0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 4
Carte

Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 4

Coperta cărții: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 4 de la editura Shambala.
Cartea: Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 4
Autor: Jakob Lorber
Editura: Shambala
Cumpăr
Autor(i): Jakob Lorber
Editura: Shambala
Anul apariţiei: 2002
Pagini: 264 (20x29 cm)
ISBN:9789738279097
Preţ: 65,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Acest al patrulea volum al cărții „Marea Evanghelie a lui Ioan“ care este, fără îndoială, cea mai remarcabilă lucrare divin inspirată a lui Jakob Lorber, continuă revelațiie detaliate despre aspecte din viața lui Iisus, în cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe Pământ, timp în care a desfășurat o intensă, extraordinar de bogată și uluitoare activitate spirituală.

Cuprinsul cărţii: „Marea Evanghelie a lui Ioan - vol. 4“

 • Adevărata înțelepciune și adorarea vie a Domnului
 • Soarta locurilor din Palestina
 • Domnul la cei nouă înecați
 • Poruncile Domnului la învierea înecaților
 • Îndoiala lui Cornelius
 • Perșii și fariseii se ceartă din cauza minunii. Iuda Iscarioteanul merge să prindă pești de aur
 • Servitorul necredincios al Elenei
 • Liniștea aparentă și agitația: interioară a adunării
 • Spionii lui Irod
 • Pledoaria lui Zinca și relatarea lui despre sfârșitul lui Ioan Botezătorul
 • Răspunsul lui Cyrenius către Zinca
 • Arestarea lui Ioan Botezătorul. Legătura lui Irod cu Irodiadele
 • Complotul templierilor împotriva lui Ioan Botezătorul
 • Irod dă poruncă să fie prins Iisus
 • Misterioasa împuternicire a lui Irod
 • Falsa împuternicire a lui Irod
 • Politica de stat a preoților din Templu
 • Învățăturile profetului din Galileea
 • Părerea lui Zinca despre învățătura lui Iisus
 • Zinca se miră de minunea ospățului
 • Despre esența setei de cunoaștere. Despre adevărata căutare
 • Rafael cântă
 • Legătura cu Dumnezeu prin cuvântul din inimă
 • Cum se îngrijește inima omului
 • Zinca pune întrebări despre Rafael și îl caută pe Domnul
 • Iisus le trezește la viață pe cele două înecate. Zinca îl recunoaște pe Domnul
 • Povestea celor două fete
 • Cyrenius își recunoaște fiicele
 • Risa și Zinca devin ginerii lui Cyrenius
 • Modestia lui Zinca
 • A acționa și a vorbi
 • Introspecțiile lui Hebram și ale lui Risa
 • Un episod din timpul adolescenței lui Iisus
 • Legământul lui Cyrenius de a răspândi învățătura Domnului
 • Legea necesității și a împlinirii
 • Diferențele dintre sufletele de pe Pământ
 • Bolile sufletești și tratamentul lor
 • Despre sanatoriile pentru sufletele bolnave
 • Adevărata dreptate
 • Veșnica lege fundamentală a iubirii aproapelui
 • Somnul extatic și cum poate fi el de folos
 • Curățenia trupească și cea sufletească. Vindecarea la distanță
 • Domnul anunță un exemplu practic de somn extatic
 • Sinistratul Zorel cere despăgubire
 • Noțiunea de proprietate a lui Zorel
 • Zorel trebuie să audă adevărul
 • Zorel cere să se retragă
 • Etapele pregătitoare ale tratamentului prin somn extatic
 • Cunoașterea de sine a lui Zorel
 • Spălarea sufletului
 • Sufletul purificat este îmbrăcat
 • Corpul eteric împreună cu simțurile lui
 • Sufletul lui Zorel pe calea renegării
 • Zorel în paradis
 • Legătura dintre trup, suflet și spirit
 • Incursiunea lui Zorel în creație
 • Esența omului și predestinarea lui creatoare
 • Zorel explică etapele evoluției în natură
 • Nu judecați!
