0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 1
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 1

Coperta cărții: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 1 de la editura Shambala.
Cartea: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 1
Autor: Jakob Lorber
Editura: Shambala
Cumpăr
Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2000
Pagini: 272 (20x29 cm)
ISBN:9789739840450
Preţ: 65,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

„Marea Evanghelie a lui Ioan“ este, fără îndoială, cea mai remarcabilă lucrare divin inspirată a lui Jakob Lorber. Ea cuprinde peste 10 volume, în ediția originală în limba germană, în care ni se revelează, în detaliu, diferite momente din viața lui Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, timp în care a desfășurat o intensă, extraordinar de bogată și uluitoare activitate spirituală.

„Marea Evanghelie a lui Ioan“ oferă o nouă imagine asupra lumii, integrată într-o perfectă armonie macrocosmică. Sunt prezentate aici informații clare și inedite despre Creație, despre îngeri, cosmogonie, lumea astrală, religiile asiatice, materie, suflet și spirit și, nu în ultimul rând, despre reîncarnare.

Această nouă revelație nu este deloc în contradicție cu revelația tradițională a celor patru Evanghelii ci, dimpotrivă, ambele au la bază același fundament divin. Această operă monumentală este străbătută pe tot parcursul ei de cea mai înaltă înțelepciune divină care luminează întreaga Creație. Ea arată oamenilor o cale simplă spre desăvârșirea spirituală, cale ușor accesibilă oricui urmează cu seriozitate și plin de entuziasm și perseverență învățăturile lui Iisus. Sunt reliefate, totodată, multe similitudini cu filozofia și înțelepciunea orientală care sunt de o evidență frapantă. Găsim nenumărate concepte și idei comune celor două tradiții spirituale ceea ce demonstrează încă o dată că înțelepții au o lume comună.

Mulți teologi faimoși (cum ar fi, de exemplu, preotul evanghelist Hermann Luger sau teologul reformat, profesorul Kurt Hutten), care au studiat cu atenție această nouă revelație a lui Jakob Lorber, au ajuns în final la concluzia că aceasta este reală și autentică.

Profesorul K. Hutten scrie: „Concepția asupra lumii prezentată aici are forță și profunzime; aceasta redă întreaga valoare istoriei Pământului și istoriei mântuirii. Ea înscrie credința în Dumnezeu într-o dimensiune cosmică în care lumea noastră și cea de dincolo sunt intim legate de microcosmos și Macrocosmos și în care întreaga Creație slăvește puterea iubirii divine; ea arată totodată omului drumul care îl conduce la desăvârșire.“

„Marea Evanghelie a lui Ioan“ aduce la lumină, într-un mod mult mai complet, învățătura autentică a lui Iisus Cristos - Dumnezeu revelat și totodată Mântuitorul lumii - care este punctul central al întregii Manifestări. Această învățătură vibrează de cea mai înaltă și profundă spiritualitate și este o mărturie cutremurătoare a înțelepciunii și iubirii fără margini a lui Dumnezeu Tatăl pentru întreaga Creație.

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 1“

 • PREFAȚĂ
 • Scurtă introducere pentru o cât mai bună înțelegere spirituală a revelațiilor Evangheliei Sfântului Ioan, apostolul preferat al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Cristos.
 • Spiritul Sfântului Arhanghel Mihail a fost încarnat în Ioan Botezătorul pentru a aduce astfel mărturie despre Domnul nostru Iisus. Doctrina fundamentală: despre ființa lui Dumnezeu, despre om și despre raporturile lui cu Dumnezeu. Despre căderea omului și despre căile extraordinare ale lui Iisus Cristos.
 • Cuvântul Etern încarnat și martorul său Ioan Botezătorul. Principalele semne ale noii nașteri. Prima și a doua grație.
 • Despre lege și grație. Lupta ființelor umane care sunt chemate să devină copiii liberi ai lui Dumnezeu. Venirea Mântuitorului. Tatăl și Fiul sunt mereu uniți precum lumina și flacăra.
 • Mărturia lui Ioan Botezătorul, care neagă că ar fi spiritul lui Ilie, dar care mărturisește cu umilință că este precursorul lui Mesia.
 • Ioan mărturisește că nu-L cunoștea pe Domnul. Dublul botez, Ioan îl botează cu apă pe Domnul Iisus și Iisus îl botează pe Ioan cu Duhul Sfânt.
 • Exemplul lecturii celor trei versete.
 • Primii discipoli ai Domnului Iisus Cristos, care au fost primiți în deșert. Andrei și Petru, frați și pescari. Întâlnirea cu Simon și mărturisirea adevărului interior
 • Prima dovadă de renunțare a celor doi discipoli. Patria lui Petru. Vocația lui Filip și a lui Natanael.
