0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Psihologie
 3. Tratat de psihologie clinică și psihopatologie
Carte

Tratat de psihologie clinică și psihopatologie

Tratat de psihologie clinică și psihopatologie. Editura Trei
Autor(i): Șerban Ionescu, Alain Blanchet, Jack Doron,
Editura: Trei
Colecţia: Psihologie-Psihoterapie
Anul apariţiei: 2013
Pagini: 440 (17x24 cm)
Preţ: 79,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Pe lângă evoluția conceptelor, teoriilor și metodelor psihologiei clinice și psihopatologiei și elementele de psihopatologie generală (cu menționarea variantelor terminologice din DSM-IV-TR, ICD-10, CFTMEA-R-2000), urmărind semiologia, etiologia, epidemiologia, diagnosticul diferențial, tratamentul și evoluția bolii prezentate în primele două părți, „Tratatul de psihologie clinică și psihopatologie“ oferă psihologului clinician instrumente utile desfășurării activității sale.

Autorii, toți clinicieni, pun accent asupra consultației clinice – conducerea ei și tehnicile de relansare a discursului, stabilirea relației interpersonale, replicile adecvate și neadecvate în consultația clinică – ilustrând cu exemple toate aceste aspecte. Sunt abordate și tehnicile de analiză a datelor clinice și elaborarea unui proiect de cercetare clinică.

În ultima parte a tratatului sunt incluse domenii conexe psihologiei clinice – neuropsihologia clinică și psihologia sănătății.

Cuprinsul cărţii: „Tratat de psihologie clinică și psihopatologie“

 • Lista autorilor
 • Cuvânt înainte
 • IntroducerPsihologia clinică și psihopatologică: o indispensabilă abordare multidimensională
 • Istorie și baze
  • Istorie, teorii și metode de Jack Doron și Jean-Louis Pedinielli
   • Istoria psihologiei clinice, de Jack Doron
    • Crearea conceptului de psihologie clinică
    • Un somn îndelungat
    • Nașterea psihologiei clinice franceze
   • Teoria și metodologia psihologiei clinice, de Jean-Louis Pedinielli
    • Studiul de caz
    • Consultația
    • Testele și scalele
    • Observația clinică
   • Teoriile, de Jean-Louis Pedinielli
    • Psihanaliza
    • Fenomenologia
   • Psihologie clinică și psihopatologie, de Jack Doron
    • Practici clinici, practici de cercetare
    • Psihopatologie și epidemiologie
     • Normalitate și patologie
     • Stabilitate, instabilitate a simptomelor, comorbiditate
     • Interacțiuni biozpsihosociale
    • Diagnostice descriptive și modele psihopatologice
   • Concluzie, de Jack Doron
    • Existență, suferință
    • Subiect, etică
    • Pentru o renaștere a psihologiei clinice
  • Bazele teoretice ale psihologiei clinice și psihopatologiei de Monique Plaza și Henri Cohen
   • Puțină istorie
   • Psihologia clinică și demersul diagnostic
    • Practica nuanțată a testelor
    • Disfuncții elementare, tulburări complexe
    • Analiza interacțiunilor și feedbackurilor în anamneză
    • Noțiunea de psihopatologie secundară
   • Psihologia clinică și psihopatologia
    • Modelul biomedical
    • Modelul psihanalitic
    • Modelul behaviorist
    • Modelul cognitivist
    • Modelul sistemic
    • Modelul umanist
   • Spre o abordare integrativă
    • Exemplul dislexiei
    • Cogniție, emoții și neuroștiințe
 • Psihopatologie generală
  • Tulburările de dezvoltare la copil de Colette Jourdan-Ionescu și Șerban Ionescu
   • Prolegomene la o psihopatologie a copilului
   • Tulburările dezvoltării în marile clasificări internaționale
   • Tulburările specifice ale dezvoltării vorbirii și limbajului (ICD) sau tulburările comunicării (DSM) sau tulburarea vorbirii și limbajului (CFTMEA)
    • Tulburări specifice ale achiziției articulării (ICD) sau tulburări fonologice (DSM) sau tulburare izolată a articulării (CFTMEA)
    • Tulburări ale achiziției limbajului de tip expresiv (ICD și DSM) sau retard al vorbirii (CFTMEA)