 • Credința materialistă a lui Zorel
 • Zorel critică morala și educația
 • Greșeli materialiste
 • Despre apărarea îndreptățită a proprietății avutului
 • Originea lui Zorel și neamurile lui
 • Trecutul lui Zorel ca negustor de sclavi
 • Dezvinovățirea lui Zorel
 • Zorel, pângăritor de fetițe
 • Cyrenius este înmărmurit de faptele lui Zorel
 • Dezvinovățirea lui Zorel
 • Zorel, ucigașul mamei sale
 • Zorel se justifică pentru caracterul său
 • Cyrenius se miră de istețimea lui Zorel
 • Ioan îl atenționează pe Zorel să-și schimbe în bine viața
 • Voința cunoașterii adevărului și voința desfătării la oameni
 • Natura lui Dumnezeu și manifestarea omului
 • Cyrenius se ocupă de Zorel
 • Despre misterul spiritului din noi
 • Hotărârea lui Zorel de a se îndrepta
 • Calea spre viața veșnică
 • Despre sărăcie și despre dragostea de aproape
 • Despre poftele trupești care sunt lipsite de iubire
 • Cum să dai de pomană
 • Smerenie și trufie
 • Educația spre umilință
 • Bunele intenții ale lui Zorel
 • Zorel îi este încredințat lui Cornelius
 • Despre umilință
 • Cornelius și Zorel vorbesc între ei despre minuni
 • Răspunsuri diferite la întrebarea cine este Domnul?
 • Piatra luminoasă de la izvoarele Nilului
 • Suflet și trup
 • Educația bietelor suflete în lumea de dincolo
 • Îndrumarea pe lumea cealaltă. Desăvârșirea sufletelor pe Pământ și pe lumea cealaltă.
 • Dezvoltarea vieții sufletești
 • De ce este important să slujești
 • Dezvăluirea secretelor creației
 • Despre iubirea aproapelui
 • Despre ajutorul bănesc
 • Despre slujirea adevărată și cea falsă
 • Învățătura lui Moise și învățătura Domnului
 • Buruiana din lanul de grâu
 • Gândul și împlinirea lui
 • Dezvoltarea materiei
 • Egoismul - cauză a materiei
 • Despre crearea sistemelor solare
 • Însemnătatea Pământului și crearea lui
 • Crearea Lunii
 • Despre răul moștenit al trufiei
 • Eliberarea, renașterea și revelația
 • Botezul. Trinitatea în Dumnezeu și în om
 • Despre regulile mozaice de alimentație
 • O profeție despre revelațiile de acum
 • Darul de a auzi cuvântul din inimă
 • Lumea spiritelor naturii
 • Iara și spiritele naturii
 • Firea și îndeletnicirile spiritelor naturii
 • Un ghem de substanță sufletească
 • Ființa oxigenului
 • Rafael arată cum sunt create ființele organice
 • Înmulțirea la animale și la om
 • Cauza pentru care Domnul a făcut aceste dezvăluiri
 • Domnul dă la iveală adevăratul caracter al lui Iuda
 • Iuda este mustrat
 • Despre educația copiilor
 • Viața lui Iuda Iscarioteanul
 • Urmările unei educații greșite
 • Frica de moarte
 • Despărțirea sufletului de trup la moarte
 • Etapele părăsirii trupului de către suflet
 • Observațiile clarvăzătorului Matael la execuția unor bandiți
 • Critica unui saducheu despre pedeapsa romană
 • Sfârșitul ucigașilor pe cruce
 • Înfățișarea sufletelor ucigașilor
 • Matael vine la tatăl lui Lazăr aflat pe patul de moarte. Ciudata apariție pe drumul spre Betania
 • Rabinul încearcă să reanimeze trupul bătrânului Lazăr
 • Spiritul lui Lazăr depune mărturie despre Mesia
 • Rabinul cel laș își calcă cuvântul
 • Viața lui Lazăr
 • Lămuriri despre aparițiile de la moartea bătrânului Lazăr
 • Despre întrebări nechibzuite
