0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Educație
 3. Intervenții în dezvoltarea carierei în secolul 21
Carte

Intervenții în dezvoltarea carierei în secolul 21

Intervenții în dezvoltarea carierei în secolul 21. Editura ASCR
Cumpăr
Autor(i): Spencer G. Niles, JoAnn Harris-Bowlsbey
Editura: ASCR
Colecţia: Educație
Anul apariţiei: 2014
Pagini: 544 (21x28 cm)
Preţ: 60,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Cartea analizează dezvoltarea profesională în legăturile ei complexe cu:

 • funcționarea optimă a individului, nivelul de satisfacție personală și concretizarea potențialului individual;
 • așteptările familiei, oportunitățile profesionale limitate, constrângerile financiare și obligațiile legate de diverse roluri de viață;
 • efecte ale globalizării, precum inegalitățile și discriminarea, schimbarea, tranziția și instabilitatea de pe piața muncii, creșterea decalajului economic dintre „cei care au“ și „cei care nu au“;
 • progresul tehnologiilor informaționale și de comunicații care a dus la o uniformizare mai vizibilă a terenului de joc economic: cunoștințele și bogăția unor țări anterior dezavantajate au crescut în așa măsură, încât le rivalizează pe acelea ale Statelor Unite și ale altor puteri mondiale. Această „aplatizare“ a accesului și a oportunităților are afecte majore asupra caracterului muncii în întreaga lume, printre care și accelerarea globalizării economice, a interdependenței între economiile naționale, astfel încât ceea ce se întâmplă în cadrul economiei unei țări are impact asupra economiei altei țări.

Iată câteva concluzii pentru angajații din secolul 21, care le permite acestora să fie în acord cu actuala economie globală:

 • Să învețe permanent. Este esențial ca persoanele care lucrează să învețe noi moduri de a face lucruri deja cunoscute, precum și moduri noi de a face lucruri noi.
 • Să își dezvolte un sentiment al pasiunii și curiozității față de viață. Pasiunea și curiozitatea sunt forțe puternice care aduc energie, inovație și idei noi la locul de muncă.
 • Să-și dezvolte capacitatea de a coopera - o abilitate necesară pentru abordarea dificultăților complexe ale secolului al 21-lea. Abilitățile de relaționare interpersonală contribuie la măsura în care cineva este perceput ca membru valoros al echipei, precum și ca persoană care contribuie în mod pozitiv la înfruntarea oricărei dificultăți de la locul de muncă.
 • Să păstreze echilibrul dintre gândirea analitică și creativitate, ceea ce conduce la soluții valoroase pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă companiile.
 • Să-și dezvolte capacitatea de a face față schimbărilor și de a tolera ambiguitatea.
 • Să dovedească abilitatea de adaptare rapidă la cerințele unui loc de muncă în continuă schimbare.
 • Să aibă abilitatea de a folosi eficient tehnologia.
 • Tinerii ar trebui să fie încurajați mai mult să devină oameni de știință, ingineri sau matematicieni, ținând cont de scăderea procentului de profesioniști din aceste domenii.

