0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 6
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 6

Coperta cărții: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 6 de la editura Shambala.
Cartea: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 6
Autor: Jakob Lorber
Editura: Shambala
Cumpăr
Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2011
Pagini: 304 (20x29 cm)
ISBN:9789738279612
Preţ: 65,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

„Dacă ai să mă întrebi însă: «Bine, dar cine este de fapt Dumnezeu și cum arată El în realitate?», atunci Eu îți voi spune că, înainte de toate, Dumnezeu este Totul în veșnicie. Toate care sunt, toate care vor fi și toate care au fost există doar prin susținerea și puterea Sa. Iar dacă vei aspira să-L simți pe Dumnezeu, ia aminte că Dumnezeu este fără încetare o nesfârșită iubire, iar iubirea cea adevărată este și rămâne în veșnicie Dumnezeu. Iubirea cea adevărată ne face pe fiecare să-L simțim în lăuntrul nostru pe Dumnezeu și astfel să descoperim în taină realitatea Sa, ce ne îmbrățișează prin iubire. […] De aceea, iubirea a fost, este și va rămâne calea cea mai rapidă, calea cea mai directă pentru a simți și a descoperi realitatea lui Dumnezeu.“

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 6“

 • DOMNUL ȘI TEMPLIERII. EVANGHELIA DUPĂ IOAN. CAPITOLUL 5.
  • Vindecarea unui bolnav la scăldătoarea Betesda (Evanghelia după Ioan 5/1-13)
  • Domnul nostru Iisus Cristos mărturisește despre Sine și despre misiunea Sa mesianică (Evanghelia după Ioan 5/14-27)
  • Domnul nostru Iisus Cristos vorbește despre mărturia lucrărilor Sale (Evanghelia după Ioan 5/28-39)
  • Despre îndărătnicia evreilor din Templu (Evanghelia după Ioan 5/40-47)
  • Fariseii în Betania
  • Mărturisirea fariseilor
  • Domnul nostru Iisus Cristos și ai Săi pe colina de lângă Betania
  • Moise și Ilie apar la chemarea Domnului nostru Iisus Cristos. Acuzațiile lui Moise la adresa templierilor iudei.
  • Acuzațiile lui Ilie
  • Preoții se acuză pe ei înșiși
  • Bunele intenții ale preoților iudei proaspăt aduși pe calea cea bună
  • Furtuna din din timpul nopții
  • Steaua cea nouă și Noul Ierusalim. Condiția pentru a dobândi Viața cea Veșnică.
  • Confesiunea unui preot iudeu
  • Preoții iudei devin ucenici ai Domnului nostru Iisus Cristos
  • Preoții convertiți părăsesc Templul
  • Uneltirile egoiste ale preoților din Templu
  • O evanghelie a bunei dispoziții
  • Curățirea de păcate
  • Caracterul trecător al materiei
  • O minune a vinului. Despre munca în via Domnului nostru Iisus Cristos
  • Falșii propovăduitori ai Evangheliei
  • Domnul nostru Iisus Cristos și ai Săi la Betleem. Vindecarea și îngrijirea mai multor bolnavi.
  • Vindecările făcute de Domnul nostru Iisus Cristos în orășelul de lângă Betleem
  • Domnul nostru Iisus Cristos merge la Kisjonah
  • Întrebările filozofice ale lui Philopold
  • Evoluția gradată a omului spre maturitate
  • Timpul și spațiul
  • Despre măsura puterii
  • Despre puterea luminii
  • Despre natura divină și natura umană a Domnului nostru Iisus Cristos
  • Spiritualul în natură
  • Despre cer și iad
  • O mare captură de pește
  • Iuda Iscarioteanul în casa lui Kisjonah
  • Plecarea de la Kis și sosirea la hangiul lui Lazăr
  • Înțelepții din Persia
  • Despre ceea ce știau să facă cei trei înțelepți
  • Un scop nobil nu justifică mijloacele murdare
  • Influența spiritelor luminii
 • LA MAREA GALILEII – EVANGHELIA DUPĂ IOAN. CAPITOLUL 6.