    • Tulburări ale achiziției limbajului de tip receptiv (ICD) și tulburare a limbajului de tip mixt receptiv-expresiv (DSM) sau disfazie (CFTMEA)
    • Afazie dobândită cu epilepsie (sindrom Landau-Kleffner) (ICD) sau afazie dobândită cu epilepsie (CFTMEA)
    • Alte tulburări ale dezvoltării vorbirii și limbajului (ICD și CFTMEA)
    • Mutism electiv (ICD), mutism selectiv (DSM și CFTMEA)
    • Balbism
   • Tulburările specifice ale achizițiilor școlare (ICD) sau tulburări ale învățării (DSM)
    • Tulburare specifică a citirii (ICD), tulburare a citirii (DSM) sau tulburare lexicografică cu dislexie izolată (CFTMEA)
    • Tulburare specifică de aritmetică (sau de calcul, de învățare a matematicii sau discalculie) (ICD și CFTMEA), tulburare de calcul (DSM)
    • Tulburare de ortografie (sau a expresiei scrise sau disortografie) (ICD), tulburare a expresiei scrise (DSM) sau tulburare de ortografie fără tulburare de citire (CFTMEA)
   • Tulburare specifică a dezvoltării motorii (ICD), tulburare a achiziției coordonării (ICD)sau retard psihomotor (tulburări specifice ale dezvoltării motorii) (CFTMEA)
    • Autism infantil (ICD) sau tulburare autistă (DSM) sau autism infantil precoce — tip Kanner (CFTMEA)
    • Autism atipic (ICD) sau alte forme de autism (CFTMEA)
    • Sindrom Rett (ICD și DSM) sau tulburare dezintegrativă a copilăriei (CFTMEA85)
    • Altă tulburare dezintegrativă a copilăriei (sindrom Heller sau demență infantilă, psihoză dezintegrativă, psihoză simbiotică) (ICD), tulburare dezintegrativă a copilăriei (DSM și CFTMEA)
    • Sindromul Asperger
   • Retard mental (ICD și DSM), deficiență mentală (CFTMEA)
   • Retard mental cu tulburări de comportament semnificative care necesită o supraveghere sau un tratament + un cod eventual pentru tulburarea neurologică (ICD), deficiență cu polihandicap senzorial și/sau motor)
   • Tendințele referitoare la tratament
  • Semiologia în psihopatologia adultului de Arnaud Plagnol
   • Semiologie, psihopatologie și demers clinic
    • Descrierea semiologică
    • Elemente despre analiza psihopatologică
     • Noțiunea de structură
     • Semiologie și structură
     • Vulnerabilitate și istorie
    • Nosografii
   • Tulburări psihotice
    • Clasificarea sindroamelor delirante
    • Bufeu delirant acut
     • Elemente semiologice
     • Problema evoluției
    • Schizofrenii
     • Semiologia clasică
     • Forme de debut
     • Forme evolutive
    • Deliruri persistente sistematizate
     • Deliruri interpretative (tip paranoic)
     • Deliruri imaginative (tip parafrenice)
     • Psihoze halucinatorii cronice
     • Problema reacțiilor paranoice
   • Tulburări afective
    • Sindrom depresiv
    • Forme clinice ale depresiei
    • Sindrom maniacal
    • Sindrom mixt
    • Depresii primare
    • Depresii secundare
    • Stări maniacale și stări mixte
   • Tulburări nevrotice
    • Sindroame anxio-fobice
     • Criză de angoasă sau tulburare de panică
     • Anxietate generalizată
     • Fobii
    • Sindroame obsesional-compulsive
     • Obsesii și compulsii
     • Nevroze obsesionale
     • Alte contexte obsesional-compulsive
    • Sindroame isterice
     • Conversii somatice
     • Conversii psihice
     • Nevroze isterice
     • Alte contexte de sindroame conversive
   • Tulburări ale personalității
    • Personalitate limită
    • Personalitate narcisică
    • Personalitate psihopată
   • Sindroame psihotraumatice
    • Sindrom traumatic acut
    • Sindrom traumatic persistent
    • Reacție traumatică
    • Componentă traumatică
   • Concluzii
  • Psihopatologia ca proces: vulnerabilitate și reziliență de Șerban Ionescu și Colette Jourdan-Ionescu
   • Conceptul de risc
   • Risc și vulnerabilitate
   • Factori de risc
   • Modele explicative
   • Evaluarea riscului
   • Apariția și evoluția conceptului de reziliență
   • Reziliența e rară?
