0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 3
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 3

Coperta cărții: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 3 de la editura Shambala.
Cartea: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 3
Autor: Jakob Lorber
Editura: Shambala
Cumpăr
Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2002
Pagini: 284 (20x29 cm)
ISBN:9789738279089
Preţ: 65,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Acest al treilea volum al cărții „Marea Evanghelie a lui Ioan“ care este, fără îndoială, cea mai remarcabilă lucrare divin inspirată a lui Jakob Lorber, continuă revelațiie detaliate despre aspecte din viața lui Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, timp în care a desfășurat o intensă, extraordinar de bogată și uluitoare activitate spirituală.

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 3“

 • Iisus în preajma Cezareei lui Filip (Evanghelia după Matei, continuare)
  • Oracolul din Delphi
  • Despre aparițiile unor ființe superioare
  • Despre menirea și despre evoluția spirituală a omului
  • Hotărârea Domnului în privința hoților
  • Iulius îi amenință pe farisei
  • Un schimb de păreri între farisei și Iulius despre Iisus
  • Mărturisirea fariseului despre constrângerea religioasă aplicată de Templu
  • Condițiile pe care le pune Domnul la primirea ucenicilor
  • Avantajele dăruirii
  • Trebuințele și răul care apare din ele
  • Despre cauza Potopului
  • Îndrumări misionare
  • Noe și arca sa
  • Cum trebuie privite și folosite comorile pământene
  • Despre calea cea dreaptă pentru desăvârșirea omului
  • Despre înălțarea lui Iisus
  • Despre vrerea Domnului și despre libertatea sufletului omenesc
  • Consemnarea cuvintelor Domnului
  • «Cântarea Cântărilor» a lui Solomon
  • Despre cum au mâncat oaspeții la masă
  • Tămăduirea ucigașilor posedați
  • Cuvintele pline de disperare ale celor posedați
  • Ciudata stare de spirit a posedaților tămăduiți
  • Despre diferența dintre suflete, așa cum o percep clarvăzătorii
  • Filozofia lui Matael despre natură
  • Discurs despre lupta din natură
  • Matael vorbește despre viața lăuntrică a lui Cyrenius
  • Discursul lui Matael despre Dumnezeu
  • Discursul lui Cyrenius despre înțelepciunea lui Matael și răspunsul acestuia
  • Iisus îi atrage atenția lui Cyrenius asupra vorbelor lui Matael
  • Matael vorbește despre calea spre adevărata viață
  • Despre unitatea vieții veșnice
  • O proorocire a lui Matael
  • Cei cinci vindecați vor să știe exact cine dintre cei de față este Iisus
  • Iisus ca erou în lupta cu moartea
  • Cuvântul Domnului despre adevărata adorare a lui Dumnezeu
  • Temerile lui Iulius legate de judecarea celorlalți răufăcători
  • Iulius îi interoghează pe răufăcători
  • Discursul lui Suetal despre Templu și despre Mântuitorul din Nazaret
  • De ce au venit acuzații în Galileea
  • Povestea lui Matael despre necazurile și despre vindecarea sa
  • Suflet și spirit
  • Despre viață și despre moarte
  • Domnul se îngrijește de ostatici
  • O relatare despre vindecarea unui bolnav de gută pe pajiștea binecuvântată
  • Suetal relatează despre renumele Mântuitorului făcător de minuni
  • Discuția dintre Matael și Suetal despre admonestare
  • Matael vorbește despre lege și iubire
  • Explicarea împrejurărilor referitoare la Moise
  • O nouă îndoială privind persoana Mântuitorului
  • Îndoieli cu privire la caracterul divin al Nazarineanului
  • Dialogul dintre Suetal și Ribar despre proba minunilor dată de Rafael
  • Principiile de bază ale învățăturii lui Iisus
  • O a doua minune făcută la dorința lui Ribar
  • Despre diferența dintre minunile lui Rafael și cele ale magicienilor
  • Ce cred Suetal și Ribar despre Iisus
  • Domnul le promite celor doi să le atragă atenția asupra Mântuitorului
  • Rafael, ca mare mâncător de pește
  • Aspecte bune și rele ale mustrărilor
  • Suetal se demască drept limbut
  • Povețele lui Rafael despre pătrunderea în propriul suflet
  • Concepția lui Risa despre lume
  • Cuvântarea lui Hebram dezvăluie greșeala lui Risa
