0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Apocalipsa lui Pavel
Carte

Apocalipsa lui Pavel

Apocalipsa lui Pavel. Editura Vremea
CumpărDetalii carte

(Visio Sancti Pavli Apostoli)

Autor(i): Cristian Bădiliţă, Dr. Smaranda Mărculescu Bădiliţă,
Editura: Vremea
Anul apariţiei: 2016
Pagini: 144 (14x20 cm)
Preţ: 38,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Ediţie îngrijită de Cristian Bădiliţă

Ediţie bilingvă română-latină

„Apocalipsa lui Pavel“ s-a bucurat de o extraordinară răspândire şi popularitate în Occidentul medieval până în secolul al VII-lea (chiar şi mai târziu), elemente din viziunea (visio) Apostolului fiind apoi preluate de folclorul religios.

Să amintim doar, spre a-i fixa dintru început importanţa, că textul a inspirat „Divina Comedie“ a lui Dante şi, probabil – împreună cu Apocalipsa lui Ioan şi alte surse biblice şi patristice – multe din scenele Judecăţii de apoi de pe zidurile mânăstirilor din Nordul Moldovei. Originalitatea lui constă în descrierea amănunţită a pedepselor aplicate sufletelor păcătoase în iad, imediat după ieşirea lor din trupuri. […]

Există foarte multe versiuni şi reelaborări ale „Apocalipsei lui Pavel“, publicate în diferite limbi: armeană, coptă, greacă, siriacă, latină (50 de manuscrise), arabă, italiana veche, franceză, provensală, engleză, daneză, română, bulgară, sârbă, rusă etc. […]

În 1879, B. P. Haşdeu publica, în „Cuvente den bătrâni“, o serie de „cărţi poporane ale românilor“, printre care se numără şi „Apocalipsul apostolului Pavel“.

De fapt, un fragment din versiunea scurtă (Hasdeu presupune şi existenţa unei traduceri româneşti a versiunii lungi), inclusă în volumul popei Grigorie din Măhaci. Din codicele respectiv lipseşte o pagină din textul apocalipsei, pe care Hasdeu o reconstituie plecând de la versiunea slavă. Traducerea românească ar fi fost făcută în prima jumătate a secolului al XVI-lea […]

Traducerea românească a Apocalipsului… conţine, în fapt, doar primul episod din versiunea latinească lungă, cel al judecăţii sufletelor după ieşirea din trup, plus o vizită-fulger prin rai şi iad.

„Apocalipsa lui Pavel“ se legitimează în faţa cititorilor şi ascultătorilor prin următorul fragment din Epistola a doua către Corinteni: „Cunosc un om în Cristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – a fost răpit în felul acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om – fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus (arreta rhemata), pe care nu se cuvine omului să le grăiască“ (2Cor. 12, 2-5).

Penultimul episod al „Apocalipsei lui Pavel“, acordarea unui răgaz (refrigerium) tuturor sufletelor condamnate la chinurile iadului, mi se pare (şi aici mă înscriu într-o tradiţie hermeneutică bine reprezentată) punctul de maximă tensiune şi importanţă teologică.

După ce asistă la judecarea a trei suflete, după ce coboară din al treilea şi al doilea cer (despre care aflăm doar „cât se cuvine“), după ce traversează în lung şi-n lat Cetatea lui Cristos, întâlnindu-se cu o mulţime de celebrităţi veterotestamentare, Pavel ajunge în ţinutul patimilor, situat în „întunericul din afara lumii“, către apus. Patimile care i se înfăţişează şi la care sunt supuse mai multe categorii de păcătoşi (exegeţii rafinaţi au numărat vreo treisprezece) îl fac să exclame la un moment dat: „Ar fi fost mai bine să nu ne fi născut, noi, toţi cei care am păcătuit.“

Cuprinsul cărţii: „Apocalipsa lui Pavel“

 • Introducere la Apocalipsa lui Pavel sau ghid pentru lumea de dincolo
 • Bibliografie (ediţii, traduceri şi studii)
 • Notă asupra ediţiei
 • APOCALIPSA LUI PAVEL
 • Note la traducerea în limba română
 • VISIO SANCTI PAVLI APOSTOLI
 • Note la textul în limba latină