 • Domnul și primii săi discipoli merg acasă, la locuința Lui. Falsele așteptări ale Mariei în ceea ce-L privește pe Mesia. Iacov, Ioan și Toma, noii discipoli. Semnificația profetică a nunții din Cana. Cele trei etape ale noii nașteri.
 • Derularea evenimentelor ulterioare miracolului cu vinul. Mărturisirea lui Petru și mărturia Domnului referitoare la misiunea Sa.
 • Iisus și ai Lui la Capernaum. Iisus și discipolii Săi la sărbătoarea Paștelui de la Ierusalim. Templul lui Dumnezeu - piață de animale.
 • Ororile din Templu în timpul Paștelui. Purificarea Templului.
 • Despre distrugerea și reconstrucția Templului în trei zile. Neputința evreilor de a interpreta cuvintele lui Iisus.
 • Iisus refuză ospitalitatea unui om cu intenții îndoielnice.
 • Semnificația purificării Templului. Cum să trăim și să ne comportăm în viață.
 • Vizita lui Nicodim.
 • Nicodim, primarul Ierusalimului nu înțelege noua naștere.
 • Iisus îi explică lui Nicodim esența omului, secretul spiritului.
 • Versete de neînțeles pentru Nicodim.
 • Misiunea Fiului omului. Cel care nu vrea să-L recunoască pe Domnul poartă deja în el condamnarea.
 • Nicodim tot nu înțelege, dar inima lui îi vorbește.
 • Iisus în Iudeea. Botezul cu apă și foc. Învățătura iubirii.
 • Mărturia lui Ioan Botezătorul. Carnea (Materia) trebuie să scadă pentru ca spiritul să poată crește. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.
 • Mânia Templului. Rânduielile samaritenilor. Sihar.
 • Domnul și samariteanca la Fântâna lui Iacov
 • Samariteanca îl recunoaște pe Domnul.
 • Dumnezeu este însetat de oameni. Forța miraculoasă a spiritului la omul credincios.
 • Vindecarea samaritencei.
 • Despre seceriș și despre masa Domnului.
 • Samaritenii îl recunosc pe Cristos. Samariteanca vorbește despre adevărata dovadă a onoarei: Iubirea pentru Dumnezeu.
 • Iisus, oaspetele samaritencei.
 • Iisus, invitatul samaritencei.
 • Iisus în casa lui Iosif din Sihar, pregătită de îngeri.
 • Minunatele amenajări ale locuinței samaritencei. Iisus îi cere să păstreze tăcerea.
 • Ce va fi scris pe pergament și ce va rămâne secret. Parabola arborelui fructifer. Iisus. Maria, Joram și samariteanca. Iisus nu doarme niciodată.
 • Cântarea preoților. Vocația lui Matei. Despre interpretarea viselor și despre puterea sufletului de a le înțelege.
 • Matei este desemnat pentru a nota Predica de pe Munte. Este mai bine să acționezi decât să asculți.
 • Masa la Irhael. Predica de pe Munte.
 • Preoții critică Predica de pe Munte. Nu trebuie înțelese imaginile, ci spiritul care este ascuns în ele.
 • Urmarea criticii Predicii de pe Munte, sensul ascuns și sensul real al metaforei: „Să-ți smulgi un membru care te jenează“. Răbdarea Domnului față de Marele Preot.
 • Natanael explică ceea ce nu poate înțelege omul rațional. Înțelegerea planului spiritual. Diferența între Cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul oamenilor.
 • Sihar. Despre necesitatea încolțirii și maturizării lucrurilor.
 • Sihar. Predica de pe Munte. Corespondențe: ochiul drept și mâna dreaptă.
 • Sihar. Confesiunea lui Natanael.
 • Sihar. Vindecarea leprosului. Cum să fii milos cu măsură.
 • Sihar. Cina miraculoasă la Irhael în compania îngerilor. Mânia și necredința galileenilor care îl consideră pe Iisus drept esenian.
 • Sihar. Oaspeții și slujitorii cerului. Misiunea martirilor.
 • Sihar. Unde și cum trebuie să te rogi la Dumnezeu. Nu construiți case de rugăciuni, ci altare ale inimii și adăposturi pentru săraci. Templul creației.
 • Sihar. Celebrarea Sabatului. Zilele de sărbătoare, zilele de muncă.
 • Sihar. Cuvintele îngerilor către invitații speriați. Tăcerea ce trebuie respectată.
 • Domnul se informează despre familia Marelui Preot. Hainele Mariei.
