0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Vieţile sfinţilor
Carte

Vieţile sfinţilor

Vieţile sfinţilor. Editura
Detalii carte

7 volume

Autor(i): Al. Lascarov-Moldovanu
Editura: Artemis
Pagini: 1858 (total 7 vol.) (13x20 cm)
Preţ: 52,41 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


Alegând din numeroasele VIEŢI de martiri din primele secole ale creştinismului şi de personalităţi ecleziastice, culturale şi politice care de-a lungul vremurilor au intrat în panteonul bisericii creştine, scriitorul Al. Lascarov Moldovanu oferă cititorilor săi o lectură edificatoare, profund morală, nu o dată cu elemente legendare, într-un stil ce păstrează parfumul vechilor texte româneşti.

Cuprinsul cărţii: „Vieţile sfinţilor“

 • VOLUMUL 1
  • Cuvânt înainte
  • Nota asupra ediţiei
  • Viaţa Sfântului VASILE CEL MARE (1 ianuarie)
  • Viaţa Sfântului SILVESTRU (2 ianuarie)
  • Sfântul Mucenic GORDIE (3 ianuarie)
  • Sfinţii Mucenici TEOPEMPT ŞI TEONA (5 ianuarie)
  • Cuvioasa Maica noastră APOLINARIA (5 ianuarie)
  • Sfinţii Mucenici IULIAN ŞI VASILISA (8 ianuarie)
  • Sfântul Mucenic POLIEUCT (9 ianuarie)
  • Viaţa Preafericitului MARCIAN (10 ianuarie)
  • Viaţa Sfântului TEODOSIE (11 ianuarie)
  • Sfânta Muceniţă TATIANA FECIOARA (12 ianuarie)
  • Sfântul Mucenic PETRU AVESALAMITUL (12 ianuarie)
  • Sfinţii Mucenici ERMIL ŞI STRATONIC (13 ianuarie)
  • Viaţa şi Minunile Cuviosului IACOV DIN NISIBE (13 ianuarie)
  • Cuviosul Părinte MAXIM CAVSOCALIVITUL (13 ianuarie)
  • CUVIOŞII PĂRINŢI DIN SINAI ŞI RAIT (14 ianuarie)
  • Sfântul SIMEON şi fiul său Sfântul SAVA (15 ianuarie)
  • Viaţa Cuviosului PAVEL TIBEUL (15 ianuarie)
  • Cuviosul Părinte IOAN COLIBAŞUL (15 ianuarie)
  • Sfinţii Mucenici PEVSIP, ELASIP şi MESIP (16 ianuarie)
  • Viaţa Cuviosului părinte ANTONIE CEL MARE (17 ianuarie)
  • Viaţa Sfântului ATANASIE, Episcopul Alexandriei (18 ianuarie)
  • Cuviosul Părinte MACARIE EGIPTEANUL (19 ianuarie)
  • Sfânta Muceniţă EUFROSIA FECIOARA (19 ianuarie)
  • Celălalt Cuvios MACARIE DIN ALEXANDRIA (19 ianuarie)
  • Viaţa Sfântului EFTIMIE CEL MARE (20 ianuarie)
  • Sfântul Mucenic NEOFIT(21 ianuarie) p
  • Sfânta Fecioară şi Muceniţă AGNIA (21 ianuarie)
  • Viaţa Sfântului APOSTOL TIMOTEI (22 ianuarie)
  • Sfântul Mucenic ANASTASIE PERSUL (22 ianuarie)
 • VOLUMUL 2
  • Viaţa şi pătimirea sfântului mucenic CLIMENT, a Sfântului Agatanghel şi a celor împreună cu dânşii (23 ianuarie)
  • Viaţa sfântului PAULIN, episcopul Noului (23 ianuarie)
  • Viaţa cuvioasei EVSEVIA, căreia i s-a mai zis şi XENIA (24 ianuarie)
  • Viaţa sfântului GRIGORIE, de Dumnezeu cuvântătorul, patriarhul Constantinopolului (25 ianuarie)
  • Viaţa cuviosului XENOFONT, a soţiei sale şi a fiilor lor Ioan şi Arcadie (26 ianuarie)
  • Viaţa cuviosului EFREM SIRUL (28 ianuarie)
  • Pătimirea sfinţilor făcători de minuni şi doftori fără plată CHIR şi IOAN şi a sfintei mucenice ATANASIA cu cele trei fiice ale ei (31 ianuarie)
  • Pătimirea Sfântului mucenic TRIFON (1 februarie)
  • Viaţa Sfântului VANDEMIAN (1 februarie)
  • Dreptul SIMION, primitorul de Dumnezeu (3 februarie)
  • Bunele sfătuiri ale cuviosului părinte ISIDOR PILUSIOTUL (4 februarie)
  • Viaţa cuviosului părinte NICOLAE, egumenul studiţilor (4 februarie)
