0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Educație
 3. Greșeli în folosirea semnelor ortografice în limbajul cotidian
Carte

Greșeli în folosirea semnelor ortografice în limbajul cotidian

Exemple comentate

Autor(i): Prof. Ilie-Ștefan Rădulescu,
Editura: Niculescu
Anul apariţiei: 2013
Pagini: 174 (13x20 cm)
Preţ: 17,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Într-o amplă lucrare eseistică și de interviuri, un ilustru academician evocă un episod în care o reporteră TV îl surprinde cu o stupefiantă gafă de ordin cultural, și anume că „Babeș Bolyai“ reprezintă numele unui matematician…

Această impardonabilă confuzie ar fi putut să fie evitată – apreciem noi – dacă cele două patronime, aparținând unor savanți de etnii diferite, ar fi fost legate prin cratimă, și nu separate prin blanc!…

Exemplul sus-amintit, grăitor ca semnificație, are menirea să ne îndemne la o mai adâncă reflecție asupra necesității folosirii, pertinente. a semnelor de ortografie.

În acest sens, lucrarea de față – între primele de acest fel – își propune să fie un instrument util de identificare, precum și de explicare, critică, a numeroase „abateri“ ortografice, reperabile nu numai în mass-media actuală, ci și în viața particulară a multora dintre noi…

Cuprinsul cărţii: „Greșeli în folosirea semnelor ortografice în limbajul cotidian“