 • Iisus este comparat cu un magician. Originea acestor comparații mincinoase. Judecata și iertarea lui Iisus.
 • Sihar. Jonael și familia sa sunt răsplătiți pentru iubirea lor fără margini.
 • Sihar. Plimbarea prin pădure și la castelul lui Essau. Negustorul, prieten al adevărului și al poeziei.
 • Sihar. Răspunsul prudent al negustorului. Experiențele nefericite ale martorilor adevărului. Despre hoți, falsificatori și minciună, ca sursă a răului.
 • Sihar. Răspunsul la întrebarea periculoasă. Domnul la masa negustorului.
 • Sihar. A da valorează mai mult decât a lua. Operele iubirii sunt eterne. Despre speranța sufletelor după moarte. Cum să-ți folosești averea; cum să obții binecuvântarea lui Dumnezeu.
 • Negustorul nu prea are încredere în Dumnezeu în privința treburilor zilnice. Teama sa de Dumnezeu și grija pentru săraci. Este mai bine să-L iubești pe Dumnezeu decât să te temi de El
 • Sihar. Iisus este primit de negustorul care vrea să finanțeze eliberarea Israelului
 • Sihar. Îngerii care au reconstruit palatul lui Essau.
 • Sihar. Masa cerească în sala îngerilor. Bucuria negustorului; pesimismul lui Jairuth. Împărăția lui Dumnezeu și sufletele morților înainte de înălțarea Domnului.
 • Sihar. Binefacerile mesei cerești și ale vinului iubirii; discuții la masă. Diferența între lege și sfatul bun. Diversele efecte ale vinului asupra omului.
 • Sihar. Jairuth renunță să mai bea vin și se angajează să nu mai bea niciodată. Despre îngeri și despre îndatoririle lor. Umilința este o mare binecuvântare pentru om. Îngerii din preajma oamenilor.
 • Sihar. Jairuth îl însoțește pe Domnul. Protecția îngerilor; soldații romani.
 • Sihar. Vindecarea unui paralitic. Recunoștința acestuia și salturile sale de bucurie. Soldații romani sunt puși pe fugă.
 • Discuții despre Mesia. Satana și ordinea divină. Domnul anunță noua poruncă a iubirii. Murmurul blând al lui Dumnezeu.
 • Sihar. Delegația romană. Convorbirea între patru ochi dintre Iisus și căpitanul roman. Despre adevărul oamenilor și cel al larvelor umane. Despre desăvârșire. Succesorii Domnului.
 • Sihar. Iluzia divinităților. Despre valoarea și esența adevărului. Drumul adevărului. Adevăratul nod gordian: secretul iubirii. Capul și inima - cheie și sălaș al adevărului.
 • Rolul creierului și rolul inimii. Să nu-ți judeci, ci să-ți iubești aproapele. Acolo unde nu este iubire, nu este nici adevăr. Mânia este o judecată, deci o lipsă a iubirii. Moartea sufletului.
 • Sihar. Vindecarea soției comandantului. Acțiunile și adevărul.
 • Sihar. Preziceri. Sfârșitul lumii - Judecata generală. Zbuciumul. Îngerul cu trompetă și promisiunea întoarcerii lui Cristos. Pământul ca paradis. Ultima ispită a Satanei. Suferințele și învierea Domnului.
 • Domnul și ai Săi la Irhael. Ioan convalescentul și Jonael. Iisus și Jairuth. Aluzie la Psalmul 24.
 • Sihar. Revolta poporului și a celor zece muți. „Nu răspundeți cu rău la rău“. Stăpân și servitor: stăpâni răi, servitori răi.
 • Sihar. Umbra bunătății. Parfumul păcatului. Drumul libertății. Modul în care acționează răufăcătorul.
 • Sihar. Despre influențele interioare și exterioare ale omului. Cum să păstrezi ordinea și pacea în cetate (oraș) prin iubire. Forța și violența trezesc răul. Rolul îngerului păzitor.
 • Sihar. Despre infamia oamenilor. Încrederea în Domnul.
 • Sihar. Păcatul poartă deja în el pedeapsa. Blândețea și răbdarea fac mai mult decât mânia.
 • Vindecarea sufletelor bolnave. Consecințele severității excesive. Condamnarea la moarte. Răzbunarea morților. Sfârșitul dușmanilor.
 • Sihar. Este viața terestră compatibilă cu Evanghelia? Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Trăiți în pacea și unitatea îngerilor păzitori și a ordinii divine. Când va veni împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ?
 • Comportamentul față de delicvenți. Condamnarea la moarte și efectele sale. Motivul principal al Încarnării lui Cristos. Stabilirea unei punți între Pământ și Lumea de dincolo!