  • Domnul nostru Iisus Cristos hrănește peste cinci mii de oameni (Evanghelia după Ioan 6/1-15)
  • Ucenicii călătoresc pe mare spre Capernaum (Evanghelia după Ioan 6/16-21)
  • Pâinea vieții (Evanghelia după Ioan 6/22-35)
  • Misiunea Domnului nostru Iisus Cristos pe pământ Trupul și sângele Domnului (Evanghelia după Ioan 6/36-58)
  • Cum a judecat poporul cuvântarea Domnului nostru Iisus Cristos (Evanghelia după Ioan 6/59-64)
  • Ucenicii Domnului nostru Iisus Cristos sunt puși la încercare (Evanghelia după Ioan 6/63-70)
  • Iuda Iscarioteanul (Evanghelia după Ioan 6/71)
  • În ospeție la hangiul din Capernaum
  • De ce îl tolerează Domnul nostru Iisus Cristos pe Iuda Iscarioteanul
  • Un pescuit bogat. Peștii de soi nobil.
  • Despre post și pocăință. Pilda fariseului și a vameșului (Evanghelia după Luca 18/9-14)
  • Despre ispită și slăbiciuni. Gândirea trebuie exersată
  • Despre menirea creaturilor
  • Învierea trupului
  • Despre boli și despre moartea prematură
  • Cauzele principale ale bolilor
  • Valurile cele furioase
  • Petru și cetățeanul cel bogat din Capernaum
  • Despre natura oamenilor de lume
  • Indiferența negustorilor față de cele spirituale
  • Despre reîncarnare. Pământul ca școală pentru copiii lui Dumnezeu
  • Imensul șarpe marin
  • Motivul întrupării lui Dumnezeu
  • Necredința ca semn al dezvoltării de sine stătătoare a oamenilor. Comparație între oamenii
  • de pe vremea lui Noe și cei de pe vremea lui Iisus
  • Cum erau călăuzite sufletele în lumea de dincolo înaintea întrupării lui Iisus. Despre
  • Împărăția Cerurilor
  • Lăcomia rabinului-șef din Capernaum
  • Despre nemurirea sufletului omenesc
  • Cauzele fricii de moarte
  • Iubirea divină; grija sa față de oameni și înțelepciunea sa
  • Parcela de pământ scufundată
  • Despre natura duhurilor rele
  • De ce Providența permite influența duhurilor asupra fenomenelor naturale
  • Readucerea la viață a fiicei înecate a hangiului
  • Ce s-a petrecut cu fariseii pe marea cea agitată
  • O modalitate corectă de a contempla natura
  • Cauzele decăderii oamenilor. Teocrație și regalitate. Sfârșitul lumii și Judecata.
  • Pe un munte de lângă Capernaum
  • Hangiul și rabinul discută despre Domnul nostru Iisus Cristos
 • DOMNUL ÎN NORDUL GALILEII – EVANGHELIA DUPĂ IOAN. CAPITOLUL 7.
  • Despărțirea de hangiul din Capernaum. Cuvântul interior, manifestat ca o taină a lui Dumnezeu în inima omului (Evanghelia după Ioan 7/1)
  • Vizita la hangiul din Cana. Vindecarea unui copil bolnav. O Evanghelie pentru mamele care alăptează.
  • Domnul nostru Iisus Cristos în nordul Galileii
  • Ucenicii și vameșul cel sever
  • Domnul nostru Iisus Cristos îl readuce la viață pe fiul vameșului
  • Cei trei doctori sunt dați afară
  • Arta vieții
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi învață pe oameni arta vieții
  • Despre revelarea gradată a spiritului în om
  • Bazele desăvârșirii spirituale. Despre Ființa cea misterioasă a lui Dumnezeu.
  • Doctorul și vameșul vorbesc despre Domnul nostru Iisus Cristos
  • Caracterul omenesc și cel dumnezeiesc ce sunt prezente în simultaneitate în Domnul nostru Iisus Cristos
  • Doctorul primește de la Domnul nostru Iisus Cristos puterea de a vindeca bolnavii prin așezarea mâinilor
  • Urmașii lui Iisus și câștigul lumesc. Despre vama de protecție și despre comerțul cu sclavi. Atitudinea față de preoții păgâni.
  • Vizita în dumbrava cea sfântă. Distrugerea idolilor.
