0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Copilăria lui Iisus. Vol. 1+2
Carte

Copilăria lui Iisus. Vol. 1+2

Coperta cărții: Copilăria lui Iisus. Vol. 1+2 – Evanghelia lui Iacov de la editura Shambala.
Cartea: Copilăria lui Iisus. Vol. 1+2 – Evanghelia lui Iacov
Autor: Jakob Lorber
Editura: Shambala
Cumpăr

Evanghelia lui Iacov

Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2000
Pagini: 496 (14x21 cm)
ISBN:9789739840434
Preţ: 48,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

În vremurile de demult, la începuturile creștinismului, a existat o asemenea descriere a copilăriei și adolescenței lui Iisus, în așa numita „Evangelium Jakobi minoris“ (Evanghelia după Iacov). Această descriere, consemnată de fratele Domnului, circula deja în secolele întâi și al doilea printre comunitățile creștine de la miazăzi și miazănoapte.

Se pare că Justin Martirul o cunoștea, iar Origen o pomenește în mod expres. Când, în secolul al IV-lea după Cristos, școlile teologice și patriarhii bisericii din Alexandria și Roma au stabilit scrierile canonice, adică de uz bisericesc, această Evanghelie a lui Iacov, deja mult denaturată, era considerată de proveniență nesigură (apocrifă), drept pentru care nu a fost acceptată în categoria scrierilor sfinte - o decizie care, secole de-a rândul, a fost valabilă și pentru revelația lui Ioan (Apocalipsa), epistola lui Iacov și alte capitole ale Noului Testament de acum.

Pană nu demult, opinia creștinătății privind „Evanghelia după Iacov“ a oscilat continuu. Noi o considerăm autentică pe cea cuprinsă în Biblia de la Berlenburg, care consemnează însă doar fragmente din vechea Evanghelie. În acest fel, scrierea a fost tot mai mult dată uitării și - cu excepția fragmentelor amintite - s-a pierdut cu timpul.

Așa au stat lucrurile cu relatările despre copilăria Domnului, până când, într-o zi și anume la data de 22 iulie 1843, un credincios german – misticul și vizionarul Jakob Lorber din Graz, Steiermark – a fost înștiințat prin vocea spiritului divin pe care o auzea în el că i se va revela din nou acea evanghelie pierdută a lui Iacov, mai exact din momentul în care Iosif a luat-o pe Maria la el, pentru a o face din nou cunoscută oamenilor.

Astfel, acest mijlocitor ales și sol al luminii cerești (Jakob Lorber) a receptat prin vocea duhului din inima sa o minunată descriere a nașterii și copilăriei lui Iisus, compusă din 299 de capitole de o frumusețe și o forță atât de profunde și de înălțătoare, încât nici o inimă simțitoare nu poate să nu recunoască originea divină și veridicitatea acestei scrieri deosebit de prețioase. Prin fața ochilor noștri se vor perinda nașterea și dezvoltarea micuțului Iisus, sub îngrijirea atentă a Mariei, în casa tatălui adoptiv Iosif, apoi fuga în Egipt și întoarcerea acasă, la Nazaret.

Vom asista la primele minuni și manifestări ale Duhului Sfânt la copil și vom pătrunde, cu bucurie și cu uimire, în misterul sfânt al personalității lui Iisus.

