0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Religie
 3. Cărţi: Creştinism
 4. Temeiurile credinţei creştine
Carte

Temeiurile credinţei creştine

Temeiurile credinţei creştine. Editura Herald
CumpărDetalii carte

Autor(i): Emil Brunner
Editura: Herald
Colecţia: Fiat Lux
Anul apariţiei: 2009
Pagini: 224 (13x20 cm)
Preţ: 26,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Lucrarea de faţă reprezintă o expunere rezumată a mesajului creştin, în ceea ce Brunner consideră a fi esenţa sa. Brunner evită să discute aici aspecte controversate ale mesajului creştin; sunt evitate chiar şi elaborările teologice.

Prin caracterul său succint şi pertinent lucrarea a cunoscut o mare popularitate.

Brunner abordează creştinismul dintr-o perspectivă existenţialistă. Adevărul încetează a mai fi o doctrină despre un anumit obiect şi devine întâlnirea cu un subiect, cu subiectul absolut care este Dumnezeu.

Esenţa creştinismului este întruparea lui Dumnezeu în Iisus Christos şi, prin aceasta, realizarea unei punţi de legătură, a unei întâlniri între Dumnezeu şi lume.

Brunner vede această întâlnire, care dă esenţa creştinismului, nu doar la nivel cosmic, ci şi la nivel individual.

Esenţa condiţiei de creştin constă în a avea o întâlnire personală cu Dumnezeul întrupat în Christos; adevărul creştin, care face ca un om să fie creştin, încetează a mai fi o dogmă, ci constă, pur şi simplu, dintr-un eveniment real.

În urma acestei întâlniri personale omul nu dobândeşte o anumită cunoaştere; mai degrabă, el dobândeşte o viaţă nouă, trăită în părtăşie cu Dumnezeul pe care acum îl întâlneşte.

În contextul acestei întâlniri, Dumnezeu nu îi revelează omului un set de adevăruri, de doctrine, ci se revelează pe Sine Însuşi. Revelarea de Sine a lui Dumnezeu ia forma întrupării sale în Iisus Christos.

Brunner acceptă însă şi existenţa unei revelări a lui Dumnezeu către fiecare individ în parte, prin Duhul Sfânt. Trăirea în Duh, mărturia Duhului nu sunt altceva decât o modalitate interioară în care se realizează întâlnirea personală dintre Dumnezeu şi om.

Viaţa în Duh este lipsită de valenţele cognitive care îi sunt adesea atribuite. A fi inspirat de Duhul Sfânt, a fi plin de Duhul Sfânt, înseamnă a fi însufleţit de un nou tip de trăire. Brunner nu identifică niciun fel de dimensiuni cognitive ale acestei experienţe. Tipul de vorbire care exprimă cel mai bine această întâlnire nu este atât expunerea discursivă, cât limbajul închinării sau cel al rugăciunii.

În deplin acord cu filosofia existenţialistă, Brunner atrage atenţia asupra condiţiei disperate, plină de limitaţii, de necunoscut, şi sortită într-un mod fatidic morţii, a fiinţei umane; totodată, în calitatea sa de teolog, Brunner indică spre Dumnezeu ca salvare a fiinţei umane din această condiţie.

Astfel că Dumnezeu nu ţine atât de planul cunoaşterii pe care ar putea-o omul dobândi, cât, mai degrabă, de planul existenţial. El este Salvatorul, cel în funcţie de care un om îşi reorientează întreaga sa viaţă, cel care conferă omului un nou temei valoric şi dă un nou sens şi o nouă speranţă vieţii umane.

Cuprinsul cărţii: „Temeiurile credinţei creştine“

 • CUVÂNT INTRODUCTIV
  • Abordări existenţialiste în teologie
  • Adevărul ca întâlnire personală
  • Statutul elaborărilor doctrinare în teologia existenţialistă
  • Elaborări teologice existenţialiste
  • Autoritatea scripturală
  • Teologia naturală
  • Brunner şi teologia liberală
 • TEMEIURILE CREDINŢEI CREŞTINE
  • Cuvânt înainte
  • Există Dumnezeu?
  • Este Biblia Cuvântul lui Dumnezeu?
  • Dumnezeul cel tainic
  • Creaţia şi Creatorul
  • Planul lui Dumnezeu cu privire la lume
  • Dumnezeu şi elementul demonic din lume
  • Alegerea din veşnicie
  • Taina fiinţei umane
  • Despre bunătatea omului
  • Legea
  • Cele 10 Porunci şi cele 2 Porunci
  • Ordonanţele lui Dumnezeu
  • Promisiunea
  • Iisus, Christosul
  • Fiul Omului
  • Fiul lui Dumnezeu
  • Împăratul
  • Mijlocitorul
  • Duhul Sfânt
  • Credinţă sau disperare
  • Doar prin credinţă
  • Convertirea
  • Naşterea din nou
  • Despre libertatea creştină
  • Rugăciunea
  • Semnificaţia rugăciunii
  • Părtăşia
  • Biserica
  • Sacramentele
  • Botezul
  • Cina Domnului
  • Viitorul
  • Viaţa de după
  • Judecată de Apoi
  • Despre viaţa veşnică
 • Anexă
  • Marea invitaţie
  • Nebunia şi pricina de poticnire a crucii