  • Povestire despre sihastrul necunoscut, care s-a pocăit după ce a căzut în păcat (4 februarie)
  • Pătimirea sfintei muceniţe AGATIA (5 februarie)
  • Pătimirea sfintei muceniţe TEODULA (5 februarie)
  • Pătimirea sfintei muceniţe FAUSTA fecioara, a lui EVILASIE, a lui MAXIM şi a celor împreună cu ei (6 februarie)
  • Pătimirea muceniţei DOROTEIA şi a celor dimpreună cu ea (6 februarie)
  • Viaţa cuviosului PARTENIE, episcopul Lampsacului (7 februarie)
  • Cuviosul nostru părinte LUCA din Elada (7 februarie)
  • Pătimirea Sfântului mare mucenic Teodor Stratilat (8 februarie)
  • Pătimirea Sfântului mucenic NICHIFOR (9 februarie)
  • Viaţa cuviosului MELETIE MĂRTURISITORUL (9 februarie)
  • Pătimirea Sfântului mare mucenic HARALAMBIE, episcopul cetăţii Magnezia (10 februarie)
  • Părintele nostru PROHOR, făcătorul de minuni (10 februarie)
  • Viaţa şi pătimirea Sfântului mucenic VLASIE, episcopul Sevastiei, şi a celor ce au pătimit cu el (11 februarie)
  • Sfântul MELETIE, arhiepiscopul Antiohiei (12 februarie)
  • Făcătorul de minuni, sfântul ALEXIE, mitropolitul Kievului (12 februarie)
  • Viaţa cuvioasei MARIA, căreia, în chip bărbătesc, i se zicea Marin (12 februarie)
  • Viaţa cuviosului MARTINIAN (13 februarie)
  • Cuviosul părinte AXENTIE (14 februarie)
  • Cuviosul părinte ISACHIE (14 februarie)
  • Pătimirea Sfântului apostol ONISIM (15 februarie)
  • Pătimirea Sfântului mare mucenic TEODOR TIRON (17 februarie)
  • Sfântul părinte LEON, papă al Romei (18 februarie)
  • Sfântul FLAVIAN mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (18 februarie)
  • Viaţa cuviosului părinte DOSITEI (19 februarie)
  • Părintele Leon, episcopul Cataniei (20 februarie)
  • Sfântul mucenic MAVRICHIE şi cei şaptezeci de mucenici ostaşi ai săi (22 februarie)
  • Viaţa Sfântului mucenic POLICARP, episcopul Smirnei (23 februarie)
  • Sfânta GORGONIA, sora Sfântului Grigorie din Nazianz (23 februarie)
  • Sfântul TARASIE, patriarhul Constantinopolului (25 februarie)
  • Sfântul părinte PORFIRIE, episcopul Gazei (26 februarie)
  • Pătimirea sfintei muceniţe FOTINIA, si a celor împreună cu dânsa (26 februarie)
  • Viaţa şi pătimirea cuvioasei muceniţe EVDOCHIA (1 martie)
  • Pătimirea sfinţilor mucenici EUTROPIU, CLEONIC şi VASILISC (3 martie)
  • Cuviosul GHERASIM şi leul îmblânzit (4 martie)
 • VOLUMUL 3
  • Pătimirea sfinţilor mucenici Pavel şi sora sa Iuliana (4 martie)
  • Părintele Iacov, cel ce în păcat fiind căzut, s-a pocăit (4 martie)
  • Cuviosul părinte Isihie (5 martie)
  • Pătimirea cuviosului Conon şi a fiului său de acelaşi nume cu el (6 martie)
  • Pătimirea sfinţilor mucenici: Efrem, Vasile, Evghenie, Elpidie, Agatodor, Eterie şi Capiton, - episcopi în Cherson (7 martie)
  • Emilian monahul (7 martie)
  • Pătimirea celor 40 de mucenici în Sevastia Armeniei (9 martie)
  • Pătimirea Sfântului mucenic Codrat Nicomidianul (10 martie)
  • Viaţa cuviosului Teofan, egumenul din Sigriani (11 martie)
  • Viaţa părintelui Grigorie Dialogul, papă al Romei (12 martie)
  • Viaţa cuviosului purtător de Dumnezeu, părintele Benedict (14 martie)
  • Cuviosul părinte Anin, făcătorul de minuni (18 martie)
  • Pătimirea sfinţilor mucenici Hrisant şi Daria (19 martie)
  • Pătimirea cuvioşilor părinţi Ioan, Serghie şi Patriciu (20 martie)
  • Pătimirea Sfântului mucenic Vasile, preotul Anchirei (22 martie)