Cuprinsul cărţii: „Copilăria lui Iisus. Vol. 1+2“

Volumul 1

 • PREFAȚĂ
 • CUVÂNT ÎNAINTE
 • EVANGHELIA DUPĂ IACOV
 • Iosif la lucru. Maria este aleasă prin tragere la sorți. Mărturia Domnului despre Iosif. Rugăciunea lui Iosif. Maria în casa lui Iosif
 • Noua draperie din Templu. Lucrul Mariei la draperie
 • Vestirea nașterii Domnului printr-un înger. Supunerea smerită a Mariei.
 • Discuția copilărească și inocentă a Mariei cu Dumnezeu și răspunsul venit de sus
 • Predarea la Templu a lucrului terminat de Maria. Maria și Marele Preot. Călătoria Mariei la Elisabeta, mătușa ei
 • Minunata primire făcută de Elisabeta Mariei. Blândețea și înțelepciunea Mariei. O evanghelie a femeilor. Întoarcerea Mariei la Iosif
 • Presimțirile și prevestirea lui Iosif. Consolarea Mariei. Cina binecuvântată. Descoperirea sarcinii Mariei.
 • Părerea medicului. Iosif o interoghează pe Maria. Explicația Mariei.
 • Povestirea Mariei despre miracolul întâmplat. Supărarea și grija lui Iosif și hotărârea sa de a o îndepărta pe Maria. Semnul trimis de Dumnezeu lui Iosif în somn. Rămânerea Mariei în casa lui Iosif
 • Recensământul organizat de romani. Neputința lui Iosif de a participa la sfatul ținut la Ierusalim. Trădarea lui Annas
 • Îndoielile Marelui Preot cu privire la starea Mariei. Arestarea și interogarea lui Iosif și a Mariei. Plângerea lui Iosif și sfada lui cu Dumnezeu. Condamnarea la moarte a lui Iosif și a Mariei și salvarea lor printr-o sentință divină. Maria devine soția lui Iosif.
 • Porunca lui Augustus pentru înregistrarea și numărarea tuturor locuitorilor. Necazuri și consolare.
 • Cuvintele de consolare adresate lui Iosif de un bătrân prieten al său. Dispozițiile lui Iosif către cei cinci fii ai săi înainte de plecare. Mesajul consolator venit din cer. Plecarea plină de bucurie în călătorie.
 • Comportarea aparent capricioasă a Mariei. Începutul durerilor. Adăpostirea Mariei într-o peșteră apropiată.
 • Maria în peșteră. Iosif în căutarea unei moașe în Betleem. Uimitoarele întâmplări ale lui Iosif. Mărturia naturii înconjurătoare, întâlnirea lui Iosif cu moașa.
 • Apariția din fața peșterii. Vedenia moașei și profețiile ei. Moașa cu Maria și pruncul. Îndoiala Salomeei, sora moașei, cu privire la fecioria Mariei
 • Rugămintea Salomeei către Maria. Bunăvoința Mariei. Descoperirea adevărului, pedepsirea și căința Salomeei. Cuvintele îngerului adresate Salomeei. însănătoșirea Salomeei. Un avertisment venit din cer.
 • Odihna Sfintei Familii peste noapte în peșteră. Cântecul de slavă al îngerilor în zori. Adorația păstorilor. Cuvintele îngerului către Iosif.
 • Îngrijorarea lui Iosif în legătură cu recensământul. Relatarea moașei despre căpitanul Cornelius. Vizita căpitanului la grotă. Iosif și Cornelius. Pacea care l-a cuprins pe Cornelius și bucuria lui în apropierea pruncului Iisus.
 • Întrebările lui Cornelius despre Mesia. Încurcătura lui Iosif. Întrebările puse de căpitan Mariei, Salomeei și moașei. Avertismentul îngerilor privind trădarea secretului divin. Bănuiala lui Cornelius despre divinitatea pruncului Iisus.
 • Cuvintele lui Iosif despre libera voință a omului și sfatul dat de el lui Cornelius. Grija căpitanului pentru Sfânta Familie.
 • Cornelius la Sfânta Familie în grotă. Păstorii și căpitanul. Noul soare spiritual și veșnic. Despărțirea de Cornelius. Cuvintele lui Iosif de apreciere a căpitanului păgân.
 • Cele șase zile din peșteră. Indicația dată de înger lui Iosif de a porni spre Ierusalim pentru a expune situația la Templu. Visul Mariei. Disputa dintre Iosif și Cornelius. Paza militară dinaintea peșterii.
 • Circumcizia Pruncului și purificarea Mariei. Prezentarea Pruncului la Templu de către mama lui. Piosul Simion și copilul Iisus.
 • Proorocița Ana la Templu și mărturia ei despre Pruncul Iisus. Atenționarea Mariei de către Ana. Găzduirea forțată a Sfintei Fecioare la un israelit bogat și zgârcit.
 • Dojenirea lui Iosif de către Nicodim, stăpânul hanului. Justificarea lui Iosif. Mărturia moașei. Semnul de grație pentru Nicodim, care-L recunoaște pe Domnul.
 • Întoarcerea Sfintei Familii la Betleem. Minunata primire la grotă de către cei rămași. O iesle drept pătuț pentru prunc. Odihnă plăcută în noaptea geroasă.
 • Insistența lui Iosif de a pleca la Nazaret. Sfatul căpitanului de a mai aștepta. Știrea despre caravana persană și despre urmărirea Pruncului de către Irod. Cuvintele consolatoare ale Mariei.
 • Ruga înfricoșată a lui Iosif către Dumnezeu. Caravana persană în fața grotei. Mirarea căpitanului. Mărturia pozitivă a celor trei magi privind Copilul. Avertismentul referitor la Irod.
 • Adorația magilor care văd pe Domnul în pruncul Iisus. Cuvântările celor Trei Magi și spiritele lor: Adam, Cain, Avraam.
 • Maria vorbind despre conducerea milostivă a Domnului. Onestitatea și fidelitatea lui Iosif. Cele trei daruri binecuvântate de Dumnezeu. Voința Lui sfântă, milostenia și iubirea Lui. Mărturia nobilă a Mariei, a căpitanului și a Copilașului pentru Iosif.
 • Îngerul îi sfătuiește pe cei trei înțelepți. Plecarea înțelepților spre răsărit. Nerăbdarea lui Iosif. Cuvintele de liniștire spuse lui Iosif de căpitan, încrederea lui Iosif în puterea și bunătatea lui Dumnezeu.
 • Pregătirile pentru fuga în Egipt. Măsurile de prevedere ale Domnului. Discuția dintre Iosif și Cornelius.
 • Plecarea. Discuția lui Iosif cu Salomeea. Despărțirea de căpitan. Scrisoarea de recomandare a lui Cornelius către Cyrenius. Călătoria lui Iosif. Întâmplarea cu hoții. Sosirea la Tyrus. Cuvintele de consolare și ajutorul lui Cyrenius.
 • Sfânta Familie la Cyrenius. Convorbirea lui Iosif cu Cyrenius. Cyrenius, prietenul copiilor și Pruncul Iisus. Dovezi lăuntrice și exterioare despre divinitatea Pruncului Iisus.
 • Interogarea aspră a lui Iosif și relatarea despre ființa și nașterea Pruncului Iisus. Scrisoarea lui Cornelius. Sfatul lui Iosif de a păstra tăcerea, îndoieli și contraargumente. Justificarea energică a lui Iosif înaintea procurorului.
 • Scuzele lui Cyrenius și replica lui Iosif. Cinstea, comoara de preț a săracilor. Masa de împăcare. Sfatul lui Iosif. Pedepsirea curiozității lui Cyrenius. Povestea bunei-vestiri. Adorarea Pruncului și confirmarea adevărului.
 • Propunerea păgână a lui Cyrenius de a-l duce pe Copil la curtea împăratului din Roma. Respingerea propunerii motivându-se umilința Domnului. Cuvintele profetice despre soarele spiritual.
 • Cumpătarea lui Cyrenius. Rugăciunea de mulțumire a lui Iosif și efectul ei pozitiv asupra lui Cyrenius. Cuvintele lui Iosif despre moarte și viața veșnică. Esența și valoarea grației divine.
 • Înalta considerație a lui Cyrenius față de Maria. Răspunsul de consolare al Mariei. Felicitările adresate de Cyrenius lui Iosif. Cuvintele lui Iosif despre adevărata înțelepciune.
 • Iosif prezice uciderea pruncilor. Mânia lui Cyrenius față de Irod. Fericita călătorie spre Egipt. Binecuvântarea lui Iosif ca răsplată pentru Cyrenius și corăbieri.
 • Efectul binecuvântării asupra lui Cyrenius. Mărturisirea plină de smerenie a lui Iosif și sfatul dat lui Cyrenius. Sosirea la Ostrazine (Egipt).
