0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Pistis Sophia (Cărţile I şi II)
Carte

Pistis Sophia (Cărţile I şi II)

Pistis Sophia (Cărţile I şi II). Editura Herald
CumpărDetalii carte

Autor(i): * * *
Editura: Herald
Colecţia: Manuscris
Anul apariţiei: 2018
Pagini: 288 (13x20 cm)
Preţ: 29,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

„Pistis Sophia“ este un text descoperit la sfârşitul secolului al XVIII-lea, într-o colecţie particulară (cea a medicului Anthony Askew), datând din secolele III-IV d.Hr., folosit ca text sacru de către unele comunităţi gnostice din Egipt.

Termenul „gnostic“ se referă la anumite învăţături tainice date, se presupune, de către Iisus ucenicilor săi, în acest caz, pe parcursul a unsprezece ani după Învierea sa.

Textul nu a fost conceput, aşadar, ca unul public, ci a fost destinat unei grupări de iniţiaţi, cei cărora „li s-a dat să cunoască Împărăţia cerurilor“ (Matei 13.11), preocupaţi de cunoaştere (Gnosis) şi pregătiţi s-o primească. Este un text apocrif, în sensul originar al cuvântului, de scriere „rezervată“ unei audienţe restrânse şi avizate.

Titlul cărţii reuneşte cuvintele greceşti „Credinţă“ şi „Înţelepciune“, ultimul termen, „Sophia“, fiind aici o personificare de gen feminin, care parcurge un traseu dificil, cel al experienţei păcatului şi al confruntării cu obstacolele inerente pe calea mântuirii, care apelează în mod repetat la ajutorul şi sfatul lui Iisus, prezenţa centrală a textului, privit nu doar ca Mântuitor, ci şi ca Prim Mister, preexistând din veşnicie şi având o funcţie cosmică, cel care dezvăluie discipolilor săi tainele divine.

Elemente de religie, magie, metafizică şi istorie aparţinând unei tradiţii pierdute se contopesc în acest document de importanţă majoră nu numai pentru istoria gnosticismului creştin, ci şi pentru istoria dezvoltării religiei în Occident.

În plus, prin interpretarea inedită a unor texte din Psalmi, profeţi şi Evanghelii, acest text oferă o perspectivă neaşteptată atât asupra Vechiului, cât şi a Noului Testament.

