0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Educaţie
 3. Intervenţii în dezvoltarea carierei în secolul 21
Carte

Intervenţii în dezvoltarea carierei în secolul 21

Intervenţii în dezvoltarea carierei în secolul 21. Editura ASCR
CumpărDetalii carte

Autor(i): Spencer G. Niles, JoAnn Harris-Bowlsbey
Editura: ASCR
Colecţia: Educaţie
Anul apariţiei: 2014
Pagini: 544 (21x28 cm)
Preţ: 60,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Cartea analizează dezvoltarea profesională în legăturile ei complexe cu:

 • funcţionarea optimă a individului, nivelul de satisfacţie personală şi concretizarea potenţialului individual;
 • aşteptările familiei, oportunităţile profesionale limitate, constrângerile financiare şi obligaţiile legate de diverse roluri de viaţă;
 • efecte ale globalizării, precum inegalităţile şi discriminarea, schimbarea, tranziţia şi instabilitatea de pe piaţa muncii, creşterea decalajului economic dintre „cei care au“ şi „cei care nu au“;
 • progresul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii care a dus la o uniformizare mai vizibilă a terenului de joc economic: cunoştinţele şi bogăţia unor ţări anterior dezavantajate au crescut în aşa măsură, încât le rivalizează pe acelea ale Statelor Unite şi ale altor puteri mondiale. Această „aplatizare“ a accesului şi a oportunităţilor are afecte majore asupra caracterului muncii în întreaga lume, printre care şi accelerarea globalizării economice, a interdependenţei între economiile naţionale, astfel încât ceea ce se întâmplă în cadrul economiei unei ţări are impact asupra economiei altei ţări.

Iată câteva concluzii pentru angajaţii din secolul 21, care le permite acestora să fie în acord cu actuala economie globală:

 • Să înveţe permanent. Este esenţial ca persoanele care lucrează să înveţe noi moduri de a face lucruri deja cunoscute, precum şi moduri noi de a face lucruri noi.
 • Să îşi dezvolte un sentiment al pasiunii şi curiozităţii faţă de viaţă. Pasiunea şi curiozitatea sunt forţe puternice care aduc energie, inovaţie şi idei noi la locul de muncă.
 • Să-şi dezvolte capacitatea de a coopera - o abilitate necesară pentru abordarea dificultăţilor complexe ale secolului al 21-lea. Abilităţile de relaţionare interpersonală contribuie la măsura în care cineva este perceput ca membru valoros al echipei, precum şi ca persoană care contribuie în mod pozitiv la înfruntarea oricărei dificultăţi de la locul de muncă.
 • Să păstreze echilibrul dintre gândirea analitică şi creativitate, ceea ce conduce la soluţii valoroase pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă companiile.
 • Să-şi dezvolte capacitatea de a face faţă schimbărilor şi de a tolera ambiguitatea.
 • Să dovedească abilitatea de adaptare rapidă la cerinţele unui loc de muncă în continuă schimbare.
 • Să aibă abilitatea de a folosi eficient tehnologia.
 • Tinerii ar trebui să fie încurajaţi mai mult să devină oameni de ştiinţă, ingineri sau matematicieni, ţinând cont de scăderea procentului de profesionişti din aceste domenii.