 • Cumpărarea unei case la țară pentru Sfânta Familie de către Cyrenius.
 • Iosif cu Sfânta Familie în noua locuință. Cyrenius ca oaspete. Mulțumirile lui Iosif și ale Mariei.
 • Vizitarea noii gospodării. Cuvintele de mulțumire rostite de Maria și Iosif. Interesul manifestat de Cyrenius pentru istoria Israelului.
 • Prânzul comun. Iosif povestește istoria creației omenirii și a poporului evreu. Raportul făcut de Cyrenius către împărat și efectul său pozitiv.
 • Plecarea lui Cyrenius și preocuparea lui pentru Sfânta Familie. Știrea îngrozitoare a martorilor la uciderea pruncilor. O scrisoare a lui Cyrenius către Irod
 • Efectul și urmările scrisorii. Viclenia lui Irod. A doua scrisoare a lui Cyrenius către Irod.
 • Efectul celei de-a doua scrisori. Sosirea lui Irod și a guvernatorului la Tyrus. Primirea făcută de Cyrenius. Agitația poporului înspăimântat. Maronius Pilla la Cyrenius.
 • Audierea guvernatorului de către Cyrenius. Încercarea acestuia de a înfrumuseța lucrurile. Întrebările adresate de Cyrenius lui Maronius. Mărturisirea și condamnarea sa.
 • Mărturisirea completă a lui Maronius Pilla.
 • Călătoria lui Cyrenius în Egipt și sosirea la Ostrazine. Decizia lui Iosif și a Mariei de a merge să-l salute pe Cyrenius. Primele cuvinte ale Copilașului
 • Teama lui Iosif și a Mariei și gândul lor de a fugi din piața unde avea loc parada. Întâlnirea cu Cyrenius și Maronius Pilla. Sfârșitul trecerii trupelor în revistă și întoarcerea Sfintei Familii la vilă, însoțiți de Cyrenius.
 • Teama lui Iosif din cauza prezenței lui Maronius Pilla. Răspunsul liniștitor al lui Cyrenius. Sosirea la locuința lui Iosif
 • Ospățul din vila lui Iosif. Smerenia Mariei, disputa prietenească cu Cyrenius. Înțelepciunea divină a Copilului Sfânt, superioară oricărei filosofii.
 • Părerea excepțională a lui Maronius despre Copil. Satisfacția lui Cyrenius în ceea ce-l privește pe Maronius.
 • Terminarea mesei. Cyrenius îl interoghează pe Maronius Pilla despre Sfânta Familie. Maronius mărturisește că a fost nevoit să mintă.
 • Maronius Pilla se apără și ia o hotărâre bună. Iosif ca arbitru. Sentimentele nobile a lui Cyrenius.
 • Iosif întreabă despre Irod. Răspunsul lui Maronius Pilla. Coroana suferinței și sfârșitul groaznic al lui Irod
 • Furia lui Cyrenius în legătură cu Irod. Cuvintele liniștitoare ale lui Iisus. Întrebarea Copilului: „Cine are brațul cel mai lung?“ O minune tulburătoare
 • Groaza lui Maronius Pilla și întrebările lui Iosif. Mărturisirea păgână a lui Maronius. Explicația plină de modestie a lui Iosif. Avertismentul lui Cyrenius.
 • Dorința lui Cyrenius și a lui Iosif a fost de a salva un suflet. Cuvintele lui Iosif despre dragostea frățească între oameni. De ce oamenii au doi ochi și două urechi, dar numai o gură.
 • Iacov - dădacă la leagănul copilului. Curiozitatea lui și admonestarea lui de către micuțul Mântuitor. Iacov bănuiește cine este de fapt Copilul.
 • Predica lui Iosif despre iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de lume, cu trimiteri la David, Solomon și Cyrenius. Fiii lui Iosif sunt profund mișcați. Pruncul Iisus îi binecuvântează
 • Semnalul lui Iosif pentru culcare. Cererea copilului de a nu se culca nimeni din cauza furtunii ce urma să vină. Îndoiala lui Iosif și izbucnirea uraganului. Sosirea lui Cyrenius cu suita.
 • Furtuna ia amploare. Copilul dormind. Teama lui Cyrenius. Cuvintele de consolare ale Copilului. O evanghelie a naturii și a încrederii în Dumnezeu.
 • Veștile îngrozitoare aduse de soli. Intențiile sângeroase ale preoților. Cyrenius în cumpănă. Sfatul cel bun.
 • Răspunsul dat solilor. Insistența preoților pentru aprobarea jertfei. Măsurile de prevedere luate de Cyrenius. Jeluirea celor 2000 de victime.
 • Noaptea de groază a tinerilor sortiți jertfei. Intențiile diabolice ale preoților. Revolta lui Cyrenius și sentința lui dreaptă: libertate pentru victime și moarte celor trei preoți!
 • Iosif încearcă o mediere. Cyrenius se înfurie pe preoți. Preoții imploră iertare
 • Intervenția lui Iosif, care îi amintește lui Cyrenius de judecata Domnului. Cyrenius cedează. Condamnarea formală a celor trei preoți pentru învățarea de minte.
 • Maria se îndoiește de atotputernicia Copilului Iisus. Povestirea lui Iosif. De ce leul puternic din Iudeea a fugit de Irod. Fericirea pruncilor uciși.
 • Ordinul lui Cyrenius: suspendarea manevrelor militare. Plecarea spre oraș și condiția pusă de Iisus în favoarea celor trei condamnați la moarte.
 • Cyrenius în cumpănă. Sfatul Pruncului. Maronius, cunoscător al dreptului roman. Grațierea celor trei preoți în piața judecății. De bucurie, aceștia mor, dar sunt reînviați de Iisus.
 • Vizitarea orașului după furtună. Efectul pozitiv al uraganului. Intenția lui Cyrenius de a-și arunca sabia. Cuvintele înțelepte ale Pruncului Sfânt despre sabie ca toiag al păstorului.
 • Uimirea preoților atunci când constată înțelepciunea Pruncului și a lui Iosif. Mitologia zeilor prezentată pe scurt de Iosif.
 • Cyrenius și cei trei preoți. Dezgroparea victimelor. Ajutorul miraculos al Pruncului. Reînsuflețirea celor șapte călăuze din catacombe.
 • Efectele îngăduinței. Furtuna inteligentă. Presimțirea lui Cyrenius. Vizitarea portului
 • Pagubele neînsemnate din port. Întoarcerea acasă. Maria în lectică. Ocolul făcut pe drumul spre casă
 • Iosif și treburile gospodăriei. Prietenia Pruncului pentru Iacov. „Pe cei pe care-i iubesc îi tachinez, îi pișc și-i ciupesc!“ Misiunea fericită și de invidiat a lui Iacov.
 • Dorința lui Cyrenius de a fi și el pișcat de Copil. Răspunsul Copilului. O prevestire pentru Roma. Sfatul Mariei de a se păstra în inimă cuvintele de neînțeles ale Copilului
 • Întrebarea adresată de Cyrenius lui Iosif și răspunsul acestuia referitor la ridicarea vălului zeiței Isis. Explicațiile lui Maronius. Prânzul. Respectul celor trei preoți.
 • Orbirea, teama și dorința de fugă a celor trei închinători la zei. Reguli înțelepte de comportare date de pruncul Iisus pentru Iosif și Cyrenius.
 • Legenda întemeierii orașului Ostrazine. Grija lui Cyrenius cu privire la viitorul templelor păgâne.
 • Sfatul lui Iosif de a avea încredere în Dumnezeu și prevestirea sfârșitului orașului Ostrazine
 • Întoarcerea lui Cyrenius cu suita la Ostrazine. Rugăciunea Mariei. Cuvintele de consolare ale lui Iosif
 • Maria ca model de smerenie feminină. Cântecul de slavă și mulțumire a lui Iosif și al fiilor săi. Influența pozitivă asupra celor trei preoți păgâni.
 • O dimineață aurită. Iosif și fiii săi la muncă, pe câmp. Moartea lui Joel prin mușcătura unui șarpe. Întoarcerea acasă. Cuvintele de consolare ale Pruncului. Învierea mortului
 • Jurământul lui Iosif. Intervenția Pruncului și sfatul Lui cu privire la jertfa cea mai dragă lui Dumnezeu. Obiecția lui Iosif și combaterea ei de către Prunc.
 • Micul dejun. Discuția despre spălat. Rezistența celor trei preoți față de indicațiile lui Iosif și educarea lor de către Prunc. Întrebarea preoților și încurcătura lui Iosif
 • Iubirea - adevărata rugăciune. Iisus ca Fiu al lui Dumnezeu. Gândurile păgâne ale celor trei preoți și replica Pruncului.