 • Sihar. Promisiunea unei vizite secrete. Nimeni nu este profet în țara sa. Cuvintele de rămas bun. Jonael primește harul de a face minuni. Iisus se întoarce în Galileea.
 • Sihar. Puterea adevărului. Despre esența Cuvântului lui Dumnezeu. Grația de a fi chemat să devii copilul lui Dumnezeu. Cum să te slujești de această lume. Plecarea din Sihar.
 • Călătoria în Galileea. Reproșurile adresate de Matei Domnului. Despre esența lui Dumnezeu și a creației. Frumusețea Pământului și depărtarea lui față de Soare. Eclipsă de soare. Un pic de teamă nu strică niciodată.
 • Sosirea în Galileea. Mesia și împărăția lui Dumnezeu. Călătoria la Cana, în Galileea.
 • Iisus la Cana. Păcătoșii se trădează singuri. Consecințele desfrâului. Satana îndeamnă la dezmăț.
 • Adevărata patrie este lângă Domnul. Scepticismul evreilor. Cornelius îl regăsește pe Iisus.
 • Discuția dintre Iisus și Cornelius despre purificarea Templului. Influența pozitivă a lui Nicodim. Prezicerea judecății Ierusalimului.
 • Iisus se roagă pentru ai Săi și le îngăduie fraților Săi să meargă acasă. Nu se poate face mare lucru acolo unde lipsește credința. Cele mai bune condimente pentru o mâncare. Vindecarea cu ajutorul mâinilor. Plantele medicinale. Toma și Iuda Iscarioteanul.
 • Vindecarea fiului ofițerului de familie regală. Cornelius își mărturisește venerația față de Iisus. Calendarul în Galileea.
 • Îndrumări pentru Ioan și Matei. Diferențe caracteristice între Evangheliile lor. Măsuri luate de Domnul pentru a face mai clară și mai ușor de înțeles revelația Sa.
 • Ordinea bună este întotdeauna dreaptă, în toate. Îndepărtarea pietrelor de pe propriul câmp. Omnisciența lui Dumnezeu - Comportamentul omului. Legăturile dintre Dumnezeu și oameni.
 • Domnul și gazda sa din Cana, Koban. Despre libertatea de a lua decizii - Exemplul cu opera de artă. Cel care este plin de iubire, va mai primi în plus. Viața adevărată vine din inimă. Complet liber, astfel călătorește pelerinul.
 • Despre bani și nenorocirile pe care le aduc aceștia. Credința în Dumnezeu este cea mai mare comoară. De ce nu a ajuns Moise pe Pământul Făgăduit. Cuvintele trădătoare ale lui Iuda despre bani.
 • Toma și Iuda! Prezicerea lui Toma, imprudența lui Iuda.
 • Domnul liniștește mânia lui Toma și îi spune că trebuie să știi să ierți pentru a fi cu adevărat liber.
 • Căpitanul din Capernaum și vindecarea servitorului său bolnav. Diferitele urmări ale semnelor de la Capernaum.
 • Șiretenia oamenilor în fața preoțimii. Discursurile preoților și amenințarea celor ce mărturisesc despre Iisus.
 • Templul încearcă să pună mâna pe Iisus. Domnul este găzduit de Petru în casa sa de pescar.
 • Mântuitorul îi dă indicații lui Matei. Diferența dintre Evanghelia lui Matei și cea a lui Ioan. Matei relatează faptele, Ioan oferă corespondențele. Ospățul la casa lui Petru. Pescuitul miraculos. Aluzie la trădare.
 • Discuția dintre Petru și Iuda. Un miracol curios: beția lui Iuda.
 • Iisus îi sfătuiește pe credincioși să nu aibă încredere în preoți și în leviți.
 • Lasați-i pe morți să-și îngroape morții. Iisus se ascunde în mulțime. Furtuna de pe lac. Iisus este trezit de ai Săi.
 • La gadareni, Iisus vindecă doi posedați.
 • Întoarcerea la Nazaret masa a ai Săi. De ce Iisus nu face miracole acasă la El. Vizitarea unei sinagogi. Cuvântul este de argint, tăcerea este de aur. Ipocrizia și mânia Templului.
 • Un om integru depune mărturie în favoarea lui Iisus și le ține piept cu mult curaj fariseilor. El confirmă divinitatea lui Iisus.
 • Iisus îi avertizează pe cei care cred că pot râde de orbirea celorlalți. Comedia umană este o tragedie pentru copiii lui Dumnezeu. Este mai bine să plângi de durerile altuia, decât să râzi de ele.