Cuprinsul cărţii: „Intervenţii în dezvoltarea carierei în secolul 21“

 • Intervenţiile în dezvoltarea carierei. Introducere
  • Semnificaţia muncii de-a lungul timpului
  • Corelarea muncii cu valoarea
  • Intervenţii sistematice de dezvoltare profesională
  • Definiţii
   • Carieră
   • Dezvoltarea carierei
   • Intervenţii în dezvoltarea carierei
   • Consilierea în carieră
   • Educaţia privind cariera
   • Programele de dezvoltare a carierei
 • Evenimente importante în istoria intervenţiilor în dezvoltarea carierei
  • Frank Parsons
  • Intervenţiile în dezvoltarea carierei. Tendinţe
  • Deciziile de carieră ca decizii întemeiate pe valori
  • Dincolo de analiza obiectivă
  • Asistenţă în carieră bazată pe consiliere
  • Un accent mai puternic pe teoriile şi intervenţiile multiculturale în dezvoltarea carierei
  • Accent pe roluri de viaţă multiple
  • Încorporarea justiţiei sociale şi a sprijinului social activ în intervenţiile pentru dezvoltarea carierei
 • Înţelegerea şi aplicarea teoriilor despre dezvoltarea carierei
  • Teorii ale dezvoltării carierei
  • Teoria lui Super – „Durată de viaţă, spaţiu de viaţă“
   • Durata de viaţă
   • Spaţiul de viaţă
   • Concepte de sine
   • Aplicarea teoriei lui Super
   • Factori contextuali care influenţează relevanţa rolurilor de viaţă
   • Evaluarea teoriei lui Super
  • Anna Roe: Teoria personalităţii în alegerea carierei
   • Evaluarea teoriei lui Roe
  • Linda Gottfredson: teoria circumscrierii, compromisului şi autocreării
   • Stadiul unu: orientarea către mărime şi putere
   • Stadiul doi: orientarea către rolurile de gen
   • Stadiul trei: orientarea către evaluarea socială
   • Stadiul patru: orientarea către sinele intern, unic
   • Aplicarea în practică a teoriei lui Gottfredson
   • Evaluarea teoriei lui Gottfredson
  • John Holland: teoria tipurilor şi interacţiunilor persoană-mediu
   • Tipul realist
   • Tipul investigativ
   • Tipul artistic
   • Tipul social
   • Tipul întreprinzător
   • Tipul convenţional
   • Congruenţa
   • Diferenţierea
   • Compatibilitatea
   • Identitatea vocaţională
   • Aplicarea teoriei lui Holland
   • Evaluarea teoriei lui Holland
  • John Krumboltz: Teoria învăţării aplicată consilierii în carieră
   • SLTCDM
   • Teoria învăţării aplicată consilierii în carieră
   • Aplicarea LTCC
   • Evaluarea intervenţiilor în dezvoltarea carierei
   • Evaluarea LTCC
 • Înţelegerea şi aplicarea teoriilor recente despre dezvoltarea carierei
  • Teorii recente
  • Lent, Brown şi Hackett: Teoria social-cognitivă a carierei
   • Aplicarea TSCC
   • Evaluarea TSCC
  • Abordarea procesării cognitive a informaţiilor
   • Aplicarea metodei PCI
   • Evaluarea PCI
  • Savickas: Teoria construirii carierei
   • Evaluarea teoriei construirii carierei
  • Hansen: Planificarea integrativă a vieţii
   • Aplicarea PIV
   • Evaluarea PIV
  • Abordări postmoderne
   • Crearea de naraţiuni
   • Contextualizarea dezvoltării carierei
   • Consilierea constructivistă în carieră
   • Teoria haosului aplicată în cariere
   • Evaluarea teoriei haosului aplicată în cariere
 • Intervenţii adecvate cultural în dezvoltarea carierei
  • Asumpţii tradiţionale ale teoriilor despre carieră apărute în Statele Unite
  • Modele universale şi modele specifice unei culturi
  • Etnocentrism
  • Aculturaţia
  • Modele de construire a identităţii
   • Modele de identitate rasială
   • Modele ale identităţii de gen
   • Modele ale identităţii homosexuale/ bisexuale/ transsexuale/ neprecizate
   • Persoane cu dizabilităţi
  • Evaluarea
 • Evaluarea şi planificarea carierei
  • Legătura între evaluare şi procesul de planificare a carierei
   • Pasul 1: conştientizarea nevoii de a lua decizii privind cariera
   • Pasul 2: cunoaşterea şi/sau reevaluarea conceptului de sine vocaţional
   • Pasul 3: identificarea variantelor ocupaţionale
   • Pasul 4: obţinerea de informaţii despre variantele identificate
   • Pasul 5: luarea de decizii provizorii cu privire la ocupaţiile existente
   • Pasul 6: alegerea unui traseu educaţional
   • Pasul 7: implementarea unei decizii profesionale
