0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Manuscrisele de la Marea Moartă
Carte

Manuscrisele de la Marea Moartă

Coperta cărții: Manuscrisele de la Marea Moartă de la editura Herald.
Cartea: Manuscrisele de la Marea Moartă
Autor: * * *
Editura: Herald
Cumpăr
Autor(i): * * *
Editura: Herald
Colecţia: Manuscris
Anul apariţiei: 2023
Pagini: 416 (13x20 cm)
ISBN:9789731116846
Preţ: 63,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Cartea „Manuscrisele de la Marea Moartă“ se adresează nespecialistului, scopul ei este de a traduce ce se spune în manuscrisele descoperite la Qumran și nu ceea ce se vehiculează cu privire la ele. Au fost incluse texte care sunt suficient de bine conservate astfel încât pot fi înțelese. Pentru cei care vor citi cu înțelegere aceste manuscrise, acestea vor avea o valoare neprețuită prin faptul că transmit mesajul religios al unor oameni care au renunțat la lume și au fost capabil să-l afle pe Dumnezeu în pustie, pur și simplu pentru că au preferat simplitatea în locul traiului îndestulat.

Aproape toată lumea a auzit de manuscrisele străvechi ce au fost găsite în peșterile de lângă Marea Moartă. Aproape toată lumea a fost mișcată de aserțiunile savanților că aceste manuscrise ar proveni din comunitatea în care „Ioan Botezătorul a predat, iar Iisus a învățat“. Și aproape oricine a fost intrigat de ideea mult răspândită că manuscrisele ilustrează o perioadă îndelungată, pierdută, a creștinătății – o sectă ce a crezut într-un martir „Învățător al Dreptății“, ce va reapărea în cele din urmă credincioșilor. Până acum, însă, foarte puțini oameni au avut șansa de a citi manuscrisele, din simplul motiv că nici o traducere completă a lor nu a fost până în prezent accesibilă omului obișnuit. Cartea „Manuscrisele de la Marea Moartă“ este destinată să suplinească această nevoie. Ea oferă interpretări inteligibile principalelor manuscrise din peșterile de la Qumran, aflat lângă Marea Moartă. Mai mult, autorul nu se angrenează în nici un fel de teorie particulară, ci permite manuscriselor să se exprime și să dea mărturie în mijlocul zarvei controverselor cu privire la ele.

Theodor H. Gaster, căruia îi datorăm notele introductive, traducerea și comentariile la aceste scrieri, a avut în vedere următoarele aspecte:

(a) Textele prezentate în carte au fost compuse în perioade variind intre anii 170 î. Hr. și 68 d. Hr.

(b) Ele au fost păstrate în biblioteca unui lăcaș de cult esenian sau în casa de rugăciuni de la Qumran, dar reprezintă repertoriul religios al Comunității eseniene ca întreg.

(c) „Manuscrisele de la Marea Moartă“ și mișcarea religioasă pe care au descris-o ne-au ajutat să reconstituim climatul spiritual de început al creștinismului și misiunea lui Ioan Botezătorul cu privire la instituirea Bisericii primare. Însă manuscrisele nu conțin nici un fel de anticipare a doctrinelor creștine, adică, Întruparea, Preoția, Răscumpărarea sau Împărtășania.

(d) Comunitatea religioasă reprezentată în „Manuscrisele de la Marea Moartă“ nu crede, așa cum s-a presupus, într-un „învățător al dreptății“ martir și mesianic, care reapare postum discipolilor săi și a cărui a doua venire era așteptată. Titlul „învățătorul dreptății“ (mai corect „adevăratul reprezentant al legii“) desemnează o funcție, nu o persoana particulară.

(e) Este neindicat în prezent să tragem concluzii istorice din manuscrise sau să speculăm cu privire la aluziile istorice cuprinse în ele.

„Manuscrisele de la Marea Moartă“ ar trebui privite ca ceva mai mult decât un simplu subiect al controverselor savante. Pentru cei ce le vor citi cu înțelegere, acestea vor avea o valoare neprețuită prin faptul că transmit mesajului religios al unor oameni care au renunțat la lume și au fost capabili să-l afle pe Dumnezeu în pustie, pur și simplu fiindcă au preferat simplitatea în locul traiului îndestulat și au realizat, în ultimă instanță, că răstignirea poate fi în sine o înviere.

Nu se știe cu certitudine cine a scris „Manuscrisele de la Marea Moartă“, în ce perioadă și unde. Încercări cu privire la datarea lor au fost făcute de către paleografi - adică, avându-se în vedere forma (sau formele) scrierii folosite și prin identificarea în acestea a aluziilor cu privire la persoane sau evenimente.

