0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Psihologie
 3. Tratat de psihologie clinică şi psihopatologie
Carte

Tratat de psihologie clinică şi psihopatologie

Tratat de psihologie clinică şi psihopatologie. Editura Trei
CumpărDetalii carte

Autor(i): Şerban Ionescu, Alain Blanchet, Jack Doron,
Editura: Trei
Colecţia: Psihologie-Psihoterapie
Anul apariţiei: 2013
Pagini: 440 (17x24 cm)
Preţ: 79,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Pe lângă evoluţia conceptelor, teoriilor şi metodelor psihologiei clinice şi psihopatologiei şi elementele de psihopatologie generală (cu menţionarea variantelor terminologice din DSM-IV-TR, ICD-10, CFTMEA-R-2000), urmărind semiologia, etiologia, epidemiologia, diagnosticul diferenţial, tratamentul şi evoluţia bolii prezentate în primele două părţi, „Tratatul de psihologie clinică şi psihopatologie“ oferă psihologului clinician instrumente utile desfăşurării activităţii sale.

Autorii, toţi clinicieni, pun accent asupra consultaţiei clinice – conducerea ei şi tehnicile de relansare a discursului, stabilirea relaţiei interpersonale, replicile adecvate şi neadecvate în consultaţia clinică – ilustrând cu exemple toate aceste aspecte. Sunt abordate şi tehnicile de analiză a datelor clinice şi elaborarea unui proiect de cercetare clinică.

În ultima parte a tratatului sunt incluse domenii conexe psihologiei clinice – neuropsihologia clinică şi psihologia sănătăţii.