  • Obiectivele evaluării
   • Obţinerea de informaţii despre nevoile elevului sau ale clientului
   • Obţinerea mai multor informaţii despre clienţi şi acordarea de ajutor pentru autocunoaştere
   • Evaluarea schimbării sau a evoluţiei unui individ sau a unui grup
  • Responsabilităţile şi competenţele consilierului
   • Dobândirea de cunoştinţe generale despre evaluare
   • Dobândirea de cunoştinţe aprofundate despre instrumentele folosite
   • Evaluarea instrumentului din perspectiva utilităţii lui pentru populaţii diverse
   • Pregătirea corectă a elevilor sau a clienţilor
   • Administrarea corectă a instrumentelor
   • Interpretarea corectă a instrumentelor
   • Continuarea colaborării cu clienţii
  • Evaluări informale
  • Evaluări formale
   • Tipuri de evaluare formală
  • Modalităţi de administrare a instrumentelor de evaluare
  • Tipuri de rapoarte
  • Selecţia instrumentelor
 • Informarea şi resursele despre carieră
  • Rolul consilierului în furnizarea de date
   • Bariere şi stiluri decizionale
   • Informare despre carieră şi diversitate
  • Rolul clientului în obţinerea datelor
  • Tipuri de date necesare clienţilor
   • Programe de studii
   • Ocupaţii
   • Instituţii de învăţământ
   • Sprijin financiar
   • Locuri de muncă
  • Alte metode de colectare a datelor
  • Organizarea ocupaţiilor
   • Sistemul Holland
   • Harta lumii profesionale
   • Sistemul de clasificare O*Net
   • Grupele profesionale (denumite în prezent naţionale) ale Departamentului de Educaţie al SUA
  • Centrul de carieră
  • Susţinerea clienţilor în transformarea datelor în informaţii
 • Utilizarea tehnologiei în planificarea profesiei şi în consilierea în carieră
  • O perspectivă istorică
  • Situaţia actuală a sistemelor accesibile prin internet
   • Sisteme integrate de planificare a carierei
   • Centre virtuale de carieră
   • Reţeaua socială
   • Aplicaţii pe telefonul mobil
  • Capabilităţi ale calculatorului în orientarea profesională
  • Internetul, furnizor de orientare profesională
  • Alegerea unui sistem online de orientare profesională
  • O notă personală în tehnologia de vârf
  • Consilierul şi computerul
  • Aspecte legate de consilierea online
 • Strategii şi tehnici de consiliere în carieră pentru secolul 21
  • Consilierea în carieră dintr-o perspectivă mai largă
  • Consilierea în carieră în secolul 21
  • Elaborarea de strategii de consiliere în carieră pentru secolul 21
   • Oferirea de asistenţă în carieră bazată pe consiliere
   • Oferirea de suport în consilierea pentru carieră
  • Un cadru dedicat consilierii în carieră
   • Faza de început sau iniţială a consilierii în carieră
   • Faza intermediară sau operaţională a consilierii în carieră
   • Faza finală sau de încheiere a consilierii în carieră
  • Grupuri de consiliere în carieră
  • Clasificări profesionale ale consilierii în carieră şi prestatori de servicii conexe
 • Elaborarea, implementarea şi evaluarea programelor şi serviciilor de dezvoltare a carierei
  • Etape în elaborarea şi implementarea unui program de dezvoltare a carierei
   • Etapa 1: definiţi populaţia-ţintă şi caracteristicile acesteia
   • Etapa 2: stabiliţi nevoile populaţiei-ţintă
   • Etapa 3: definiţi obiective măsurabile, care să satisfacă nevoile existente
   • Etapa 4: stabiliţi maniera în care se livrează serviciile de planificare a carierei
   • Etapa 5: stabiliţi conţinutul programului
   • Etapa 6: stabiliţi costurile programului
   • Etapa 7: începeţi să vă promovaţi şi să vă explicaţi serviciile
   • Etapa 8: începeţi promovarea şi livrarea unui program complex de servicii
   • Etapa 9: evaluaţi programul
   • Planificarea evaluării
   • Părţile interesate
   • Tipuri de date culese
   • Repere pentru evaluare
   • Metode de evaluare
   • Utilizarea rezultatelor evaluării
   • Blocaje în evaluare
   • Etapa 10: revizuiţi programul în funcţie de necesităţi
  • Câteva exemple de programe
   • Exemplul 1: gimnaziu
   • Exemplul 2: liceu
   • Exemplul 3: universitate
   • Exemplul 4: companie
   • Exemplul 5: organizaţie din comunitate