  • Sfântul mucenic Nicon şi pătimirea lui (23 martie)
  • Cuviosul părinte Malh (26 martie)
  • Viaţa cuviosului părinte Vasile cel nou (26 martie)
  • Viaţa cuviosului părinte Ioan, înainte-văzătorul pustnic din Egipet (27 martie)
  • Cuviosul părinte Harion, egumenul Pelichitului (28 martie)
  • Viaţa cuviosului părinte Ioan Scărarul (30 martie)
  • Viaţa cuvioasei maice Maria Egipteanca (1 aprilie)
  • Viaţa cuviosului Nichita mărturisitorul (3 aprilie)
  • Părintele Iosif, scriitorul de cântări şi alcătuitor de canoane (4 aprilie)
  • Cuviosul părinte Marcu Diatena (5 aprilie)
  • Viaţa părintelui Evtihie, patriarhul Constantinopolului (6 aprilie)
  • Pătimirea cuviosului mucenic Vadim din Persia (9 aprilie)
  • Sfântul Isac Sirul (12 aprilie)
  • Viaţa cuvioasei maice Atanasia egumena (12 aprilie)
  • Pătimirea părintelui Martin, papă al Romei (14 aprilie)
  • Pătimirea sfintelor muceniţe: Agapia, Hionia şi Irina (16 aprilie)
  • Sfântul Simeon, episcopul Persiei (17 aprilie)
  • Cuviosul părinte Acachie, episcopul Meletinei (17 aprilie)
  • Viaţa cuviosului părinte Teodor, episcopul Anastasiopolei (22 aprilie)
  • Cuviosul părinte Vitalie monahul (22 aprilie)
  • Marele mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă (23 aprilie)
  • Sfântul apostol şi evanghelist Marcu (25 aprilie)
  • Sfântul Ştefan, episcopul Permului (26 aprilie)
  • Sfântul apostol Iacov, fiul lui Zevedei (30 aprilie)
  • Sfântul proroc Ieremia (1 mai)
  • Cuviosul părinte Pafnutie, egumenul Borovei (1 mai)
  • Pătimirea Sfântului mucenic Timotei şi-a soţiei sale Mavra (3 mai)
  • Viaţa cuviosului Teodosie, egumenul Pecerscăi (3 mai)
  • Viaţa şi pătimirea sfintei Irina (5 mai)
  • Cuviosul şi dreptul Iov (6 mai)
  • Sfântul Varvar, cel ce mai înainte a fost tâlhar (6 mai)
  • Sfântul proroc Isaia (9 mai)
  • Cuvioasa Isidora, cea nebună (10 mai)
 • VOLUMUL 4
  • Cuvioşii părinţi Metodie şi Chiril (11 Mai)
  • Pătimirea sfintei fecioare Glicheria şi-a lui Laodichie (13 Mai)
  • Pătimirea sfântului mucenic Alexandru Romanul(13 Mai)
  • Cuviosul stareţ Serapion Sindoitul (14 Mai)
  • Isidor din Rostov, cel nebun în Christos (14 Mai)
  • Viaţa cuviosului Pahomie cel mare (15 Mai)
  • Cuviosul părinte Eftimie (17 Mai)
  • Sfântul episcop Patrichie al Prusiei (19 Mai)
  • Sfântul mucenic Talaleu (20 Mai)
  • Sfinţii mari împăraţi Constantin şi Elena (21 Mai)
  • Cuviosul părinte Simeon Stâlpnicul (24 Mai)
  • Sfinţii mucenici Teodora fecioara şi Didim ostaşul (27 Mai)
  • Cuviosul Isachie, egumenul mănăstirii Dalmaţia (30 Mai)
  • Pătimirea sfântului mucenic Ermia (31 Mai)
  • Viaţa şi pătimirea sf. Justin, filosoful (1 Iunie)
  • Sfântul părinte Nichita, mărturisitorul (2 Iunie)
  • Marele mucenic sf. Ioan cel Nou de la Suceava (2 Iunie)
  • Sfântul mucenic Lucian (3 Iunie)
  • Cuviosul părinte Visarion (6 Iunie)
  • Sf. muceniţe Arhelaia, Tecla şi Susana (6 Iunie)
  • Viaţa sfântului Chiril al Alexandriei (9 Iunie)
  • Viaţa celuilalt Chiril, egumenul de la Iezerul Alb (9 Iunie)
  • Viaţa sfântului părinte Vasian (10 Iunie)
  • Sfântul apostol Vartolomeu (11 Iunie)
  • Viaţa sfântului apostol Barnaba (11 Iunie)
  • Prea cuviosul părinte Onufrie cel mare (12 Iunie)
  • Sfântul proroc Elisei (14 Iunie)