Cuprinsul cărţii: „Intervenții în dezvoltarea carierei în secolul 21“

 • Intervențiile în dezvoltarea carierei. Introducere
  • Semnificația muncii de-a lungul timpului
  • Corelarea muncii cu valoarea
  • Intervenții sistematice de dezvoltare profesională
  • Definiții
   • Carieră
   • Dezvoltarea carierei
   • Intervenții în dezvoltarea carierei
   • Consilierea în carieră
   • Educația privind cariera
   • Programele de dezvoltare a carierei
 • Evenimente importante în istoria intervențiilor în dezvoltarea carierei
  • Frank Parsons
  • Intervențiile în dezvoltarea carierei. Tendințe
  • Deciziile de carieră ca decizii întemeiate pe valori
  • Dincolo de analiza obiectivă
  • Asistență în carieră bazată pe consiliere
  • Un accent mai puternic pe teoriile și intervențiile multiculturale în dezvoltarea carierei
  • Accent pe roluri de viață multiple
  • Încorporarea justiției sociale și a sprijinului social activ în intervențiile pentru dezvoltarea carierei
 • Înțelegerea și aplicarea teoriilor despre dezvoltarea carierei
  • Teorii ale dezvoltării carierei
  • Teoria lui Super – „Durată de viață, spațiu de viață“
   • Durata de viață
   • Spațiul de viață
   • Concepte de sine
   • Aplicarea teoriei lui Super
   • Factori contextuali care influențează relevanța rolurilor de viață
   • Evaluarea teoriei lui Super
  • Anna Roe: Teoria personalității în alegerea carierei
   • Evaluarea teoriei lui Roe
  • Linda Gottfredson: teoria circumscrierii, compromisului și autocreării
   • Stadiul unu: orientarea către mărime și putere
   • Stadiul doi: orientarea către rolurile de gen
   • Stadiul trei: orientarea către evaluarea socială
   • Stadiul patru: orientarea către sinele intern, unic
   • Aplicarea în practică a teoriei lui Gottfredson
   • Evaluarea teoriei lui Gottfredson
  • John Holland: teoria tipurilor și interacțiunilor persoană-mediu
   • Tipul realist
   • Tipul investigativ
   • Tipul artistic
   • Tipul social
   • Tipul întreprinzător
   • Tipul convențional
   • Congruența
   • Diferențierea
   • Compatibilitatea
   • Identitatea vocațională
   • Aplicarea teoriei lui Holland
   • Evaluarea teoriei lui Holland
  • John Krumboltz: Teoria învățării aplicată consilierii în carieră
   • SLTCDM
   • Teoria învățării aplicată consilierii în carieră
   • Aplicarea LTCC
   • Evaluarea intervențiilor în dezvoltarea carierei
   • Evaluarea LTCC
 • Înțelegerea și aplicarea teoriilor recente despre dezvoltarea carierei
  • Teorii recente
  • Lent, Brown și Hackett: Teoria social-cognitivă a carierei
   • Aplicarea TSCC
   • Evaluarea TSCC
  • Abordarea procesării cognitive a informațiilor
   • Aplicarea metodei PCI
   • Evaluarea PCI
  • Savickas: Teoria construirii carierei
   • Evaluarea teoriei construirii carierei
  • Hansen: Planificarea integrativă a vieții
   • Aplicarea PIV
   • Evaluarea PIV
  • Abordări postmoderne
   • Crearea de narațiuni
   • Contextualizarea dezvoltării carierei
   • Consilierea constructivistă în carieră
   • Teoria haosului aplicată în cariere
   • Evaluarea teoriei haosului aplicată în cariere
 • Intervenții adecvate cultural în dezvoltarea carierei
  • Asumpții tradiționale ale teoriilor despre carieră apărute în Statele Unite
  • Modele universale și modele specifice unei culturi
  • Etnocentrism
  • Aculturația
  • Modele de construire a identității
   • Modele de identitate rasială
   • Modele ale identității de gen
   • Modele ale identității homosexuale/ bisexuale/ transsexuale/ neprecizate
   • Persoane cu dizabilități
  • Evaluarea
 • Evaluarea și planificarea carierei
  • Legătura între evaluare și procesul de planificare a carierei
   • Pasul 1: conștientizarea nevoii de a lua decizii privind cariera
   • Pasul 2: cunoașterea și/sau reevaluarea conceptului de sine vocațional
   • Pasul 3: identificarea variantelor ocupaționale
   • Pasul 4: obținerea de informații despre variantele identificate
   • Pasul 5: luarea de decizii provizorii cu privire la ocupațiile existente
   • Pasul 6: alegerea unui traseu educațional
   • Pasul 7: implementarea unei decizii profesionale