Cuprinsul cărţii: „Tratat de psihologie clinică şi psihopatologie“

 • Lista autorilor
 • Cuvânt înainte
 • IntroducerPsihologia clinică şi psihopatologică: o indispensabilă abordare multidimensională
 • Istorie şi baze
  • Istorie, teorii şi metode de Jack Doron şi Jean-Louis Pedinielli
   • Istoria psihologiei clinice, de Jack Doron
    • Crearea conceptului de psihologie clinică
    • Un somn îndelungat
    • Naşterea psihologiei clinice franceze
   • Teoria şi metodologia psihologiei clinice, de Jean-Louis Pedinielli
    • Studiul de caz
    • Consultaţia
    • Testele şi scalele
    • Observaţia clinică
   • Teoriile, de Jean-Louis Pedinielli
    • Psihanaliza
    • Fenomenologia
   • Psihologie clinică şi psihopatologie, de Jack Doron
    • Practici clinici, practici de cercetare
    • Psihopatologie şi epidemiologie
     • Normalitate şi patologie
     • Stabilitate, instabilitate a simptomelor, comorbiditate
     • Interacţiuni biozpsihosociale
    • Diagnostice descriptive şi modele psihopatologice
   • Concluzie, de Jack Doron
    • Existenţă, suferinţă
    • Subiect, etică
    • Pentru o renaştere a psihologiei clinice
  • Bazele teoretice ale psihologiei clinice şi psihopatologiei de Monique Plaza şi Henri Cohen
   • Puţină istorie
   • Psihologia clinică şi demersul diagnostic
    • Practica nuanţată a testelor
    • Disfuncţii elementare, tulburări complexe
    • Analiza interacţiunilor şi feedbackurilor în anamneză
    • Noţiunea de psihopatologie secundară
   • Psihologia clinică şi psihopatologia
    • Modelul biomedical
    • Modelul psihanalitic
    • Modelul behaviorist
    • Modelul cognitivist
    • Modelul sistemic
    • Modelul umanist
   • Spre o abordare integrativă
    • Exemplul dislexiei
    • Cogniţie, emoţii şi neuroştiinţe
 • Psihopatologie generală
  • Tulburările de dezvoltare la copil de Colette Jourdan-Ionescu şi Şerban Ionescu
   • Prolegomene la o psihopatologie a copilului
   • Tulburările dezvoltării în marile clasificări internaţionale
   • Tulburările specifice ale dezvoltării vorbirii şi limbajului (ICD) sau tulburările comunicării (DSM) sau tulburarea vorbirii şi limbajului (CFTMEA)
    • Tulburări specifice ale achiziţiei articulării (ICD) sau tulburări fonologice (DSM) sau tulburare izolată a articulării (CFTMEA)
    • Tulburări ale achiziţiei limbajului de tip expresiv (ICD şi DSM) sau retard al vorbirii (CFTMEA)
    • Tulburări ale achiziţiei limbajului de tip receptiv (ICD) şi tulburare a limbajului de tip mixt receptiv-expresiv (DSM) sau disfazie (CFTMEA)
    • Afazie dobândită cu epilepsie (sindrom Landau-Kleffner) (ICD) sau afazie dobândită cu epilepsie (CFTMEA)
    • Alte tulburări ale dezvoltării vorbirii şi limbajului (ICD şi CFTMEA)
    • Mutism electiv (ICD), mutism selectiv (DSM şi CFTMEA)
    • Balbism
   • Tulburările specifice ale achiziţiilor şcolare (ICD) sau tulburări ale învăţării (DSM)
    • Tulburare specifică a citirii (ICD), tulburare a citirii (DSM) sau tulburare lexicografică cu dislexie izolată (CFTMEA)
    • Tulburare specifică de aritmetică (sau de calcul, de învăţare a matematicii sau discalculie) (ICD şi CFTMEA), tulburare de calcul (DSM)
    • Tulburare de ortografie (sau a expresiei scrise sau disortografie) (ICD), tulburare a expresiei scrise (DSM) sau tulburare de ortografie fără tulburare de citire (CFTMEA)
   • Tulburare specifică a dezvoltării motorii (ICD), tulburare a achiziţiei coordonării (ICD)sau retard psihomotor (tulburări specifice ale dezvoltării motorii) (CFTMEA)
    • Autism infantil (ICD) sau tulburare autistă (DSM) sau autism infantil precoce — tip Kanner (CFTMEA)
    • Autism atipic (ICD) sau alte forme de autism (CFTMEA)
    • Sindrom Rett (ICD şi DSM) sau tulburare dezintegrativă a copilăriei (CFTMEA85)
    • Altă tulburare dezintegrativă a copilăriei (sindrom Heller sau demenţă infantilă, psihoză dezintegrativă, psihoză simbiotică) (ICD), tulburare dezintegrativă a copilăriei (DSM şi CFTMEA)
    • Sindromul Asperger
   • Retard mental (ICD şi DSM), deficienţă mentală (CFTMEA)
   • Retard mental cu tulburări de comportament semnificative care necesită o supraveghere sau un tratament + un cod eventual pentru tulburarea neurologică (ICD), deficienţă cu polihandicap senzorial şi/sau motor)
   • Tendinţele referitoare la tratament
  • Semiologia în psihopatologia adultului de Arnaud Plagnol
   • Semiologie, psihopatologie şi demers clinic
    • Descrierea semiologică
    • Elemente despre analiza psihopatologică
     • Noţiunea de structură