 • Dezvăluirea prostiei celor trei preoți. Despre Templul din inimă și adevărata slujbă religioasă
 • Efectul pozitiv al acestei lecții. Viața casnică a Sfintei Familii. Cerșetoarea oarbă și visul ei. Vindecarea oarbei cu apa din baia Pruncului
 • Cererea femeii vindecate de a rămâne în casă. Discuția ei cu Iacov despre blândețea Mariei. O prezicere a femeii despre viitorul Mariei. Modestia Mariei. Întoarcerea lui Iosif.
 • Acceptarea femeii de către Iosif. Povestea romantică a femeii. Cuvintele de consolare ale lui Iosif pentru sărmana orfană.
 • Întrebarea femeii în legătură cu părinții. Explicațiile lui Iosif. Convingerea femeii că Iosif este Zeus. Replica lui Iosif.
 • Cuvintele lui Iosif despre cei trei preoți care posteau. Smerenia noii locatare și adoptarea ei de către Iosif. Binecuvântarea și bucuria pruncului Iisus
 • Încântătoarea scenă dintre fată și Prunc. Pericolele secretului sfânt. Fericirea extraordinară a fetei.
 • Sosirea lui Cyrenius și Pilla. Informarea lor în legătură cu fata. Pețirea fiicei adoptive de către Cyrenius
 • Relatarea lui Cyrenius despre revenirea la viață a 200 dintre cei considerați morți și interesul lui crescând pentru fata străină. Ezitarea lui Iosif. Triplul drept de căsătorie în vechea Romă
 • Iosif îi face cunoștință lui Cyrenius cu Tullia. O descoperire formidabilă: Tullia, verișoara și dragostea din tinerețe a lui Cyrenius. Cyrenius profund mișcat
 • Cyrenius o cere pe Tullia în căsătorie. Încercarea la care Tullia îl supune pe Cyrenius. O evanghelie a căsătoriei.
 • Explicații suplimentare ale Pruncului privind legea căsătoriei. Dragostea care trece prin cap și cea care trece prin inimă. Unirea celor doi îndrăgostiți de către Prunc; revelația Tulliei despre divinitatea Pruncului.
 • Rugămintea lui Cyrenius de a primi binecuvântarea din partea Pruncului. Cererea adresată de Copil lui Cyrenius de a renunța la Evdochia de dragul Tulliei. Conflictul lăuntric al lui Cyrenius. Voința fermă a Copilului. Aducerea Evdochiei
 • Cyrenius repetă cererea de a o păstra pe Evdochia. Refuzul categoric al Pruncului. Revolta Evdochiei. Victoria spiritului lui Cyrenius. Consolarea Evdochiei de către Maria
 • Dorința Evdochiei de a afla cine este Copilul. Recomandarea Mariei de a avea răbdare. Copilul în brațele Evdochiei și discuția lor.
 • Mulțumirea lui Cyrenius. Noblețea, înțelepciunea și modestia lui Iosif. Cyrenius predă lui Iosif opt copii sărmani să-i crească
 • Cyrenius în cumpănă în privința cununiei la preot. Sfatul lui Iosif și bucuria lui Cyrenius
 • Ezitarea preoților. Cyrenius își asumă răspunderea. O notă proastă pentru rapacitatea Romei. Căsătoria lui Cyrenius cu Tullia.
 • Tullia îmbrăcată regește și suferința Evdochiei. Cuvintele de consolare spuse de Copil Evdochiei și lacrimile ei de bucurie. Participarea Mariei.
 • Cyrenius își exprimă recunoștința față de Copil. Cuvintele de binecuvântare pentru mire și mireasă. Invitația lui Iosif la ospățul de nuntă, întoarcerea lui Cyrenius în oraș
 • O nouă surpriză în casa lui Iosif: niște adolescenți străini îmbrăcați în alb, ca ajutoare în gospodărie.
 • Mirarea Mariei față de atâtea încercări. Consolarea lui Iosif. Venerarea îngerilor față de Prunc și cuvântarea Acestuia în fața arhanghelilor. Cina comună.
 • Convorbirea Mariei cu Zuriel și Gabriel. Explicația Pruncului. Noua ordine în cer și pe Pământ. Curiozitatea Evdochiei în legătură cu Arhanghelii
 • Iosif propune să se meargă la culcare. Băieții anunță lovitura nocturnă a celor 300 de tâlhari. Atacul. Victoria îngerilor
 • Pregătirile pentru ospățul de nuntă. Venerația îngerilor în fața Copilului îmbăiat. Învierea răufăcătorilor cu apa de la baia Copilului
 • Supărarea lui Cyrenius din cauza trădătorilor. Iosif vorbește despre ajutorul Domnului. Cyrenius și îngerii. Lămuririle date de Iosif. Puterea miraculoasă a îngerilor.
 • Deosebirea dintre puterea Domnului și cea a robilor Săi. Întrebarea lui Cyrenius cu privire la rostul îngerilor. Parabola despre tatăl iubitor și copiii săi.
 • Dispozițiile lui Iosif pentru masa de nuntă. Îmbrăcarea hainelor festive. Veșmintele strălucitoare ale îngerilor, stupefacția lui Cyrenius și a celorlalți. Renunțarea la hainele festive.
 • Grija lui Iosif în legătură cu sărbătorirea Paștelui. Cuvintele liniștitoare ale îngerilor. Noua grijă a lui Iosif din cauza prezenței păgânilor. Răspunsul minunat al Pruncului
 • Dilema lui Iosif, invitat de Cyrenius să petreacă Pastele în cetatea lui. Cuvintele liniștitoare ale copilului. Iosif cedează
 • Iosif se interesează de înlăturarea dărâmăturilor templului, de soarta tâlharilor arestați, a celor trei preoți și a celor opt copii. Răspunsurile lui Cyrenius
 • Deplasarea la muntele Sfânt. Întâlnirea cu animalele sălbatice, îmblânzirea animalelor de către cei doi tineri cerești
 • Leșinul Evdochiei și al Tulliei. Șerpii veninoși de pe vârf. Curățarea locului de către Maria cu Pruncul. Uimirea celor din suita lui Cyrenius.
 • Templul periculos. Roiul de muște negre. Prăbușirea templului. Alaiul în aer liber, sub un smochin
 • Gustarea în aer liber. Palatul imperial în flăcări. Mânia lui Cyrenius. Calmul lui Iosif și cuvintele lui pentru Cyrenius
 • Încercarea lui Cyrenius de a-l calma pe Iosif cu ajutorul Tulliei. Cuvintele prietenoase spuse de Iosif. Stingerea incendiului prin puterea voinței celor doi tineri.
 • Lămurirea lui Cyrenius despre încercările Domnului. Explicațiile lui Iosif despre fenomenele miraculoase din natură
 • Întrebarea lui Cyrenius despre capacitatea Pruncului Iisus de a vorbi la trei luni. Răspunsul înțelept al îngerilor despre originea misterioasă a Pruncului.
 • Cyrenius recunoaște neștiința sa în problemele spirituale și dorește să i se explice. Răspunsul îngerilor, ca o dovadă clară despre Domnul și cum a luat chip omenesc. Pruncul îl binecuvântează pe Cyrenius
 • Apropierea furtunii. Sfatul lui Iosif. Presimțirea leilor și fuga lor în pădure.
 • Vârful muntelui în ceață. Teama păgânilor față de zei. Curajul lui Cyrenius pus la încercare de furtună. Încetarea furtunii la cuvintele poruncitoare ale pruncului Iisus.
 • Setea de cunoaștere a guvernatorului roman și discuția lui cu Cyrenius despre legile naturii și legiuitorul lor. Întoarcerea acasă.
 • Primirea făcută de cei rămași acasă la Iosif. Povestirea lui Joel. Cei trei lei ca gardă de corp a lui Cyrenius
 • Masa în casa lui Iosif. Mărturisirea Pruncului despre atentatul care se pregătește asupra lui Cyrenius acasă. Leii ca gardă de noapte. Atacul. Judecata divină pentru atentatori
 • Interogarea servitorilor și frica acestora față de cei trei judecători. Descoperirea trădătorului. Dreapta judecată a leilor
 • Trezirea Tulliei din somnul ei adânc și relatarea lui Cyrenius despre cele întâmplate. Revederea fericită cu Sfânta Familie
 • Relatarea lui Cyrenius. Critica lui Iosif. Iubirea și mila sunt mai bune decât o dreptate aspră. Mulțumirile lui Cyrenius. Întregul alai în dormitorul cel mare al lui Cyrenius
 • Căința trădătorului. Mila leilor pentru cel plin de căință. Sfatul lui Iosif. Mărinimia lui Iosif și efectul ei minunat asupra servitorului care s-a căit.