  • Obiectivele evaluării
   • Obținerea de informații despre nevoile elevului sau ale clientului
   • Obținerea mai multor informații despre clienți și acordarea de ajutor pentru autocunoaștere
   • Evaluarea schimbării sau a evoluției unui individ sau a unui grup
  • Responsabilitățile și competențele consilierului
   • Dobândirea de cunoștințe generale despre evaluare
   • Dobândirea de cunoștințe aprofundate despre instrumentele folosite
   • Evaluarea instrumentului din perspectiva utilității lui pentru populații diverse
   • Pregătirea corectă a elevilor sau a clienților
   • Administrarea corectă a instrumentelor
   • Interpretarea corectă a instrumentelor
   • Continuarea colaborării cu clienții
  • Evaluări informale
  • Evaluări formale
   • Tipuri de evaluare formală
  • Modalități de administrare a instrumentelor de evaluare
  • Tipuri de rapoarte
  • Selecția instrumentelor
 • Informarea și resursele despre carieră
  • Rolul consilierului în furnizarea de date
   • Bariere și stiluri decizionale
   • Informare despre carieră și diversitate
  • Rolul clientului în obținerea datelor
  • Tipuri de date necesare clienților
   • Programe de studii
   • Ocupații
   • Instituții de învățământ
   • Sprijin financiar
   • Locuri de muncă
  • Alte metode de colectare a datelor
  • Organizarea ocupațiilor
   • Sistemul Holland
   • Harta lumii profesionale
   • Sistemul de clasificare O*Net
   • Grupele profesionale (denumite în prezent naționale) ale Departamentului de Educație al SUA
  • Centrul de carieră
  • Susținerea clienților în transformarea datelor în informații
 • Utilizarea tehnologiei în planificarea profesiei și în consilierea în carieră
  • O perspectivă istorică
  • Situația actuală a sistemelor accesibile prin internet
   • Sisteme integrate de planificare a carierei
   • Centre virtuale de carieră
   • Rețeaua socială
   • Aplicații pe telefonul mobil
  • Capabilități ale calculatorului în orientarea profesională
  • Internetul, furnizor de orientare profesională
  • Alegerea unui sistem online de orientare profesională
  • O notă personală în tehnologia de vârf
  • Consilierul și computerul
  • Aspecte legate de consilierea online
 • Strategii și tehnici de consiliere în carieră pentru secolul 21
  • Consilierea în carieră dintr-o perspectivă mai largă
  • Consilierea în carieră în secolul 21
  • Elaborarea de strategii de consiliere în carieră pentru secolul 21
   • Oferirea de asistență în carieră bazată pe consiliere
   • Oferirea de suport în consilierea pentru carieră
  • Un cadru dedicat consilierii în carieră
   • Faza de început sau inițială a consilierii în carieră
   • Faza intermediară sau operațională a consilierii în carieră
   • Faza finală sau de încheiere a consilierii în carieră
  • Grupuri de consiliere în carieră
  • Clasificări profesionale ale consilierii în carieră și prestatori de servicii conexe
 • Elaborarea, implementarea și evaluarea programelor și serviciilor de dezvoltare a carierei
  • Etape în elaborarea și implementarea unui program de dezvoltare a carierei
   • Etapa 1: definiți populația-țintă și caracteristicile acesteia
   • Etapa 2: stabiliți nevoile populației-țintă
   • Etapa 3: definiți obiective măsurabile, care să satisfacă nevoile existente
   • Etapa 4: stabiliți maniera în care se livrează serviciile de planificare a carierei
   • Etapa 5: stabiliți conținutul programului
   • Etapa 6: stabiliți costurile programului
   • Etapa 7: începeți să vă promovați și să vă explicați serviciile
   • Etapa 8: începeți promovarea și livrarea unui program complex de servicii
   • Etapa 9: evaluați programul
   • Planificarea evaluării
   • Părțile interesate
   • Tipuri de date culese
   • Repere pentru evaluare
   • Metode de evaluare
   • Utilizarea rezultatelor evaluării
   • Blocaje în evaluare
   • Etapa 10: revizuiți programul în funcție de necesități
  • Câteva exemple de programe
   • Exemplul 1: gimnaziu
   • Exemplul 2: liceu
   • Exemplul 3: universitate
   • Exemplul 4: companie
   • Exemplul 5: organizație din comunitate