  • Rugămintea preoților privind reconstruirea idolilor. Lacul cel sfânt.
  • La masă, în casa vameșului Iored. Învățătura despre viață a Domnului nostru Iisus Cristos.
  • Despre astrologie
  • Domnul nostru Iisus Cristos vindecă bolnavii dintr-un sătuc de pescari.
  • Abilul discurs de apărare al preotului păgân
  • Domnul nostru Iisus Cristos binecuvântează în chip miraculos sărmanul sat pescăresc al lui Iored
  • Întoarcerea la Chotinodora
  • Domnul nostru Iisus Cristos explică viziunea lui Daniel
  • Viclenia nevestelor preoților păgâni
  • Nevestele preoților își manifestă credința în Dumnezeu
  • Nevestele cele învățate au îndoieli cu privire la existența lumii de dincolo
  • Domnul nostru Iisus Cristos își arată nemulțumirea cu privire la criticile femeilor celor înfumurate
  • Un cărturar sprijină concepția despre viață a nevestelor preoților
  • Relația cu lumea de dincolo. Dovezi ale perpetuării vieții după moarte.
  • Meșteșugitul discurs ateist al preotesei
  • Schimbul de opinii dintre cărturar și soția preotului
  • Discursul cărturarului despre esența lui Dumnezeu
  • Calea spre cunoașterea și iubirea lui Dumnezeu
  • Pescarul cel superstițios de pe Eufrat
  • Despre educația religioasă corectă
  • Exemplul șarpelui
  • Hoții de lemne
  • Domnul nostru Iisus Cristos și proprietarii plutelor
  • Povestea despre omul cel bogat și lucrătorii săi
  • Vinovăția proprietarilor de plute
  • Nevestele preoților îl venerează pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos vorbește despre lumea lunară și explică somnambulismul
  • Particularități ale sufletelor selenare întrupate pe Pământ
  • Domnul nostru Iisus Cristos avertizează asupra pericolului recăderii în sfera materială. Esența materiei. Infinitatea lui Dumnezeu.
  • Despre rugăciune și despre slujba religioasă
  • Despre formarea oamenilor
  • Mentorul nevestelor preoților se arată ca spirit
  • Valoarea poporului iudeu, în comparație cu păgânii
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi supune pe pirați
  • Domnul nostru Iisus Cristos în Samosata
  • Fiul căpitanului este vindecat de friguri
  • Aducerea pe calea cea bună a preoților idolatri
  • Căpitanul roman își regăsește frații
  • Căpitanul deplânge natura sângeroasă a animalelor
  • Învățătura despre suflet Esența și scopul materiei. Dezvoltarea liberă, independentă a
  • omului pentru a deveni un copil al Domnului.
  • Căpitanul povestește despre ilirul cel înțelept
  • Persoana lui Dumnezeu. Voința lui Dumnezeu și voința omului. Puterea voinței.
  • Simțul frumosului, o floare a adevărului
  • Vizita la Templul Înțelepciunii
  • Prânzul cel miraculos din casa comandantului. Natura iubirii și efectele ei.
  • Comercianții evrei
  • Întoarcerea la Capernaum. Predica uriașului către evrei.
  • Atacul nereușit al rabinului-șef
  • Căpitanul încearcă să-l tocmească pe uriaș și pe frații săi pentru Roma. Faptele de iubire sunt adevăratele merite în fața lui Dumnezeu.
  • Despre funcție și onoruri. Totul este Grație Divină, doar buna credință este un merit. Despre conștiința, propriei nimicnicii (Evanghelia după Luca 17/10)
  • Faptele oamenilor se datorează Grației Divine
  • Reproșurile ucenicilor și îndoielile lor
  • Ucenicii nemulțumiți pleacă singuri la Ierusalim la Sărbătoarea Corturilor. Domnul nostru Iisus Cristos se duce în taină pe urmă lor. (Evanghelia după Ioan 7/2-13)
  • Domnul nostru Iisus Cristos în Templu. Atacul eșuat al templierilor. (Evanghelia după Ioan 7/14-36)
  • Domnul nostru Iisus Cristos revine la Lazăr în Betania
  • O proorocire a Domnului nostru Iisus Cristos pentru timpul nostru actual. Necesitatea revelațiilor divine.
