0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Poţi face şi singur
 3. Renovarea caselor
Carte

Renovarea caselor

Renovarea caselor. Editura MAST
Detalii carte

Autor(i): Dr. Gottfried Haefele, Dr. Wolfgang Oed, Dr. Ludvig Sabel,
Editura: MAST
Colecţia: Poţi face şi singur
Anul apariţiei: 2008
Pagini: 278 (20x27 cm)
Preţ: 18,30 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Cartea „Renovarea caselor“ descrie în detaliu atât prin cuvinte, cât şi prin fotografii, procese de tratament corespunzătoare şi ecologice pentru materialele vechi de construcţie.

Atunci când vine vorba de o renovare rentabilă, respectiv despre o reabilitare, vă puteţi da astfel seama care dintre obiectivele de construcţii îşi au rostul şi care dintre acestea se pot realiza pe cont propriu.

Cartea „Renovarea caselor“ cuprinde informaţii referitoare la materialele de construcţii, capitolele de lucrări şi o evaluare detaliată a costurilor.

„Cine are bani, şi nu are ce face cu ei, cumpără o casă vecheşi o renovează“

Cu siguranţă, acest proverb şvăbesc face referire la experienţa multor oameni care au investit şi investesc încă multă muncă, timp şi bani în reparaţiile şi renovările caselor vechi.

Adevărat este însă şi faptul că în toate casele, în spatele valorilor economice, culturale şi ecologice, se ascunde şi un capital enorm. Această introducere serveşte la descoperirea şi activarea acestor valori.

Astăzi, într-o perioadă în care economia se află în scădere, iar daunele aduse mediului înconjurător sunt mari şi cu efecte imprevizibile şi din ce în ce mai grave, necesitatea de a utiliza materiale şi tehnici de construcţie ecologice a devenit deja o regulă în construcţiile de locuinţe, iar conservarea şi reînnoirea suprafeţei construite este, cu siguranţă, ideea de bază a construcţiilor din anii ce vor urma.

Casele vechi - fie că este vorba despre casele simple din Evul Mediu sau despre casele pentru mai multe familii de ld fin-de-siecle, din jurul anului 1900, fie că fac parte din patrimoniu, fie nu mai sunt pur şi simplu „în spiritul vremii“ - toate au problemele lor tipice. Nici chiar casele pentru o singură familie din fostele „zone noi“ din anii 1950 până în 1970 nu mai corespund cerinţelor actuale din punctul de vedere al dotărilor sanitare, proiectării, mărimii camerelor şi al utilizării energetice.

Din întrebările frecvente ale celor dornici să construiască, observăm că acestea sunt probleme tipice care apar în cazul renovării caselor vechi, iar acestea se oglindesc în munca de zi cu zi a autorilor ca arhitecţi. De aceea ei au încercat să dea răspunsuri clare, pe înţelesul tuturora.

Note asupra celei de-a 8-a ediţii 2003 (Germania)

Încă de la apariţia primei ediţii a cărţii „Renovarea caselor“ (cea din 1988) autorii au fost conştienţi de faptul că în anii următori, datorită introducerii unor modificări în legislaţia referitoare la construcţii, anumite capitole din cartea „Renovarea caselor“ vor trebui actualizate şi că vor trebui să se realizeze mai multe oferte pentru materiale etc.

În cadrul celei de-a 5-a ediţii a cărţii (cea din 1995), adăugită şi revizuită, autorii au introdus şi noile reglementări pentru protecţia termică, dar şi alte capitole esenţiale, cum ar fi cele despre materialul izolator din fibră de celuloză şi informaţii despre teme de actualitate precum „aerul din încăperi“ şi „instalaţiile electrice“.

Acum era timpul să fie reînnoită cartea „Renovarea caselor“. Un rol important l-au jucat nu numai introducerea monedei Euro şi adaptarea la noile costuri. Decretul din 2002 (din Germania) privind economisirea energiei şi efectele acesteia trebuiau, de asemenea, menţionate. Sunt incluse şi corecturile termenilor şi ale descrierilor tehnice (de exemplu, valoarea k a devenit valoarea U), se fac noi referiri la încălzirea cu lemn, adăugiri pe tema mijloacelor de transport şi se pot observa multe alte actualizări din domeniile arhitectural şi organizatoric.

