0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Istorie
 3. Cartea Legii lui Manu
Carte

Cartea Legii lui Manu

Manava Dharma Sastra

Autor(i): * * *
Editura: Aldo Press
Anul apariţiei: 2001
Pagini: 242 (13x20 cm)
Preţ: 36,99 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

„Manava-Dharma-Sastra“ sau „Cartea Legii lui Manu“ este o scriere a cărei vechime se numără cu miile de ani.

Totuși data precisă când ea a luat ființă nu s-a putut stabili. Singurul lucru care s-ar putea spune fără a greși, este că ea nu-i mai veche de veacul XIII, nici mai nouă decât veacul VI înainte de era creștină. Fixarea acestor limite se întemeiază pe însuși cuprinsul ei căci mărturii, din afară care să ne lămurească asupra timpului compunerii ei nu se cunosc. Însăși mărturiile sau criteriile interne, adică scoase din cuprins, sunt întrucâtva elastice. Esența acestor mărturii o formează caracterul religiei cuprinse în Legea lui Manu

Această religie este brahmanismul, adică credința în Brahma, ca zeu suprem, nemărginit, principiu și esență a lumii, creator și distrugător al totului.

Afară de el se pomenesc și o mulțime de alți zei ca: Indra, Agni, Varuna. Soma ș.a., precum și numeroase genii și spirite, dar toți sunt subordonați lui Brahma și îndeplinesc roluri secundare.

Toate aceste divinități secundare care avuseseră mai înainte un rol principal, fuseseră divinitățile propriu-zise sau de căpetenie ale indienilor și căzuseră de la această treaptă, trebuiseră să cedeze locul lor lui Brahma.

Ele reprezentau însuflețirea și îndumnezeirea puterilor naturii, pe când Brahma este personificarea și îndumnezeirea rugăciunii. Se știe exact din istoria religiei indiene că, concepția panteistă a brahmanismului despre Dumnezeu și lume a urmat concepției naturaliste, dar în ce anume timp a operat această schimbare de credință nu se poate preciza.

Concluzia ce putem trage de aici, cu privire la vechimea cărții Legii lui Manu este că aceasta n-a putut fi scrisă decât în timpul când naturalismul vedic este învins și înlocuit de panteismul brahmanic.

Termenul „Lege“ din titlul cărții nu trebuie luat în înțelesul modern ca o sumă de dispoziții sau prescripții privitoare la o anume chestiune sau ca normă de conduită într-o direcție sau împrejurare oarecare, ci ca o normă generală de conduită sau ca o adunare cât mai completă de reguli ce trebuie urmate în viață.

De aceea Legea lui Manu cuprinde principii reologie, de metafizică și cosmogonie, precepte de morală, de pedagogie, de economie domestică și rurală, de comerț etc., reguli pentru îndeplinirea actelor cultului, a datoriilor conjugale și către rude, prieteni și străini, datoriile castelor principale și ale castelor secundare, unele față de altele, cât și ale membrilor castei între ei, noțiuni de politică internă și externă, de strategie și tactică, sfaturi pentru încheieri de alianțe politice și militare, apoi amănunțite legi agrare, civile, penale, comerciale, sistemul măsurilor și greutăților etc.

Spre deosebire de legile atribuite altor legiuitori, cum anu fost Kratu, Vrihaspati

Parasana și Narada, Legea lui Manu s-a bucurat de o trecere deosebită și ea formează și azi baza dreptului indian public și privat.

Tăria ei provine, cum a spus-o însuși Vrihaspati, din faptul că ea a fost redijată, în sensul serierilor sfinte – al Vedelor – de al căror spirit nu se depărtează mici un punct.

Cuprinsul cărţii: „Cartea Legii lui Manu“

 • Prefață la ediția întâi
 • CARTEA ÎNTÂI: Creația
 • CARTEA A DOUA: Tainele Noviciatul
 • CARTEA A TREIA: Căsătoria. Datoriile capului de familie
 • CARTEA A PATRA: Mijloace de existență. Precepte
 • CARTEA A CINCEA: Regulile de abstinență și de curățire. Datoriile femeilor
 • CARTEA A ȘASEA: Datoriile anahoreților și ale asceților
 • CARTEA A ȘAPTEA: Purtarea regilor și a castei militare
 • CARTEA A OPTA: Datoriile judecătorilor, legi civile și penale
 • CARTEA A NOUA: Legile civile și penale. Datoriile castei negustorilor și ale casei servitorilor
 • CARTEA A ZECEA: Castele amestecate. Datoriile castelor în caz de nevoie
 • CARTEA A UNSPREZECEA: Penitențe și expieri
 • CARTEA A DOUĂSPREZECEA: Transmigrarea sufletelor. Fericirea finală