Oricând, oriunde și oricine ar fi compus manuscrisele, acestea au ajuns să fie acceptate drept literatura sau repertoriul religios al unei comunități evreiești ascetice, „protestante“ și „puritane“ care a trăit în deșertul Iudeii – mai precis în zona Qumran, pe țărmul de vest al Mării Moarte – în perioada de început a erei noastre; adică, în aceeași zonă și în același timp în care Ioan Botezătorul „a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină“. Din această perspectivă, „Manuscrisele de la Marea Moartă“ prezintă o deosebită importanță, căci au refăcut pentru noi ceea ce poate fi cel mai bine descris ca perioada de început a scenei în care primul act al dramei creștinătății a fost jucat.

Comunitatea respectivă, – estimată de un scriitor contemporan ca având o vechime de aproape 400 de ani – a locuit într-o serie de așezări, iar una dintre acestea, găzduind aproape 200 de persoane, era situată în râpele uitate de la Qumran, în partea de nord a Mării Moarte. Membrii ei erau grupați în jurul unei clădiri centrale, așezată la aproape un kilometru distanță de peșterile în care au fost descoperite principalele manuscrise (1947).

S-au făcut numeroase și ingenioase încercări de a identifica Comunitatea cu una din sectele iudaice cunoscute ce au existat la acea vreme. S-a presupus, de exemplu, că multe dintre credințele și practicile descrise în manuscrise prezintă o asemănare izbitoare cu cei cunoscuți în primele secole și descriși de Philon Iudeul si Josephus ca esenieni și că esenienii, conform lui Pliniu cel Bătrân (23-79 d. Hr.), au locuit într-adevăr în acest spațiu în perioada discutată.

Membrii ei se considerau „aleși“, referindu-se în special la alegerea Israelului pe muntele Sinai; ei nu așteptau să primească Legea, ci socoteau că deja o posedau. Scopul lor era pur și simplu să revendice Legea, să o elibereze din sfera întunericului în care a fost aruncată. Tora - adică Învățătura Divină revelată lui Moise – a fost, se spune, în repetate rânduri pervertită de „falșii profeți“. Scopul comunității era să exemplifice și să promoveze adevărata interpretare. Această interpretare s-a bazat pe un fel de „succesiuni apostolice“ începute prin profeți și continuate printr-o serie de conducători inspirați, fiecare dintre ei cunoscut ca „adevăratul profet“ sau „Dreptul Învățător“. Cel mai important lucru este ca scripturile acestei Comunități să fie înțelese din punctul de vedere a ceea ce oferă ele gândirii religioase și dezvoltării interioare. „Manuscrisele de la Marea Moartă“ reprezintă o expe­riență ce a fost adeseori repetată în istorie – experiența unui non-conformist tipic care combină, printr-o stranie și minunată alchimie, o liniște interioară cu un fanatism exterior, și a cărui simțire în privința lui Dumnezeu este simțirea unui foc mistuitor ca si a unei lumini orbitoare. Documentele ce ne-au parvenit reprezintă mărturia unor oameni care, la fel ca și înaintașii lor, au stat în despicătura unei stănci si au văzut trecând pe acolo slava lui Dumnezeu.

Cuprinsul cărţii: „Manuscrisele de la Marea Moartă“

 • PREFAȚĂ
 • Introducere
 • Slujirea lui Dumnezeu - Statutul Comunității
  • Manualul de disciplină
  • Documentul sadochit
   • Reguli generale ale comunității
   • Regula pentru comunitățile din cetăți
   • Regula pentru comunitățile din așezări
   • Regula adăugită
  • Formularul binecuvântărilor
 • Laudă lui Dumnezeu - Imnuri și Psalmi
  • Imnurile începătorilor
  • Cartea imnurilor
 • Cuvântul lui Dumnezeu - Studiul Scripturii
  • Predica lui Moise (o parafrază a Legii)
  • Comentariu la Cartea lui Miheia
  • Comentariu la Cartea lui Naum
  • Comentariu la Cartea lui Habacuc
  • Comentariu la Psalmul 37
 • Biruința lui Dumnezeu - Descrieri ale Veacului de Apoi
  • Războiul fiilor luminii împotriva fiilor întunericului
  • Manualul de disciplină pentru viitoarea frăție a lui Israel
  • Noul legământ
  • Judecata de apoi
 • Apendice
  • Memoriile patriarhilor
  • Comentariu la cartea lui Isaia
  • Împărăția ce va să vină
   • Regele mesianic. Comentariile biblice
   • Epoca mesianică. Texte-mărturie
 • Anexe
  • Surse
  • Pentru o lectură suplimentară
  • Index analitic
  • Citate și paralele biblice