 • Mânia lui Dumnezeu
 • Despre primii oameni
 • Potopul
 • Cauza catastrofelor
 • Influența răului asupra binelui
 • Minunata plantă tămăduitoare. Lumina și întunericul, binele și răul
 • Cauza căldurii și a frigului
 • Moartea unui băiat curios
 • Aparițiile de la locul nenorocirii. Sinuciderea esenianului blestemat de Templu
 • Sufletele celor doi nenorociți, pe lumea cealaltă
 • Domnul dă lămuriri despre cele două suflete nenorocite
 • Diferitele feluri de sinucigași și situația lor pe lumea cealaltă
 • Piatra filosofală
 • Aburul otrăvitor care înconjura văduva
 • Leacul din otravă de șarpe
 • Fenomenele spirituale de la moartea văduvei și a fiicei ei
 • Dezvoltarea formelor sufletești ale celor două femei moarte
 • Otrava din minerale, plante, animale și om
 • Natura otrăvitoare a celor două femei moarte
 • Îndoielile lui Cyrenius în privința ordinii pământești a evoluției sufletelor
 • Cyrenius critică istoria mozaică a creației
 • Crearea lui Adam și a Evei
 • Multele înțelesuri ale istoriei creației care a fost scrisă de Moise
 • Cheia pentru înțelegerea scrierilor sfinte
 • Adevărații învățători ai Evangheliei
 • Minunata dimineață
 • Despre post și despre bucurie
 • Cuvântarea lui Simon despre sfaturile date din egoism
 • Critica lui Simon la cântarea de slavă a lui Solomon
 • Cheia pentru înțelegerea «Cântării Cântărilor» a lui Solomon
 • Simon explică versuri din cântecul de slavă
 • Gabi își recunoaște prostia și mândria
 • Vechile principii fariseice ale lui Gabi
 • Ce crede Simon despre Domnul
 • Gândurile lui Simon despre alcătuirea sexuală a Domnului, ca om
 • Cum poate să devină omul una cu Dumnezeu. Simon își recunoaște slăbiciunile trupești
 • Despre rostul senzualității
 • Despre îngeri, inimă și minte
 • Poporul din Abisinia și Nubia
 • Domnul trimite un sol în întâmpinarea caravanei nubiene
 • Domnul îi vorbește conducătorului caravanei nubiene
 • Conducătorul povestește despre călătoria lui la Memfis
 • Blestemul supraculturii egiptenilor
 • Cultura primitivă a oamenilor simpli
 • Așezământul nubienilor în Egipt
 • Nubianul vrea să știe unde se află Domnul
 • Nubianul îl cunoaște pe Domnul
 • Despre umilința exagerată
 • Oubratouvishar descrie Domnului țara sa, Nubia
 • Comoara lui Oubratouvishar
 • Negrii care au ajuns după primii
 • Despre Isis și Osiris
 • Marele templu din stâncă, Jabusimbil
 • Oubratouvishar le arată tovarășilor săi adevărata personificare a lui Dumnezeu în Iisus
 • Legitimei îndoieli ale nubienilor despre divinitatea Domnului
 • Oubratouvishar vrea să-și convingă tovarășii de divinitatea lui Iisus
 • Calitățile spirituale și defectele negrilor
 • Diversitatea climei și a raselor de pe Pământ
 • Despre înțelegerea rapidă sau înceată a adevăratei învățături
 • Rafael îi convinge pe negrii de sfințenia Domnului
 • Negrul și Oubratouvishar îi înmânează lui Cyrenius comorile lor
 • Originea templului Jabusimbil, a Sfinxului și a Coloanelor lui Memnon, destăinuită de hieroglifele primelor două perle
 • Taina celei de a treia perle: cei șapte uriași și sarcofagul
 • Rafael explică constelațiile de pe cea de a patra perlă
 • Împărțirea timpului zugrăvită pe cea de a cincea perlă