Volumul 2

 • Cuvântarea frățească a lui Cyrenius pentru servitorul aflat în căință și primirea lui în rândul mesenilor. Invidia celorlalți servitori și răspunsul lui Cyrenius.
 • Pregătirile și invitația la masa festivă. Cuvântul Pruncului pentru sfințirea mesei. Invitarea și hrănirea săracilor. Masa celor trei lei
 • Rugăciunea de mulțumire a lui Iosif și smerenia lui. Disputa prietenească dintre Cyrenius și Iosif, privind așezarea la masă. Sfatul înțelept al lui Iosif și supunerea lui Cyrenius.
 • Răspunsul înțelept al preotului despre învățătura lui Dumnezeu și mărturisirea credinței sale față de singurul Dumnezeu adevărat. Răspunsul dat de Iosif.
 • Intenția lui Iosif și a lui Cyrenius de a vizita sanctuarul improvizat. Obiecția Pruncului. Dificultatea lui Iosif. Explicațiile Mariei și acordul Pruncului. Lămurirea centurionului.
 • Întrebarea centurionului despre venirea lui Mesia. Iosif despre Mesia. Cuvintele preotului despre sfârșitul templelor păgâne. Despre templul viu din inima omului.
 • Alte întrebări ale centurionului. Cuvintele lui Iosif despre împărăția lui Mesia și despre iubire - drept cheie a adevărului. Intrarea alaiului în sanctuarul improvizat. Fapta bună a Mariei față de bieții orbi
 • Strigătul de rugă al bolnavilor către Maria. Maria arătându-L pe pruncul Iisus. Vindecarea bolnavilor și povățuirea lor cu ajutorul îngerilor. Centurionul în căutarea făcătorului de minuni.
 • Centurionul și Cyrenius se întrec în a face bine. Centurionul derutat și instruirea lui de către Iosif.
 • Problema reparării corăbiei cartagineze în ziua Sabatului. Cuvintele Pruncului despre faptele bune din ziua Sabatului. Refuzul lui Iosif. Repararea miraculoasă a corăbiei de către îngeri.
 • Vizitarea portului. Corabia costisitoare. Cuvintele de mulțumire ale lui Cyrenius față de Iosif. Răspunsul Pruncului și indicația de a face bine celor sărmani.
 • Masa de prânz în cetate. Centurionul în oraș, în căutarea săracilor, întoarcerea și lăudarea lui. Cuvintele de binecuvântare ale Pruncului.
 • Cuvintele adresate de Prunc lui Cyrenius la predarea săracilor. Cyrenius ca precursor al apostolului Pavel. O previziune a căderii Ierusalimului prin sabia romană
 • Întrebarea lui Cyrenius despre ființa divină a Pruncului, încercarea lui Iosif de a explica cuvântul viu al lui Dumnezeu dat prin profeți. Pruncul Iisus corectează părerile lui Iosif
 • Întrebarea centurionului. Replica lui Cyrenius. Discuția dintre centurionul curios și un înger frumos. Centurionul în chinurile dragostei!
 • Grija lui Cyrenius pentru corabie. Sfatul bun dat de îngeri. Cuvintele de mulțumire ale lui Cyrenius pentru Iosif și Prunc. Prezicerea lui Iosif despre peripețiile călătoriei lui Cyrenius.
 • Mulțumirile din partea lui Maronius, a celor trei preoți și a Tulliei. Porunca lui Iosif de a se păstra tăcerea.
 • Conversația plină de dragoste dintre Pruncul Iisus și Iacov. Povara și greutatea Domnului pentru cei care îl poartă cu sine. Amuțirea bruscă a Pruncului care până acum putea să vorbească.
 • Îngrijirea animalelor de pe lângă casa lui Iosif de către îngeri. Zelul lui Iosif pentru Sabat. Vorbele lui Gabriel despre activitatea naturii în ziua de Sabat. Dispariția îngerilor
 • Uimirea și neliniștea Evdochiei din cauza dispariției bruște a tinerilor. Cuvintele de liniștire spuse de Maria. Odihna de noapte. Dorul Evdochiei după Gabriel, apariția lui bruscă și sfatul lui
 • Jocul copilăros și vesel al lui Iacov cu Copilul. Dojana lui Iosif și răspunsul lui Iacov. Visul Evdochiei cu mărturia minunată din partea Domnului
 • O dimineață plăcută în casa lui Iosif. Îngrijorarea Mariei și a lui Iosif din cauza amuțirii Copilului. Încercarea zadarnică a Mariei. Mărinimia Iui Iosif față de orbi și vindecarea lor prin Iacov.
 • Iosif încercând să afle originea puterii tămăduitoare a lui Iacov. Întrebările puse de Iosif lui Iacov. Îndoiala lui Iosif. Răspunsurile lui Iacov sugerate de Domnul.
 • Activitatea fiilor lui Iosif. Îndemânarea Mariei. Sârguința Evdochiei. Sosirea celor opt copii de la Tyrus. Mesajul lui Iosif către Cyrenius. Maria ca învățătoare a celor opt copii.
 • Un an tihnit în casa lui Iosif. Vindecarea miraculoasă a băiatului posedat al unei familii de mauri, prin Iacov, la îndemnul Copilului Iisus.
 • O jumătate de an de pauză fără minuni. Iisus - un băiețel vioi. Iacov în vizită la pescarul Ionatha. Christofor sau greutatea lumească a Copilului. Întoarcerea acasă împreună cu Ionatha.
 • Ionatha la prietenul său din tinerețe. Povestea lui Ionatha și interesul lui pentru neobișnuitul Copil al lui Iosif. Relatarea lui Iosif despre Copil. Smerenia lui Ionatha, dragostea lui față de Copil și rugăciunea lui.
 • Invitația făcută de Iosif lui Ionatha. Ezitarea lui Ionatha și mărturisirea păcatelor. Sfatul lui Iosif. Mâncarea preferată a Copilului: inima lui Ionatha. Mărturia lui Iisus pentru Ionatha
 • Piureul proaspăt pregătit de Joel. Dojana Mariei și a lui Iosif. Toleranța Copilului față de Joel. Sfaturi privind educația
 • Masa cu pește. Iisus îi atrage atenția lui Iosif că nu e servit; refuzul lui Iosif. Replica Copilului Iisus și prevestirea divinizării Mariei. Cuvintele de binecuvântare ale Copilului.
 • Întrebarea lui Ionatha referitoare la sentimentele lui Iosif față de Copil și replica lui Iosif.
 • Seara pe colina preferată a lui Iosif. Iacov îl hrănește pe micul Iisus cu pâine cu unt și miere. Muștele din ulcica cu miere. Cuvintele înțelepte ale Copilului despre Isaiia, cap. 7, 15.
 • Venerația și smerenia exagerată a lui Ionatha față de băiețelul Iisus. Sfatul lui Iosif și încurajarea plină de dragoste a Copilului. Decizia lui Ionatha de a rămâne
 • Iisus - ușor ca fulgul. Uimirea lui Ionatha. Cuvintele înțelepte ale Copilului despre greutatea legii lui Moise.
 • Seara pe colină. Considerațiile lui Iosif și Ionatha despre luna plină. Părerea Copilului despre a ști mult în comparație cu a iubi mult. Fața Domnului. Despre natura lunii
 • Maria și Iisus se amuză pe colină. Iosif și Ionatha iau masa sub clar de lună. Brusca eclipsă de lună.
 • Continuarea contemplării lunii de către Iosif și Ionatha. O lumină peste luna întunecată.
 • Uimirea lui Ionatha aflând că pământul este rotund. Iisus ca „profesor de științele naturii“. Pregătirea pentru cină.
