0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Pistis Sophia (Cărțile I și II)
Carte

Pistis Sophia (Cărțile I și II)

Pistis Sophia (Cărțile I și II). Editura Herald
Cumpăr
Autor(i): * * *
Editura: Herald
Colecţia: Manuscris
Anul apariţiei: 2018
Pagini: 288 (13x20 cm)
Preţ: 29,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

„Pistis Sophia“ este un text descoperit la sfârșitul secolului al XVIII-lea, într-o colecție particulară (cea a medicului Anthony Askew), datând din secolele III-IV d.Hr., folosit ca text sacru de către unele comunități gnostice din Egipt.

Termenul „gnostic“ se referă la anumite învățături tainice date, se presupune, de către Iisus ucenicilor săi, în acest caz, pe parcursul a unsprezece ani după Învierea sa.

Textul nu a fost conceput, așadar, ca unul public, ci a fost destinat unei grupări de inițiați, cei cărora „li s-a dat să cunoască Împărăția cerurilor“ (Matei 13.11), preocupați de cunoaștere (Gnosis) și pregătiți s-o primească. Este un text apocrif, în sensul originar al cuvântului, de scriere „rezervată“ unei audiențe restrânse și avizate.

Titlul cărții reunește cuvintele grecești „Credință“ și „Înțelepciune“, ultimul termen, „Sophia“, fiind aici o personificare de gen feminin, care parcurge un traseu dificil, cel al experienței păcatului și al confruntării cu obstacolele inerente pe calea mântuirii, care apelează în mod repetat la ajutorul și sfatul lui Iisus, prezența centrală a textului, privit nu doar ca Mântuitor, ci și ca Prim Mister, preexistând din veșnicie și având o funcție cosmică, cel care dezvăluie discipolilor săi tainele divine.

Elemente de religie, magie, metafizică și istorie aparținând unei tradiții pierdute se contopesc în acest document de importanță majoră nu numai pentru istoria gnosticismului creștin, ci și pentru istoria dezvoltării religiei în Occident.

În plus, prin interpretarea inedită a unor texte din Psalmi, profeți și Evanghelii, acest text oferă o perspectivă neașteptată atât asupra Vechiului, cât și a Noului Testament.