  • Rânduiala divină și rânduiala lumii
  • Domnul dă sfaturi de viață pentru începători
  • Sfaturile Domnului despre rânduiala sexuală pentru a da naștere unui copil de către cei care e iubesc
  • Cazuri de excepție în relațiile sexuale
  • Despre raporturile sexuale lipsite de iubire care tocmai de aceea sunt nelegiuite
  • Măsuri de corecție pentru cei care, fără a iubi deloc, sunt niște împătimiți ai exceselor sexuale
  • Cazuri de desfacere legală a căsătoriei
  • Reguli de comportament care sunt viabile pentru soți și judecători
  • Despre verificarea mirilor
  • Rafael consemnează vorbele Domnului despre viața sexuală
  • Nerăbdarea și curiozitatea lui Suetal le a-L vedea pe Domnul
  • Suetal discută cu Ribar despre comportamentul lui Rafael
  • Bănuielile lui Ribar referitoare la prezența Domnului
  • Cum se lasă Dumnezeu recunoscut
  • Rațiune și sentiment
  • Cauza deosebirilor dintre calitățile omenești
  • Un om al rațiunii caută iubirea
  • Domnul anunță o eclipsă de Soare
  • Rafael îi salvează pe grecii aflați la strâmtoare
  • Urmările eclipsei de soare
  • Divinități și oameni
  • Uran îl capătă pe Matael drept pedagog
  • Elena, fiica grecului cel înțelept
  • Soarele cel fictiv
  • Teama grecilor față de Mântuitor
  • Intervenția lui Matael și lămuririle aduse de el
  • Formarea și explicația numelor zeilor la greci
  • Matael ca dărâmător de ziduri ale templelor păgâne
  • Cum se deosebește frumusețea copiilor lui Dumnezeu de cea a copiilor lumii
  • Două feluri de iubire față de Domnul
  • Matael vorbește despre mișcarea stelelor
  • Despre educația din vechiul Egipt
  • Considerațiile Elenei despre înțelepciunea oamenilor
  • Despre timpul potrivit și despre efectele instruirii poporului
  • Gândurile lui Uran, care conștientizează prezența Domnului
  • Stingerea soarelui artificial și urmările sale
  • Originea superioară a omului și menirea sa
  • Părerea Elenei despre apostoli
  • Matael explică numele primelor trei constelații
  • Explicația constelațiilor patru, cinci și șase
  • Simbolurile șapte, opt și nouă ale zodiacului
  • Explicarea ultimelor trei semne zodiacale
  • Elena se interesează de instruirea lui Matael
  • Generalități legate de Zodiac
  • Păreri despre răspândirea noii învățături
  • Despre caracterul lui Iuda
  • Căutarealui Dumnezeu
  • Comuniunea cu Dumnezeu
  • Cum putem și cum trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu
  • Viitorul învățăturii pure a lui Dumnezeu
  • Explicații referitoare la trezirea sufletului
  • Urmările fenomenelor naturale în Cezareea lui Filip
  • Bucuria lui Marcu legată de pedepsirea preoților
  • Reproșuri pentru bucuria față de necazul altuia
  • Matael devine vicerege
  • Elena devine soția lui Matael
  • Mulțumirile Elenei și bunele ei intenții
  • Despre natura lui Iisus
  • Despre natura îngerilor
  • Înțelepciunea Iarei
  • Elena vorbește despre puterea preoților
  • Uran demonstrează cât de neîntemeiate sunt temerile Elenei
  • Iara povestește despre experiențele ei referitoare la stele
  • Discuții despre situații ieșite din comun
  • Concepția înțeleaptă a lui Miha asupra situației existente
  • Matael explică lucrurile uimitoare
  • Misiunile și suferințele îngerilor
  • Rafael izgonește spiritul tuturor grijilor omenești
  • Dificultăți în îndreptarea preoților
  • Despre căutarea cea dreaptă a lui Dumnezeu
  • Motivul distrugerii Cezareii
  • Cyrenius și delegația fariseilor din Cezareea ruinată
  • Acuzația lui Marcu la adresa mai-marelui fariseilor
  • Discuția cu fariseii
  • Cyrenius poruncește să fie aduși martori din Cezareea împotriva fariseilor
  • Despre esența Pământului și a Lunii
  • Relatarea unui sol despre revolta din Cezareea
  • Solul Hermes relatează pățania din oraș
  • Alte întrebări ale lui Hermes
  • Judecata mai-marelui fariseilor asupra Mântuitorului
  • Fariseii îl judecă pe mai-marele lor
  • Vorbele solemne ale lui Cyrenius
  • Despre caracterul mai-marelui fariseilor
  • Documentul falsificat
  • Mărturisirea mai-marelui fariseilor
