0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Agricultură-Grădinărit
 3. Cărţi: Zootehnie
 4. Rasa Sura de Stepă din România
Carte

Rasa Sura de Stepă din România

Rasa Sura de Stepă din România. Editura Alfa
CumpărDetalii carte

Autor(i): Şteofil Creanga, Vasile Maciuc,
Editura: Alfa
Pagini: 318 (17x24 cm)
Preţ: 47,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

În România, rasa Sura de stepă, uitată multă vreme şi considerată lipsită de importanţă, datorită potenţialului genetic productiv inferior raselor ameliorate, a revenit în actualitate, acum când specialiştii abordează problema biodiversităţii genetice în lumea animală şi urmăresc conservarea fondului de gene al raselor rustice, acţiune ce este coordonata de FAO. Drept consecinţă, în ultimul timp, se organizează tot mai multe dezbateri ştiinţifice pe plan intern şi internaţional, în care se discută această problemă cu accent pe rasa de taurine Sura de stepă.

Conform clasificărilor FAO, rasa Sura de stepă face parte din grupa populaţiilor în pericol de dispariţie (grupa E), cărora le sunt necesare programe de prezervare „in situ“, în scopul menţinerii neschimbate a structurii genetice. Prezervarea „in situ“ a populaţiilor în pericol de dispariţie este, ca tehnologie, o problemă de reproducţie a liniilor stabile genetic.

Cititorii vor avea prilejul să constate că multe aspecte privind selecţia genomică şi evoluţia rasei Sura de stepă, rămân, în continuare, probleme de elucidat şi cu toate acestea, cartea contribuie la îmbunătăţirea substanţială a cunoştinţelor privind biodiversitatea genetică a lumii animale. De asemenea, acestă carte, apare într-un moment în care de la profesorul Agricola Cardas şi până în zilele noastre, informaţiile care s-au publicat despre rasa Sura de stepă sunt sporadice, ori este timpul să se cunoască că şi noi avem o rasă de taurine, care ne reprezintă din punct de vedere istoric, reprezentând un „tezaur“ ca fond genetic.

În concluzie, putem afirma, fără să riscăm unele exagerări de complezenţă, că această carte reprezintă o reuşită notabilă a coordonatorilor, respectiv autorilor, şi o recomandăm cu căldură tuturor celor care lucrează în domeniul biologiei, zootehniei sau au preocupări asemănătoare. Ea va contribui la îmbogăţirea informaţională a specialiştilor şi la umplerea unui gol care se resimte în literatura de specialitate referitoare la diversitatea genetică şi necesitatea conservării fondului de gene al populaţiilor animale pe cale de dispariţie.

Cuprinsul cărţii: „Rasa Sura de Stepă din România“

 • CUVÂNT ÎNAINTE
 • INTRODUCERE
 • ISTORICUL, FILOGENIA ŞI ORIGINEA RASEI ROMÂNEŞTI DE TAURINE SURA DE STEPĂ
  • Generalităţi privind noţiunile de specie şi rasă
  • Filogenia şi originea rasei Sura de stepă din ţara noastră
   • Scurt istoric privind creşterea bovinelor
   • Sistematica şi filogenia rasei Sura de stepă
   • Originea rasei Sura de stepă
  • Regiunile de influenţă ale rasei Sura de stepă
  • Rasele podolice de tip Sura de stepă
 • RASA DE TAURINE SURA DE STEPĂ ÎN VIZIUNEA ÎNAINTAŞILOR
 • RASA DE TAURINE SURA DE STEPĂ - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
  • Rasele de taurine autohtone primitive
   • Rasa de munte sau Mocăniţa
   • Rasa Sura de stepă şi varietăţile ei
  • Cercetări privind rasa Sura de stepă în trecut
  • Cercetări privind rasa Sura de stepă în prezent
   • Caracterizarea fenotipică şi genetică a rasei Sura de stepă
   • Studii de genetică cantitativă privind sistemele proteice din lapte la rasa Sura de stepă
  • Viitorul rasei Sura de stepă din România
 • MARKERI MOLECULARI LA RASA SURA DE STEPĂ
  • Studii privind markerii genetici sanguini
  • Studii privind markerii genetici din lapte
   • Compoziţia laptelui de vacă şi mecanismul de sinteză al acestuia
   • Polimorfismul genetic al proteinelor majore din lapte la taurine
    • Polimorfisme care afectează compoziţia în aminoacizi a proteinelor majore din lapte
    • Polimorfisme care nu afectează compoziţia în aminoacizi a proteinelor majore din lapte
    • Polimorfisme care afectează structura promotorului
   • Tehnici moleculare utilizate pentru studiul polimorfismelor proteinelor din lapte
   • Polimorfismele proteinelor majore din lapte la rasa Sura de stepă
   • Caracterizarea moleculară a rasei Sura de stepă
   • Caracterizarea alelei αS1-cazeinei ISM şi evaluarea ei, ca marker genetic de biodiversitate al rasei Sura de stepă
    • Evidenţierea la nivel de ADN a αS1-cazeinei ISM şi stabilirea frecvenţei ei la rasa Sura de stepă
    • Rezultatele caracterizării secvenţei la nivel proteic a αS1-cazeinei ISM
    • Rezultatele purificării fracţiunii αS1-CN
    • Rezultatele analizei prin spectrometria de masă Maldi-Tof-MS
    • Rezultatele caracterizării la nivel de ADN a αS1-cazeinei ISM
    • Rezultatele secvenţierii
    • Harta de restricţie a cADN-ului pentru enzima BseGI
    • Rezultate privind compararea secvenţei proteinelor B, C şi ISM
    • Originea filogenetică a alelei αS1-CN ISM
    • Rezultatele genotipizării prin PCR-RFLP a întregii populaţii de Sura de stepă pentru alela ISM
 • PROGRAMUL DE CONSERVARE GENETICĂ A RASEI SURA DE STEPĂ
  • Caracteristicile principale ale raselor de bovine rustice
  • Conceptul de ameliorare şi evoluţia acestuia la taurine
  • Sistemul de ameliorare - principii şi metodologii
   • Specificul conservării genetice a nucleelor pe cale de dispariţie în diferite ţări
  • Direcţia şi obiectivele de selecţie pentru conservarea genetică a rasei Sura de stepă
   • Obiectivele selecţiei pentru conservarea rezervelor de gene
    • Obiectivele de selecţie ale Surei de stepă pentru producţia de carne
    • Folosirea rasei Sura de stepă ca rezervă de gene
    • Aspectul economic al conservării fondului genetic al rasei Sura de stepă
  • Tehnici speciale aplicate în conservarea genetică a rasei Sura de stepă din România
 • ROMANIAN GREY STEPPE BREED - SUMMARY
 • ANEXE
 • BIBLIOGRAFIE