Cuprinsul cărţii: „Renovarea caselor“

 • Prefaţă
 • Probleme fundamentale
  • Clădiri vechi
  • Construcţii ecologice
  • Tipuri de construcţii vechi
   • casele anilor ‘50
   • locuinţele urbane
   • locuinţele rurale
  • Cum să proiectezi singur - cum să construieşti singur
 • Proiectarea, planificarea, execuţia construcţiei
  • Proiectare şi planificare
   • Cerinţele şi obiectivele planificării
   • Dreptul de a construi
   • Realizarea releveului
   • Proiectul tehnic (PT) şi descrierea construcţiei
   • Estimarea costurilor în funcţie de volumul brut al spaţiilor
   • Solicitarea autorizaţiei de construcţie
   • Proiectul de executare şi atribuirea (executarea în urma câştigării licitaţiei)
   • Evaluarea costurilor în funcţie de elementele construcţiei sau de capitolele de lucrări
  • Execuţia construcţiei
   • Contractul de executare
   • Conducerea şantierului
   • Asigurări
   • Garanţie
   • Termen de executare şi plan de plăţi
 • Temperaturile din încăperi
  • Lumina Soarelui
  • Atmosfera
  • Calitatea aerului
   • „Respiraţia pereţilor“
   • „Materiale dăunătoare“
  • Încălzirea electrică
 • Aprovizionarea cu căldură
  • Introducere
  • Măsuri pentru utilizarea raţională a energiei
   • Încălzirea şi aerisirea corespunzătoare
   • Mici îmbunătăţiri tehnice
   • Obiective construibile şi obiective tehnice pentru încălzire
  • Obiective rentabile pentru economisirea energiei
  • Reglementări legale pentru economisirea energiei
  • Reducerea pierderilor de căldură
  • Reducerea pierderilor de căldură datorate aerisirilor
 • Materiale de construcţii
  • Materiale de construcţii nedăunătoare sănătăţii sau mediului înconjurător
  • Materiale de construcţii pentru pereţi
   • Pietre naturale
   • Pietre sintetice
   • Mortar pentru zidărie şi tencuială
  • Construcţii din lemn
   • Lemnul
   • Protecţia lemnului
    • măsuri preventive de construcţie
    • protejarea preventivă a lemnului
    • protejarea activă a lemnului
    • materiale dăunătoare din casă
  • Materiale izolatoare pentru izolaţiile termică şi fonică
   • Materiale izolatoare ecologice
   • Materiale izolatoare minerale
   • Materiale izolatoare din spumant sintetic dur
 • Fundaţii
  • Introducere
  • Fundaţii şi zidării de fundaţii
   • Îmbunătăţirea zidăriei fundaţiei
   • Extinderea fundaţiei
   • Scufundarea fundaţiei
  • Zidăria pivniţei şi a soclului
   • Asanarea şi drenarea simplă
   • Uscarea
   • Demolare şi reconstrucţie
  • Grinzile pivniţei
  • Podele care au contact direct cu solul
 • Pereţi exteriori şi faţadă
  • Zidărie
   • soclu şi faţadă
   • umiditatea de pe interiorul pereţilor exteriori
   • fisuri în zidărie
  • Pereţi exteriori cu structură din zăbrele
   • Reparaţii ale lemnăriei
    • repararea elementelor din lemn
    • înlocuirea elementelor din lemn
    • îndreptarea structurii portante
   • Reparaţii ale umpluturii
    • structură cu zăbrele aparente cu umplutură din argilă
    • grindă cu zăbrele şi zidărie aparentă
    • grinzi cu zăbrele şi zidărie tencuită
    • umpluturi uşoare
  • Termoizolarea pereţilor exteriori
   • Izolare exterioară sau interioară?
   • Izolaţie exterioară
    • faţadă izolată, tencuită
    • faţade izolate din lemn
    • faţade izolate închise
   • Izolaţia interioară: tencuială sau plăci?
  • Suprafeţele faţadelor
   • Faţade tencuite
   • Faţade placate cu lemn
   • Verdeaţă pe faţadă
  • Montarea schelei
 • Acoperişuri
  • Introducere
  • Structura portantă a acoperişului
   • acoperişuri cu pene
   • acoperişuri cu căpriori
   • acoperişuri cu grindă de centură
   • reparaţii ale structurii de rezistenţă a acoperişului
  • Învelişul acoperişului, evacuarea apei de pe şarpantă, hornul şemineului
   • învelişul acoperişului
   • evacuarea apei de pe şarpantă şi profiluri din tablă
   • hornurile şemineelor
  • Amenajarea spaţiului de sub acoperiş
   • Scările
   • Ferestre de acoperiş
    • tabachere (ale acoperişului)
    • ferestre de acoperiş
    • terase acoperişuri
   • Structura acoperişului
    • stratul izolator al acoperişului