 • Intervenţii în dezvoltarea carierei: ciclul primar
  • Prezentare generală a intervenţiilor în dezvoltarea carierei realizate în şcoli
  • Planificarea sistematică şi coordonată a programelor de dezvoltare profesională în şcoli
  • Dezvoltarea carierei în învăţământul primar
  • Scopurile intervenţiilor în dezvoltarea carierei întreprinse la nivelul învăţământului primar
  • Intervenţii în dezvoltarea carierei realizate în şcolile primare
  • Implicarea părinţilor
 • Intervenţii în dezvoltarea carierei în gimnaziu şi liceu
  • Gimnaziu/ primii ani de liceu
   • Obiectivele evoluţiei profesionale pentru elevii din gimnaziu/ primii ani de liceu
   • Intervenţii în dezvoltarea carierei în gimnaziu/ primii ani de liceu
  • Liceu
   • Scopuri de dezvoltare a carierei pentru elevii de liceu
   • Intervenţii în dezvoltarea carierei în liceu
   • Intervenţii în dezvoltarea carierei destinate elevilor care se află în situaţii de risc
 • Intervenţii în dezvoltarea carierei: învăţământul superior
  • Nevoile profesionale ale studenţilor
  • Evoluţia intervenţiilor în dezvoltarea carierei la nivelul învăţământului superior
  • Abilităţi de dezvoltare profesională la vârsta adultă
   • Autocunoaştere
   • Explorare educaţională şi profesională
   • Planificarea carierei
  • Intervenţii în dezvoltarea carierei întreprinse în învăţământul superior: modele, servicii şi standarde
   • Modele
   • Servicii
   • Standarde
  • Administrarea serviciilor dedicate carierei la nivelul învăţământului superior
  • Programa pentru un curs de planificare a carierei
   • Scop
   • Obiectivele cursului
   • Sistemul de notare
   • Regulament privind predarea cu întârziere a sarcinilor de lucru
   • Programul cursului
   • Descrierea sarcinilor de lucru
   • Evaluări
   • Termene de predare a sarcinilor de lucru şi criterii de notare
 • Intervenţii în dezvoltarea carierei: comunitate
  • Instruire, certificare şi autorizare
  • Competenţe
   • Coordonare
   • Consultare
   • Rol de promotor
   • Management de caz
  • Similitudini şi diferenţe între contextele comunitare
  • Cadre de desfăşurare a activităţii consilierilor în comunitate
   • Liberă practică
   • Internetul: consilierea online
   • Centrele de sănătate mintală
   • Centrele specializate în abuzul de substanţe
   • Centre de reabilitare
   • Corecţie şi probaţiune
   • Armată
   • Birouri de plasare a forţei de muncă şi centre de consiliere rapidă
   • Centre de cult
   • Companii şi alte organizaţii
 • Aspecte etice privind intervenţiile în dezvoltarea carierei
  • Dileme etice versus tentaţii morale
  • Folosirea principiilor în luarea deciziilor etice
  • Rolul valorilor în definirea intervenţiilor în dezvoltarea profesională
  • Utilizarea codurilor etice
   • Progresul înregistrat în faţa dificultăţilor etice cu care se confruntă consilierii în carieră
   • Sunt toate intervenţiile în dezvoltarea carierei guvernate de aceleaşi standarde etice?
   • Ar trebui să furnizeze servicii pentru carieră cei care nu deţin pregătire şi certificare de consilier profesionist?
   • Cum ar trebui să fie utilizat internetul în cadrul intervenţiilor în dezvoltarea carierei?
  • Standardele etice ale NCDA
   • Secţiunea a: Relaţia profesională
   • Secţiunea b: Confidenţialitate, comunicare privilegiată şi intimitate
   • Secţiunea c: Responsabilitate profesională
   • Secţiunea d: Relaţiile cu alţi profesionişti
   • Secţiunea e: Evaluare şi interpretare
   • Secţiunea f: Utilizarea internetului în serviciile pentru carieră
   • Secţiunea g: Supervizare, instruire şi educaţie
   • Secţiunea h: Cercetare şi publicare
   • Secţiunea i: Soluţionarea problemelor etice
   • Utilizarea unui model decizional etic
 • Anexe
  • Standardele etice ale asociaţiei naţionale pentru formare profesională
  • Portofoliul de planificare a carierei şi a educaţiei
  • Competenţele de consiliere în carieră definite de asociaţia naţională pentru formare profesională (NCDA)
  • Standardele CACREP () referitoare la dezvoltarea carierei
  • Cadrul naţional de dezvoltare profesională (NCDG)
 • Index