Cuprinsul cărţii: „Pistis Sophia (Cărţile I şi II)“

 • INTRODUCERE
 • BIBLIOGRAFIE ADNOTATĂ
 • „Pistis Sophia“ (Cartea I)
  • Iisus îi învaţă pe ucenicii săi doar până la tărâmurile Primului Mister
  • Ce anume încercuieşte Primul Mister
  • Tărâmurile Nevăzutului cel mare
  • Comoara Luminii
  • Iisus se înălţa la cer
  • Amestecul puterilor şi marele cutremur
  • Iisus coboară din nou
  • Cum i‑a fost trimis lui Iisus Veşmântul de lumină. Despre sufletele ucenicilor şi întruparea lor
  • Despre întruparea lui Ioan Botezătorul
  • Despre întruparea lui Iisus prin Maria
  • Misterul celor cinci cuvinte de pe Veşmânt
  • Cele trei veşminte de lumină
  • Iisus îşi pune Veşmântul
  • El intră în firmament
  • El intră în prima sferă
  • El intră în a doua sferă
  • El intră în eoni
  • Adamas şi tiranii luptă împotriva Luminii
  • De ce a fost schimbată calea eonilor
  • Venirea lui Melchisedec
  • Despre plămădirea sufletelor oamenilor
  • Arhonţii îşi înghit materia ca sufletele să nu fie plămădite
  • Adamas şi tiranii luptă împotriva Veşmântului de Lumină
  • Iisus intră în al treisprezecelea eon şi o găseşte pe Pistis Sophia
  • Povestea Pistis Sophiei
  • Sophia coboară în cei doisprezece eoni şi de acolo în Haos
  • Prima căinţă a Sophiei
  • A doua căinţă a Sophiei
  • Petru se plânge de Maria
  • Petru tălmăceşte cea de‑a doua căinţă din Psalmul 70
  • Iisus făgăduieşte să‑i desăvârşească pe ucenici în toate lucrurile
  • A treia căinţă a Sophiei
  • Marta cere şi primeşte îngăduinţa de a vorbi
  • Marta tălmăceşte cea de‑a treia căinţă din Psalmul 69
  • A patra căinţă a Sophiei
  • Ioan cere şi primeşte îngăduinţa de a vorbi
  • Ioan tălmăceşte căinţa din Psalmul 101
  • Iisus îi porunceşte lui Ioan
  • Emanaţiile lui Authades scot din nou lumina din Sophia
  • A cincea căinţă a Sophiei
  • Filip, scribul, se plânge
  • Iisus spune că scribii hotărâţi sunt Filip, Toma şi Matei
  • Maria tălmăceşte cuvintele lui Iisus despre cei trei mărturisitori
  • Lui Filip i se îngăduie acum să vorbească
  • Filip tălmăceşte a cincea căinţă din Psalmul 87
  • Filip este lăudat şi continuă să scrie
  • A şasea căinţă a Sophiei
  • Andrei tălmăceşte a şasea căinţă din Psalmul 129
  • Iisus îl laudă pe Andrei. El făgăduieşte că tiranii vor fi judecaţi şi mistuiţi de focul înţelepciunii
  • Maria tălmăceşte cuvintele lui Iisus
  • Căinţa Sophiei nu este încă primită. Ea este batjocorită de către eoni
  • A şaptea căinţă a Sophiei
  • Iisus îl laudă pe Toma
  • Iisus o conduce pe Sophia spre un tărâm mai puţin strâmt, dar fără porunca Primului Mister
  • Emanaţiile lui Authades o asupresc din nou
  • A opta căinţă a Sophiei
  • Emanaţiile lui Authades se opresc pentru o vreme din a o asupri pe Sophia
  • Iisus îl laudă pe Matei şi le făgăduieşte ucenicilor lui că vor sta pe tronuri alături de el
  • Maria tălmăceşte cuvintele lui Iisus
  • A noua căinţă a Sophiei
  • Iacov tălmăceşte a noua căinţă din Psalmul 34
  • Iisus îl laudă pe Iacov şi le făgăduieşte ucenicilor lui că vor fi cei dintâi
  • Maria tălmăceşte cuvintele lui Iisus
  • Căinţa Sophiei este primită. Iisus este trimis să o ajute
  • Petru tălmăceşte a zecea căinţă din Psalmul 119
  • Iisus îl laudă pe Petru
  • A unsprezecea căinţă a Sophiei
  • Salomeea tălmăceşte căinţa din Psalmul 51
  • Iisus o laudă pe Salomeea
  • Authades îşi ajută emanaţiile şi acestea o asupresc din nou pe Sophia
  • A douăsprezecea căinţă a Sophiei
  • Andrei tălmăceşte a douăsprezecea căinţă din Psalmul 108
  • A treisprezecea căinţă a Sophiei
  • Marta tălmăceşte a treisprezecea căinţă din Psalmul 50
  • Iisus trimite o putere de lumină ca să o ajute pe Sophia
  • Sophia grăieşte un cânt de laudă
  • Salomeea tălmăceşte cântecul Sophiei din Odele lui Solomon
  • Puterea trimisă de Iisus face o cunună de lumină pe capul Sophiei
  • Sophia rosteşte un alt cânt de laudă
  • Maria, maica sa, cere şi primeşte îngăduinţa de a vorbi
  • Maria, maica lui, tălmăceşte cântecul Sophiei din a nouăsprezecea odă a lui Solomon
  • Iisus o laudă pe maica lui
  • Porunca Primului Mister este împlinită astfel încât Sophia să fie scoasă din Haos cu totul