 • Maria și grijile ei casnice Discipolii și Iisus o laudă pe Maria. Iisus prezice devoțiunea pentru Maria. Vanitatea, orgoliul, slăbiciunea femeii.
 • Petru și Simon vorbesc despre viitorul învățăturii lui Iisus. Iisus le spune: „Nu vă preocupați de viitor. Este suficient să vreți să faceți ceea ce ați fost chemați să faceți“. Parabola despre artist și opera sa. De acum înainte, voi vă aflați în mâna Tatălui.
 • Iuda se simte ofensat. Iuda cel lacom - negustor de oale. Iisus și cei trei farisei, împreună cu Iair din Capernaum.
 • Sfântul grup pe mare. Întoarcerea la casa lui Iair. Vindecarea femeii grecoaice care avea scurgeri de sânge.
 • Moartea și învierea fiicei lui Iair. Experiențele ei în Lumea de dincolo. Domnul poruncește tăcerea.
 • Diferențele dintre Evangheliile lui Matei și Ioan.
 • Despre adevărata recunoștință. Iuda primește o lecție de la Petru și Natanael. Spiritul lui Cain este în Iuda.
 • Poporul îl caută pe Iisus și vrea să-L aleagă Regele său. Ajutorul inteligent al comandantului Cornelius.
 • Paraliticul și fariseii.
 • Un tânăr grec, discipol al lui Socrate, denunță ticăloșia preoților și a leviților, care sunt în culmea furiei.
 • Fariseii sufocați de mânie cer ajutorul lui Iisus, care însă dezvăluie și mai multe despre ticăloșia lor.
 • Răul se află acolo unde nu este Dumnezeu!
 • Acasă la vameșul Matei. Despre educația copiilor.
 • În care fariseii vorbesc despre Iosif
 • Cei doi Matei: vameșul și scribul. Scena cu pescarii. Discipolii lui Ioan și cei ai lui Iisus.
 • Ioan Botezătorul. Parabola cu mirele și cu invitații.
 • Parabola cerului și a hainei noi. Vin nou în burdufuri vechi.
 • Aluzie la esenieni. Despre inteligența pământească a micului burghez. Despre prietenia și binecuvântarea lui Dumnezeu. Despre încrederea în Dumnezeu. Compasiunea față de cei săraci.
 • Un vin miraculos. Îngerii servitori. Despre credința de nezdruncinat în Dumnezeu.
 • Iuda și Toma. Orbirea discipolilor lui Ioan Botezătorul. Moartea fiicei lui Cornelius. Adevărații urmași ai lui Cristos!
 • Femeia cu scurgere de sânge. Iisus la Cornelius.
 • Fiica lui Cornelius vorbește despre experiența ei din Lumea de dincolo. Problema liberului arbitru.
 • Doi cerșetori orbi îl lingușesc pe Iisus.
 • Vindecarea surdo-mutului. Cornelius îi condamnă la moarte pe farisei. Iisus îi salvează.
 • Mizeria poporului. Orașul plângerii.
 • Recunoștința cerșetorilor copleșiți de abundența de hrană și îmbrăcăminte.
 • Prima misiune a celor doisprezece apostoli. Aluzie la Evanghelia dictată de Spirit. Motivele pentru care a fost necesară dispariția originalelor. Originea religiilor asiatice.
 • Matei vameșul. Ioan le precizează discipolilor cum să se poarte. Disputa dintre Iuda și Toma. Despre bani și despre regatul banilor.
 • Cum se poate călători fără bani!
 • Răspunsul lui Iisus către Iuda. Sufletul lui Iuda provine din lumile inferioare. Viața terestră conduce la moartea spiritului. Despre comportamentul oamenilor și despre suferința misionarilor.
 • Nu fiți îngrijorați dacă Satana se apără. Veșnicele reflecții ale lui Iuda.
 • Iubirea lui Dumnezeu este opusă iubirii lumii. Oamenii nu sunt deloc mai vii decât pietrele.
 • Lumea sensibilă și lumea spirituală. Despre demnitatea copiilor lui Dumnezeu. Punerea în practică a Cuvântului lui Dumnezeu este unica dovadă a divinității Cuvântului. Secretul divin din interiorul omului.
 • Misiunea apostolilor. Profeți adevărați și profeți mincinoși. Promisiunea făcută apostolilor.
 • Prima misiune a apostolilor.
 • Ioan Botezătorul și Irod. Îndoiala lui Ioan Botezătorul. Întrebarea lui Ioan Botezătorul către Iisus.
 • Acțiunea și eșecul lui Ioan Botezătorul. Ioan este Luna și Iisus este Soarele. Ioan este mai mult decât un profet: el este Ilie.
