0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Cartea secretă a lui Enoh
Carte

Cartea secretă a lui Enoh

Coperta cărții: Cartea secretă a lui Enoh – Dialoguri cu Dumnezeu și cu îngerii de la editura Firul Ariadnei.
Cartea: Cartea secretă a lui Enoh – Dialoguri cu Dumnezeu și cu îngerii
Autor: Enoh
Editura: Firul Ariadnei
Cumpăr

Dialoguri cu Dumnezeu și cu îngerii

Autor(i): Enoh
Editura: Firul Ariadnei
Anul apariţiei: 2005
Pagini: 160 (13x20 cm)
ISBN:9789738682940
Preţ: 20,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

În literatura angeologică, cu toate că există o mulțime de scrieri, două opere se detașează prin forța divină pe care o emană: „Dialoguri cu îngerii“ de Gitta Mallasz și „Cartea secretă a lui Enoh - dialoguri cu Dumnezeu și cu îngerii“. Ambele cărți sunt „periculoase“ și bulversante pentru cei dogmatici, care pretind că sunt preocupați de spiritualitate. Pentru că ambele arată clar că se poate dialoga direct cu Dumnezeu și cu îngerii, fără vreun intermediar, fie el preot sau rabin.

Cuprinsul cărţii: „Cartea secretă a lui Enoh“

 • Prefață
 • Cartea secretă a lui Enoh - versiunea slavonă
  • Doi îngeri îi apar lui Enoh
  • Enoh își anunță copiii
  • Enoh este dus de îngeri în Primul Cer
  • Îngerii care guvernează stelele
  • Îngerii care păzesc hambarele de zăpadă
  • Casa rouăi
  • Enoh este dus în cel de-al Doilea
  • Enoh este dus în cel de-al Treilea Cer
  • Enoh descoperă locul compasiunii
  • Enoh descoperă osânda păcătoșilor
  • Enoh este dus în cel de-al Patrulea Cer
  • Minunatele elemente ale Soarelui
  • Îngerii îl duc pe Enoh la porțile Soarelui
  • Îngerii îl duc pe Enoh la Apus
  • Bucăți din Soare care cântă
  • Îngerii îl așează pe Enoh la Răsăritul Lunii
  • Despre cântecul de nedescris al îngerilor
  • Enoh este dus în cel de-al Cincilea Cer
  • Enoh este dus în cel de-al Șaselea Cer
  • Enoh este dus în cel de-al Șaptelea Cer
  • Enoh rămâne singur în cel de-al Șaptelea Cer
  • În cel de-al Zecelea Cer, Mihail îl așează pe Enoh în fața lui Dumnezeu
  • Enoh povestește călătoria sa împreună cu Îngerii în 366 de cărți
  • Despre marile taine pe care Dumnezeu i le-a revelat lui Enoh,
  • Dumnezeu îi explică lui Enoh modul în care vizibilul și invizibilul au ieșit din Neant
  • Dumnezeu îl cheamă pe Archas, spiritul tare al Creației
  • Cum a creat Dumnezeu Apa și cum a înconjurat-o cu Lumină înainte de a o așeza peste șapte insule
  • Dumnezeu îi arată lui Enoh înțelepciunea Sa și modul în care El a creat toate forțele în șapte zile
  • A fost o seară și apoi o dimineață
  • A fost ziua a doua
  • Dumnezeu a creat toate cerurile în ziua a treia
  • Dumnezeu îi dă lui Adam Raiul și deschide Cerul pentru ca el să poată vedea îngerii
  • După păcatul lui Adam, Dumnezeu îl alungă din Rai
  • Dumnezeu îi arată lui Enoh vârsta Lumii și durata sa de 7000 de ani
  • Dumnezeu îi condamnă pe închinătorii la idoli și dezlănțuie potopul asupra lor
  • Un om din familia lui Enoh va fi lăsat în viață, pentru că a urmat poruncile Mele
  • Dumnezeu îi cere lui Enoh să se pregătească să-i părăsească pe ai săi peste 30 de zile
  • Dumnezeu cheamă un înger
  • Fiul lui Enoh îl aștepta pe tatăl său zi și noapte
  • Enoh se simte mic după dialogul lui cu Dumnezeu
  • Enoh le povestește copiilor săi ceea ce a văzut
  • Enoh plânge păcatul lui Adam
