0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Sfantul Pavel
Carte

Sfantul Pavel

Sfantul Pavel. Editura Herald
CumpărDetalii carte

Autor(i): Arthur Darby Nock
Editura: Herald
Colecţia: Fiat Lux
Anul apariţiei: 2012
Pagini: 224 (13x20 cm)
Preţ: 26,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Lucrarea misionară a Sf. Apostol Pavel a avut o înrâurire profundă asupra omenirii timp de mai bine de optsprezece secole, iar scrierile şi gândirea sa au fost supuse unor cercetări atente de către generaţii întregi de exegeţi biblici.

Chiar şi astfel, nimeni nu poate cuprinde în totalitate complexitatea chestiunilor implicate de interpretarea textelor pauline.

Prezentul volum urmăreşte să înlesnească oricărui cititor o mai bună înţelegere a Sf. Pavel, atât ca om cât şi ca scriitor, în contextul timpului său.

Cel ce se apleacă asupra vieţii şi lucrării Sf. Pavel, poate crede la început că se află într-o postură extrem de convenabilă. Sf. Pavel ne-a lăsat moştenire un număr de scrieri de o autenticitate incontestabilă: cele două Epistole către Tesaloniceni; cele două Epistole către Corinteni; Epistola către Galateni; Epistola către Romani; Epistolele către Filipeni, Coloseni şi Filimon etc. Forma în care aceste epistole au ajuns la noi este de bună seamă de o autenticitate remarcabilă.

Şi cu toate acestea, în momentul când începem să le analizăm, descoperim obstacole destul de greu de surmontat. În cazul în care abordăm aceste epistole în idiomul grec original şi le citim prin lentila altor texte greceşti din aceeaşi perioadă, constatăm că nu există un singur paragraf măcar care să nu ne frapeze cu câte ceva care este aproape de neînţeles. Mai mult decât atât, Epistolele pauline nu au fost scrise într-o „tonalitate“ tihnită, meditativă. Ele nu au nimic în comun cu o Summa Theologica.

Cuvintele şi conceptele pe care Pavel le-a întrebuinţat de-a lungul misiunii sale au devenit ulterior obiectul controverselor dogmatice ale generaţiilor următoare.

Cu precădere, semnificaţia pe care o parte din scrierile sale au avut-o pentru Martin Luther (în special, Epistola către Romani), ne determină să interpretăm o parte din lucrarea sa în lumina problematicilor ulterioare, mai aproape de modul nostru de înţelegere. Acesta nu este un fenomen unic. Unul dintre semnele unei remarcabile gândiri şi literaturi religioase este acela că amândouă sunt susceptibile de a avea atât de multe înţelesuri, uneori străine chiar de proprii lor autori.

Generaţii întregi au citit Psalmii descoperind în ei o adevărată chintesenţă de evlavie, fără a fi preocupaţi de semnificaţia şi de contextele în care, de-a lungul secolelor, aceste poeme au fost scrise.

Citite la cinci secole de la moartea sa, lucrările lui Platon au căpătat o semnificaţie religioasă diferită în mare măsură de cea cu care fuseseră investite iniţial. La fel stau lucrurile şi cu Pavel.

În prezenta lucrare, nu ne vom ocupa de aceste interpretări ulterioare; vom încerca să lăsăm deoparte cele întâmplate după execuţia sa la Roma şi vom căuta în schimb, pe cât ne este posibil, să-l privim pe Pavel în lumina primului secol d.Hr., trăind, pribegind şi propovăduind în condiţiile specifice timpului său.

Pentru motivele deja menţionate, lucrarea reconstituirii nu poate fi completă; oferă însă un tablou care ar trebui să corespundă în linii mari destul de bine cu realitatea acelor timpuri.

Cuprinsul cărţii: „Sfantul Pavel“

 • Cuvânt înainte
 • Introducere
 • Tars şi Ierusalim
 • Damasc
 • Perioada creştină timpurie a Sf. Pavel
 • Perioada creştină târzie a Sf. Pavel
 • Epistolele peregrinării:
  • Tesaloniceni şi Galateni
  • Corinteni
  • Romani
 • Epistolele captivităţii
 • Stilul şi gândirea Sf. Pavel
 • Bibliografie
 • Index