     • Semiologie şi structură
     • Vulnerabilitate şi istorie
    • Nosografii
   • Tulburări psihotice
    • Clasificarea sindroamelor delirante
    • Bufeu delirant acut
     • Elemente semiologice
     • Problema evoluţiei
    • Schizofrenii
     • Semiologia clasică
     • Forme de debut
     • Forme evolutive
    • Deliruri persistente sistematizate
     • Deliruri interpretative (tip paranoic)
     • Deliruri imaginative (tip parafrenice)
     • Psihoze halucinatorii cronice
     • Problema reacţiilor paranoice
   • Tulburări afective
    • Sindrom depresiv
    • Forme clinice ale depresiei
    • Sindrom maniacal
    • Sindrom mixt
    • Depresii primare
    • Depresii secundare
    • Stări maniacale şi stări mixte
   • Tulburări nevrotice
    • Sindroame anxio-fobice
     • Criză de angoasă sau tulburare de panică
     • Anxietate generalizată
     • Fobii
    • Sindroame obsesional-compulsive
     • Obsesii şi compulsii
     • Nevroze obsesionale
     • Alte contexte obsesional-compulsive
    • Sindroame isterice
     • Conversii somatice
     • Conversii psihice
     • Nevroze isterice
     • Alte contexte de sindroame conversive
   • Tulburări ale personalităţii
    • Personalitate limită
    • Personalitate narcisică
    • Personalitate psihopată
   • Sindroame psihotraumatice
    • Sindrom traumatic acut
    • Sindrom traumatic persistent
    • Reacţie traumatică
    • Componentă traumatică
   • Concluzii
  • Psihopatologia ca proces: vulnerabilitate şi rezilienţă de Şerban Ionescu şi Colette Jourdan-Ionescu
   • Conceptul de risc
   • Risc şi vulnerabilitate
   • Factori de risc
   • Modele explicative
   • Evaluarea riscului
   • Apariţia şi evoluţia conceptului de rezilienţă
   • Rezilienţa e rară?
   • Ce ne învaţă studiile despre copiii maltrataţi?
   • Factori de protecţie
   • Conceptul de rezilienţă „asistată“
   • Un tip de intervenţie de tip rezilienţă asistată
 • Metodologie
  • Tehnicile consultaţiei de Marie-Carmen Castillo
   • Definirea consultaţiei clinice, reflecţii şi folosirea sa
   • Introducere
   • Două paradoxuri
    • Să îndemni la discurs fără să constrângi
    • Asimetria
   • Diferitele obiective ale consultaţiei clinice
    • Consultaţia clinică
    • Consultaţia de susţinere
    • Consultaţia terapeutică
    • Consultaţia clinică de cercetare
    • Ghidul de consultaţie
   • Deontologia
    • Secret profesional şi lucru în echipă
    • Dezvăluirea secretului profesional
    • Deontologie şi cercetare
 • Tehnicile consultaţiei
  • Atitudinile clinicianului
   • Ascultarea
   • Empatia
   • Ştiinţa liniştirii
   • Trei modalităţi de conducere a consultaţiei
   • Consultaţia directivă
   • Consultaţiile semidirecte
   • Consultaţiile nondirective
  • Stabilirea relaţiei interpersonale în cadrul consultaţiei clinice
   • Gestionarea distanţei
   • Cererea
   • Cadrul
   • Definirea obiectivelor, stabilirea unui consemn
   • Închiderea unei consultaţii clinice
  • Replicile în consultaţia clinică
   • Funcţia replicilor
   • Replicile ca martori ai activităţii inferenţiale a clinicianului
   • Replicile: co-construcţia spaţiului discursiv
   • Registrul replicilor
   • Formele replicilor
   • Replicile directe
   • Întrebările informative
   • Ajutorul dat exprimării
   • Cereri de explicitare
   • Întrebări care evaluează credinţa
   • Interpretările
   • Replicile indirecte
   • Tăcerea
   • Ilustrare
   • Reacţiile pacienţilor la replici
   • Validarea
   • „Indecidabilitatea“
   • Nonvalidarea
 • Riscurile consultaţiei
  • Relaţii interpersonale
   • Dificultăţi de gestionare a distanţei
   • Proasta gestionare a cadrului
   • Excesul de neutralitate
  • Formulările neadecvate ale replicilor
   • Vocabular complex
   • Supraîncărcarea lexicală
   • Întrebări inductoare
   • Folosire a unui termen conotat
  • Inadvertenţele inferenţiale
   • Selectivitatea informaţiei
   • Inadvertenţe ale raţionamentului clinic
   • Iatrogenia în psihopatologie
   • Inadvertenţele cercetării
 • Tehnicile de analiză a datelor clinice
  • Elaborarea unui dări de seamă clinice
  • Analiza de conţinut: definiţie şi metodologie
   • Detalierea conţinutului unei consultaţii
   • Detalierea formei unei consultaţii
  • Analiza de discurs
   • Analiza conversaţională
   • Analiza de discurs şi marcatorii de limbaj
    • Articularea textului
    • Implicarea enunţiativă
   • Programele de prelucrare automată a discursurilor
   • Concluzie
  • Elaborarea unui proiect de cercetare de Şerban Ionescu
   • Cercetare şi practică
   • Metoda clasică