  • Enoh ajunge în fața porților iadului
  • Enoh explică modul în care a observat și a consemnat judecățile lui Dumnezeu
  • Enoh le cere copiilor lui să nu disprețuiască niciodată pe nimeni, fie el mic sau mare
  • Dumnezeu explică limpede că El nu dorește sacrificii, ci doar o inimă simplă și curată
  • La fel cum un împărat nu acceptă cadouri rău intenționate, tot astfel și Dumnezeu le respinge
  • Enoh își învață fiii și le dă manuscrisul acestei cărți
  • Despre trecerea Soaretui deasupra celor șapte cercuri
  • Enoh le cere fiilor săi să nu jure și arată făgăduința lui Dumnezeu făcută chiar în pântecele mamelor
  • Nici un om de pe Pământ nu poate sta ascuns, nici faptele lui să fie tăinuite
  • Enoh cere ca nimeni să nu-și ascundă comorile în pământ, ci ca ele să fie dăruite săracilor
  • Dumnezeu îi învață pe credincioșii Lui cum trebuie să-L preamărească
  • Enoh confirmă cuvântul lui Dumnezeu
  • Enoh le cere copiilor săi să dea mai departe cărțile lui
  • A sosit timpul ca Enoh să fie înălțat la cer
  • Matusalem îi cere tatălui său să-l binecuvânteze
  • Enoh îi cere fiului său Matusalem să adune comunitatea
  • Învățăturile lui Enoh către copiii săi
  • Enoh îi învață pe copiii săi în legătură cu gravitatea contactului necurat
  • Cel ce pângărește sufletul altcuiva își pângărește propriul suflet
  • Enoh le cere fiilor săi să evite nedreptatea
  • Despre importanța dăruirii din inimă, deoarece nu există căință după moarte
  • Nu-l disprețui pe cel sărac, ci împarte frățește cu el
  • Cum l-a chemat Dumnezeu pe Enoh
  • Învățăturile lui Enoh către fiii să
  • Enoh le explică fiilor săi și tuturor bătrânilor cum trebuie să se poarte în fața lui Dumnezeu
  • Domnul face să cadă întunericul pe Pământ și Enoh este răpit în cer
  • Carte transmisă din generație în generație
 • Cartea lui Enoh - versiunea etiopiană
  • Prezicerea judecății de apoi
  • Ordinea din sânul creației
  • Despre copaci
  • Despre căldură
  • Dezordinea și pedepsirea păcătoșilor
  • Îngerii se unesc cu fiicele oamenilor
  • Nașterea și fărădelegile uriașilor
  • Ce i-au învățat îngerii pe oameni
  • Îngerii fideli intervin
  • Dumnezeu poruncește potopul
  • Binecuvântări divine
  • Misiunea lui Enoh la îngerii căzuți
  • Îngerii căzuți îi cer lui Enoh să intermedieze pentru ei
  • Viziunea lui Enoh: pedepsirea îngerilor căzuți. Reședința și tronul lui Dumnezeu
  • Dumnezeu îi dă lui Enoh misiunea de a le arăta îngerilor căzuți amploarea greșelii lor
  • Cei a căror misiune era de a veghea vor fi pedepsiți pentru că le-au transmis oamenilor o taină funestă
  • Enoh este dus în sălașul furtunii, al luminii și al fulgerului
  • Viziunea vânturilor și a șapte munți de nestemate
  • Soarta îngerilor căzuți și a femeilor lor
  • Numele și rolurile îngerilor credincioși
  • Greșeala comisă de cele șapte stele
  • Locuința morților înaintea judecății
  • Focul care urmărește luminile cerului
  • Enoh vede șapte munți încântători și un pom minunat
  • Mihail îi explică lui Enoh viziunea celor șapte munți și a pomului minunat
  • Enoh vede alți munți despărțiți de văi adânci
  • Uriel îi explică lui Enoh valea blestemată
  • Enoh vede o apă
  • Pomii Judecății
  • Alți copaci înmiresmați
  • Nectarul și fructul de aloe
  • Paradisul terestru și pomul cunoașterii
  • Extremitățile Pământului și porțile stelelor