 • Între sufletul și spiritul lui Ioan Botezătorul exista o anumită neconcordanță. Chemarea și libertatea. Sensul întrebării sale. A-L urma pe Iisus nu este nici o datorie, nici o obligație.
 • Convertirea lui Kisjonah. Compasiunea Domnului. Mânia fariseilor.
 • Evreii dogmatici se mânie și îl amenință pe Iisus.
 • Discipolii doresc ca Iisus să se apere. Iisus anunță ruina orașelor din Galileea și Judecata de Apoi.
 • Natanael, propriul său evanghelist. Cel care este trezit la viața veșnică nu va cunoaște moartea. Cel care nu este chemat de către Dumnezeu, nu-l va cunoaște pe Fiu.
 • Iisus demască răutatea fariseilor. Frica și fuga acestora.
 • Ascensiunea pe munte.
 • Comerțul cu spiritele morților. Celebritățile din Lumea de dincolo. Locul rezervat lui Satana în Lumea de dincolo. Vederea spiritelor. Kisjonah dorește să vadă îngerii.
 • Vechea modalitate de a calcula ora după stele. Trei spirite ale Lunii vorbesc despre Lună. Este mai bine să te hrănești cu iubire decât abia să atingi ușor mica picătură de rouă a pietrei filozofale.
 • Trei heruvimi îi aduc pe cei doisprezece apostoli pe munte. Masa cerească a celor opt sute de oameni pe munte. Discursul lui Kisjonah. „Cărțile războaielor lui lehova“.
 • Îndrumarea cu prudență a neofiților. Diversele grade ale revelației spirituale. Dumnezeu-omul și omul-Dumnezeu. Inteligența și credința. Despre educația spirituală.
 • Coborârea de pe munte, în zori. Oprirea la cabană.
 • Geneza I. 1-5.
 • Prima zi a Creației. Cunoașterea lumii materiale și trezirea spirituală. Noaptea spirituală a sufletului copilului. Cunoașterea lumii materiale este seara spirituală. Lumina lui Dumnezeu în inimă este aurora spirituală.
 • Geneza I. 6-10. Ce-a de-a doua zi. Diferența dintre cele două lumini. Credința prin cunoaștere sau cunoașterea prin credință. Împărăția terestră a iubirii.
 • Geneza I. 11-13. Cea de-a treia zi. Efectul cunoașterii asupra inimii. Omul spiritual ascuns în omul lumii materiale.
 • Geneza I. 14-19. Cea de-a patra zi. Nu există decât o boltă cerească (întindere cerească): voința lui Dumnezeu!
 • Despre omul muritor și despre omul nemuritor. Cei doi luminători: sufletul și spiritul. Cea de-a patra zi.
 • Zilele a cincea și a șasea ale Creației. Apariția Pământului și a oamenilor. Punerea în gardă împotriva unei cunoașteri excesive. Un imbold pentru a căuta împărăția lui Dumnezeu în sine însuși (în interiorul ființei).
 • Iisus prezice judecata Ierusalimului. Păstrarea tăcerii asupra lucrurilor spirituale.
 • Sunt compatibile poruncile lui Dumnezeu cu voința omului?
 • De ce trebuie oamenii să se încarneze? Trupul, un instrument pentru dezvoltarea spirituală a sufletului.
 • Despre crearea lui Adam. Despre bărbat și despre femeie. Decăderea Evei și influența ei rea asupra bărbatului. Decăderea umanității. Transformarea omului prin intermediul lui Iisus Cristos.
 • Alungarea bărbatului de către femeie. Modalități de recunoaștere a femeilor rele. Binele și răul nu pot fi, în același timp, stăpâni ai inimii.
 • Despre cultura și școlile de pe Pământ. Tristețea unui fariseu care își dă seama că lumea se află în greșeală. Lumea și oamenii. Oamenii și Dumnezeu.
 • O noapte răcoroasă pe pășunea alpină. Orbul - descendent al lui Tobie. Cinstea și onoarea încălzesc inima omului. Reproșul sever al îngerilor la adresa femeilor răutăcioase. Evanghelia râsului.
 • Tămăduirea nocturnă a orbului Tobie. Un semn al timpului nostru. Masa în poiană.
 • Mizerabila șiretenie a fariseului Rhiba, care propune să se debaraseze de Iisus.
 • Contraatacul altui fariseu. Răutatea Templului.
 • Fariseii furioși vor să-l ucidă pe Tobie, dar îngerii îl protejează. Binefacerile răsăritului de Soare.