 • CUVÂNT-ÎNAINTE
 • ABREVIERI ȘI SEMNE
 • SIGLE
 • GREȘELI ÎN FOLOSIREA PUNCTULUI
  • Introducerea, greșită, a punctului după abrevierile unor termeni substantivali și pronume de politețe (care mențin finala bazei)
  • Introducerea, greșită, a punctului după formele abreviate, prin litere nesuccesive, ale unor împrumuturi din latina savantă
  • Introducerea, greșită, a punctului după unități de măsură care formează perechi de abrevieri/simboluri cu alți termeni, omografi (cu punct final)
  • Introducerea, greșită, a punctului după abrevierile punctelor cardinale, ale unor termeni științifici și tehnici, precum și după flecare literă a unor abrevieri de nume proprii compuse în a căror structură intră (și) segmente sau cuvinte întregi
  • Omiterea, greșită, a punctului după abrevieri ale unor pronume de politețe
  • Omiterea, greșită, a punctului după abrevieri ale unor titluri științifice și locuțiuni (din latina savantă)
 • GREȘELI ÎN FOLOSIREA CRATIMEI
  • Introducerea, greșită, a cratimei înăuntrul unor cuvinte monosilabice (confundate cu grupuri de cuvinte conjuncte)
  • Introducerea, greșită, a cratimei înăuntrul unor cuvinte polisilabice (confundate cu grupuri de cuvinte conjuncte)
  • Introducerea, greșită, a cratimei în structura abreviată discontinuă a unor termeni substantivali de politețe
  • Introducerea, greșită, a cratimei în structura abreviată discontinuă a unor substantive comune sau proprii
  • Introducerea, greșită, a cratimei înăuntrul unor substantive comune compuse tematic (cu elemente de compunere), nume de ființe
  • Introducerea, greșită, a cratimei înăuntrul unor substantive comune compuse tematic (cu elemente de compunere), nume de lucruri
  • Introducerea, greșită, a cratimei înăuntrul unor substantive comune compuse propriu-zise (cu cuvinte întregi)
  • Introducerea, greșită, a cratimei înăuntrul unor adjective compuse tematic (cu elemente de compunere), variabile
  • Introducerea, greșită, a cratimei înăuntrul unor adjective compuse tematic (cu elemente de compunere), invariabile
  • Introducerea, greșită, a cratimei înăuntrul unor adjective compuse propriu-zise (cu cuvinte întregi)
  • Introducerea, greșită, a cratimei între unele substantive (comune sau proprii) și articolul lor hotărât enclitic
  • Introducerea, greșită, a cratimei între tema unor substantive și desinența de plural (urmată sau nu de articolul enclitic)
  • Introducerea, greșită, ca topică, a cratimei înăuntrul articolului nehotărât, într-o junctură silabică realizată prin afereză, și nu prin eliziune
  • Introducerea, greșită, a cratimei înăuntrul unor numerale ordinale literale (între „baza“ de derivare și formantul ordinal enclitic)
  • Introducerea, greșită, a cratimei înăuntrul unor verbe derivate (cu prefixe) sau compuse (cu elemente de compunere)
  • Introducerea, greșită, a cratimei înăuntrul unor adverbe (compuse tematic sau propriu-zise)
  • Introducerea, greșită, a cratimei, în locul blancului, între cuvinte monosilabice juxtapuse (pronume personale sau reflexive independente)
  • Introducerea, greșită, a cratimei, în locul blancului, în structura unor nume proprii compuse cu caracter topic
  • Introducerea, greșită, a cratimei, în locul blancului, în structura unor locuțiuni pronominale (de politețe) sau interjecționale
  • Introducerea, greșită, a cratimei, în locul blancului, între articolul posesiv și numeralul ordinal cifric
  • Introducerea, improprie, a cratimei, în locul liniei de pauză, în scrierea unor compuse cu structura complexă, substantivală sau adjectivală
  • Omiterea cratimei în scrierea unor grupuri de cuvinte conjuncte (și omofone cu…), contopite silabic
  • Omiterea cratimei în legarea a două cuvinte conjuncte (subst./vb. – adj.pron./pron.pers.), polisilabice
  • Omiterea cratimei delimitative (la dreapta) a unor elemente de compunere din structura eliptică a unor compuse substantivale sau adjectivale
  • Omiterea cratimei din structura unor substantive compuse (propriu-zise sau tematice)
  • Omiterea cratimei din structura unor adjective compuse propriu-zise
  • Omiterea cratimei dintre termenii legați ai unor pronume de politețe compuse (abreviate)
 • GREȘELI ÎN FOLOSIREA BLANCULUI (SPAȚIULUI ALB)
  • Introducerea, greșită, a blancului înăuntrul unor substantive comune compuse (propriu-zise sau tematice)
  • Introducerea, greșită, a blancului între termenii sudați ai unor adjective pronominale negative (sau nehotărâte) compuse
  • Introducerea, greșită, a blancului înăuntrul unor adjective compuse (propriu-zise sau tematice) ori derivate (cu prefixe)
  • Introducerea, greșită, a blancului între termenii sudați ai unor pronume negative compuse (sau ai unor locuțiuni pronominale de politețe)
  • Introducerea, greșită, a blancului între termenii sudați ai unor numerale cardinale compuse
  • Introducerea, greșită, a blancului înăuntrul unor adverbe compuse sudate sau în componenta adverbială a unor locuțiuni
  • Introducerea, greșită, a blancului înăuntrul unor conjuncții/adverbe compuse ori al componentei adverbiale a unor locuțiuni prepoziționale sau conjuncționale
  • Introducerea, greșită, a blancului, în locul cratimei, în structura unor substantive comune și proprii compuse (propriu-zise), nume de ființe
  • Introducerea, greșită, a blancului, în locul cratimei, în structura unor substantive comune și proprii compuse (propriu-zise), nume de lucruri
  • Introducerea, greșită, a blancului, în locul cratimei, în structura unor substantive proprii compuse (propriu-zise), nume topice
  • Introducerea, greșită, a blancului, în locul cratimei, înăuntrul componentei adjectivale/substantivale (binare) din structura unor substantive proprii compuse (nume de instituții publice, politice, religioase)
  • Introducerea, greșită, a blancului, în locul cratimei, înăuntrul unor adjective compuse (propriu-zise și tematice), atribute ale unor substantive comune
  • Introducerea, greșită, a blancului, în locul cratimei, între termenii, legați, ai unor adverbe compuse, locuțiuni și expresii adverbiale
  • Intercalarea, greșită, a semiadverbului „și“ în blancul dintre prepoziția „ca“ și cuvântul următor, pentru evitarea unei reale/false cacofonii
  • Omiterea blancului dintre unele substantive comune nearticulate și falsul articol enclitic alipit (în realitate, articol posesiv în procliza cuvântului următor)
  • Omiterea blancului dintre termenii unor locuțiuni adverbiale sau grupuri libere de cuvinte
  • Omiterea blancului dintre termenii unor locuțiuni prepoziționale sau grupuri libere de cuvinte
  • Omiterea blancului dintre termenii unor locuțiuni conjuncționale sau grupuri libere de cuvinte
 • GREȘELI ÎN FOLOSIREA APOSTROFULUI
  • Introducerea, greșită, a apostrofului, în locul cratimei, în interiorul sau la sfârșitul unor cuvinte incomplete
  • Omiterea apostrofului de la începutul, din interiorul sau de la sfârșitul unor cuvinte incomplete
 • GREȘELI ÎN FOLOSIREA MAJUSCULEI (A LITEREI INIȚALE MARI)
  • Utilizarea, greșită, a majusculei, în locul minusculei, în denumirile neoficiale ale unor instituții locale și centrale
  • Utilizarea, greșită, a majusculei, în locul minusculei, în denumirea unor manifestări științifice sau politice (care nu sunt unice) ori a unor funcții și calități (oricât de importante), inclusiv domeniile la care se referă
  • Utilizarea, greșită, a majusculei, în locul minusculei, în cazul unor substantive, cu sens generic, care nu fac parte din numele proprii ale unor personaje sau entități administrativ-teritoriale ori geografice
  • Utilizarea, greșită, a majusculei (cu excepția primului element din numele proprii compuse), în locul minusculei, în denumirea unor organisme de conducere sau a unor compartimente din instituții, precum și a unor titluri de publicații sau documente importante
  • Utilizarea, greșită, a majusculei, în locul minusculei, după anumite semne de punctuație, când acestea nu marchează sfârșitul propoziției
 • GREȘELI ÎN FOLOSIREA MINUSCULEI (A LITEREI INIȚIALE MICI)
  • Utilizarea, greșită, a minusculei, în locul majusculei, în cazul unor nume proprii care sunt denumiri oficiale ale unor instituții sau manifestări științifice, culturale etc.
  • Utilizarea, greșită, a minusculei, în locul majusculei, în cazul unor nume proprii care desemnează persoane, personaje, alte realități cu caracter religios (inclusiv prenumele sau adjectivele pronominale care invocă divinitatea)
  • Utilizarea, greșită, a minusculei, în locul majusculei, în cazul componentelor locuțiunilor pronominale de politețe
  • Utilizarea, greșită, a minusculei, în locul majusculei, în cazul substantivelor ale căror componente fac parte din numele propriu ale entităților geografice sau administrativ-teritoriale, al punctelor cardinale (care constituie al doilea component al unui toponim compus) și al denumirii, unor organisme de conducere și compartimente din instituții sau al unor titluri de publicații, opere etc. (primul element sau numele unic)
  • Utilizarea, greșită, a minusculei, în locul majusculei, în cazul unor termeni generici care, deși nu fac parte din numele propriu al entităților teritorial-administrative, se scriu cu literă mare când indică adresa unor instituții sau persoane particulare
 • INDEX DE FORME GREȘITE VS. CORECTE
 • BIBLIOGRAFIE
 • SURSE DE DOCUMENTARE (2001-2011)
 • LUCRĂRI DE SPECIALITATE