   • Studiul de caz şi cercetarea unui caz unic
   • Noţiuni de metodologie a cercetării
    • Problematica
    • Ipotezele
    • Alegerea instrumentelor
    • Eşantionarea
    • Factori care reduc validitatea unei cercetări
    • Prelucrare a datelor
   • Chestiuni de etică
   • În chip de concluzie
 • Domenii conexe
  • Neuropsihologia clinică de Michèle Montreuil şi Muriel Lezak
   • Definiţie
   • Istoria neuropsihologiei
    • Curentele teoretice
    • Examen şi probe neuropsihologice
     • Dezvoltarea normală şi patologică
     • Neurotraumatologia
     • Neurochirurgia cu scop terapeutic
     • Neuropsihologia clinică, o contribuţie contemporană
    • Neuropsihologia în câmpul neurologiei
    • Evaluarea neuropsihologică în secolul al XXI-lea
    • Desfăşurarea unui examen neuropsihologic
   • Obiectivele evaluării
   • Debutul examenului şi locul central al consultaţiei clinice
   • Alegerea probelor
   • Explorarea neuropsihologică a tulburărilor cognitive consecutive leziunilor cerebrale
    • Tulburările de atenţie
    • Tulburări ale memoriei
     • Concepţii moderne despre memorizare
     • Testele care explorează memoria
     • Memoria de scurtă durată
     • Memoria episodică sau autobiografică
     • Memoria semantică
     • Memoria declarativă sau explicită (de natură episodică şi semantică) şi memoria nondeclarativă sau implicită (de natură procedurală)
     • Învăţarea implică în mod evident funcţiile mnezice
    • Tulburările funcţiilor verbale sau afaziile
     • Generalităţi
     • Explorarea limbajului oral
     • Explorarea limbajului scris
     • Principalele tipuri de afazie
    • Afazia Broca
    • Tulburările percepţiei
     • Generalităţi (vezi şi Lechevalier et al., 1995)
     • Deficitele sferei vizuale
     • Deficitele sferei auditive
     • Deficitele sferei tactile
     • Tulburările schemei corporale sau asomatognoziile
     • Neglijenţa spaţială unilaterală sau semineglijenţa
    • Tulburările deprinderilor gestuale sau apraxiile
    • Tulburările legate de sindroamele frontale
     • Generalităţi
     • Tulburări ale reglării activităţii motorii
     • Tulburările cognitive
    • Funcţiile executive (Luria, 1978)
     • Tulburările comportamentului şi schimbările personalităţii
   • Neuropsihologia demenţelor
    • Definiţie şi cauze
    • Semiologie
    • „Demenţele corticale“ şi „demenţele subcorticale“
    • Evaluarea rapidă a funcţiilor cerebrale superioare
   • Sinteza şi restituirea bilanţului practicianului şi pacientului
   • Locul examinării neuropsihologice în reeducare
   • Concluzie
  • Psihologia sănătăţii de Élisabeth Spitz
   • Introducere
   • Promovarea sănătăţii
    • Modelele sociocognitive
    • Modelele de self-empowerment
    • Acţiunea colectivă
   • Personalitatea şi sănătatea
    • Factorii de vulnerabilitate şi sănătatea
     • Ostilitatea
     • Anxietatea
     • Afectele depresive
    • Exprimarea emoţiilor şi sănătatea
     • Profilul de personalitate de tip C şi exprimarea emoţiilor
     • Exprimarea sau nonexprimarea emoţiilor in maladiile cronice
     • Alexitimia
    • Factorii personali protectori şi sănătatea
     • Sentimentul de eficacitate personală sau autoeficacitatea
     • Optimismul
     • Sensul coerenţei
     • Rezilienţa
   • Evenimentele de viaţă majore, tracasările cotidiene şi sănătatea
    • Evenimentele de viaţă majore
    • Tracasări cotidiene
   • Susţinerea socială şi sănătatea
    • Diferitele abordări ale susţinerii sociale
    • Comunicarea socială a emoţiilor
   • Modelele stres-coping şi sănătatea
    • Teoria cognitivă a stresului a lui Lazarus şi a lui Folkman
     • Procesele de evaluare cognitivă
     • Procesul de a-face-faţă (coping), strategii de adaptare
    • Modelul extins al stresului şi copingului după Moss şi Schaefer
    • Modele de ajustare la maladia cronică de Maes, Leventhal şi De Ridder
   • Modelele de self-reglare sau autoreglare şi sănătatea
    • Reprezentări ale bolii, modelul sensului comun al lui Leventhal
    • Scopuri de viaţă, scopuri de sănătate
    • Procesele de reglare a scopurilor
    • Modelul scopurilor referitoare la comportamentele de sănătate al lui Maes
   • Complianţa terapeutică
    • Determinanţii legaţi de boală şi de tratament
    • Determinanţii legaţi de relaţia medic/pacient
    • Determinanţii referitori la pacient
   • Calitatea vieţii şi sănătatea
    • Definiţia calităţii vieţii
    • Calitatea vieţii în diverse patologii
 • Referinţe bibliografice
 • Lexic
 • Index tematic
 • Index al autorilor citaţi