Cuprinsul cărţii: „Pistis Sophia (Cărțile I și II)“

 • INTRODUCERE
 • BIBLIOGRAFIE ADNOTATĂ
 • „Pistis Sophia“ (Cartea I)
  • Iisus îi învață pe ucenicii săi doar până la tărâmurile Primului Mister
  • Ce anume încercuiește Primul Mister
  • Tărâmurile Nevăzutului cel mare
  • Comoara Luminii
  • Iisus se înălța la cer
  • Amestecul puterilor și marele cutremur
  • Iisus coboară din nou
  • Cum i‑a fost trimis lui Iisus Veșmântul de lumină. Despre sufletele ucenicilor și întruparea lor
  • Despre întruparea lui Ioan Botezătorul
  • Despre întruparea lui Iisus prin Maria
  • Misterul celor cinci cuvinte de pe Veșmânt
  • Cele trei veșminte de lumină
  • Iisus își pune Veșmântul
  • El intră în firmament
  • El intră în prima sferă
  • El intră în a doua sferă
  • El intră în eoni
  • Adamas și tiranii luptă împotriva Luminii
  • De ce a fost schimbată calea eonilor
  • Venirea lui Melchisedec
  • Despre plămădirea sufletelor oamenilor
  • Arhonții își înghit materia ca sufletele să nu fie plămădite
  • Adamas și tiranii luptă împotriva Veșmântului de Lumină
  • Iisus intră în al treisprezecelea eon și o găsește pe Pistis Sophia
  • Povestea Pistis Sophiei
  • Sophia coboară în cei doisprezece eoni și de acolo în Haos
  • Prima căință a Sophiei
  • A doua căință a Sophiei
  • Petru se plânge de Maria
  • Petru tălmăcește cea de‑a doua căință din Psalmul 70
  • Iisus făgăduiește să‑i desăvârșească pe ucenici în toate lucrurile
  • A treia căință a Sophiei
  • Marta cere și primește îngăduința de a vorbi
  • Marta tălmăcește cea de‑a treia căință din Psalmul 69
  • A patra căință a Sophiei
  • Ioan cere și primește îngăduința de a vorbi
  • Ioan tălmăcește căința din Psalmul 101
  • Iisus îi poruncește lui Ioan
  • Emanațiile lui Authades scot din nou lumina din Sophia
  • A cincea căință a Sophiei
  • Filip, scribul, se plânge
  • Iisus spune că scribii hotărâți sunt Filip, Toma și Matei
  • Maria tălmăcește cuvintele lui Iisus despre cei trei mărturisitori
  • Lui Filip i se îngăduie acum să vorbească
  • Filip tălmăcește a cincea căință din Psalmul 87
  • Filip este lăudat și continuă să scrie
  • A șasea căință a Sophiei
  • Andrei tălmăcește a șasea căință din Psalmul 129
  • Iisus îl laudă pe Andrei. El făgăduiește că tiranii vor fi judecați și mistuiți de focul înțelepciunii
  • Maria tălmăcește cuvintele lui Iisus
  • Căința Sophiei nu este încă primită. Ea este batjocorită de către eoni
  • A șaptea căință a Sophiei
  • Iisus îl laudă pe Toma
  • Iisus o conduce pe Sophia spre un tărâm mai puțin strâmt, dar fără porunca Primului Mister
  • Emanațiile lui Authades o asupresc din nou
  • A opta căință a Sophiei
  • Emanațiile lui Authades se opresc pentru o vreme din a o asupri pe Sophia
  • Iisus îl laudă pe Matei și le făgăduiește ucenicilor lui că vor sta pe tronuri alături de el
  • Maria tălmăcește cuvintele lui Iisus
  • A noua căință a Sophiei
  • Iacov tălmăcește a noua căință din Psalmul 34
  • Iisus îl laudă pe Iacov și le făgăduiește ucenicilor lui că vor fi cei dintâi
  • Maria tălmăcește cuvintele lui Iisus
  • Căința Sophiei este primită. Iisus este trimis să o ajute
  • Petru tălmăcește a zecea căință din Psalmul 119
  • Iisus îl laudă pe Petru
  • A unsprezecea căință a Sophiei
  • Salomeea tălmăcește căința din Psalmul 51
  • Iisus o laudă pe Salomeea
  • Authades își ajută emanațiile și acestea o asupresc din nou pe Sophia
  • A douăsprezecea căință a Sophiei
  • Andrei tălmăcește a douăsprezecea căință din Psalmul 108
  • A treisprezecea căință a Sophiei
  • Marta tălmăcește a treisprezecea căință din Psalmul 50
  • Iisus trimite o putere de lumină ca să o ajute pe Sophia
  • Sophia grăiește un cânt de laudă
  • Salomeea tălmăcește cântecul Sophiei din Odele lui Solomon
  • Puterea trimisă de Iisus face o cunună de lumină pe capul Sophiei
  • Sophia rostește un alt cânt de laudă
  • Maria, maica sa, cere și primește îngăduința de a vorbi
  • Maria, maica lui, tălmăcește cântecul Sophiei din a nouăsprezecea odă a lui Solomon
  • Iisus o laudă pe maica lui
  • Porunca Primului Mister este împlinită astfel încât Sophia să fie scoasă din Haos cu totul
