0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. : Ghiduri
 3. Ghiduri: Bune practici
 4. Depozitarea semințelor de consum
Carte

Depozitarea semințelor de consum

Coperta cărții: Depozitarea semințelor de consum – Ghid național de bune practici pentru siguranța alimentelor de la editura Uranus.
Cartea: Depozitarea semințelor de consum – Ghid național de bune practici pentru siguranța alimentelor
Autor: Ing. Sorin Dogaru, Ing. Elena Ionete, ing. Adina Cristea,
Editura: Uranus
Cumpăr

Ghid național de bune practici pentru siguranța alimentelor

Autor(i): Ing. Sorin Dogaru, Ing. Elena Ionete, ing. Adina Cristea,
Editura: Uranus
Anul apariţiei: 2006
Pagini: 167 (17x23 cm)
ISBN:9789737765307
Preţ: 60,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

În momentul de față România are legislație, norme și standarde armonizate cu cele din UE. Dar greul abia începe, pentru că legislația și standardele vor trebui puse în aplicare.

Siguranța alimentului a devenit în ultimii ani o preocupare majoră peste tot în lume datorită numeroaselor crize apărute ca urmare a consumului de alimente contaminate. Consumatorii au devenit din ce în ce mai conștienți de faptul că alimentele pot fi vectori de transmitere pentru o serie de contaminanți.

Pentru a soluționa crizele provocate de alimente contaminate, autoritățile de reglementare au căutat soluții unanim acceptate și aplicabile. Așa s-a ajuns la impunerea utilizării sistemului HACCP pe întreg lanțul agroalimentar, chiar dacă el a fost inițial gândit pentru NASA. În fond n-ar fi prima oară când rezultatele cercetării avansate sunt aplicate în viața de zi cu zi a oamenilor obișnuiți.

În 2003 Codex Alimentarius a revizuit „Codul de bune practici pentru igienă“, elaborat în 1969, pe care l-a completat cu principiile sistemului HACCP.

Sistemul HACCP a fost adoptat în anul 2005 și în standardizarea internațională prin apariția standardului ISO 22000.

Rolul acestui sistem este de a impune rigoare și corectitudine în fiecare unitate unde este aplicat și de a îmbunătăți comunicarea atât în cadrul unității, pe cale ierarhică, cât și cu partenerii de pe filieră.

Cartea de față, „Ghidul național de bune practici. Depozitarea semințelor de consum“, dorește să vină în sprijinul agenților economici care au ca obiect de activitate depozitarea semințelor de consum, ajutându-i în implementarea sistemului de siguranță a alimentului.

Cartea este structurată în două părți:

 • Partea I - cuprinde ghidul propriu-zis de bune practici în domeniul depozitării semințelor de consum și anexele sale în care sunt prezentate o serie de modele de proceduri necesare implementării sistemului siguranță a alimentului.
 • Partea a II-a - cuprinde un model generic HACCP pentru o unitate de depozitare cu anexele sale, în care sunt prezentate documentele de bază din structura unui sistem HACCP.
Prin cartea „Ghidul național de bune practici. Depozitarea semințelor de consum“ autorii au urmărit să transpună un cadrul general oferit reglementările legale pentru domeniul specific depozitării semințelor de consum dar acest model general trebuie adaptat la condițiile specifice fiecărei unități depozitare, iar aceasta este sarcina personalului din unitățile respective. Modelul nu este imuabil, el poate fi adaptat la condițiile specifice.

Unul din elementele de bază ale unui sistem de management este analiza și îmbunătățirea continuă în funcție de evoluția sectorului de depozitare a semințelor de consum și a reglementărilor legale în vigoare, care au stat la baza întocmirii „Ghidul național de bune practici. Depozitarea semințelor de consum“.

