0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Istoria Dogmei
Carte

Istoria Dogmei

Istoria Dogmei. Editura Herald
CumpărDetalii carte

Introducere în doctrinele creştine fundamentale

Autor(i): Adolph von Harnack
Editura: Herald
Colecţia: Arhetip
Anul apariţiei: 2018
Pagini: 448 (13x20 cm)
Preţ: 42,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

În „Istoria dogmei – Introducere în doctrinele creştine fundamentale“, Adolf von Harnack defineşte conceptul de dogmă, analizează modul în care dogma a fost iniţial folosită de biserică pentru a se apăra de erezii, dar şi modul în care crezul filozofic s-a substituit cu timpul vieţii religioase autentice.

Capodopera lui Harnack, „Istoria Dogmei“, a apărut pentru prima oară între anii 1886 şi 1890, fiind tradusă la scurtă vreme în mai multe limbi. Cele şapte volume prin care se arată cum o credinţă vie s-a închistat în nişte formule ecleziastice rigide se adresau unui public laic instruit, care avea totuşi nevoie de un rezumat pe măsură pentru a parcurge cu succes multitudinea de informaţii şi idei expuse în operă marelui teolog german.

Din această nevoie a apărut volumul „Istoria dogmei - Introducere în doctrinele creştine fundamentale“, care satisface toate criteriile unei lucrări fundamentale, putând face parte din acea bibliotecă selectă a istoriilor importante, care schimbă viziuni şi dezvăluie noi puncte de observaţie asupra lumii. Cum Harnack însuşi spunea, „istoria dogmei, expunând originea şi evoluţia dogmei, oferă cele mai bune mijloace de a elibera Biserica de creştinismul dogmatic şi de a grăbi inevitabilul proces de emancipare început odată cu Augustin“.