  • Coridoarele vânturilor de Miazănoapte
  • Porțile și ieșirile de la Apus
  • Deschiderile de la Miazăzi și de la Răsărit
  • A doua viziune a lui Enoh. Trei parabole îi sunt revelate
  • Prima parabolă arată soarta tragică rezervată în ziua judecății
  • Locuința celor drepți și a Alesului
  • Cei patru Arhangheli: Mihail, Rafael, Gabriel și Phanuel
  • Locuința celor aleși. Tainele elementelor. Despre Soare și despre Lună.
  • Lăcașul înțelepciunii și al greșelii
  • Semnificația revoluțiilor stelare
  • Stelele care se transformă în fulgere
  • A doua parabolă: cei ce tăgăduiesc existența lui Dumnezeu
  • Stăpânul Timpului
  • Viziuni din ziua judecății
  • Prezentarea Sfintei Treimi
  • Fiul Omului, lumina și nădejdea popoarelor
  • Puterea și înțelepciunea Alesului
  • Slava divină le este rezervată celor ce urmează calea binelui
  • Alesul îi va alege pe cei drepți dintre morți
  • Mântuirea nu poate fi obținută cu aur
  • Nimicirea păcătoșilor
  • Valea de foc și urgia trimisă de Dumnezeu
  • Legământul Stăpânului Timpului. Curcubeul va fi un semn în ceruri
  • Îngerii îi vor arunca pe cei pe care i-au ales în fundul văii
  • Care conduse de oameni străbat văzduhul
  • Cea de-a treia parabolă
  • Fulgerele, corpurile cerești și tunetul
  • Mare forfotă în cer
  • Îngerii, cei drepți, sfinții și Alesul
  • Judecata regilor și a celor puternici
  • Regii și cei puternici imploră în zadar
  • Locuința îngerilor răzvrătiți
  • Enoh anunță dezastrul lui Noe
  • Îngerii se pregătesc să descătușeze puterile apelor
  • Făgăduințele lui Dumnezeu față de Noe
  • Mihail și Rafael se miră de severitatea pedepsei date îngerilor
  • Numele și rolurile îngerilor căzuți. Legământul misterios pe care l-au revelat
  • Ridicarea lui Enoh la ceruri
  • Făgăduiala Stăpânului Timpului
  • Tratat de astronomie: legea Soarelui
  • Prima lege a Lunii: fazele sale
  • A doua lege a Lunii
  • Arhanghelul Uriel, responsabil cu aștrii
  • Cele douăsprezece vânturi și porțile lor
  • Cei șapte munți. Cele șapte râuri. Cele șapte insule.
  • Soarele și Luna
  • Rezumatul legii aștrilor
  • Minunile din zilele de pe urmă
  • Misiunea pământească a lui Enoh
  • Recomandări
  • Primul vis al lui Enoh
  • Enoh îl roagă pe Dumnezeu să-i salveze familia
  • Al doilea vis al lui Enoh: istoria lumii
  • Stelele și taurii
  • Apariția celor șapte îngeri
  • Îngeni credincioși îi zdrobesc pe îngerii căzuți
  • Istoria lumii de după Noe
  • Ultimele zile ale lui Israel. Vremurile mesianice și judecata de apoi.
  • Avertismentele lui Enoh către copiii lui
  • Răsplata celor drepți și nimicirea păcătoșilor
  • Prezicerile lui Enoh de la nașterea sa și până la sfârșitul vremurilor
  • Cuvântare adresată oamenilor drepți
  • Tristețea lui Enoh
  • Motive de speranță pentru cei drepți
  • Nenorocire celor care posedă bogății dobândite pe căi necinstite
  • Toate faptele rele sunt cunoscute de Dumnezeu
  • Fericirea oamenilor drepți
  • Păcătoșii se vor nimici unii pe alții
  • Frica de Dumnezeu
  • Groaza din ultimele zile
  • Soluția aparentei enigme pe care o reprezintă viața celor drepți
  • Avertisment dat păcătoșilor
  • Dumnezeu le poruncește celor drepți să facă cunoscute scrierile lui Enoh
  • Nașterea lui Noe
  • Profeția crimelor comise de generațiile viitoare
  • Ultimele avertismente