0 titluri

Tel: 0722.940.581

  1. Acasă
  2. Cărți: Religie
  3. Cărți: Creștinism
  4. Cultură și credință. Caietele de la Rohia (I-III)
Carte

Cultură și credință. Caietele de la Rohia (I-III)

Cultură și credință. Caietele de la Rohia (I-III). Editura Școala Ardeleană

Ediția a doua, revizuită și adăugită, alcătuită de Florian Roatiș

Autor(i): Nicolae Steinhardt
Editura: Școala Ardeleană
Anul apariţiei: 2016
Pagini: 506 (16x23 cm)
Preţ: 60,00 Lei
Disponibilitate: STOC EPUIZAT!
Nu ştim dacă şi când mai primim această carte.


De-aș fi întrebat care-i substantivul cel mai potrivit pentru a le defini atitudinea față de viață, aș răspunde fără șovăire: înrădăcinarea.

Prin casa, bătătura și grădina lor – care laolaltă li-s vatră – prin biserica satului, prin locașul de veci al strămoșilor, prin locul de arătură ori de pășune, prin stână, prin orizontul lor limitat în kilometraj, dar nu și în potențe spirituale, sătenii din Rohia, din cât mi-a fost dat să cunosc din întreaga țară a Lăpușului, îmi apar din ce în ce mai limpede a fi înfipți într-o realitate cu desăvârșire nesordidă, neîngrăditoare, nesubjugată vorbelor fără conținut; într-o realitate afectivă amplă și cuminte, la jumătatea drumului (distanței) dintre cer și pământ…

Un neam de oameni duri, negrăbiți în a-și acorda prietenia, stima ori încrederea, dar ospitalieri, surprinzător de manierați, neamăgiți, neîncruntați, neposomorâți, iubitori de frumos și chiar de fălnicie, darnici – și mai presus de orice deștepți (anevoie poți interpune un văl între ochii lor și realitate), neiubitori de orice fel de fals idealism, cu gândul la o judecată unde vor fi luate aminte faptele, nu vorbele meșteșugite ori încâlcite.

Monahul Nicolae Delarohia

Ediția de față reunește trei din cele patru „Caiete de la Rohia“ publicate de noi în anii 1999‐2002, la Editura Helvetica din Baia Mare.

Apărute într‐un tiraj de 500 de exemplare fiecare, ele s‐au epuizat rapid, datorită interesului extrem de mare – în acea vreme – pentru fascinanta personalitate a eseistului și memorialistului N. Steinhardt, devenit călugăr, în ultimul deceniu de viață, la mica și izolata, pe atunci, mănăstire „Sfânta Ana“ din Rohia Maramureșului.

În anii 2003‐2004, am pregătit pentru tipar un nou volum din seria Caietelor, ce cuprindea corespondența primită de N. Steinhardt de la prietenii săi din țară (Alexandru Baciu, Constantin Noica, Alexandru Paleologu etc.) și mai ales din străinătate (Lucian Boz, Virgil Ierunca, Eugen Jenney, Emanuel Neuman, George Tomaziu și alții).

Am renunțat, însă, la acest Caiet, deoarece, între timp, s‐a ivit un proiect mult mai amplu, pe cât de ambițios, pe atât de bine primit ulterior: publicarea seriei de Opere N. Steinhardt la Editura Polirom din Iași.

Și totuși, după 17 volume apărute la prestigioasa editură și după circa șase teze de doctorat despre opera monahului‐eseist, „Caietele de la Rohia“ continuă să fie citate și cerute.

Iată de ce, am considerat oportun să le reluăm într‐o nouă ediție, într‐un singur volum de data aceasta, lăsând de o parte unele texte (puține) și adăugând altele, care completează imaginea de‐acum 15 ani a lui N. Steinhardt.

Astfel, din volumul I (N. Steinhardt sau fericirea de a fi creștin,1999) am eliminat dialogul nostru cu Alexandru Paleologu, considerând că nu‐și mai are locul aici. Am adăugat două texte ale lui N. Steinhardt despre Rohia și Maramureș și trei texte despre opera acestuia, publicate în presă de Ion Ardeleanu, Maria Gîrbe și Serafim Man. Eseul Svetlanei Paleologu‐Matta, „Ajunge o clipă de absolut“, publicat inițial în volumul II, nefiind un text memorialistic, l‐am inclus printre exegezele operei steinhardtiene. Totodată, au fost traduse în limba română, textul lui Virgil Bulat (din limba engleză) și cel al lui Gheorghe Carageani (din limba italiană), de către Adina Dorolțan, respectiv Maria Bele, aflându‐și acum locul ambele în primul volum.

Volumul II al Caietelor (N. Steinhardt în amintirea contemporanilor, 2000) a fost întregit cu patru texte semnate de Nazaria Buga, Sorina Bulat, Ioana Novac și Florian Razmoș. Tot aici am transferat din volumul III (N. Steinhardt în interviuri și în corespondență, 2001) textul arhimandritului Serafim Man, intitulat „Sfârșit creștinesc“.

Din volumul III am eliminat interviul nostru cu Dorina Al‐George, inclus în prima ediție, renunțând în același timp la scrisoarea trimisă de Steinhardt lui Virgil Cândea după cutremurul din 1977, precum și la referatul despre Nichita Stănescu.

Am adăugat, la prima secțiune, două interviuri luate lui N. Steinhardt de către Dumitru Cerna și Constantin Vișan, iar în secțiunea următoare, ca noutate absolută, corespondența primită de la Emil Cioran, Maria Cogălniceanu, Eugen Jenney, Toma Pavel, Sanda Stolojan etc.

În Addenda am mai adăugat două note informative, din multele semnate de Adrian Cozmescu. Ca și în cazul lui „Marin Oltescu“ (Alexandru Paleologu), credem că și notele lui „Adrian Cozmescu“ (Emanuel Vidrașcu, nașul său de botez din închisoare) erau elaborate în conivență cu cel „turnat“, întrucât abundă informațiile (chiar intime) și nu‐l încriminează pe cel aflat în vizorul Securității, ci îi „cosmetizează imaginea“, după expresia lui Toader Paleologu.

Am transcris unele cuvinte conform normelor ortografice actuale (noui‐noi, esseu‐eseu, harmonic‐armonic etc.), renunțând, totodată, la apostroful atât de des folosit de Steinhardt. Am păstrat, totuși, unele expresii și cuvinte cu parfum de epocă.

Exceptând notele la scrisorile trimise de Steinhardt lui Ion Caraion, care îi aparțin lui Nicolae Țone, și cele de la scrisorile trimise lui Virgil Nemoianu, care aparțin adresantului, toate celelalte note sunt ale editorului.

Menționăm că amintirile din Caietul II au mai fost publicate în volumul N. Steinhardt în evocări (Editura Polirom, 2012, 273 p.), iar interviurile din Caietul III au fost incluse în volumul N. Steinhardt în interviuri, publicat de noi la Editura Aius, Craiova, 2014, 258 p.