Cuprinsul cărţii: „Istoria Dogmei“

 • Introducere
 • Istoria dogmei. Introducere în doctrinele creştine fundamentale
  • Prolegomene
   • Ideea şi scopul istoriei dogmei
   • Istoria istoriei dogmei
  • Supoziţii ale istoriei dogmei
   • Introducere
   • Învăţătura lui Isus Cristos
   • Aspecte generale ale proclamării lui Isus Cristos în rândurile primei generaţii de adepţi
   • Modul uzual de a expune Vechiul Testament şi speranţele de viitor ale evreilor cu referire la cea mai veche formulare a mesajului creştin
   • Concepţiile religioase şi filozofia religioasă a evreilor elenişti privind transformarea mesajului evanghelic
   • Mentalitatea religioasă a grecilor şi romanilor în primele două secole şi filozofia greco‑romana contemporană a religiei
 • APARIŢIA DOGMEI ECLEZIASTICE
  • Cartea I: Pregătirea
   • Privire istorică
   • Fundamentul comun al creştinilor şi atitudinea faţă de iudaism
   • Credinţa comună şi începuturile conştiinţei de sine a creştinismului ne-evreiesc din care se va forma catolicismul
   • Încercarea gnosticilor de a construi o doctrină apostolică a credinţei şi de a produce o teologie creştină; sau secularizarea acută a creştinismului
   • Încercarea lui Marcion de a elimina Vechiul Testament ca temelie a Evangheliei, de a purifica tradiţia şi a reforma creştinismul pe baza Evangheliei Pauline
   • Supliment: creştinismul evreilor creştini
  • Cartea II: Punerea Fundaţiei
   • Privire istorică
    • Instituirea creştinismului ca Biserică şi secularizarea sa treptată
   • Enunţarea regulilor (normelor) apostolice pentru creştinismul ecleziastic. Biserica Catolică
    • Transformarea confesiunii baptismale în Regulă apostolică de credinţă
    • Recunoaşterea unei selecţii de Scripturi binecunoscute ca aparţinând virtual Vechiului Testament; altfel spus, ca o compilaţie de scripturi apostolice
    • Transformarea oficiului episcopal din Biserică în Oficiu Apostolic. Istoria transformării ideii de Biserică
   • Continuare: vechiul creştinism şi noua Biserică
    • Instituirea creştinismului ca doctrină şi secularizarea sa treptată
   • Creştinismul şi filozofia ecleziastică. Apologeţii
   • Începuturile unei expuneri şi revizuiri ecleziastico‑teologice a regulii de credinţă în opoziţie cu gnosticismul pe baza Noului Testament şi a filozofiei creştine a apologeţilor: Irineu, Tertullian, Hippolit, Ciprian, Novaţian
   • Transformarea tradiţiei ecleziastice într‑o filozofie a religiei, sau originea teologiei şi a dogmaticii ecleziastice ştiinţifice: Clement şi Origen
   • Rezultatul decisiv al speculaţiilor teologice din domeniul regulei de credinţă, sau definirea normei doctrinare ecleziastice prin acceptarea cristologiei logosului
 • DEZVOLTAREA DOGMEI ECLEZIASTICE
  • Cartea I: Istoria dezvoltării dogmei ca doctrină a lui Dumnezeu‑om pe baza teologiei naturale
   • Privire istorică
    • Perioadele istoriei dogmei în Răsărit
   • Conceptele fundamentale ale mântuirii şi o schiţă generală a doctrinei despre credinţă
   • Sursele cunoaşterii şi ale autorităţii, sau scriptură, tradiţie şi Biserică
    • Supoziţiile doctrinei despre mântuire, sau teologia naturală
   • Supoziţiile şi concepţiile despre Dumnezeu, Creatorul, ca distribuitor al mântuirii
   • Presupunerile şi concepţiile omului ca destinatar al mântuirii
    • Doctrina răscumpărării prin persoana Omului‑Dumnezeu în dezvoltarea sa istorică
   • Doctrina necesităţii şi a realităţii răscumpărării prin întruparea fiului lui Dumnezeu
   • Doctrina despre homousion a Fiului lui Dumnezeu cu Dumnezeu însuşi
    • De la începuturile controversei până la Sinodul de la Niceea
    • Până la moartea lui Constantin
    • Până la Sinoadele de la Constantinopol (381, 383)
    • Supliment: Doctrina Sfântului Duh şi a Treimii
   • Doctrina egalităţii perfecte de natură intre Fiul întrupat al lui Dumnezeu şi omenire
   • Continuare: doctrina unităţii de persoană intre Natura divină şi cea umană în Fiul întrupat al lui Dumnezeu
    • Bucuria temporală a mântuirii
   • Misterele şi alte subiecte înrudite
   • Concluzie – schiţă a începuturilor istorice ale sistemului ortodox
  • Cartea III: Expansiunea şi remodelarea dogmei într‑o doctrină despre păcat, har şi mijloacele harului pe temeiul Bisericii
   • Privire istorică
   • Creştinismul occidental şi teologii occidentali înainte de Augustin
   • Poziţia universal‑istorică a lui Augustin ca reformator al pietăţii creştine
   • Poziţia universal‑istorică a lui Augustin ca învăţător al Bisericii
    • Doctrina lui Augustin despre lucrurile prime şi cele ultime
    • Controversa donatistă. Lucrarea „De Civitate Dei“
    • Doctrina despre Biserică şi despre mijloacele harului
    • Controversa pelagiană. Doctrina despre Har şi Păcat
    • Expunerea lui Augustin despre simbol. Noua doctrină a religiei
   • Istoria dogmei în Occident până la începuturile Evului Mediu (430-604)
    • Disputa dintre semi‑pelagianism şi augustinism
    • Grigore cel Mare (590-604)
   • Istoria dogmei în perioada renaşterii carolingiene
    • Controversa adopţianistă
    • Controversa predestinării
    • Controversa cu privire la Filioque şi la icoane
    • Dezvoltarea, în practică şi în teorie, a liturghiei (dogma euharistiei) şi a penitenţei
   • Istoria dogmei în perioada Cluny, a lui Anselm şi Bernard, până la sfârşitul secolului al XII‑lea
    • Renaşterea pietăţii
    • Despre istoria legii ecleziastice
    • Renaşterea ştiinţei
    • Renaşterea ştiinţei
     • Controversa cu Berengar
     • Doctrina lui Anselm a compensaţiei şi doctrinele despre ispăşire ale teologilor din secolul al XII‑lea
   • Istoria dogmei pe vremea ordinelor de călugări cerşetori, până la începutul secolului al XVI‑lea
    • Despre istoria pietăţii
    • Despre istoria legii ecleziastice. Doctrina Bisericii
    • Despre istoria ştiinţei ecleziastice
    • Remodelarea dogmaticii în scolastică
     • Asaltul asupra Articuli Fidei tradiţionale
     • Doctrina scolastică a sacramentelor. Sacramentele separate
     • Revizuirea augustinismului în direcţia doctrinei meritelor
  • Tripla apariţie a istoriei dogmei
   • Privire istorică
   • Apariţia dogmei în catolicismul roman
    • Codificarea doctrinelor medievale în opoziţie cu protestantismul (Canoanele şi Decretele de la Trento)
    • Evoluţiile post‑tridentine ca o pregătire pentru Decretele Vaticanului
    • Decretele Vaticanului
   • Apariţia dogmei în anti‑trinitarianism şi socinianism
    • Introducere istorică
    • Doctrina sociniană
   • Apariţia dogmei în protestantism
    • Introducere
    • Creştinismul lui Luther
    • Restricţiile lui Luther privind tradiţia ecleziastică dominantă şi dogmă
    • Elementele catolice reţinute odată cu şi în creştinismul lui Luther
 • ADOLF VON HARNACK: Fişă bibliografică