0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Cabala - Moștenirea mistică a copiilor lui Abraham
Carte

Cabala - Moștenirea mistică a copiilor lui Abraham

Cabala - Moștenirea mistică a copiilor lui Abraham. Editura Herald
Cumpăr
Autor(i): Daniel Hale Feldman
Editura: Herald
Colecţia: Sepher
Anul apariţiei: 2020
Pagini: 336 (13x20 cm)
Preţ: 41,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Această lucrare abordează Cabala Mistică, o tradiție transmisă oral, care se presupune că provine direct de la Abraham și care, prin conținutul ei teoretic și practic, transcende granițele confesionale, extinzându-se, în diferite forme, în mai multe medii spirituale (iudaism, islam, creștinism, tantra hindusă și chiar daoism).

Autorul, Daniel Feldman, transmite astfel învățătura unui grup esoteric - Works of the Chariot („Lucrarea Carului Divin“) -, utilizând scripturile marilor tradiții, dar și informații inițiatice greu accesibile, pentru a arăta unitatea de scopuri și metodologie între Cabala - ca bun al întregii omeniri - și toate aceste nuclee inițiatice.

Lucrarea conține mai multe variante inedite de Arbore al Vieții, precum și o consistentă parte practică.

Monoteismul Maestrului Abraham nu a însemnat, pur și simplu, că există un singur Dumnezeu, ci mai degrabă că numai Sursa Divină există. Prin urmare, mistica primilor evrei s-a concentrat, probabil, pe universalitatea și omniprezența Sursei Divine în toate ființele, din toate planurile de existență. Ritualurile de grup vor fi evidențiat și celebrat această relație. Nu existau sinagogi și nici rabini: existau corturi și bătrâni venerabili.

Daniel Feldman

Ideile și practicile Cabalei Mistice își găsesc contrapartea (deși diferit înveșmântată) în practic toate celelalte tradiții mistice, fiecare dintre acestea prezentând propria sa versiune unică a acelorași învățături universale. La fel ca oricare altă tradiție spirituală, Cabala Mistică prezintă o viziune asupra lumii înrădăcinată esențialmente într-un Necunoscut Misterios, o „existență negativă“ despre care nu se poate spune Nimic, un „Unu, fără al doilea“.

Daniel Feldman

Prin Cabala Mistică desemnăm o transmitere mistică străveche, care a precedat și depășit oricare dintre receptaculele religioase prin care ea a fost ulterior filtrată și adaptată. Aceste receptacule includ: cel ebraic israelit, cel rabinic iudaic, cel mistic creștin, cel sufit islamic și, posibil, chiar cel tantric din nordul Indiei.

Daniel Feldman

Fiecare dintre aceste receptacule a modelat învățăturile universale ale Cabalei Mistice după contextul, limba și mediul cultural ale sistemului respectiv. Fiecare versiune este unică și frumoasă, demnă de a fi respectată și celebrată. Niciunul dintre aceste vase nu poate pretinde însă, în mod legitim, că este unica autoritate ortodoxă pentru aceste învățături.