  • Primul Mister şi Iisus trimit două puteri de lumină ca să o ajute pe Sophia
  • Maria Magdalena tălmăceşte misterul din Psalmul 84
  • Maria, maica, tălmăceşte Scriptura mai departe
  • Povestea duhului nălucă
  • Cealaltă Marie tălmăceşte în continuare acelaşi text al Scripturii despre botezul lui Iisus
  • Maria, maica, tălmăceşte din nou acelaşi text din Scriptură despre întâlnirea ei cu Elisabeta, maica lui Ioan Botezătorul
  • Despre întruparea lui Iisus
  • [NOTA UNUI SCRIB] Notă scrisă de o mână târzie, copiată dintr‑o altă scriptură
 • „Pistis Sophia“ (Cartea II)
  • Ioan continuă tălmăcirea aceluiaşi text din Scriptură
  • Despre Sabaōth, Barbēlō, Yabraōth şi veşmântul de lumină
  • Gabriēl şi Michaēl sunt chemaţi să o ajute pe Pistis Sophia
  • Şuvoiul de lumină restituie Sophiei puterile de lumină
  • Şuvoiul de lumină, împlinindu‑şi ţelul, pleacă de la Sophia
  • Petru tălmăceşte povestirea din Odele lui Solomon
  • Emanaţiile lui Authades strigă către el după ajutor
  • Acesta trimite o altă putere ce se aseamănă cu o săgeată zburătoare
  • Plămădirea puterilor‑şarpe, ‑vasilisc şi ‑balaur
  • Puterea‑demon a lui Adamas o aruncă în jos pe Sophia
  • Sophia strigă iarăşi către Lumină
  • Gabriēl şi Michaēl şi şuvoiul de lumină vin din nou în ajutorul ei
  • Transfigurarea Sophiei
  • Iisus, Primul Mister, o ajută pe Sophia să învingă
  • Iacov tălmăceşte cele povestite în Psalmul 90
  • Sophia cântă un cântec de laudă
  • Toma tălmăceşte cântecul Sophiei din Odele lui Solomon
  • Sophia cântă un alt cântec de laudă
  • Matei tălmăceşte cântul Sophiei din Odele lui Solomon
  • Sophia continuă să cânte
  • Maria se teme de Petru
  • Maria tălmăceşte cântecul Sophiei din Psalmul
  • Sophia îşi continuă cântecul
  • Marta tălmăceşte din Psalmul 29
  • Maria tălmăceşte din Psalmul 102
  • Sophia este dusă într‑un tărâm ce se află sub cel de‑al treisprezecelea eon şi i se dă un nou mister
  • Sophia continuă să cânte
  • Andrei tălmăceşte din Psalmul 39
  • Dialogul dintre Sophia şi Lumină
  • Lumina promite că va pecetlui tărâmurile lui Authades
  • Cum va şti Sophia că a sosit vremea mântuirii ei cea de pe urmă
  • Vremea mântuirii finale a Sophiei s‑a plinit
  • Adamas trimite două emanaţii ca să îi facă rău Sophiei
  • Sophia cântă din nou un cântec adresat Luminii
  • Iacov tălmăceşte cântecul din Psalmul 7
  • Sophia se adresează lui Adamas şi arhonţilor lui
  • Sophia cântă din nou către Lumină
  • Marta tălmăceşte cuvintele Sophiei din Psalmul 7
  • Iisus o aduce din nou pe Pistis Sophia în cel de‑al treisprezecelea eon
  • Sophia laudă Lumina însoţitorilor ei nevăzuţi
  • Filip tălmăceşte cântecul din Psalmul 106
  • Maria îl întreabă pe Iisus
  • Despre slava celor douăzeci şi patru de nevăzuţi
  • Despre slava Sorţii
  • Despre slava celor doisprezece eoni
  • Despre slava celui de‑al treisprezecelea eon
  • Despre slava Mijlocului
  • Despre slava Dreptei
  • Despre slava Comorii
  • Despre slava Moştenirii
  • Maria îl întreabă din nou pe Iisus
  • Despre cei doisprezece mântuitori şi tărâmurile lor din Moştenire
  • Despre înălţarea celor din Comoară în Moştenire
  • Despre gradele cuvenite fiecăruia în Împărăţie
  • Despre puterile din Dreapta şi emanaţiile şi înălţarea lor
  • Despre puterile din Mijloc şi înălţarea lor
  • Dar lucrul acesta nu se va petrece până la plinirea eonului
  • Despre înălţarea sufletelor celor desăvârşiţi
  • Despre sufletele celor desăvârşiţi
  • Maria tălmăceşte cele spuse din scripturi
  • Despre Ajutorul de pe urmă
  • Tărâmurile aflate dincolo de Ajutoare sunt de nedescris
  • Maria îl întreabă mai departe pe Iisus
  • Despre al doilea Ajutor
  • Despre al treilea, al patrulea şi al cincilea Ajutor
  • Maria îl întreabă din nou pe Iisus
  • Despre cei ce primesc misterul în Ajutorul de pe urmă
  • Ioan îl întreabă pe Iisus
  • Despre prima Poruncă
  • Despre primul spaţiu
  • Despre al doilea spaţiu
  • Despre al treilea spaţiu
  • Despre Tripneumatos
  • Despre misterul stăpân
  • Despre cunoştinţa misterului stăpân
  • Despre cunoaşterea misterului Inefabilului
  • Ucenicii îşi pierd curajul