina
   • Caracteristicile ecologice principale ale zonei de creştere a taurinelor Pinzgau în Bucovina
   • Prezentarea cadrului natural şi socio-economic specific zonei
   • Efective de animale în bazinele Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei (capete)
   • Structura terenurilor agricole în zonele Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei (ha)
   • Organizarea producerii furajelor şi tehnologia de furajare
   • Tehnologia mulsului
   • Valorificarea producţiei de lapte
   • Tehnologia creşterii tineretului femel de reproducţie
 • Rasa Pinzgau în trecut
  • Rasa Pinzgau în Bucovina
   • Introducerea rasei Pinzgau în Bucovina
   • Sistemul de creştere şi întreţinere a taurinelor Pinzgau în Bucovina
   • Modul de folosire şi aptitudinile productive ale taurinelor Pinzgau din Bucovina
   • Răspândirea rasei Pinzgau în România
   • Cercetări biometrice asupra taurinelor Pinzgau din Bucovina
  • Rasa Pinzgau din Munţii Apuseni
   • Formarea taurinelor de tip Pinzgau din Munţii Apuseni
   • Condiţiile naturale din munţii apuseni şi din depresiunile Haţeg şi Petroşani
   • Sistemul de creştere a taurinelor Pinzgau în zona Munţilor Apuseni
   • Însuşirile morfologice şi de producţie ale taurinelor Pinzgau din Munţii Apuseni
 • Rasa Pinzgau în prezent
  • Aprecierea dezvoltării corporale a taurinelor Pinzgau din Bucovina
  • Cercetări privind activitatea de reproducţie şi aprecierea acesteia pe baza principalilor indici
  • Cercetări privind parametrii producţiei de lapte
   • Specificul organizării producţiei de lapte în zona cercetată
   • Parametrii producţiei de lapte
  • Studii de enetică cantitativă la populaţia de rasă Pinzgau din Bucovina
   • Heritabilitatea, repetabilitatea şi corelaţiile principalelor însuşiri morfo-productive
   • Estimarea valorii de ameliorare a reproducătorilor masculi folosiţi la reproducţie în populaţia de vaci Pinzgau din Bucovina
   • Folosirea încrucişărilor pentru ameliorarea rasei Pinzgau
  • Pinzgau negru sau Vaca de Dorna
 • Programe de ameliorare a taurinelor de rasă Pinzgau
  • Importanţa ameliorării genetice a raselor de taurine
  • Evoluţia structurii raselor de taurine la nivel naţional (%)
  • Evoluţia structurii de rasă în jud. Suceava
  • Opinii despre managementul ameliorării resurselor genetice animale
  • Direcţii şi obiective în ameliorarea genetică a taurinelor pe plan naţional
   • Stabilirea direcţiilor de ameliorare pentru populaţia de taurine Pinzgau şi a tipului prefigurat în Bucovina
  • Preocupări actuale pentru ameliorarea rasei Pinzgau în Bucovina
   • Evoluţia ameliorării rasei Pinzgau în judeţul Suceava
  • Strategia de creştere şi ameliorare a rasei Pinzgau în judeţul Suceava
   • Materialul genetic folosit pentru ameliorarea rasei Pinzgau în Bucovina
 • Programul zonal de ameliorare al rasei Pinzgau din Bucovina
  • Parametrii fenotipici şi genetici ai populaţiei Pinzgau din Bucovina
  • Parametrii structurii de ameliorare a populaţiei Pinzgau
  • Parametrii proiectaţi ai programului de ameliorare privind necesarul de reproducători şi efective selecţionate
  • Parametrii de selecţie ai vacilor mame de tauri şi nucleelor de selecţie
 • Concluzii generale şi recomandări
 • Bibliografie