 • Masa. Cererea lui Ionatha de a se duce acasă și intenția lui secretă. Contra argumentele Copilului. Supunerea lui Ionatha și reîntoarcerea în casă.
 • Primirea lui Ionatha de către ai săi. Plecarea lui Ionatha pe mare. Salvarea naufragiaților. Cyrenius cu ai săi.
 • Acostarea reușită. Bucuria lui Ionatha. Mulțumirile lui Cyrenius. Adăpostirea naufragiaților. Salvarea corabiei. Micul dejun luat împreună. Smerenia lui Ionatha. Sosirea lui Iosif cu familia.
 • Ionatha și Cyrenius stau de vorbă. Uimirea lui Iosif văzând corabia străină și explicațiile lui Ionatha. Superstiția salvatorului și lămurirea sa. Impresionanta întâlnire dintre Copil și Cyrenius
 • Despre înclinarea inimii în locul genunchilor. Cyrenius îl salută pe Iosif. Binecuvântarea crucii și triumful încrederii în Dumnezeu. Bucuria lui Cyrenius că se află aproape de Ostrazine
 • Peripețiile lui Cyrenius pe mare și rugămintea lui de a-i fi interpretate de Iosif. Răspunsul evaziv al lui Iosif. Nemulțumit, Cyrenius primește lămuriri de la Copil. Plecarea spre vila lui Iosif
 • Discuții la umbra pomilor de pe colină. Tălmăcirea peripețiilor lui Cyrenius de către Iosif. Cum îi conduce Domnul pe ai Săi
 • Cyrenius îi mulțumește Copilului pentru bunătatea Lui. Cum să ne rugăm pe placul Domnului. Motivul pentru care Domnul a luat chip de om. Uimirea lui Cyrenius văzând progresele celor opt copii.
 • Băiatul Sixtus îi face și el un cadou tatălui său, Cyrenius; o prelegere despre esența și forma pământului. Confirmarea lui Iisus
 • Bucuria lui Cyrenius pentru globul primit în dar și rugămintea sa pentru Augustus. Refuzul categoric al Copilului, care-i vorbește despre ordinea divină.
 • Cyrenius își mărturisește iubirea lui pentru Domnul. Încercarea lui: moartea Tulliei. Jalea lui Cyrenius. Dojana Copilului dezamăgit și efectul ei pozitiv asupra lui Cyrenius
 • Iosif îl invită pe Cyrenius la masă. Acesta refuză, spunând că îi ajunge Dumnezeu. Copilul îl laudă pe Cyrenius.
 • Copilul îi cere lui Cyrenius să mănânce și să se joace cu El. Obiecția lui Maronius și a Mariei. Replica dată de Copil. Reînsuflețirea Tulliei.
 • Întrecerea la fugă între Iisus și Cyrenius. Cum ajunge Cyrenius la performanță. Performanța de a trăi
 • Jocul cu gropițe și povața lui Cyrenius. Gropițele vieții și ordinea lor. Un joc despre activitatea oamenilor
 • Cyrenius ajunge în gropița ministrului. Nemulțumirea fetei. Mijlocul eficace de intimidare folosit de „rege“. Minunea cu șoarecii
 • Discuția copilașului Iisus cu fata îndărătnică și încăpățânată
 • Alte disensiuni în timpul jocului. A treia aruncare. Fata cea orgolioasă în gropița pentru miniștri. Ațâțarea împotriva Copilașului. Ultima aruncare și restabilirea ordinii firești.
 • Copilașul explică semnificația jocului. Diferitele încercări ale Domnului de a salva sufletele rătăcite.
 • Îngrijirile date Tulliei de Maria și Evdochia. O imagine profetică despre cultul Mariei la Roma și despre cercul celor cu adevărat iubitori de Dumnezeu.
 • Întrebările mărginite ale lui Iosif. Răspunsul Copilului. Importanța universală a încarnării Domnului.
 • Alte dezvăluiri profetice ale copilului Iisus: moartea lui Iisus, învățătura Sa despre iertare, învierea și deschiderea porților vieții pentru toți. Un semn pentru oamenii de pe pământ
 • Cuvintele aspre adresate de Iisus Mariei. O prezicere sumbră despre felul cum vor fi disprețuiți pe lume Iisus și cei care îl vor urma
 • Discuția dintre Iacov și micuțul Iisus. Copilașul se plânge de puțina atenție a părinților și a celorlalți din casă față de El.
 • Mărturisirea făcută de Iosif Copilului. Deosebirea dintre mască și inteligență. Precauțiuni în fața Domnului de teama condamnării lumii. Copilul o avertizează pe Maria.
 • Întrebarea Mariei. Marea deosebire între iubirea oamenilor și iubirea Domnului. Parabola cu regele pețitor. Aplicarea parabolei în cazul Tulliei și al lui Iisus.
 • Tânguiala Tulliei. Cuvintele de consolare ale Mariei. Recunoașterea, căința și regretele Tulliei. Hrana preferată a lui Iisus. Vechea și noua Tullia.
 • Tullia plângând. Cuvintele pline de înțelepciune ale Copilului referitoare la lacrimi și la gelozia Tulliei.
 • Cuvintele liniștitoare spuse de Copil înainte de furtună. Spaima prostească a Evdochiei și măsurile ei de siguranță
 • Uraganul din timpul nopții. Animalele sălbatice. Iosif blestemă furtuna, iar Copilul îl dojenește. Sfârșitul furtunii
 • Binefacerea și scopul furtunii nocturne: nimicirea tâlharilor. Arderea rămășițelor acestora.
 • Vizitarea împrejurimilor casei. Copilul înconjoară rugul de trei ori; cuvintele Sale profetice adresate lui Cyrenius
 • Întrebarea lui Iosif și cuvintele de consolare ale Copilului. Foamea cea mare a Copilului. Prânzul cu pește. Întrebarea lui Cyrenius referitoare la Marea Mediterană
 • Iacov și Copilașul sunt pedepsiți să rabde de foame, pentru că au uitat să-și spună rugăciunea la masă. Discuția Copilului cu Iacov și Iosif. Plecarea lui Iacov și a Copilașului
 • Maria și Cyrenius îl dojenesc pe Iosif. Aflat la strâmtoare, Iosif îl strigă înapoi pe Copil.
 • Fiii lui Iosif în căutarea Copilașului. Vocea ascunsa și cuvintele de consolare pentru Iosif. Iosif pe calea cea bună. Prânzul de pe munte, la masa Domnului. Despre adevărata rugăciune.
 • Iosif duce crucea. Evanghelia Copilului cu privire la cruce.
 • Masa cu pește rece, cu ulei și suc de lămâie. Alimentația dietetică mozaică. Regimul alimentar din Noul Testament: „Dumnezeu este cel mai bun bucătar!“.
 • De ce își merită Marea Mediterană cu prisosință acest nume.
 • Totul respecta ordinea și timpul hotărât de Dumnezeu. Despre cercetarea deșartă a ordinii divine și simplitatea copilăriei ca singura cale spre adevărata înțelepciune.
 • Crucea impusă ca expresie a iubirii lui Dumnezeu față de oameni.
 • Lacrimile lui Ionatha și sfânta iubire pentru Dumnezeu. Trupul ca o plată a păcatului. Despre valoarea și atracția iubirii adevărate.
 • Un leac împotriva insectelor. Războiul laptelui. O cometă
 • O discuție despre comete, ca prevestitoare de război sau nenorociri.
 • O lecție practică despre natura cometelor, pornind de la exemplul castronului cu lapte.