  • Primul Mister și Iisus trimit două puteri de lumină ca să o ajute pe Sophia
  • Maria Magdalena tălmăcește misterul din Psalmul 84
  • Maria, maica, tălmăcește Scriptura mai departe
  • Povestea duhului nălucă
  • Cealaltă Marie tălmăcește în continuare același text al Scripturii despre botezul lui Iisus
  • Maria, maica, tălmăcește din nou același text din Scriptură despre întâlnirea ei cu Elisabeta, maica lui Ioan Botezătorul
  • Despre întruparea lui Iisus
  • [NOTA UNUI SCRIB] Notă scrisă de o mână târzie, copiată dintr‑o altă scriptură
 • „Pistis Sophia“ (Cartea II)
  • Ioan continuă tălmăcirea aceluiași text din Scriptură
  • Despre Sabaōth, Barbēlō, Yabraōth și veșmântul de lumină
  • Gabriēl și Michaēl sunt chemați să o ajute pe Pistis Sophia
  • Șuvoiul de lumină restituie Sophiei puterile de lumină
  • Șuvoiul de lumină, împlinindu‑și țelul, pleacă de la Sophia
  • Petru tălmăcește povestirea din Odele lui Solomon
  • Emanațiile lui Authades strigă către el după ajutor
  • Acesta trimite o altă putere ce se aseamănă cu o săgeată zburătoare
  • Plămădirea puterilor‑șarpe, ‑vasilisc și ‑balaur
  • Puterea‑demon a lui Adamas o aruncă în jos pe Sophia
  • Sophia strigă iarăși către Lumină
  • Gabriēl și Michaēl și șuvoiul de lumină vin din nou în ajutorul ei
  • Transfigurarea Sophiei
  • Iisus, Primul Mister, o ajută pe Sophia să învingă
  • Iacov tălmăcește cele povestite în Psalmul 90
  • Sophia cântă un cântec de laudă
  • Toma tălmăcește cântecul Sophiei din Odele lui Solomon
  • Sophia cântă un alt cântec de laudă
  • Matei tălmăcește cântul Sophiei din Odele lui Solomon
  • Sophia continuă să cânte
  • Maria se teme de Petru
  • Maria tălmăcește cântecul Sophiei din Psalmul
  • Sophia își continuă cântecul
  • Marta tălmăcește din Psalmul 29
  • Maria tălmăcește din Psalmul 102
  • Sophia este dusă într‑un tărâm ce se află sub cel de‑al treisprezecelea eon și i se dă un nou mister
  • Sophia continuă să cânte
  • Andrei tălmăcește din Psalmul 39
  • Dialogul dintre Sophia și Lumină
  • Lumina promite că va pecetlui tărâmurile lui Authades
  • Cum va ști Sophia că a sosit vremea mântuirii ei cea de pe urmă
  • Vremea mântuirii finale a Sophiei s‑a plinit
  • Adamas trimite două emanații ca să îi facă rău Sophiei
  • Sophia cântă din nou un cântec adresat Luminii
  • Iacov tălmăcește cântecul din Psalmul 7
  • Sophia se adresează lui Adamas și arhonților lui
  • Sophia cântă din nou către Lumină
  • Marta tălmăcește cuvintele Sophiei din Psalmul 7
  • Iisus o aduce din nou pe Pistis Sophia în cel de‑al treisprezecelea eon
  • Sophia laudă Lumina însoțitorilor ei nevăzuți
  • Filip tălmăcește cântecul din Psalmul 106
  • Maria îl întreabă pe Iisus
  • Despre slava celor douăzeci și patru de nevăzuți
  • Despre slava Sorții
  • Despre slava celor doisprezece eoni
  • Despre slava celui de‑al treisprezecelea eon
  • Despre slava Mijlocului
  • Despre slava Dreptei
  • Despre slava Comorii
  • Despre slava Moștenirii
  • Maria îl întreabă din nou pe Iisus
  • Despre cei doisprezece mântuitori și tărâmurile lor din Moștenire
  • Despre înălțarea celor din Comoară în Moștenire
  • Despre gradele cuvenite fiecăruia în Împărăție
  • Despre puterile din Dreapta și emanațiile și înălțarea lor
  • Despre puterile din Mijloc și înălțarea lor
  • Dar lucrul acesta nu se va petrece până la plinirea eonului
  • Despre înălțarea sufletelor celor desăvârșiți
  • Despre sufletele celor desăvârșiți
  • Maria tălmăcește cele spuse din scripturi
  • Despre Ajutorul de pe urmă
  • Tărâmurile aflate dincolo de Ajutoare sunt de nedescris
  • Maria îl întreabă mai departe pe Iisus
  • Despre al doilea Ajutor
  • Despre al treilea, al patrulea și al cincilea Ajutor
  • Maria îl întreabă din nou pe Iisus
  • Despre cei ce primesc misterul în Ajutorul de pe urmă
  • Ioan îl întreabă pe Iisus
  • Despre prima Poruncă
  • Despre primul spațiu
  • Despre al doilea spațiu
  • Despre al treilea spațiu
  • Despre Tripneumatos
  • Despre misterul stăpân
  • Despre cunoștința misterului stăpân
  • Despre cunoașterea misterului Inefabilului
  • Ucenicii își pierd curajul