  • Viaţa sfântului Paisie cel mare (19 Iunie)
  • Pocăinţa lui Teofil, economul bisericii din Adam (23 Iunie)
  • Cuviosul David din Tesalonic (26 Iunie)
  • Cuviosul părinte Samson, primitorul de străini (27 Iunie)
  • Slăvitul şi prealăudatul apostol Petru (29 Iunie)
  • Slăvitul şi prealăudatul apostul Pavel (29 Iunie)
  • Soborul sfinţilor, slăviţilor şi întru totul lăudaţilor apostoli (30 Iunie)
  • Sfântul mucenic Potit (1 Iulie)
 • VOLUMUL 5
  • Sfinţii mucenici Cosma şi Damian, doftori fără de arginţi (1 Iulie)
  • Viaţa cuviosului părinte Alexandru, întâiul începător al mănăstirii Neadormiţilor (3 Iulie)
  • Pomenirea sfântului Sisoe cel mare (6 Iulie)
  • Sfântul mare mucenic Procopie (8 Iulie)
  • Sfântul mare mucenic Procopie din Ustiog (8 Iulie)
  • Cuviosul Patermutie (9 Iulie)
  • Pomenirea minunilor pe care le-au făcut moaştele sfintei muceniţe Euftmia (11 Iulie)
  • Cuviosul părinte Mihail Maleinul (12 Iulie)
  • Sfântul apostol Achila (14 Iulie)
  • Pătimirea sfintei muceniţe Iulia, fecioara (16 Iulie)
  • Sfânta mare muceniţă Marina (17 Iulie)
  • Cuviosul Pamvo (18 Iulie)
  • Cuviosul părinte Dia (19 Iulie)
  • Sfântul proroc Ilie (20 Iulie)
  • Sfântul proroc Iezechiel (21 Iulie)
  • Sfântul Apolinarie, episcop al Ravenei (23 Iulie)
  • Pătimirea sfintei muceniţe Cristina (24 Iulie)
  • Cuviosul părinte Macarie (25 Iulie)
  • Marele mucenic Panteleimon (27 Iulie)
  • Sfântul şi dreptul Evdochim (31 Iulie)
  • Cuviosul părinte Antonie românul (3 August)
  • Pomenirea sfinţilor şapte tineri din Efes (4 August)
  • Fericitul Pimen cel cu multe dureri (7 August)
  • Pătimirea sfântului apostol Matia
  • Viaţa părintelui Nifon, mitropolit al Ţarigradului (11 August)
  • Viaţa cuviosului Alimpie, zugravul (17 August)
  • Sfântul apostol Tit, unul din cei şaptezeci (24 August)
  • Pătimirea sfinţilor mucenici Adrian şi Natalia (26 August)
  • Din învăţăturile cuviosului Pimen cel mare (27 August)
  • Cuviosul părinte Moise Arapul (28 August)
  • Sfântul Alexandru, patriarhul Constantinopolului (30 August)
  • Sfântul mucenic Ciprian, episcopul Cartaginei (31 August)
  • Cuviosul părinte Simeon Stâlpnicul (1 August)
  • Sfânta Teodora, care în chip bărbătesc s-a nevoit (11 Septembrie)
  • Sfântul mucenic Cornelie Sutaşul (13 Septembrie)
  • Sfântul mucenic Eustatie Plachida şi fiii săi (20 Septembrie)
  • Sfântul proroc Iona (22 Septembrie)
  • Sfântul Petru, care mai înainte a fost vameş (22 Septembrie)
 • VOLUMUL 6
  • Viaţa şi pătimirea sfintei Tecla (24 septembrie)
  • Sfântul mucenic Ciprian şi sfânta muceniţă Justina (2 octombrie)
  • Sfântul mucenic Dionisie Areopagitul (3 octombrie)
  • Cuviosul părinte Pavel cel smerit (4 octombrie)
  • Cuvioasa maica noastră Pelaghia, care a fost mai înainte desfrânată (8 octombrie)
  • Cuvioasa maica noastră Paraschiva (14 octombrie)
  • Longhin sutaşul, cel de la crucea Domnului
  • Mucenicul Andrei din Crit, care a pătimit pentru icoane (17 octombrie)
  • Sfântul apostol şi evanghelist Luca (18 octombrie)
  • Pătimirea sfântului Uar şi a celor dimpreună cu dânsul (18 octombrie)
  • Cuviosul părintele nostru Ilarion cel Mare (21 octombrie)
  • Sfântul Averchie, cel întocmai ca apostolii (22 octombire)
  • Pătimirea sfântului mucenic Areta şi a celor dimpreună cu dânsul (24 octombrie)
