0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Dionisie Areopagitul. Opere complete
Carte

Dionisie Areopagitul. Opere complete

Dionisie Areopagitul. Opere complete. Editura Paideia
Cumpăr
Autor(i): Sf. Dionisie Areopagitul,
Editura: Paideia
Anul apariţiei: 2016
Pagini: 286 (21x30 cm)
Preţ: 55,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Noua versiune românească a scrierilor areopagitice aparține celui mai valoros traducător român de literatură greacă creștină, pr. Dumitru Stăniloae.

Comentariile inedite ale Sf. Maxim Mărturisitorul și ale pr. Stăniloae repun în discuție distincția fundamentală între teologia Sf. Dionisie și filosofia neoplatonică.

Cuprinsul cărţii: „Dionisie Areopagitul. Opere complete“

 • Notă asupra ediției
 • Introducere
 • Dionisie Areopagitul despre Ierarhia cerească
  • Toată lumina Dumnezeiască îndreptându-se, cu bunătate, în chip felurit, spre cele providențiate, rămâne simplă; și nu numai atât, ci le și unește pe cele luminate
  • În mod cuvenit, cetele dumnezeiești și cerești se arată prin simboale neasemenea lor
  • Ce este ierarhia și care este folosul ei
  • Ce înseamnă numele îngerilor
  • Pentru ce toate ființele cerești se numesc în comun îngeri
  • Care este primul ordin al ființelor cerești, care este al doilea și care este al treilea
  • Despre Serafimi, Heruvimi și Tronuri și despre prima ierarhie
  • Despre Domnii, Puteri și Stăpâniri și despre treapta ierarhică de mijloc
  • Despre Începătorii, Arhangheli și Îngeri sau despre cea din urmă treaptă a ierarhiilor cerești
  • Repetarea și rezumarea bunei ordini cerești
  • Pentru ce toate ființele cerești se numesc în comun Puteri cerești
  • Pentru ce ierarhii dintre oameni se numesc îngeri
  • Pentru ce se spune că proorocul Isaia a fost curățit se Serafimi
  • Ce înseamnă numărul îngerilor ce ni s-a predat
  • Ce sunt chipurile plăsmuite ale Puterilor îngerești; ce este chipul focului, ce este duhul omenesc, ce sunt ochii, nările, urechile; ce sunt gurile, ce este pipăitul, ce sunt genele, ce sprâncenele; ce este vigoarea, ce sunt dinții, ce umerii, ce sunt coatele și mâinile, ce este inima, ce pieptul, ce spatele; ce sunt picioarele, aripile, ce e înfățișarea goală, ce îmbrăcămintea, ce veșmântul strălucitor, ce e veșmântul preoțesc, ce sunt cingătoarele, ce toiegele, ce lăncile, ce securile, ce frânghiile, formele geometrice; ce sunt vânturile, ce norii, ce e arama, ce este electronul, ce sunt corurile, ce aplauzele, ce culorile feluritelor pietre; ce e chipul de leu, chipul de bou, chipul de vultur, ce sunt caii, ce sunt feluritele culori ale cailor; ce sunt râurile, ce sunt carele, roțile, ce e zisa bucurie a Îngerilor
  • Școlile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre Ierarhia cerească
  • Note la Ierarhia cerească
 • Dionisie Areopagitul despre Ierarhia Bisericească
  • Care este tradiția ierarhiei bisericești și care este scopul ei
  • Despre cei ce se desăvârșesc prin iluminare (prin Botez)
  • Taina iluminării (a Botezului)
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Despre cele săvârșite în Sinaxă (în Liturghie)
  • Taina Sinaxei (Liturghiei) sau a comuniunii (cuminecăturii)
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Despre cele săvârșite în Mir și despre cei desăvârșiți în el
  • Taina sfințirii Mirului
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Despre sfințirile preoțești (despre treptele, puterile și lucrările lor)
  • Taina sfințirii preoțești
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Despre treptele celor ce se desăvârșesc
  • Taina desăvârșirii monahale
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Despre cele ce săvârșesc pentru cei adormiți
  • Taina săvârșită pentru cei adormiți
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Școlile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre Ierarhia bisericească
  • Note la Ierarhia bisericească
 • Dionisie Areopagitul despre Numirile Dumnezeiești
  • Despre scopul scrierii și care e tradiția numirilor dumnezeiești
  • Despre teologia unită și distinctă și care e unirea și distincția dumnezeiască
  • Al preasfântului Ierotei, din „Învățăturile teologice elementare“
  • Despre puterea rugăciunii și despre fericitul Ierotei, despre evlavie și despre scrierea teologică (despre Scriptură)
  • Despre bine, lumină, frumusețe, iubire, extaz, râvnă; și că răul nu este nici din ceea ce este și nici în cele ce sunt
  • Din imnele dragostei (erosului) ale preasfântului Ierotei
  • Din aceleași imne de dragoste ale aceluiași
  • Despre Cel ce este, în care sunt și modelele
  • Despre viață
  • Despre înțelepciune, minte, rațiune, adevăr, credință
  • Despre putere, dreptate, mântuire, răscumpărare și despre inegalitate
  • Despre mare, mic, același, altul, asemenea, neasemenea și despre stare, mișcare, egalitate
  • Despre Atotștiutorul, cel vechi de zile și despre veac și timp
  • Despre pace și ce înseamnă a fi însuși prin sine, ce este viața de sine și puterea de sine și cele astfel spuse
  • Despre Sfântul sfinților, Împăratul împăraților, Domnul domnilor, Dumnezeul dumnezeilor
  • Despre Cel desăvârșit și Unul
  • Școlile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre Numirile Dumnezeiești
  • Note la Numirile Dumnezeiești
 • Dionisie Areopagitul despre Teologia mistică
  • Către Timotei
  • Cum trebuie a ne uni cu Cauzatorul tuturor și mai presus de toate și ai închina laude
  • Care sunt învățăturile catafatice (afirmative) și care sunt cele apofatice (negative) despre Dumnezeu
  • Cauzatorul, care e mai presus de tor ce e sensibil, nu e nimic din cele sensibile
  • Cauzatorul care depășește tot ce e inteligibil, nu e nimic din cele inteligibile
  • Școlile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre Teologia mistică
  • Note la Teologia mistică
 • Epistole
  • Școlile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre Epistole
  • Note la Epistole