 • Un răsărit de Soare magnific. Despre receptivitatea față de Dumnezeu, față de oameni și față de natură. Regula de conduită pentru judecători și juriști.
 • Domnul în cabana lui Kisjonah
 • „Milă voiesc, și nu jertfe“. Iisus este Domnul Sabatului.
 • De ce se comportă Iisus uneori ca și cum i-ar fi teamă de oameni.
 • Domnul, discipolii Săi și Kisjonah ajung pe celălalt țărm. Masa la bordul vasului. Vindecarea unui posedat orb și mut.
 • Umilința și orgoliul. O regiune rodnică, dar nesănătoasă. Mulțimea le spune templierilor patru adevăruri.
 • Consiliul fariseilor. Un tânăr fariseu îi ia apărarea lui Iisus.
 • Tânărul fariseu aude cum mulțimea își bate joc de confrații săi. Poporul amenință să se ridice împotriva Templului.
 • Privirea lui Iisus. Rugăciunea de dimineață a lui Iisus. Ahab, tânărul rabin, chemat de Iisus.
 • Ahab rabinul merge să-și găsească colegii.
 • Poporul îi contestă pe farisei și caută să-i îndepărteze.
 • Domnul liniștește poporul pentru a-i calma pe farisei.
 • Despre diferite spirite rele și influențele lor. Mânia fariseilor.
 • Mai bine să taci decât să minți chiar dacă ai o intenție bună. Templul din Ierusalim și Templul din Delphi. Dialectica oracolelor. Grecii aduc mărturie pentru Evanghelia vieții.
 • Sosirea Mariei și a fiilor lui Iosif. Cine este mama Mea, cine sunt frații Mei?
 • Scuzele lui Baram. Atenționarea lui Ahab. Bucuria Mariei la revederea lui Iisus. Uneltirile Templului pentru a-L opri pe Iisus.
 • Maria a fost alungată și deposedată de casă. Baram și Kisjonah îi propun s-o ajute. Domnul urcă pe o corabie pentru a predica poporului.
 • Împărăția cerurilor. Parabola semănătorului și a seminței. Celui care are prin drept divin i se va mai da chiar în plus, insă celui care nu are i se va lua chiar și puținul pe care îl are.
 • Parabola despre buruieni, despre sămânța de muștar și despre drojdie. Poporul, neînțelegând nimic, se îndepărtează. Fariseii sunt prinși de furtună.
 • Domnul liniștește furtuna. Îndoiala discipolilor. Mărturia lui Ahab.
 • Patria spirituală a omului. Pacea interioară, punctul de întâlnire a vieții Tatălui, Fiului și Sfântului Duh.
 • Regăsirea cu Jonael și Jairuth. Un înger în slujba Domnului.
 • Îngerul în slujba casei lui Kisjonah. Un înger păzitor al lumii vegetale.
 • O noapte înstelată pe dealul cu șerpi, unde Kisjonah vrea să deschidă o școală. Aluzie la condițiile existenței terestre. Iisus - stăpânul șerpilor. Parabola cu neghina.
 • Parabola cu neghina. A nu te ține de cuvânt este unul dintre cele mai mari rele. Fiți drepți și plini de dragoste. Parabola comorii îngropate.
 • Parabola perlei celei mari, a năvodului și a peștelui stricat.
 • Neplăceri îndurate de Jonael. Căile Domnului sunt de nepătruns.
 • Domnul face concesii răului pentru a pune la încercare pe Satana și pe cei credincioși! Adevărul este spada iubirii. Cum trebuie să lupte adevăratul erou.
 • Învățați-i pe ceilalți prin faptele voastre bune și prin cuvinte simple. Adevărata Biserică - adevăratul Sabat. Adevărata casă a Domnului. Cum trebuie să-L slujești cu adevărat pe Dumnezeu!
 • Confesiunea păcătoșilor. Spiritul și comportamentul adevăratului misionar. Cântecul de slavă al lui Jonael.
 • Kisjonah și Baram se întrec în intenții bune. Parabola mamei și a celor doi fii diferiți ai săi.
 • Despre esența iubirii. Iubirea cerească și iubirea infernală. Răsplata faptelor realizate din iubire.
 • Bucuria oaspeților la micul dejun. Tristețea îngerilor. Hrana corpului, a sufletului și a spiritului.
 • Nefasta influență a dezmățului asupra sufletului. Moartea spirituală - consecință a lipsei de autocontrol. Despre adevăratul post. Nocivitatea mortificării făcute pentru a comunica cu spiritele. Trăiți și învățați-i pe ceilalți să trăiască la fel cum trăiesc Eu și cum vă învăț Eu să trăiții.