Cuprinsul cărţii: „Depozitarea semințelor de consum“

 • Bune practici de producție și igienă
  • Perimetrul unității de depozitare
   • Zona limitrofă și incinta
    • Zona limitrofă
    • Accesul în incinta unităților de depozitare
    • Incinta unităților de depozitare
   • Clădiri și anexe
    • Magazii
    • Silozuri
   • Iluminat
   • Sisteme de aspirație
   • Managementul deșeurilor și al apelor reziduale
   • Facilitățile personalului
  • Transport, recepție, depozitare și încărcare
   • Verificarea mijloacelor de transport
   • Recepția loturilor de semințe de consum
   • Condiționarea semințelor de consum
   • Uscarea semințelor de consum
   • Depozitarea semințelor de consum
   • Microclimatul din spațiile de depozitare - aerarea activă
   • Încărcarea/livrarea
  • Utilaje și echipamente
   • Proiectarea și instalarea utilajelor și echipamentelor
   • Întreținerea utilajelor și echipamentelor
   • Etalonarea dispozitivelor
  • Instruirea personalului
   • Generalități
   • Instruire tehnică
   • Instruire privind igiena
   • Instruire privind transmiterea bolilor și accidentele de muncă
   • Instruire privind accesul vizitatorilor
  • Igienizare și combaterea dăunătorilor
   • Igienizarea spațiilor de depozitare, utilajelor aferente și a anexelor
   • Managementul substanțelor de igienizare
   • Combaterea dăunătorilor cu ajutorul substanțelor toxice
   • Controlul substanțelor folosite la combaterea dăunătorilor
  • Trasabilitate
   • Generalități
   • Verificarea eficienței trasabilității
   • Identificarea lotului de produs
   • Sistem de conservare a identității produselor (IP)
   • Verificarea eficienției sistemului
  • Anexe la ghidul practic
   • Procedură pentru inspecția perimetrului și a clădirilor
   • Procedură pentru verificarea mijloacelor de transport
   • Procedură pentru recepția semințelor de consum
   • Procedură pentru achiziția utilajelor și echipamentelor
   • Procedură pentru întreținerea preventivă a utilajelor și echipamentelor
   • Procedură pentru instruirea personalului
   • Procedură privind accesul vizitatorilor
   • Procedură pentru igienizare
   • Procedură pentru controlul dăunătorilor
   • Procedură pentru controlul substanțelor toxice
 • Model generic HACCP pentru o unitate de depozitare
  • Introducere
   • Istoric
   • Adoptarea reglementărilor internaționale în legislația națională
   • Avantaje ale utilizării sistemului HACCP
   • Termeni și definiții
   • Etape preliminare întocmirii planului HACCP
   • Principiile sistemului HACCP
  • Etape preliminare în realizarea planului HACCP
   • Angajamentul managementului față de dezvoltarea și implementarea sistemului de siguranță a alimentului
   • Formarea echipei HACCP
   • Descrierea semințelor de consum pe specii, recepționate în cadrul
   • depozitului
   • Identificarea utilizării finale a loturilor de semințe de consum
   • Realizarea diagramei de flux și a planului de amplasare a unității de depozitare
   • Verificarea diagramei de flux și a planului de amplasament
  • Principiile sistemului HACCP
   • Principiul 1: Analiza pericolelor.
    • Identificarea pericolelor
     • Pericole biologice și microbiologice
     • Pericole chimice
     • Pericole fizice
    • Evaluarea pericolelor. Metode de evaluare.
    • Măsuri de prevenire a pericolelor potențiale
   • Principiul 2: Identificarea punctelor critice de control (CCP)
   • Principiul 3: Stabilirea limitelor critice
   • Principiul 4: Stabilirea unui sistem de monitorizare a controlului în CCP
   • Principiul 5: Stabilirea acțiunilor corective
   • Principiul 6: Stabilirea procedurilor de verificare
    • Auditul sistemului HACCP
     • Declanșarea auditului
     • Pregătirea auditului
     • Efectuarea auditului
     • Elaborarea și gestionarea documentelor
     • Închiderea auditului
   • Principiul 7: Stabilirea documentației și menținerea înregistrărilor
  • Anexe model generic
   • Diagramă de aplicare a sistemului HACCP
   • Politica de siguranță a alimentului
   • Componența echipei HACCP
   • Specificație tehnică produse la recepție, cu exemplificare
    • Specificație tehnică grâu la recepție
    • Specificație tehnică porumb la recepție
    • Specificație tehnică floarea soarelui la recepție
    • Specificație tehnică soia la recepție
   • Diagrama de flux
   • Plan de analiză a pericolelor și măsuri preventive
   • Identificare puncte critice de control
   • Limite critice în CCP
   • Monitorizare CCP
   • Procedură pentru acțiuni corective
   • Procedură audit intern
 • Bibliografie