 • Intervenții în dezvoltarea carierei: ciclul primar
  • Prezentare generală a intervențiilor în dezvoltarea carierei realizate în școli
  • Planificarea sistematică și coordonată a programelor de dezvoltare profesională în școli
  • Dezvoltarea carierei în învățământul primar
  • Scopurile intervențiilor în dezvoltarea carierei întreprinse la nivelul învățământului primar
  • Intervenții în dezvoltarea carierei realizate în școlile primare
  • Implicarea părinților
 • Intervenții în dezvoltarea carierei în gimnaziu și liceu
  • Gimnaziu/ primii ani de liceu
   • Obiectivele evoluției profesionale pentru elevii din gimnaziu/ primii ani de liceu
   • Intervenții în dezvoltarea carierei în gimnaziu/ primii ani de liceu
  • Liceu
   • Scopuri de dezvoltare a carierei pentru elevii de liceu
   • Intervenții în dezvoltarea carierei în liceu
   • Intervenții în dezvoltarea carierei destinate elevilor care se află în situații de risc
 • Intervenții în dezvoltarea carierei: învățământul superior
  • Nevoile profesionale ale studenților
  • Evoluția intervențiilor în dezvoltarea carierei la nivelul învățământului superior
  • Abilități de dezvoltare profesională la vârsta adultă
   • Autocunoaștere
   • Explorare educațională și profesională
   • Planificarea carierei
  • Intervenții în dezvoltarea carierei întreprinse în învățământul superior: modele, servicii și standarde
   • Modele
   • Servicii
   • Standarde
  • Administrarea serviciilor dedicate carierei la nivelul învățământului superior
  • Programa pentru un curs de planificare a carierei
   • Scop
   • Obiectivele cursului
   • Sistemul de notare
   • Regulament privind predarea cu întârziere a sarcinilor de lucru
   • Programul cursului
   • Descrierea sarcinilor de lucru
   • Evaluări
   • Termene de predare a sarcinilor de lucru și criterii de notare
 • Intervenții în dezvoltarea carierei: comunitate
  • Instruire, certificare și autorizare
  • Competențe
   • Coordonare
   • Consultare
   • Rol de promotor
   • Management de caz
  • Similitudini și diferențe între contextele comunitare
  • Cadre de desfășurare a activității consilierilor în comunitate
   • Liberă practică
   • Internetul: consilierea online
   • Centrele de sănătate mintală
   • Centrele specializate în abuzul de substanțe
   • Centre de reabilitare
   • Corecție și probațiune
   • Armată
   • Birouri de plasare a forței de muncă și centre de consiliere rapidă
   • Centre de cult
   • Companii și alte organizații
 • Aspecte etice privind intervențiile în dezvoltarea carierei
  • Dileme etice versus tentații morale
  • Folosirea principiilor în luarea deciziilor etice
  • Rolul valorilor în definirea intervențiilor în dezvoltarea profesională
  • Utilizarea codurilor etice
   • Progresul înregistrat în fața dificultăților etice cu care se confruntă consilierii în carieră
   • Sunt toate intervențiile în dezvoltarea carierei guvernate de aceleași standarde etice?
   • Ar trebui să furnizeze servicii pentru carieră cei care nu dețin pregătire și certificare de consilier profesionist?
   • Cum ar trebui să fie utilizat internetul în cadrul intervențiilor în dezvoltarea carierei?
  • Standardele etice ale NCDA
   • Secțiunea a: Relația profesională
   • Secțiunea b: Confidențialitate, comunicare privilegiată și intimitate
   • Secțiunea c: Responsabilitate profesională
   • Secțiunea d: Relațiile cu alți profesioniști
   • Secțiunea e: Evaluare și interpretare
   • Secțiunea f: Utilizarea internetului în serviciile pentru carieră
   • Secțiunea g: Supervizare, instruire și educație
   • Secțiunea h: Cercetare și publicare
   • Secțiunea i: Soluționarea problemelor etice
   • Utilizarea unui model decizional etic
 • Anexe
  • Standardele etice ale asociației naționale pentru formare profesională
  • Portofoliul de planificare a carierei și a educației
  • Competențele de consiliere în carieră definite de asociația națională pentru formare profesională (NCDA)
  • Standardele CACREP () referitoare la dezvoltarea carierei
  • Cadrul național de dezvoltare profesională (NCDG)
 • Index