  • Profeți adevărați și profeți mincinoși. Revelații adevărate și revelații false.
  • Cum pot fi recunoscuți anticriștii
  • Despre rostul diversității creaturilor
  • Profeția Domnului nostru Iisus Cristos despre judecarea evreilor. Caracterul vremelnic al materiei.
  • Despre necesitatea caracterului vremelnic al materiei
  • În ce măsură sunt răspunzători oamenii de relele cu care se confruntă
  • Domnul nostru Iisus Cristos anunță o eclipsă de lună
  • Observarea Lunii prin intermediul vederii interioare
  • Urmările misterioase și nebănuite ale eclipsei de lună. Renașterea în Spirit (care este posibilă) și unele daruri spirituale (care este cu putință să fie oferite acelora care le merită)
  • Ucenicii merg la sărbătoarea de la Ierusalim
  • Cei șapte câini de pază ai lui Lazăr. Lumile stelare sunt școli pentru spirite.
  • Exemplul personal este cea mai bună învățătură și povață. Când trebuie recurs la amenințare sau la forță.
  • Cauza și scopul bolilor și suferințelor
  • Despre soarta sinucigașilor. Învățătura fără exemplul bun nu are valoare. Credința fără fapte este moartă.
  • Lazăr critică Templul. Despre supărare și urmările ei dăunătoare.
  • Influența spiritelor asupra omului și liberul-arbitru al acestuia. Ce se petrece cu sufletele animalelor.
  • Ce sunt meteoriții și cometele
  • Lazăr devine proprietarul unui izvor de țiței
  • Lazăr și spionii de la Templu
  • Domnul nostru Iisus Cristos vorbește despre crucificarea Sa
  • Domnul nostru Iisus Cristos predică înTemplu (Evanghelia după Ioan 7/37-49)
  • Fariseii și Nicodim (Evanghelia după Ioan 7/50-53)
 • DOMNUL PE MUNTELE MĂSLINILOR – EVANGHELIA DUPĂ IOAN. CAPITOLUL 8.
  • Domnul nostru Iisus Cristos și ai săi în hanul lui Lazăr de pe Muntele Măslinilor (Evanghelia după Ioan 8/1)
  • Afirmațiile Domnului nostru Iisus Cristos în fața priveliștii Ierusalimului. Judecarea Ierusalimului.
  • Prorocirea Marii Judecăți a vremurilor de astăzi
  • Lazăr se îndoiește de faptul că omenirea este ghidată în mod divin
  • Parabola lucrătorilor din vie. Scopul, natura și efectele revelațiilor.
  • Prorocii, ca purtători ai revelației. Credința luminată și credința oarbă.
  • Două tipuri de oameni pe pământ: suflete de sus și suflete de jos. Diferitele efecte ale învățăturii și ale semnelor.
  • Anticristul
  • Adevărata binecuvântare și adevărata rugăciune
  • Sosirea străinilor romani la han
  • Fata-însoțitoare vorbește cu romanii despre Domnul nostru Iisus Cristos
  • Romanul îi întreabă pe hangiu și pe Lazăr despre Iisus și miracolele Sale
  • Lazăr le povestește romanilor despre Domnul nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos o vindeca pe Maria Magdalena, fata posedată
  • Romanii și Maria Magdalena îl slăvesc pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Despre efectele vinului
  • Valoarea gândirii și a credinței luminate
  • O privire asupra minunatei lumi a îngerilor prin intermediul celei de-a doua vederi (ce este cu putință atunci când ne trezim în spirit și atingem clarviziunea). Diferența ce există între îngeri și oameni.
  • Diferența dintre misiunea îngerilor și aceea a oamenilor
  • Despre cea de-a doua și cea de-a treia vedere
  • O vizită în univers
  • Semnificația spirituală a momentelor zilei. Cel ce slujește altarului trebuie să trăiască de pe urma altarului.