   • Ce ne învață studiile despre copiii maltratați?
   • Factori de protecție
   • Conceptul de reziliență „asistată“
   • Un tip de intervenție de tip reziliență asistată
 • Metodologie
  • Tehnicile consultației de Marie-Carmen Castillo
   • Definirea consultației clinice, reflecții și folosirea sa
   • Introducere
   • Două paradoxuri
    • Să îndemni la discurs fără să constrângi
    • Asimetria
   • Diferitele obiective ale consultației clinice
    • Consultația clinică
    • Consultația de susținere
    • Consultația terapeutică
    • Consultația clinică de cercetare
    • Ghidul de consultație
   • Deontologia
    • Secret profesional și lucru în echipă
    • Dezvăluirea secretului profesional
    • Deontologie și cercetare
 • Tehnicile consultației
  • Atitudinile clinicianului
   • Ascultarea
   • Empatia
   • Știința liniștirii
   • Trei modalități de conducere a consultației
   • Consultația directivă
   • Consultațiile semidirecte
   • Consultațiile nondirective
  • Stabilirea relației interpersonale în cadrul consultației clinice
   • Gestionarea distanței
   • Cererea
   • Cadrul
   • Definirea obiectivelor, stabilirea unui consemn
   • Închiderea unei consultații clinice
  • Replicile în consultația clinică
   • Funcția replicilor
   • Replicile ca martori ai activității inferențiale a clinicianului
   • Replicile: co-construcția spațiului discursiv
   • Registrul replicilor
   • Formele replicilor
   • Replicile directe
   • Întrebările informative
   • Ajutorul dat exprimării
   • Cereri de explicitare
   • Întrebări care evaluează credința
   • Interpretările
   • Replicile indirecte
   • Tăcerea
   • Ilustrare
   • Reacțiile pacienților la replici
   • Validarea
   • „Indecidabilitatea“
   • Nonvalidarea
 • Riscurile consultației
  • Relații interpersonale
   • Dificultăți de gestionare a distanței
   • Proasta gestionare a cadrului
   • Excesul de neutralitate
  • Formulările neadecvate ale replicilor
   • Vocabular complex
   • Supraîncărcarea lexicală
   • Întrebări inductoare
   • Folosire a unui termen conotat
  • Inadvertențele inferențiale
   • Selectivitatea informației
   • Inadvertențe ale raționamentului clinic
   • Iatrogenia în psihopatologie
   • Inadvertențele cercetării
 • Tehnicile de analiză a datelor clinice
  • Elaborarea unui dări de seamă clinice
  • Analiza de conținut: definiție și metodologie
   • Detalierea conținutului unei consultații
   • Detalierea formei unei consultații
  • Analiza de discurs
   • Analiza conversațională
   • Analiza de discurs și marcatorii de limbaj
    • Articularea textului
    • Implicarea enunțiativă
   • Programele de prelucrare automată a discursurilor
   • Concluzie
  • Elaborarea unui proiect de cercetare de Șerban Ionescu
   • Cercetare și practică
   • Metoda clasică
   • Studiul de caz și cercetarea unui caz unic
   • Noțiuni de metodologie a cercetării
    • Problematica
    • Ipotezele
    • Alegerea instrumentelor
    • Eșantionarea
    • Factori care reduc validitatea unei cercetări
    • Prelucrare a datelor
   • Chestiuni de etică
   • În chip de concluzie
 • Domenii conexe
  • Neuropsihologia clinică de Michèle Montreuil și Muriel Lezak
   • Definiție
   • Istoria neuropsihologiei
    • Curentele teoretice
    • Examen și probe neuropsihologice
     • Dezvoltarea normală și patologică
     • Neurotraumatologia
     • Neurochirurgia cu scop terapeutic
     • Neuropsihologia clinică, o contribuție contemporană
    • Neuropsihologia în câmpul neurologiei
    • Evaluarea neuropsihologică în secolul al XXI-lea
    • Desfășurarea unui examen neuropsihologic
   • Obiectivele evaluării
   • Debutul examenului și locul central al consultației clinice
