0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Educaţie
 3. Istoria României. Mic atlas şcolar
Carte

Istoria României. Mic atlas şcolar

Istoria României. Mic atlas şcolar. Editura Corint
CumpărDetalii carte

Autor(i): Bogdan Teodorescu
Editura: Corint
Anul apariţiei: 2015
Pagini: 48 (16x23 cm)
Preţ: 27,50 Lei
Disponibilitate: în stoc

În ultimii ani au apărut mai multe atlase istorice, dar acestea nu au reuşit să acopere cu adevărat – nici din punct de vedere calitativ şi nici din punct de vedere cantitativ – nevoile procesului didactic din şcoli.

Faţă de celelalte atlase istorice aflate pe piaţă, „Istoria României. Mic atlas şcolar“ se distinge prin efortul de a surprinde esenţialul într-un număr limitat de planşe, oferind totodată o cantitate impresionantă de informaţie istorică.

Deşi în acest domeniu nu este posibilă o originalitate absolută, autorul şi-a valorificat bogata experienţă didactică, reuşind să ofere mai multe hărţi şi tabele cu perspective înnoitoare, care ajută efectiv la înţelegerea proceselor istorice.

Având în vedere cele de mai sus, îmi exprim convingerea că „Istoria României. Mic atlas şcolar“ reprezintă un auxiliar practic şi valoros atât pentru elevi, cât şi pentru profesorii de istorie.

Cuprinsul cărţii: „Istoria României. Mic atlas şcolar“

 • Harta fizico-geografică a României
 • Vestigii arheologice din preistorie
 • Vestigii arheologice din epoca bronzului
 • Vestigii arheologice din prima epocă a fierului
 • Geto-dacii, alogenii migratori şi relaţiile cu lumea grecească (sec. IV-11 î.H.)
 • Dacia în vremea lui Burebista şi relaţiile cu lumea romană (secolul 1 î.H.)
 • Dacia în vremea lui Decebal şi relaţiile cu lumea romană
 • Dacia romană (secolele 11-111)
 • Continuitate şi creştinism (secolele IV-VII)
 • Migraţiile în secolele IV-IX
 • Migraţiile şi formaţiunile politice din secolele X-XII
 • Formaţiunile politice din secolul XIII şi ultimele migraţii
 • Statele medievale româneşti în secolul XIV
 • Drumurile comerciale în secolele XIV-XV
 • Lupta pentru neatârnare în vremea lui Mircea cel Bătrân (1386-1418) şi Iancu de Hunedoara (1441-1456)
 • Lupta pentru neatârnare în vremea lui Vlad Ţepeş (1456-1462) şi Ştefan cel Mare (1457-1504)
 • Ţările Române în secolul XVI
 • Domnia lui Mihai Viteazul (1593-1600,1601)
 • Ţările Române în secolul XVII
 • Ţările Române în secolul XVIII
 • Cultura în secolele XVII-XVIII
 • Ţările Române în prima jumătate a secolului XIX – Tudor Vladimirescu
 • Revoluţia de la 1848-1849
 • Principatele Unite şi provinciile istorice extracarpatice de la 1859 la 1877
 • Războiul de Independenţă (1877-1878)
 • Lumea românească între 1878 şi 1914
 • Participarea României la Primul Război Mondial: 1916-1917
 • Participarea României la Primul Război Mondial: 1918-1919
 • România în perioada interbelică. Împărţirea administrativ-teritorială
 • Situaţia etniilor în provinciile istorice. Recensământul din 1930
 • Relaţiile internaţionale ale României în perioada interbelică
 • Economia României în perioada interbelică
 • România în anul 1940
 • Participarea României la al Doilea Război Mondial
  • Campania din Basarabia şi Bucovina
  • Desfăşurarea conflictului în perioada iunie 1941 – aprilie 1944
 • Participarea României la al Doilea Război Mondial. Desfăşurarea conflictului în perioada aprilie 1944 – mai 1945
 • România în primii ani ai perioadei comuniste. Împărţirea administrativ-teritorială (1952)
 • Gulagul românesc. Sistemul concentraţionar în primele decenii ale perioadei comuniste
 • Republica Socialistă România. Împărţirea administrativ-teritorială (1982)
 • Economia României în ultimii ani ai perioadei comuniste
 • Relaţiile internaţionale ale României în perioada 1965-1989
 • Prăbuşirea comunismului în România (1989) şi în celelalte ţări europene cu regim comunist
 • Integrarea euroatlantică
 • Partidele politice în alegerile parlamentare de după 1989
 • Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, potrivit Constituţiei din 1991