 • Explicații și corespondențe referitoare la natura cometelor.
 • De ce o iscodire prea profundă a creației divine poate dăuna copiilor lui Dumnezeu
 • Retragerea divinității în sinea Copilului. Ultimele dispoziții ale Copilului pentru Iosif și Cyrenius. Odihna din timpul nopții. Deosebita grație a lui Iisus pentru Iacov
 • Îngrijorarea lui Iosif în legătură cu mâncarea. Cămara de alimente goală. Ajutorul dat de Ionatha, care aduce pește.
 • Iosif și Cyrenius se întrec în dovezi de iubire. Mărinimia lui Iosif. Despre adevărații și falșii slujitori ai Domnului.
 • Buna dispoziție de la micul dejun. Iosif vorbește despre bunătatea Domnului. Copilul la masă. Scene idilice între micuțul Iisus și Cyrenius.
 • Continuarea scenei copilărești de la masă. „Maria este rea doar din iubire pentru Mine!“.
 • Recunoștința lui Cyrenius, darul și cuvântarea lui de bun-rămas. Cyrenius mai rămâne o zi.
 • Lada de bani a lui Iosif și teama lui de tâlhari. Sfatul înțelept pe care i-l dă Copilul
 • Iosif și familia. Probleme și griji gospodărești. Ajutorul uriaș dat de Ionatha, datorită încrederii lui în Dumnezeu
 • Delegația sosită din oraș și jena lui Cyrenius. Invitația la masă. Despre blestemul banilor
 • Participarea delegației la masă. Problemele privind așezarea la masă. Supărarea Copilului legată de tratarea diferențiată a mesenilor. O profeție
 • Scena din bucătărie și urmările ei. Evanghelia transformării omului.
 • Cei patru frați cer iertare Copilului pentru vorbele lor. Răspunsul Lui plin de îngăduință
 • Semnificația acestui prânz. Fazele stărilor spirituale pe pământ: 1. Faza generală. 2. Iudaismul. 3. Biserica greacă. 4. Biserica romană. 5. Celelalte secte creștine.
 • Peștele cel bun de la sfârșitul mesei semnifică iubirea lui Dumnezeu și grația divină în această ultimă perioadă. Locuitorii soarelui vor fi copiii lui Dumnezeu. O turmă și un singur păstor
 • Copilul atrage atenția oaspeților asupra Sa. Relatarea lui Cyrenius.
 • Părerea vecinilor despre Iosif și familia sa.
 • Hotărârea răuvoitoare a oaspeților invidioși. Marele incendiu din
 • Ostrazine.
 • Îngrijorarea lui Cyrenius pentru cei arși. „Cine sapă groapa altuia
 • cade singur în ea“. Dumnezeu este un judecător drept pentru toți
 • Căderea este precedată de trufie. Iosif îi tratează cu omenie pe cei arși. Generozitatea lui Cyrenius față de acești năpăstuiți. Cyrenius la Ionatha.
 • Dragostea lui Iosif pentru semenii săi. O consolare dreaptă pentru cei greu încercați. Vizita și masa în casa lui Ionatha.
 • Cyrenius își pregătește corabia pentru plecare. Iacov îi amintește de globul pământesc. Cel mai bun sfat al lui Iosif pentru Cyrenius: să acționeze liber, urmând voia Domnului! Cyrenius ia cu el pe cei trei băieți.
 • Cyrenius roagă să fie binecuvântat. Răspunsul Copilașului. Rugăciunea de despărțire. Copilul îi binecuvântează pe cei care pleacă, pe care-i liniștește cu cuvintele: „Unde vă este inima, acolo vă este și comoara“.
 • . Iosif îl binecuvântează pe Cyrenius. Minunatele cuvinte de bun rămas spuse de Iisus lui Cyrenius: „Numai iubirea poate suporta prezența Mea“. Plecarea lui Cyrenius. Iosif acasă la Ionatha.
 • Iosif și Ionatha zăresc dimineața la pescuit o corabie și o salvează.
 • Copilul întreabă cum a mers pescuitul. Răspunsul Copilașului dornic de pește la dojana lui Iosif: „Eu sunt pretutindeni acasă acolo unde sunt iubit!“ Captura bogată de pește, din ordinul Copilului
 • Ionatha se întoarce acasă la Iosif. Casa a fost jefuită. Supărarea lui Iosif. Explicația înțeleaptă a Copilului.
 • Maria plânge pentru că i s-au furat toate hainele și rufăria. Gestul nobil făcut de Ionatha. Maria se întrece cu Ionatha în mărinimie. Copilul îl felicită pe Ionatha.
 • Binecuvântarea Domnului în casa lui Iosif. Uimirea și recunoștința familiei. Iacov vorbește despre minunea cu bobul de grâu.
 • Prânzul cu pește, colaci cu miere și limonadă. Furtul obiectelor din gospodărie și al castronașului Copilului. O evanghelie pentru răufăcători, spusă de Iisus. Neînduplecarea Copilului față de răufăcători.
 • Hoții de haine se vaită la ușa lui Iosif. Copilul le vorbește pe un ton categoric.
 • Noblețea sufletească a Mariei și cuvintele de laudă ale lui Iisus. Explicațiile Domnului despre îndurare și iubirea dușmanului.
 • Puterea iubirii. Se duce vestea despre casa lui Iosif. Înțelepciunea lui Iosif îi pune în inferioritate pe mai-marii orașului. Efectul pozitiv al vorbelor sale.
 • Moartea lui Irod. Regele Arhelau. Îngerul Domnului îi cere lui Iosif să se întoarcă în țara lui Israel. O pregătire miraculoasă de călătorie. Iosif predă totul lui Ionatha, dar îl invită să-l urmeze. Despărțirea.
 • Sfânta Familie ajunge în patrie după o călătorie obositoare. Teama lui Iosif și încurajarea Mariei. Porunca Domnului de a merge la Nazaret. Sosirea în Nazaret.
 • Idilica scenă nocturnă pe terasa Salomeei. Cornelius descoperă caravana mică.
 • Joel află că au ajuns în patrie. Iosif vrea să înnopteze sub cerul liber. Căutând lemne de foc, fiii lui Iosif ajung până la Salomeea.
 • Bănuielile lui Cornelius și ale Salomeei. Salomeea și Cornelius îi vizitează pe noii veniți. Salomeea leșină de bucurie
 • Salomeea și Cornelius îi salută pe noii veniți. Instalarea călătorilor obosiți în vechea lor casă.
 • Salomeea îi predă lui Iosif gospodăria într-o stare perfectă. Încurcătura lui Iosif. Smerenia și iubirea Salomeei. O minunată dovadă despre prezența Domnului. Un cuvânt al Domnului despre iubire
 • Salomeea îi invită pe Iosif și familia lui la micul dejun. Mâncarea preferată a Copilului Iisus. Copilul, Salomeea și bucuriile iubirii
 • Iosif primește de la Comelius un răspuns liniștitor în privința lui Arhelau. Cornelius află de la Iosif vești despre fratele lui. Bucuria și recunoștința lui Cornelius
 • Întrebarea lui Cornelius dacă Cyrenius știe de plecarea lui Iosif. Răspunsul lui Iosif. Cornelius îi explică lui Iosif scrierea secretă folosită de romani.
 • Cornelius se interesează despre ce este miraculos la Copilaș. Iosif atrage atenția asupra vorbelor Copilului. Cuvintele adresate de Copil lui Cornelius.
 • Cornelius prinde pe casa lui Iosif actul de scutire de impozite. Sistemul roman de impozitare. Proorocirea Copilului pentru Cornelius.
