0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Dionisie Areopagitul. Opere complete
Carte

Dionisie Areopagitul. Opere complete

Dionisie Areopagitul. Opere complete. Editura Paideia
CumpărDetalii carte

Autor(i): Sf. Dionisie Areopagitul
Editura: Paideia
Anul apariţiei: 2016
Pagini: 286 (21x30 cm)
Preţ: 55,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Noua versiune românească a scrierilor areopagitice aparţine celui mai valoros traducător român de literatură greacă creştină, pr. Dumitru Stăniloae.

Comentariile inedite ale Sf. Maxim Mărturisitorul şi ale pr. Stăniloae repun în discuţie distincţia fundamentală între teologia Sf. Dionisie şi filosofia neoplatonică.

Cuprinsul cărţii: „Dionisie Areopagitul. Opere complete“

 • Notă asupra ediţiei
 • Introducere
 • Dionisie Areopagitul despre Ierarhia cerească
  • Toată lumina Dumnezeiască îndreptându-se, cu bunătate, în chip felurit, spre cele providenţiate, rămâne simplă; şi nu numai atât, ci le şi uneşte pe cele luminate
  • În mod cuvenit, cetele dumnezeieşti şi cereşti se arată prin simboale neasemenea lor
  • Ce este ierarhia şi care este folosul ei
  • Ce înseamnă numele îngerilor
  • Pentru ce toate fiinţele cereşti se numesc în comun îngeri
  • Care este primul ordin al fiinţelor cereşti, care este al doilea şi care este al treilea
  • Despre Serafimi, Heruvimi şi Tronuri şi despre prima ierarhie
  • Despre Domnii, Puteri şi Stăpâniri şi despre treapta ierarhică de mijloc
  • Despre Începătorii, Arhangheli şi Îngeri sau despre cea din urmă treaptă a ierarhiilor cereşti
  • Repetarea şi rezumarea bunei ordini cereşti
  • Pentru ce toate fiinţele cereşti se numesc în comun Puteri cereşti
  • Pentru ce ierarhii dintre oameni se numesc îngeri
  • Pentru ce se spune că proorocul Isaia a fost curăţit se Serafimi
  • Ce înseamnă numărul îngerilor ce ni s-a predat
  • Ce sunt chipurile plăsmuite ale Puterilor îngereşti; ce este chipul focului, ce este duhul omenesc, ce sunt ochii, nările, urechile; ce sunt gurile, ce este pipăitul, ce sunt genele, ce sprâncenele; ce este vigoarea, ce sunt dinţii, ce umerii, ce sunt coatele şi mâinile, ce este inima, ce pieptul, ce spatele; ce sunt picioarele, aripile, ce e înfăţişarea goală, ce îmbrăcămintea, ce veşmântul strălucitor, ce e veşmântul preoţesc, ce sunt cingătoarele, ce toiegele, ce lăncile, ce securile, ce frânghiile, formele geometrice; ce sunt vânturile, ce norii, ce e arama, ce este electronul, ce sunt corurile, ce aplauzele, ce culorile feluritelor pietre; ce e chipul de leu, chipul de bou, chipul de vultur, ce sunt caii, ce sunt feluritele culori ale cailor; ce sunt râurile, ce sunt carele, roţile, ce e zisa bucurie a Îngerilor
  • Şcolile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre Ierarhia cerească
  • Note la Ierarhia cerească
 • Dionisie Areopagitul despre Ierarhia Bisericească
  • Care este tradiţia ierarhiei bisericeşti şi care este scopul ei
  • Despre cei ce se desăvârşesc prin iluminare (prin Botez)
  • Taina iluminării (a Botezului)
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Despre cele săvârşite în Sinaxă (în Liturghie)
  • Taina Sinaxei (Liturghiei) sau a comuniunii (cuminecăturii)
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Despre cele săvârşite în Mir şi despre cei desăvârşiţi în el
  • Taina sfinţirii Mirului
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Despre sfinţirile preoţeşti (despre treptele, puterile şi lucrările lor)
  • Taina sfinţirii preoţeşti
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Despre treptele celor ce se desăvârşesc
  • Taina desăvârşirii monahale
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Despre cele ce săvârşesc pentru cei adormiţi
  • Taina săvârşită pentru cei adormiţi
  • Tâlcuirea duhovnicească
  • Şcolile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre Ierarhia bisericească
  • Note la Ierarhia bisericească
 • Dionisie Areopagitul despre Numirile Dumnezeieşti
  • Despre scopul scrierii şi care e tradiţia numirilor dumnezeieşti
  • Despre teologia unită şi distinctă şi care e unirea şi distincţia dumnezeiască
  • Al preasfântului Ierotei, din „Învăţăturile teologice elementare“
  • Despre puterea rugăciunii şi despre fericitul Ierotei, despre evlavie şi despre scrierea teologică (despre Scriptură)
  • Despre bine, lumină, frumuseţe, iubire, extaz, râvnă; şi că răul nu este nici din ceea ce este şi nici în cele ce sunt
  • Din imnele dragostei (erosului) ale preasfântului Ierotei
  • Din aceleaşi imne de dragoste ale aceluiaşi
  • Despre Cel ce este, în care sunt şi modelele
  • Despre viaţă
  • Despre înţelepciune, minte, raţiune, adevăr, credinţă
  • Despre putere, dreptate, mântuire, răscumpărare şi despre inegalitate
  • Despre mare, mic, acelaşi, altul, asemenea, neasemenea şi despre stare, mişcare, egalitate
  • Despre Atotştiutorul, cel vechi de zile şi despre veac şi timp
  • Despre pace şi ce înseamnă a fi însuşi prin sine, ce este viaţa de sine şi puterea de sine şi cele astfel spuse
  • Despre Sfântul sfinţilor, Împăratul împăraţilor, Domnul domnilor, Dumnezeul dumnezeilor
  • Despre Cel desăvârşit şi Unul
  • Şcolile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre Numirile Dumnezeieşti
  • Note la Numirile Dumnezeieşti
 • Dionisie Areopagitul despre Teologia mistică
  • Către Timotei
  • Cum trebuie a ne uni cu Cauzatorul tuturor şi mai presus de toate şi ai închina laude
  • Care sunt învăţăturile catafatice (afirmative) şi care sunt cele apofatice (negative) despre Dumnezeu
  • Cauzatorul, care e mai presus de tor ce e sensibil, nu e nimic din cele sensibile
  • Cauzatorul care depăşeşte tot ce e inteligibil, nu e nimic din cele inteligibile
  • Şcolile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre Teologia mistică
  • Note la Teologia mistică
 • Epistole
  • Şcolile Sfântului Maxim Mărturisitorul despre Epistole
  • Note la Epistole