0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Agricultură-Grădinărit
 3. Cărți: Zootehnie
 4. Rasa Sura de Stepă din România
Carte

Rasa Sura de Stepă din România

Rasa Sura de Stepă din România. Editura Alfa
Cumpăr
Autor(i): Șteofil Creanga, Vasile Maciuc,
Editura: Alfa
Pagini: 318 (17x24 cm)
Preţ: 47,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

În România, rasa Sura de stepă, uitată multă vreme și considerată lipsită de importanță, datorită potențialului genetic productiv inferior raselor ameliorate, a revenit în actualitate, acum când specialiștii abordează problema biodiversității genetice în lumea animală și urmăresc conservarea fondului de gene al raselor rustice, acțiune ce este coordonata de FAO. Drept consecință, în ultimul timp, se organizează tot mai multe dezbateri științifice pe plan intern și internațional, în care se discută această problemă cu accent pe rasa de taurine Sura de stepă.

Conform clasificărilor FAO, rasa Sura de stepă face parte din grupa populațiilor în pericol de dispariție (grupa E), cărora le sunt necesare programe de prezervare „in situ“, în scopul menținerii neschimbate a structurii genetice. Prezervarea „in situ“ a populațiilor în pericol de dispariție este, ca tehnologie, o problemă de reproducție a liniilor stabile genetic.

Cititorii vor avea prilejul să constate că multe aspecte privind selecția genomică și evoluția rasei Sura de stepă, rămân, în continuare, probleme de elucidat și cu toate acestea, cartea contribuie la îmbunătățirea substanțială a cunoștințelor privind biodiversitatea genetică a lumii animale. De asemenea, acestă carte, apare într-un moment în care de la profesorul Agricola Cardas și până în zilele noastre, informațiile care s-au publicat despre rasa Sura de stepă sunt sporadice, ori este timpul să se cunoască că și noi avem o rasă de taurine, care ne reprezintă din punct de vedere istoric, reprezentând un „tezaur“ ca fond genetic.

În concluzie, putem afirma, fără să riscăm unele exagerări de complezență, că această carte reprezintă o reușită notabilă a coordonatorilor, respectiv autorilor, și o recomandăm cu căldură tuturor celor care lucrează în domeniul biologiei, zootehniei sau au preocupări asemănătoare. Ea va contribui la îmbogățirea informațională a specialiștilor și la umplerea unui gol care se resimte în literatura de specialitate referitoare la diversitatea genetică și necesitatea conservării fondului de gene al populațiilor animale pe cale de dispariție.

Cuprinsul cărţii: „Rasa Sura de Stepă din România“

 • CUVÂNT ÎNAINTE
 • INTRODUCERE
 • ISTORICUL, FILOGENIA ȘI ORIGINEA RASEI ROMÂNEȘTI DE TAURINE SURA DE STEPĂ
  • Generalități privind noțiunile de specie și rasă
  • Filogenia și originea rasei Sura de stepă din țara noastră
   • Scurt istoric privind creșterea bovinelor
   • Sistematica și filogenia rasei Sura de stepă
   • Originea rasei Sura de stepă
  • Regiunile de influență ale rasei Sura de stepă
  • Rasele podolice de tip Sura de stepă
 • RASA DE TAURINE SURA DE STEPĂ ÎN VIZIUNEA ÎNAINTAȘILOR
 • RASA DE TAURINE SURA DE STEPĂ - TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR
  • Rasele de taurine autohtone primitive
   • Rasa de munte sau Mocănița
   • Rasa Sura de stepă și varietățile ei
  • Cercetări privind rasa Sura de stepă în trecut
  • Cercetări privind rasa Sura de stepă în prezent
   • Caracterizarea fenotipică și genetică a rasei Sura de stepă
   • Studii de genetică cantitativă privind sistemele proteice din lapte la rasa Sura de stepă
  • Viitorul rasei Sura de stepă din România
 • MARKERI MOLECULARI LA RASA SURA DE STEPĂ
  • Studii privind markerii genetici sanguini
  • Studii privind markerii genetici din lapte
   • Compoziția laptelui de vacă și mecanismul de sinteză al acestuia
   • Polimorfismul genetic al proteinelor majore din lapte la taurine
    • Polimorfisme care afectează compoziția în aminoacizi a proteinelor majore din lapte
    • Polimorfisme care nu afectează compoziția în aminoacizi a proteinelor majore din lapte
    • Polimorfisme care afectează structura promotorului
   • Tehnici moleculare utilizate pentru studiul polimorfismelor proteinelor din lapte
   • Polimorfismele proteinelor majore din lapte la rasa Sura de stepă
   • Caracterizarea moleculară a rasei Sura de stepă
   • Caracterizarea alelei αS1-cazeinei ISM și evaluarea ei, ca marker genetic de biodiversitate al rasei Sura de stepă
    • Evidențierea la nivel de ADN a αS1-cazeinei ISM și stabilirea frecvenței ei la rasa Sura de stepă
    • Rezultatele caracterizării secvenței la nivel proteic a αS1-cazeinei ISM
    • Rezultatele purificării fracțiunii αS1-CN
    • Rezultatele analizei prin spectrometria de masă Maldi-Tof-MS
    • Rezultatele caracterizării la nivel de ADN a αS1-cazeinei ISM
    • Rezultatele secvențierii
    • Harta de restricție a cADN-ului pentru enzima BseGI
    • Rezultate privind compararea secvenței proteinelor B, C și ISM
    • Originea filogenetică a alelei αS1-CN ISM
    • Rezultatele genotipizării prin PCR-RFLP a întregii populații de Sura de stepă pentru alela ISM
 • PROGRAMUL DE CONSERVARE GENETICĂ A RASEI SURA DE STEPĂ
  • Caracteristicile principale ale raselor de bovine rustice
  • Conceptul de ameliorare și evoluția acestuia la taurine
  • Sistemul de ameliorare - principii și metodologii
   • Specificul conservării genetice a nucleelor pe cale de dispariție în diferite țări
  • Direcția și obiectivele de selecție pentru conservarea genetică a rasei Sura de stepă
   • Obiectivele selecției pentru conservarea rezervelor de gene
    • Obiectivele de selecție ale Surei de stepă pentru producția de carne
    • Folosirea rasei Sura de stepă ca rezervă de gene
    • Aspectul economic al conservării fondului genetic al rasei Sura de stepă
  • Tehnici speciale aplicate în conservarea genetică a rasei Sura de stepă din România
 • ROMANIAN GREY STEPPE BREED - SUMMARY
 • ANEXE
 • BIBLIOGRAFIE