 • Iosif își aranjează lucrurile în casă și discută cu Maria despre vizita pe care trebuie să o facă la rude și cunoștințe. Comportarea neobișnuită a Copilului și cuvintele Lui ciudate.
 • Cutremurul de sub picioarele lui Iisus îi sperie pe Iosif și pe Maria. Fugarii din oraș îl avertizează pe Iosif să nu meargă mai departe. Iacov îl liniștește pe Iosif, care continuă drumul fără teamă.
 • Oamenii aduc inconștient o mărturie. Răspunsul înțelept al lui Iosif. Primirea cordială făcută lui Iosif de prietenii săi.
 • Iosif povestește prietenului său despre câte s-au întâmplat. Compătimirea sincera a doctorului și propriile sale necazuri. Iosif se înfurie pe Arhelau. Copilul îl liniștește pe Iosif,
 • Uimirea doctorului și prezicerile sale văzând înțelepciunea Copilului. Răspunsul dat de Copil lui Iosif. Speranța doctorului în venirea lui Mesia. Copilul corectează prezicerile doctorului.
 • Copilul face o probă de încredere cu bolnavii doctorului și vindecă o fetiță bolnavă de gută
 • Uimirea doctorului și mărturisirea lui plină de smerenie. Copilul îl liniștește pe doctor și-i explică cea mai bună metodă (a Sa) de vindecare a bolnavilor. Doctorul crede și devine renumit prin numărul de bolnavi vindecați. Iosif ia cu el pe fata abia vindecată.
 • Sfânta Familie la învățătorul Dumas. Iosif îi relatează povestea sa. Copilașul printre școlari.
 • Uimirea lui Dumas și întrebările lui despre Copilaș. Răspunsul înțelept, socratic, dat de Iosif. Dumas face elogiul filosofiei. Copilașul îi vorbește lui Dumas despre profeți și filosofi
 • Iosif se gândește să se întoarcă acasă. Cuvintele nobile spuse de Maria. Sfatul cel bun dat de Copil și întoarcerea acasă. Cearta cu slujitorii lui Arhelau. Intervenția lui Iosif.
 • Doi ani de zile, Copilul nu mai face minuni. Sosirea lui Ionatha din Egipt. Marea bucurie din casa lui Iosif și sfatul dat de Copil lui Ionatha. Ionatha ca pescar la Marea Galileei
 • Copilul, care are acum cinci ani, se joacă la râu. Cele douăsprezece gropițe și douăsprezece vrăbii din lut. Interpretarea tabloului. Furia evreului habotnic și minunea făcută de Copil.
 • Năvala curioșilor. Iisus pedepsește un copil răsfățat și prost-crescut din vecini. Judecătorul vine să-l judece pe Iosif, dar este amenințat de Copil și face cale întoarsă.
 • Iosif ia Copilul cu el la țară. Micul Iisus este îmbrâncit cu răutate. După faptă și răsplată.
 • Iosif are necazuri. Vecinul cel rău amuțește. Rugămintea tatălui ciobănașului ucis și răspunsul Copilașului.
 • Sfatul dat de Iosif tatălui ciobănașului ucis. Iosif încheie un acord de lucru și se întoarce acasă. Copilașul consolează femeile, în special pe Salomeea. O promisiune minunată pentru toți cei cu gânduri bune
 • Învierea ciobănașului și teama lui față de Copilul divin. Sfatul dat de tatăl lui și mărturia lui în favoarea lui Iosif și a Copilului. Dragostea Copilului
 • Sentința greșită a judecătorului în privința lui Iisus. Replica energică a lui Iisus. Martorii tocmiți. Iosif atrage atenția lui Iisus. Sentința judecătorului veșnic. Intervenția greșită a lui Iosif și dojana lui Iisus.
 • Învățătorul Piras Zaheus vrea să-L ia pe Iisus la școala lui, pentru a-și spori faima. Iosif îl sfătuiește să facă o încercare. Iisus îl face de rușine pe învățătorul lăudăros.
 • Iisus îi spune lui Piras Zaheus câteva cuvinte despre misiunea Lui. Vindecarea miraculoasă și cercetările făcute de Piras Zaheus. Iisus, ca profesor de științele naturii: „Ce înseamnă sus și ce înseamnă jos?“
 • Gândurile învățătorului cu privire la băiețel. Iisus îl avertizează pe învățător. Iisus, lumină pentru păgâni și judecător pentru evrei! Fuga învățătorului.
 • Armonia din casa lui Iosif atrage vizita vecinilor și a copiilor lor. Copiii în foișor. Zenon cade și își frânge gâtul. Readucerea mortului la viață. Mărturia lui Zenon despre Iisus și avertismentul dat lui de Iisus.
 • Vecinii cer sfatul lui Iosif, știindu-l prieten cu Cornelius. Iisus îl avertizează să fie prevăzător. Despre ordinea divină pe Pământ: cum este poporul - așa-i și stăpânirea! Iisus arată cine este Domnul.
 • Iisus, la vârsta de șase ani, readuce la viață pe un servitor accidentat al Salomeei. Povățuirea servitorului încrezut. Iisus fuge de lauda oamenilor.
 • Iisus sparge ulciorul sfânt al Mariei. Îngrijorarea fetei. Iisus aduce apă mamei Sale în haina de pe El. Această relicvă a Mariei îi era lui Iisus ca un ghimpe în ochi. Mustrarea fetei
 • Mai trec doi ani fără miracole. Scumpete în Palestina. Iosif seamănă încă în luna a șaptea. Iisus, în vârstă de opt ani, pune cu mâna Lui sămânța în brazdă. Binecuvântarea semănatului. Mulțumirea adusă de Iosif. Iubirea este mai bună decât lauda. Vindecarea băiatului care fusese uscat.
 • Maria și Iosif vor totuși să-i găsească un învățător lui Iisus, care a împlinit zece ani. Greutățile pe care le întâmpină învățătorul. Acesta îl lovește pe Iisus și rămâne mut, apoi înnebunește. Iisus se întoarce acasă
 • Al doilea învățător în vizită la Iosif. Blândețea noului învățător. Iisus dă o probă în fața învățătorului: îi citește și-i explică pe Daniel. Învățătorul îl laudă pe Iisus. Drept mulțumire pentru corectitudinea sa, Iisus îl vindecă pe celălalt învățător.
 • La vârsta de unsprezece ani, Iisus merge cu Iacov după lemne. Iacov este mușcat de o vipera și moare. Iisus îl readuce pe Iacov la viață. O evanghelie a muncii. Să te străduiești pentru bunurile spirituale! Învierea băiatului Kefas și a lui Mallas, o calfă de dulgher. O povață: „Invidia înseamnă moarte!“
 • Scurtă descriere a șederii lui Iisus la Templu, la vârsta de doisprezece ani, făcută de fratele Lui, Iacov. Iisus se retrage acum de tot, până la nunta din Cana
 • Explicații deosebit de importante în ceea ce privește felul de a fi al lui Iisus, raportul tainic dintre omenesc și divin în ființa Lui. Unele semne cu privire la renașterea în Dumnezeu
 • Revelații cu privire la viața lui Iisus și la ispitele Sale sufletești care au apărut de la vârsta de doisprezece ani până la vârsta de treizeci de ani. Semne și exemple pentru o nouă naștere în Dumnezeu, care de fapt este o condiție SINE QUA NON (fără de care nu se poate) pentru viața veșnică. Observațiile finale și binecuvântarea Domnului Dumnezeu.