 • Domnul și însoțitorii Săi în grădină. Liniștea de dinaintea furtunii. Cutremurul pământului, vijelie, furtună pe mare. Îngerul îi liniștește pe oamenii înfricoșați.
 • Utilitatea furtunii: distrugerea dușmanilor. Pericol pentru misionari.
 • Excursie în vale la Cana. Agricultorii evrei săraci și bogații negustori greci.
 • Vindecarea miraculoasă în valea din Cana. Suflete bolnave într-un corp sănătos! Regulă de viață! Blestem asupra cămătarilor. Decadența socială.
 • Răbdarea lui Dumnezeu are și ea limite. Stoicul Philopold se răzvrătește împotriva ordinii divine.
 • Suflete venite pe Pământ. Pământul - unica școală a copiilor lui Dumnezeu. Despre reîncarnare. Lumea solară de pe Procyon. Miracolul îngerului mesager. Contractul din lumea solară.
 • Motivul pentru care ne uităm viețile anterioare. Relația corp, suflet, spirit. Desăvârșirea omului terestru. Diferența dintre ființele de pe această planetă și cele de pe alte lumi.
 • Despre încarnarea Domnului și despre adevărații Săi succesori.
 • Omul inferior și omul superior. Motivul încarnării Domnului pe această planetă înapoiată. Cei din urmă vor fi cei dintâi. Iisus vestește noua revelație.
 • Vicleniile Satanei nu au influență decât asupra simțurilor omului, dar nu au nici o putere asupra voinței de neclintit a unui suflet neprihănit.
 • Raportul servitorilor lui Kisjonah despre evenimentele petrecute în timpul absenței Domnului.
 • Un nou aspect al misiunii. Despre necesitatea fermentației. Parabola boului gras.
 • Cunoașterea de sine este primordială. Un avertisment împotriva inconștienței, nepăsării, somnului și lenei.
 • Blestem asupra nepăsării și a lenei. Binecuvântarea activității. Despre suveranii puternici și despre suveranii slabi. Predica din timpul nopții referitoare la activitate.
 • Cei cinci farisei din Betleem spală picioarele Domnului. Evanghelia vieții.
 • Opinia celor cinci farisei: El este ori un zeu, ori un diavol! Iisus nu a fost esenian.
 • Disputa dintre Kisjonah și Baram. Importanța și esența introspecției. Satana tulbură introspecția.
 • Apariția unui veritabil leviatan. Recompensa promisă celor curajoși.
 • Despre binefacerile unei meditații realizate cu regularitate și despre noua naștere. Despre spiritism (comerțul cu spirite). Drumul către infern.
 • Excursia pe mare de după masă. Revenirea bolii fiicei lui Iair. Întoarcerea la Kis.
 • La căpătâiul fiicei sale, Iair înțelege adevărul. Amenințarea fariseilor.
 • Lașitatea lui Iair. Dezaprobarea lui Borus. Răsplata din Lumea de dincolo.
 • Bucuria discipolilor și recunoștința Mariei. Eu și Tatăl una suntem. Iosis povestește că fiecare proprietar nu este decât păstrătorul unor bunuri împrumutate de la Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale lui Iosif.
 • Arestarea unui grup de contrabandiști. Dispozițiile lui Kisjonah și ale judecătorului roman pentru a rezolva problema.
 • Eliberarea copiilor furați. Pregătirile pentru proces.
 • Cei doisprezece farisei interogați au fost sever condamnați, în ciuda pașaportului lor semnat de Cezar Augustus.
 • Fariseii, aflați la strâmtoare, plătesc amenda cu argintul pe care îl furaseră din taxele imperiale.
 • Întâlnirea dintre Iisus și procurorul Faustus.
 • Faustus vede în vis grandoarea cerurilor. Iubirea lui Faustus pentru Lidia. Omul nu trebuie să separe ceea ce Dumnezeu a unit.
 • Sosirea lui Philopold. Răfuiala fariseilor cu justiția. Eficacitatea lui Faustus.
 • Procesul templierilor, mărturisirea acoliților lor. Faustus reduce condamnarea.
 • Continuarea procesului. Cei unsprezece farisei, aflați în încurcătură, abandonează toate comorile pentru a-și recâștiga libertatea.
 • Despre adevăratul Sabat. Cei unsprezece farisei sunt repuși în libertate. Împărțirea comorilor. Întoarcerea copiilor la părinții lor.
 • Dieta copiilor. Influențele spiritelor rele asupra copiilor. Cauzele maladiilor infantile.
 • Secretul forței vitale. Efectul purificator al bolilor și dieta.
 • INDEX TEMATIC