Daniel Feldman

Cuprinsul cărţii: „Cabala - Moștenirea mistică a copiilor lui Abraham“

 • Cuprins
  • Transliterarea alfabetului ebraic
  • Prefața autorului
  • Introducere
  • Cartea
  • Transliterare
  • Suport on-line
  • Avertisment
 • Premise
  • De la corturi la temple și la grupările rabinice
  • Ce este Cabala Mistică a copiilor lui Abraham?
  • Cabala Mistică și Cabala Practică/Hermetică
  • Cabala Mistică și Cabala rabinică iudaică
  • Cabala Mistică, creștinismul mistic și Cabala creștină
  • Cabala Mistică și tradiția mistică a islamului
  • Cabala evreiască și tantra nord-indiană
  • Cabala Mistică, fizică și astrofizică
 • Surse ale Cabalei Mistice
  • Introducere
  • Seferim HaTorah („Cărțile Legii“)
  • Sefer HaShmoth („Cartea Numelor“)
  • Sefer Yetzirah („Cartea Formării“)
  • Sefer HaZohar („Cartea Splendorii“)
  • Literatura Carului Divin (Ma’aseh Merkabah)
  • PESHITTA și Apocalipsa lui Ioan
  • Qur’an (Coranul)
  • Etz Ha Chayyim („Arborele Vieții“) a rabinului Yitzchaq Luria
  • Concluzie cu privire la textele fundamentale
 • Învățăturile esențiale ale Cabalei Mistice
  • Introducere
  • Ayin, Fata cea Mare Și Fata cea Mică
  • Ayin
  • Fata cea Mare
  • Fata cea Mică
  • Concluzie
  • Arborele cabalistic al Vieții
  • Introducere
  • Structura Arborelui Vieții
  • Cele Patru Lumi cabalistice
  • Qlifoth (învelișurile conștiinței întrupate)
  • Arborele vieții și „Căderea lui Adam“
  • Numele perfect din „NU“ și natura apariției mesianice
 • Arbori ai Vieții din Sefer HaShmoth și Sefer Yetzirah
  • Limbajul Arborelui Angelic din Sefer HaShmoth
  • Introducere
  • „Calea Îngerilor lui Elohim“ și „Calea Îngerilor Distrugerii“
  • „Calea Sfântului“ și „Calea Vrăjitorului“
  • Căile Operative ale Coloanei Centrale
  • Arbori ai Perfecțiunii
  • Arbori ai Vieții din Sefer Yetzirah („Cartea Formării“)
 • Arbori ai Vieții din alte surse cabalistice fundamentale și din alte tradiții mistice
  • Arborele Merkabah din Cărțile lui Iezechiel și Isaia
  • Arbori din Idra Rabba Qadusha (Marea Adunare Sfântă)
  • Arborele Vieții din cartea Apocalipsei
   • Introducere
   • Analiza cabalistica a textului
   • Sefira Victoriei (Netzach)
   • Sefira Puterii (Geburah)
   • Sefira Milei (Gedulah)
   • Sefira Recunoștinței (Todah)
   • Sefira Înțelegerii (Binah)
   • Sefira Frumuseții (Tifereth)
   • Sefira Binecuvântării (Berakhah)
  • Arbori ai Vieții din Etz Ha Chayyim
  • Arbori ai Vieții din alte tradiții mistice
   • Introducere
   • Arborele Cakra-elor
   • Arborele Trigramelor din cea de-a opta Aripă din I Ching
   • Arborele din alchimia daoistă
 • Meditația și Cabala Mistică: noțiuni de bază
  • Introducere
  • Utilizarea mantrei-rădăcina în meditație
  • Cibernetica și Cabala Mistică
  • Fata cea Mică și creierul omenesc
  • „Holodeck-ul“ cabalist
  • Ascensiunea Arborelui orientată către Fata cea Mare
  • Mantra-rădăcina ebraică și Numele
  • Stările de spirit în yoga devoțională
  • Practici meditative ale Fetei celei Mari
  • Ce se întâmplă când urci Arborele Vieții?
   • Introducere
   • Urcarea Arborelui urmând „Calea Lui Elohenu“
 • Meditația și Cabala Mistică: practici
  • Introducere
  • Practici meditative
  • Mediul exterior
  • Mediul interior
  • Rutina simplă de meditație centrată pe Fata cea Mică
  • Rutina elaborată de practici centrate pe Fata cea Mică
  • Experiențe spirituale în yoga Fetei celei Mici
  • Vizualizări suplimentare ale Fetei celei Mici
  • Rutina de meditație centrată pe Fata cea Mare
  • Practici auxiliare ale Cabalei Mistice
   • Introducere
   • Psalmodierea lui Sefer HaShmoth („Cartea Numelor“)
   • Căsătoria Regelui Mesia cu Mireasa lui de Sabat
   • Practici legate de Mesia
   • Cântece devoționale
   • Meditația în mers
   • Servire altruistă
 • Epilog - Descoperind ceea ce știți deja
  • Comentarii finale asupra practicilor Cabalei Mistice
  • Renașterea evreiască - întoarcerea la religia evreilor din deșert
 • Anexe
  • Sefer HaShmoth („Cartea Numelor“)
  • Torah B’reshith și cosmologia modernă
 • Note finale
  • Prefața autorului
  • Capitolul 1
  • Capitolul 2
  • Capitolul 3
  • Capitolul 4
  • Capitolul 5
  • Capitolul 6
  • Capitolul 7
  • Epilog
  • Anexa B
 • Glosar de termeni
 • Index