0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Slavă lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu!
Carte

Slavă lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu!

Coperta cărții: Slavă lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu! – Fragmente din istoria creștinismului din secolul al III-lea de la editura Soma.
Cartea: Slavă lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu! – Fragmente din istoria creștinismului din secolul al III-lea
Autor: Chico Xavier
Editura: Soma
Cumpăr

Fragmente din istoria creștinismului din secolul al III-lea

Autor(i): Chico Xavier
Editura: Soma
Anul apariţiei: 2023
Pagini: 400 (13x20 cm)
ISBN:9786069571217
Preţ: 50,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Cartea întrețese într-un mod profund și sublim destinele primului martir al creștinismului, Ștefan, și a celui mai mare persecutor al creștinilor din acele vremuri, Paul din Tars, viitorul apostol Pavel al neamurilor.

Astăzi, ca și în trecut, într-o orânduire socială ce se află într-o continuă decădere, Iisus merge prin lume, pentru a readuce speranța și fraternitatea, pentru ca altarul iubirii: să fie reconstruit pe adevăratele sale temelii.

Oricât de puternică ar fi furtuna, Christos o liniștește cu pacea profundă și copleșitoare a lui Dumnezeu.

Oricât de negru ar fi întunericul, Christos îl luminează cu lumina lui Dumnezeu.

Oricât de dezlănțuite ar fi forțele, Christos le stăpânește cu puterea nesfârșită a lui Dumnezeu.

Lucrarea Domnului, totuși, are nevoie de instrumentele necesare pentru realizarea păcii. Ea solicită chemarea plină de ardoare a luminii și imploră pentru obținerea bunăvoinței ce este orientată către înfăptuirea binelui: dumnezeiesc.

Intenția dumnezeiască cere prezența forțelor umane care îi sunt necesare pentru a se împlini, tot așa cum și binecuvântările cerului necesită vase alese, oameni de o rară puritate și credință în Dumnezeu, prin care să se poată manifesta.

În zilele noastre, spiritualitatea reînvie apostolatul eliberator al Evangheliei în misiunea sa de reconstruire și de funcționare a umanității pe baza legilor dumnezeiești imuabile și cere sufletelor elevatesacrificiul: de sine, pentru a renaște victorioasă.

De pretutindeni, se aud chemările Domnului.

Pe măsură ce tulburarea oamenilor se extinde tot mai mult, producând vrăjmășie între ei, și în timp ce dușmănia și egoismul conspiră și îi trimit în abisurile ignoranței din ce în ce mai mulți dintre ei, granițele lumii de dincolo se năruie și vocile sublime, mângâietoare, dar puternice, ale ființelor nepieritoare ce există acolo, încep să se facă auzite. Ele oferă consolare și ghidare, propovăduind suverana nemurire a sufletului și necesitatea trezirii față de chemarea plină de iubire nesfârșită a Creatorului Suprem, Dumnezeu ce prinde viață în inimile noastre, pentru ca astfel să ajungem la comuniunea plină de lumină și sfințenie cu EL.

Expunând în această carte unele amintiri, obiectivul nostru nu este acela de a romanța, de a face literatură de ficțiune, ci de a arăta fraților noștri de pe calea spirituală a creștinismului renăscut câteva pagini din istoria sublimă a celor care au deschis drumul credinței noastre.

Fie ca exemplul copiilor Evangheliei din vremurile postapostolice să ne inspire și astăzi prin simplitatea și prin munca asiduă, prin credința: lor de nezdruncinat, prin sacrificiul: și iubirea ardentă și pură cu care au știut să renunțe la ei înșiși în slujba Presfântului Învățător, Iisus Christos!

Fie ca să știm și noi, la fel ca și ei, să transformăm spinii în flori și pietrele în pâine, în îndeplinirea cu succes a îndatoririlor pe care Domnul Dumnezeu: le-a pus în mâinile noastre!

Astăzi, la fel ca și ieri, Iisus trece peste toate neînțelegerile noastre, peste curentele noastre de opinie diferite și contradictorii, peste fanatismul nostru sectar și peste exhibiționismul nostru, care sunt afișate într-o multitudine de false opere poleite pe afară și ademenitoare, însă al căror sens esențial este grav deviat.

Cel Neasemuit și mereu Binefăcător, mai presus de toate, așteaptă de la noi și de la viața noastră să ne înălțăm sufletul către EL, să avem caracterul, conduita, atitudinea pline de abnegație: și dăruire plină de fervoare neîncetată, să devenim un exemplu plin de umilință: și de putere dumnezeiască ce pot asigura eficiența participării noastre alături de Dumnezeu: la înălțarea Împărăției Sale pe pământ.

Asumându-ni-l în felul acesta, idealul: transformator ne impulsionează și ne susține pe căile ascensiunii dificile pe care este necesar să le parcurgem; și acum, să repetăm, împreună cu preamăriții noștri apostoli care au transmis Vestea cea Bună în primele secole: „Slăvit să fii Tu, Iisuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu! Cei care aspiră la gloria de a sluji în numele Tău te slăvesc și se închină Ție!“

Cuprinsul cărţii: „Slavă lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu!“

 • Pregătind calea
 • Inimi în luptă
 • Promisiunea inimii
 • Regăsirea
 • Pe calea mântuirii
 • Martiriu și iubire
 • Încercări și lupte
 • Visuri și suferințe
 • Sufletele în întuneric
 • Sacrificiul
 • Ispășirea
 • Singurătate și readaptare
 • Sfârșitul luptei
 • Glosar de termeni