0 titluri

Tel: 0722.940.581

  1. Acasă
  2. Cărți: Religie
  3. Cărți: Creștinism
  4. Teologia icoanei în lumina tradiției dogmatice, liturgice și canonice
Carte

Teologia icoanei în lumina tradiției dogmatice, liturgice și canonice

O abordare intercofesională

Autor(i): Dragoș Ionuț Răduț,
Editura: Eikon
Colecţia: Universitas
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 416 (14x20 cm)
Preţ: 55,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Lucrarea doctorului în teologie Răduț Dragoș Ionuț are o elaborarea foarte bună. Autorul a lucrat cu seriozitate și pasiune, reușind să întocmească o lucrare foarte bună, meritorie în domeniul artei sacre.

Tema lucrării nu este nouă. Despre icoane s-a scris o întreagă literatură, însă fiecare autor a căutat să se limiteze la un aspect al temei. De aceea, câte studii există, atâtea subiecte sunt dezbătute.

Meritul autorului este acela că a reușit să ne dea o bună și sistematică sinteză, cuprinzând în lucrarea sa, toate laturile și aspectele de tratat ale temei. Din acest punct de vedere, lucrarea este foarte utilă teologiei ortodoxe românești, cât și teologiei celorlalte confesiuni creștine.

Cât privește valoarea lucrării, aceasta este evidentă. Lucrarea are o bună structură și un plan logic, în care capitolele se înlănțuie firesc și armonic. Teza se citește cu ușurință, datorită stilului academic în care este redată: claritate, cursivitate, logică.

Autorul se dovedește a fi un bun și versat mânuitor al condeiului și un cercetător pasionat, cu posibilități de analiză și de sinteză, de a exprima corect noțiunile și de a se face înțeles. De aceea, îl felicit pentru frumoasa lucrare pe care o recomand călduros atât teologilor, cât și mirenilor.

Pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula

Una dintre trăsăturile care definesc spiritualitatea liturgică ortodoxă este podoaba locașului de cult, reflectată în special în icoană, podoabă a cărei vârstă este tot atât de mare ca și cea a Bisericii însăși.

Icoana apare în interiorul cultului divin, odată cu acesta și este determinată de acesta, procesul de dezvoltare a ei însoțind pe cel al rugăciunii obștești, de-a lungul timpului influențele reciproce marcând pentru fiecare etape noi ale evoluției.

Lucrarea de față depășește granițele liturgice între care a apărut și s-a dezvoltat icoana, prezentând o temă interdisciplinară, care îmbină aspecte liturgice ale icoanei cu cele canonice și dogmatice.

Lucrarea alcătuită este un segment dintr-o tematică amplă, cercetată de-a lungul timpului de teologi de marcă din spațiul românesc, cât și din afara acestuia, dar și de teologi aparținând tradiției romano-catolice și protestante.

În forma propusă lucrarea reprezintă o noutate în spațiul românesc, conținutul ei reflectând din partea autorului o maturitate în cercetare și o bună pregătire teologică.

Pr. prof. univ. dr. Viorel Sava