0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Religie
 3. Cărți: Creștinism
 4. Temeiurile credinței creștine
Carte

Temeiurile credinței creștine

Coperta cărții: Temeiurile credinței creștine de la editura Herald.
Cartea: Temeiurile credinței creștine
Autor: Emil Brunner
Editura: Herald
Cumpăr
Autor(i): Emil Brunner
Editura: Herald
Colecţia: Fiat Lux
Anul apariţiei: 2009
Pagini: 224 (13x20 cm)
ISBN:9789731111261
Preţ: 39,00 Lei
Disponibilitate: în stoc

Lucrarea de față reprezintă o expunere rezumată a mesajului creștin, în ceea ce Brunner consideră a fi esența sa. Brunner evită să discute aici aspecte controversate ale mesajului creștin; sunt evitate chiar și elaborările teologice.

Prin caracterul său succint și pertinent lucrarea a cunoscut o mare popularitate.

Brunner abordează creștinismul dintr-o perspectivă existențialistă. Adevărul încetează a mai fi o doctrină despre un anumit obiect și devine întâlnirea cu un subiect, cu subiectul absolut care este Dumnezeu.

Esența creștinismului este întruparea lui Dumnezeu în Iisus Christos și, prin aceasta, realizarea unei punți de legătură, a unei întâlniri între Dumnezeu și lume.

Brunner vede această întâlnire, care dă esența creștinismului, nu doar la nivel cosmic, ci și la nivel individual.

Esența condiției de creștin constă în a avea o întâlnire personală cu Dumnezeul întrupat în Christos; adevărul creștin, care face ca un om să fie creștin, încetează a mai fi o dogmă, ci constă, pur și simplu, dintr-un eveniment real.

În urma acestei întâlniri personale omul nu dobândește o anumită cunoaștere; mai degrabă, el dobândește o viață nouă, trăită în părtășie cu Dumnezeul pe care acum îl întâlnește.

În contextul acestei întâlniri, Dumnezeu nu îi revelează omului un set de adevăruri, de doctrine, ci se revelează pe Sine Însuși. Revelarea de Sine a lui Dumnezeu ia forma întrupării sale în Iisus Christos.

Brunner acceptă însă și existența unei revelări a lui Dumnezeu către fiecare individ în parte, prin Duhul Sfânt. Trăirea în Duh, mărturia Duhului nu sunt altceva decât o modalitate interioară în care se realizează întâlnirea personală dintre Dumnezeu și om.

Viața în Duh este lipsită de valențele cognitive care îi sunt adesea atribuite. A fi inspirat de Duhul Sfânt, a fi plin de Duhul Sfânt, înseamnă a fi însuflețit de un nou tip de trăire. Brunner nu identifică niciun fel de dimensiuni cognitive ale acestei experiențe. Tipul de vorbire care exprimă cel mai bine această întâlnire nu este atât expunerea discursivă, cât limbajul închinării sau cel al rugăciunii.

În deplin acord cu filosofia existențialistă, Brunner atrage atenția asupra condiției disperate, plină de limitații, de necunoscut, și sortită într-un mod fatidic morții, a ființei umane; totodată, în calitatea sa de teolog, Brunner indică spre Dumnezeu ca salvare a ființei umane din această condiție.

Astfel că Dumnezeu nu ține atât de planul cunoașterii pe care ar putea-o omul dobândi, cât, mai degrabă, de planul existențial. El este Salvatorul, cel în funcție de care un om își reorientează întreaga sa viață, cel care conferă omului un nou temei valoric și dă un nou sens și o nouă speranță vieții umane.

Cuprinsul cărţii: „Temeiurile credinței creștine“

 • CUVÂNT INTRODUCTIV
  • Abordări existențialiste în teologie
  • Adevărul ca întâlnire personală
  • Statutul elaborărilor doctrinare în teologia existențialistă
  • Elaborări teologice existențialiste
  • Autoritatea scripturală
  • Teologia naturală
  • Brunner și teologia liberală
 • TEMEIURILE CREDINȚEI CREȘTINE
  • Cuvânt înainte
  • Există Dumnezeu?
  • Este Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?
  • Dumnezeul cel tainic
  • Creația și Creatorul
  • Planul lui Dumnezeu cu privire la lume
  • Dumnezeu și elementul demonic din lume
  • Alegerea din veșnicie
  • Taina ființei umane
  • Despre bunătatea omului
  • Legea
  • Cele 10 Porunci și cele 2 Porunci
  • Ordonanțele lui Dumnezeu
  • Promisiunea
  • Iisus, Christosul
  • Fiul Omului
  • Fiul lui Dumnezeu
  • Împăratul
  • Mijlocitorul
  • Duhul Sfânt
  • Credință sau disperare
  • Doar prin credință
  • Convertirea
  • Nașterea din nou
  • Despre libertatea creștină
  • Rugăciunea
  • Semnificația rugăciunii
  • Părtășia
  • Biserica
  • Sacramentele
  • Botezul
  • Cina Domnului
  • Viitorul
  • Viața de după
  • Judecată de Apoi
  • Despre viața veșnică
 • Anexă
  • Marea invitație
  • Nebunia și pricina de poticnire a crucii