  • Domnul nostru Iisus Cristos face descrierea celor treizeci de romani
  • Cei treizeci de romani Îl caută pe Domnul nostru Iisus Cristos
  • Domnul nostru Iisus Cristos îi învață pe oameni în Templu. Comentariile mulțimii care-L ascultă (Evanghelia după Ioan, 8/2)
  • Femeia adulteră (Evanghelia după Ioan 8/3-11)
  • Mărturisirea Domnului nostru Iisus Cristos în Templu (Evanghelia după Ioan 8/12-29)
  • Domnul nostru Iisus Cristos le răspunde oponenților Săi (Evanghelia după Ioan 8/20-49)
  • Despre esența Domnul nostru Iisus Cristos (Evanghelia după Ioan 8/50-59)
  • Seducătorul femeii adultere este demascat
  • Lucrătorii îl vizitează pe Domnul nostru Iisus Cristos pe Muntele Măslinilor
  • Cauza lipsei de credință a templierilor
  • Cum învață oamenii să-L recunoască pe Dumnezeu
  • Liberul-arbitru și misiunea spirituală a oamenilor pe pământ
  • Despre păcat și sacrificii
  • Profețiile Domnul nostru Iisus Cristos despre Ierusalim și despre sfârșitul Pământului. Împărăția cea de o mie de ani și judecata prin foc.
  • Considerațiile lui Lazăr despre fariseii cei necredincioși
  • Minunea de la han
  • Fariseii se îndoiesc de faptul că Domnul nostru Iisus Cristos este Mesia
  • Agricola încheie un rămășag cu un fariseu
  • Agricola tălmăcește prorocirile lui Isaia
  • Neștiința fariseului referitoare la Soare și la Potop
  • Despre Cartea lui Iov și despre templul din Jabusimbil
  • Oracolul din Delfi. Despre viața de după moarte.
  • Cele șapte cărți ale lui Moise
  • Despre Cântarea Cântărilor a lui Solomon
  • Agricola explică ce este sufletul
  • Despre relația dintre suflet și trup
  • Împărăția lui Dumnezeu și renunțarea la cele lumești
  • Dumaezeu îi ghidează cu o deplină înțelepciune pe oameni
  • Despre mâncărurile pe bază de legume și fructe și despre mâncărurile care sunt bazate pe carne și care tocmai de aceea sunt neadecvate pentru om (deci necurate).
  • Adevărata și falsa (ori fățarnica) sărbătorire a sabatului.
  • Replica fariseului
  • Despre influența spiritelor și despre legăturile omului cu lumea de dincolo. Independența și liberul-arbitru al omului.
  • Despre esența lui Dumnezeu și bucuria eternă a creației. Transformarea întregii materii în spirit. Viața omului în lumea de dincolo.
  • Nu cunoașterea asigură mântuirea, ci doar faptele iubirii. Despre hărnicie și despre traiul auster. Despre bogăția cea bună.
  • Iubirea de aproape. Recunoașterea lui Dumnezeu și iubirea pentru El.
  • Dumnezeu - Tatăl, Fiul și Sfântul Duh
  • Sfânta Treime în Dumnezeu și în om
  • Infinitatea și omniprezența lui Dumnezeu în Iisus. Apariția de la botezul Domnului nostru Iisus Cristos.
  • Despre natura cometelor
  • Importanța cunoașterii
  • Invențiile și scopul lor
  • Despre profeții mincinoși
  • Domnul nostru Iisus Cristos este omniprezent în Spirit. Cei dintâi vor fi cei din urmă. Avertisment asupra invidiei și trufiei.
  • Cerul și iadul
  • Luptele din iad
  • Cea de a doua Creație a lui Dumnezeu
  • Relația dintre iad și lume
  • Lazăr vrea să-i ajute pe păcătoși
  • Trei parabole despre milostivenia lui Dumnezeu. Secretul iubirii.
  • Urmările nefaste ale credinței greșite despre lumea de dincolo
  • Despre judecată și pedeapsă
  • Despre Marele Om Cosmic al Creației
  • Despre mântuirea Omului Cosmic
  • Domnul nostru Iisus Cristos ca Mântuitor al Marelui Om Cosmic. Despre măreția spirituală a omului.
  • Despre mișcarea omului cosmic și a tecilor sale globale. Despre sorii dubli.
 • INDEX TEMATIC
 • INDEX AL PERSOANELOR
 • INDEX GEOGRAFIC