  • Mai-marele fariseilor, Stahar, vorbește despre convingerile sale religioase
  • Rafael și Stahar
  • Experiența lui Stahar cu magicienii indieni
  • Stahar povestește despre uciderea Marelui Preot Zaharia
  • Rafael dă explicații în legătură cu profețiile privitoare la Mesia
  • Stahar îi aduce pe tovarășii săi pe calea cea bună
  • Cuvântarea lui Hebram despre „noua lumină“ eternă
  • Un fariseu vorbește despre responsabilitatea omului
  • Floran filozofează despre Dumnezeu
  • Despre trufie și smerenie
  • Floran în fața Domnului
  • Floran vorbește cu Stahar și cu ai săi despre Domnul
  • Mărturisirea lui Floran în fața Domnului și mărturia referitoare la Templu
  • Căile îndrumărilor dumnezeiești
  • Sfaturi pentru cei care vor să lucreze în via Domnului
  • Corăbii la orizont
  • Despre pericolul trufiei
  • Bucuria revederii după sosirea oaspeților
  • Proorocirile privitoare la venirea Domnului pe pământ
  • Conducerea oamenilor și a popoarelor
  • Marea masă luată împreună la Marcu
  • Contradicția între voință și fapte
  • Despre renaștere
  • Cornelius și Iara
  • Întrebarea lui Cornelius către Iara
  • Soarele natural
  • Educația inimii și educația minții
  • Destinul învățăturii divine
  • Demnitatea libertății voinței omului
  • Predispozițiile și menirea omului
  • Amintirea lui Cornelius despre nașterea lui Iisus
  • Esența și menirea îngerilor
  • Filozofia lui Philopold privind creația
  • Până unde ajunge judecata creierului
  • Motivul întrupării Domnului în om
  • Limbajul inimii
  • Despre nimb
  • Pregătiri pentru furtuna apropiată
  • Furtuna
  • Judecata asupra regiunii Cezareii
  • Corabia de pe mare aflată la ananghie
  • Neguțătorii evrei din Persia
  • Cei doi trimiși ai călătorilor vorbesc cu Domnul
  • Despre binecuvântarea sau blestemul bogăției
  • Natura de bază a omului
  • Părerea evreilor persani despre Domnul
  • Domnul explică un text al Scripturii
  • Întrebarea Domnului despre Mesia
  • Dificultăți în aducerea evreilor persani pe calea cea bună
  • Cuvintele de avertizare ale lui Schabbi
  • Dialogul celor doi trimiși
  • Despre încrederea nechibzuită
  • Deosebirea dintre Domnul și magi
  • Efectul faptelor Domnului asupra evreilor persani
  • Utilitatea activității și urmările nefaste ale trândăviei
  • Esența revelației adevărate
  • Despre neputința omului
  • Schabbi îl recunoaște pe Domnul
  • Despre adevărata adorare a lui Dumnezeu
  • Venerația perșilor în fața sfințeniei Domnului
  • Despre rugăciune
  • Viitorul Iarei
  • Tălmăcirea celei de a patra porunci
  • Modificarea fariseică a celei de a patra porunci
  • Domnul explică legea fariseilor
  • Ce este desfrâul?
  • Păcatul împotriva castității
  • Cearta fariseilor în jurul divinității Domnului
  • Domnul discută cu Cyrenius despre Murel, Stahar și despre ucenici
  • Experiențe trăite de Murel în călătoriile sale
  • Unde trebuie căutat adevărul
  • Despre degradarea înțelepciunii egiptene și indiene?
  • Despre existențele anterioare ale oamenilor
  • Experiența din lumea de dincolo a lui Philopold
  • Ordinea naturală a lumilor
  • Murel îl slăvește pe Dumnezeu și îi mulțumește
  • Împlinirea profeției lui Isaia
  • Făgăduiala Domnului
  • Esența Domnului și omenirea
  • Viitorul învățăturii lui Iisus
  • Griji de misionar
  • Zădărnicia grijilor misionarilor
  • Despre uciderea Domnului și viitorul ucenicilor Săi
  • Conștiința îngerilor și influența lor
  • Meteoritul
  • Natura materiei
  • Geneza (textul mozaic) - sensul acesteia. O experiență suprasenzorială trăită de Matael
  • Cum pot fi înțelese încercările. Domnul în inima noastră
  • Motivele grelelor încercări ale lui Matael
  • Cuvântul interior. Motivul întrupării Domnului în om
  • Ideea plictiselii Domnului
  • Rafael vorbește despre problemele viitorilor misionari
  • Împărăția lui Dumnezeu în inima omului
  • Viața spirituală adevărată
  • Despre principalele obstacole în calea împlinirii făgăduințelor
  • Voința liberă a unui înger
  • Pe Venus
  • Avantajele ordinii venusiene
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index geografic