   • Alegerea probelor
   • Explorarea neuropsihologică a tulburărilor cognitive consecutive leziunilor cerebrale
    • Tulburările de atenție
    • Tulburări ale memoriei
     • Concepții moderne despre memorizare
     • Testele care explorează memoria
     • Memoria de scurtă durată
     • Memoria episodică sau autobiografică
     • Memoria semantică
     • Memoria declarativă sau explicită (de natură episodică și semantică) și memoria nondeclarativă sau implicită (de natură procedurală)
     • Învățarea implică în mod evident funcțiile mnezice
    • Tulburările funcțiilor verbale sau afaziile
     • Generalități
     • Explorarea limbajului oral
     • Explorarea limbajului scris
     • Principalele tipuri de afazie
    • Afazia Broca
    • Tulburările percepției
     • Generalități (vezi și Lechevalier et al., 1995)
     • Deficitele sferei vizuale
     • Deficitele sferei auditive
     • Deficitele sferei tactile
     • Tulburările schemei corporale sau asomatognoziile
     • Neglijența spațială unilaterală sau semineglijența
    • Tulburările deprinderilor gestuale sau apraxiile
    • Tulburările legate de sindroamele frontale
     • Generalități
     • Tulburări ale reglării activității motorii
     • Tulburările cognitive
    • Funcțiile executive (Luria, 1978)
     • Tulburările comportamentului și schimbările personalității
   • Neuropsihologia demențelor
    • Definiție și cauze
    • Semiologie
    • „Demențele corticale“ și „demențele subcorticale“
    • Evaluarea rapidă a funcțiilor cerebrale superioare
   • Sinteza și restituirea bilanțului practicianului și pacientului
   • Locul examinării neuropsihologice în reeducare
   • Concluzie
  • Psihologia sănătății de Élisabeth Spitz
   • Introducere
   • Promovarea sănătății
    • Modelele sociocognitive
    • Modelele de self-empowerment
    • Acțiunea colectivă
   • Personalitatea și sănătatea
    • Factorii de vulnerabilitate și sănătatea
     • Ostilitatea
     • Anxietatea
     • Afectele depresive
    • Exprimarea emoțiilor și sănătatea
     • Profilul de personalitate de tip C și exprimarea emoțiilor
     • Exprimarea sau nonexprimarea emoțiilor in maladiile cronice
     • Alexitimia
    • Factorii personali protectori și sănătatea
     • Sentimentul de eficacitate personală sau autoeficacitatea
     • Optimismul
     • Sensul coerenței
     • Reziliența
   • Evenimentele de viață majore, tracasările cotidiene și sănătatea
    • Evenimentele de viață majore
    • Tracasări cotidiene
   • Susținerea socială și sănătatea
    • Diferitele abordări ale susținerii sociale
    • Comunicarea socială a emoțiilor
   • Modelele stres-coping și sănătatea
    • Teoria cognitivă a stresului a lui Lazarus și a lui Folkman
     • Procesele de evaluare cognitivă
     • Procesul de a-face-față (coping), strategii de adaptare
    • Modelul extins al stresului și copingului după Moss și Schaefer
    • Modele de ajustare la maladia cronică de Maes, Leventhal și De Ridder
   • Modelele de self-reglare sau autoreglare și sănătatea
    • Reprezentări ale bolii, modelul sensului comun al lui Leventhal
    • Scopuri de viață, scopuri de sănătate
    • Procesele de reglare a scopurilor
    • Modelul scopurilor referitoare la comportamentele de sănătate al lui Maes
   • Complianța terapeutică
    • Determinanții legați de boală și de tratament
    • Determinanții legați de relația medic/pacient
    • Determinanții referitori la pacient
   • Calitatea vieții și sănătatea
    • Definiția calității vieții
    • Calitatea vieții în diverse patologii
 • Referințe bibliografice
 • Lexic
 • Index tematic
 • Index al autorilor citați