    • termoizolaţie şi frână de aburi
    • învelişuri interioare
    • modele de construcţii
  • Acoperişuri-terasă
   • Asanarea hidroizolaţiei acoperişului
   • Îmbunătăţirea termoizolaţiei
   • Verdeaţă pe acoperiş
   • Înveliş al terasei
 • Planşee
  • Introducere
  • Planşee cu grinzi de lemnv
   • Tipuri de construcţie ale planşeelor vechi din grinzi de lemn
    • planşee portante cu grinzi din lemn
    • reazemele grinzilor
    • planşee intermediare
   • Reparaţii ale grinzilor planşeului
   • Modernizări
    • dezvelirea, consolidarea sau înlocuirea grinzii?
    • îmbunătăţirea izolaţiei fonice
    • îmbunătăţirea termoizolaţiei
    • îmbunătăţirea protecţiei împotriva incendiilor
  • Planşee masive
  • Învelişuri ale planşeului
   • repararea sau înnoirea tencuielii planşeelor
   • retencuirea planşeului
   • tencuială uscată, înveliş al planşeului, planşee suspendate
 • Duşumele şi scări
  • Duşumele din lemn
   • repararea duşumelelor din scândură
   • înnoirea duşumelelor din scândură
  • Tavan intermediar şi şapă
   • şapă uscată
   • şapă de ciment şi pardoseală din asfalt turnat
   • podele care au contact direct cu solul
  • Învelişuri ale pardoselii
   • parchet şi pavaj de lemn
   • plăci ceramice
   • mochete şi covoare
   • linoleum şi alte învelişuri elastice pentru podele
  • Scări din lemn
   • asanarea scărilor
   • construcţia unei scări noi
   • legislaţia construcţiilor referitoare la construcţia scărilor
 • Pereţi interiori şi uşi ale încăperilor
  • Demolarea pereţilor şi executarea fantelor în pereţi
  • Construirea pereţilor despărţitori
  • Uşile camerei şi montarea geamurilor interioare
   • repararea uşilor
   • montarea uşilor
   • montarea geamurilor interioare
  • Tencuirea şi îmbrăcarea pereţilor
   • îmbunătăţirea şi înnoirea tencuielii
   • tencuială uscată
   • placaje din lemn
 • Geamuri şi uşi exterioare din lemn
  • Introducere
  • Înnoirea falţului de sticlă
  • Îmbunătăţiri tehnice ale termoizolaţiei
   • Izolarea îmbinărilor
    • izolaţia dintre aripi şi ramele oarbe
    • izolaţii între ramele oarbe şi construcţie
   • Montarea geamurilor duble
    • montarea geamurilor auxiliare
    • înlocuirea geamurilor
    • geam nou cu ramă mobilă
   • Ferestre noi
    • principiile configuraţiei
    • armături
    • materialul ramelor
    • ontarea geamurilor
   • Obloane şi glafuri (de fereastră)
    • obloane rulante şi rabatabile
    • glafuri de fereastră
   • Deschiderea geamurilor şi a uşilor
 • Construcţia şi renovarea băilor
  • Mărime şi amenajare
  • Suprafeţele pereţilor
   • montarea plăcilor de faianţă
  • Izolarea băii şi sistemul de canalizare
  • Aerisire artificială a băilor interioare
  • Renovarea băilor
 • Utilităţi
  • Aerisire şi recuperarea de căldură
   • instalaţie pentru aerul uzat
   • instalaţie de aerisire pentru recuperare de căldură
   • planificarea instaţiilor de aerisire
  • Instalaţia de încălzire
   • Tipuri de combustibil
   • Încălzirea cu sobă simplă şi sobă de teracotă
   • Încălzirea centrală
   • Variante ale încălzirii centrale
    • încălzirea podelei
    • încălzirea cu aer cald
    • încălzire tip hypocaust
    • încălzirea electrică
    • pompe de căldură
   • Apă caldă
   • Folosirea energiei solare
    • apă caldă cu colectori de soare
    • construcţie de sticlă ataşată în faţă
   • Horn
   • Instalaţii sanitare
    • alimentarea cu apă
    • utilizarea apei pluviale
    • scurgerea apei reziduale
   • Instalaţii electrice
    • Instalaţii electrice în casă
    • Protecţie împotriva fulgerelor
    • Instalaţii electrice ecologice
 • Tratarea suprafeţelor
  • Vopsele pentru suprafeţele interioare
   • Pereţi şi planşee
   • Pardoseala şi suprafaţa scărilor
   • Alte suprafeţe (interioare)
  • Vopsele pentru suprafeţele exterioare
   • Suprafeţe tencuite ale pereţilor
   • Zidărie aparentă
   • Geamuri şi uşi
   • Suprafeţe de lemn (exterioare)
   • Suprafeţe metalice exterioare)
  • Vopsele
 • Substanţe toxice din aerul încăperilor
  • Alergii
  • Substanţe toxice
 • Anexa 1: Preţuri comparative
 • Bibliografie