 • Taina celei de a șasea perle: piramidele, obeliscurile și Sfinxul
 • Constelațiile celei de a șaptea perle. Decăderea culturii egiptene
 • Obiceiurile nubienilor și obiceiurile albilor
 • Educarea minții și a simțurilor
 • Scopul întrupării Domnului ca om. Negrii - ca martori ai adevăratei omeniri de la începuturi
 • Stăpânirea elementului apă de către negri
 • Nubienii - stăpânii animalelor
 • Nubienii - stăpâni ai plantelor și elementelor
 • Cunoașterea de sine la oameni
 • Sfera de viață exterioară a sufletului uman și sfera exterioară de lumină a Soarelui
 • Influența caracterului omului asupra animalelor
 • Avantajele educației corecte a sufletului
 • Puterea unui suflet desăvârșit
 • Acțiunea luminii Soarelui. Alcătuirea ochiului omenesc. Vederea sufletului
 • Despre renaștere și despre educația corectă a omului
 • Despre adevărata înțelegere și despre ghicitul gândurilor
 • Însemnătatea sferei exterioare de viață a sufletului
 • Puterea oamenilor desăvârșiți în iubire
 • Despre foamea de hrană spirituală
 • Miraculoasa putere a celor renăscuți în spirit
 • Relația dintre suflet și spirit
 • Creier și suflet
 • Educația corectă a creierului
 • Cyrenius Mă roagă să lămuresc mai în detaliu cum trebuie educat creierul
 • Urmările destrăbălării și preacurviei
 • Binecuvântarea unei împreunări aflate în buna rânduială divină
 • Alcătuirea creierului omenesc
 • Legătura dintre creierul anterior și cel posterior
 • Legătura dintre organele de simț și creier
 • Creierul bine ordonat și creierul neordonat
 • Caracterul isteților lumii și nefericirea lor pe lumea cealaltă
 • Urmările care pot să apară din cauza unui creier care este întunecat din punct de vedere spiritual
 • Greutățile pe calea evoluției spirituale pe care le întâmpină, pe lumea cealaltă, un suflet prea material
 • Influența unei educații greșite asupra creierului
 • Creierul unui așa-zis înțelept lumesc
 • O întrebare despre originea păcatului
 • Aparenta nedreptate în ceea ce privește îndrumarea sufletului aici și pe lumea cealaltă
 • Esența divină. Necesitatea grelelor teste ale vieții pământești.
 • Eu-l omului - singurul stăpân al sorții lui
 • Dezvoltarea independentă a sufletelor chemate spre a deveni copiii lui Dumnezeu
 • Rațiunea divină pentru desăvârșirea prin forțe proprii a sufletului omenesc liber
 • Despre posedare. Răspândirea Evangheliei
 • A face minuni la vremea potrivită
 • Rolul semnelor la răspândirea învățăturii Domnului
 • Greutățile răspândirii învățăturii curate
 • Sabia ca mijloc de îndreptare la popoarele necredincioase
 • „Tatăl“ și „Fiul“ în Iisus
 • Manifestarea de la botezul Domnului: veșnicia Domnului
 • Măreția creației
 • Venirea Domnului ca om în perioada noastră de creație și pe Pământul nostru: omniprezența spiritului
 • Sfera exterioară de viață a sufletului și a spiritului
 • Atotcunoașterea lui Dumnezeu
 • Limba animalelor
 • Pilde de inteligență la animale
 • Nubianul cunoscător al limbii animalelor vorbește cu măgarul lui Marcu
 • Creșterea sferei exterioare de viață a omului
 • Sfera luminoasă exterioară de viață a lui Moise și a patriarhilor
 • Motivul lămuririlor Domnului
 • Index tematic
 • Index de persoane
 • Index geografic