  • Slăvitul mare mucenic Dimitrie (26 octombrie)
  • Preacuviosul părintele nostru Dimitrie Basarabov (26 octombrie)
  • Sfânta cuvioasă muceniţă Anastasia Romana (29 octombrie)
  • Viaţa cuviosului Avramie Sihastrul (29 octombrie)
  • Sfântul Simeon, noul cuvântător de Dumnezeu (31 octombrie)
  • Cuviosul părintele nostru Ioanichie cel Mare (4 noiembrie)
  • Părintele nostru Pavel Mărturisitorul (6 noiembrie)
  • Viaţa cuviosului părinte Lazăr (7 noiembrie)
  • Sfântul Martin, episcopul Galiei (10 noiembrie)
  • Sfântul mare mucenic Mina (11 noiembrie)
  • Cuviosul părinte Teodor Studitul (11 noiembrie)
  • Părintele nostru Ioan cel milostiv, patriarhul Alexandriei (12 noiembrie)
  • Sfântul Ioan Gură-de-Aur, patriarhul Constantinopolului (13 noiembrie)
  • Sfântul apostol Filip (14 noiembrie)
  • Viaţa cuvioşilor părinţi Varlaam şi Iosaf din India (19 noiembrie)
  • Viaţa şi pătimirea sfintei Ecaterina, fecioara cea preaînţeleaptă
 • VOLUMUL 7
  • Viaţa şi ostenelile sfântului şi întrutot lăudatului apostol şi evanghelist Ioan
  • Viaţa cuviosului părinte Chiriac sihastrul
  • Pătimirea sfântului apostol Anania
  • Cuviosul Roman, făcătorul de condace
  • Viaţa sfântului Andrei, cel nebun întru Christos
  • Viaţa şi pătimirea sfântului apostol Toma
  • Cuvioasa Taisia, cea care mai înainte a fost desfrânată
  • Cuviosul părintele nostru Filotei
  • Viaţa şi pătimirea sfântului apostol Iacov
  • Viaţa şi pătimirea cuviosului mucenic Galaction şi a cuvioasei Epistimi
  • Viaţa cuvioasei Teoctista Lesvianca
  • Sfântul apostol şi evanghelist Matei
  • Viaţa cuviosului părintele nostru Grigore Decapolitul
  • Sfântul mare mucenic Mercurie
  • Sfântul Andrei, cel întâi chemat
  • Viaţa sfântului şi dreptului Filaret cel milostiv
  • Viaţa cuviosului părintelui nostru Ioan Tăcutul
  • Viaţa şi pătimirea sfintei muceniţe Varvara
  • Viaţa sfântului Nicolae, arhiepiscopul Mira-Lichiei, făcătorul de minuni
  • Viaţa şi pătimirea sfintei fecioare Filofteia, ale cărei sfinte moaşte odihnesc în Biserica Domnească
  • Pătimirea sfinţilor mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf
  • Viaţa celui între sfinţi, a părintelui nostru Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni
  • Pătimirea sfintei fecioare Lucia
  • Pătimirea sfântului Elefterie, episcopul Iliricului, şi a maicii sale Antia
  • Fericita împărăteasă Teofania, care a fost soţia preaînţeleptului împărat Leon
  • Viaţa şi pătimirea sfântului mucenic Sebastian şi a celor dimpreună cu el
  • Pătimirea sfântului mucenic Bonifaciu
  • Viaţa părintelui nostru Grigorie, episcopul omiriţilor
  • Pătimirea sfântului mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu
  • Pătimirea sfintei muceniţe Iuliana şi a celor dimpreună cu dânsa
  • Pătimirea sfintei Anastasia, vindecătoarea de răni, şi a celor dimpreună cu ea
  • Viaţa cuviosului părinte Nifon, episcopul Constanţianei
  • Viaţa şi pătimirea sfintei muceniţe Eugenia fecioara
  • Cuviosul părinte Nicodim, arhimandritul sfintei mănăstiri Tismana
  • Pătimirea sfântului întâi mucenic şi arhidiacon Ştefan
  • Viaţa cuviosului mucenic şi mărturisitor Teodor şi a fratelui său, cuviosul Teofan
  • Viaţa cuviosului părintelui nostru Marcel, egumenul Mănăstirii Neadormiţilor
  • Pătimirea sfintei muceniţe Anisia fecioara