0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Educaţie
 3. Neurodidactica învăţării şi psihologia cognitivă
Carte

Neurodidactica învăţării şi psihologia cognitivă

Neurodidactica învăţării şi psihologia cognitivă. Editura Polirom
CumpărDetalii carte

Ipoteze. Conexiuni. Mecanisme

Autor(i): Ioan Neacşu,
Editura: Polirom
Colecţia: Ştiinţele educaţiei
Anul apariţiei: 2019
Pagini: 192 (16x24 cm)
Preţ: 34,95 Lei
Disponibilitate: în stoc

Mentalul uman este abordat în lucrarea de faţă din perspectiva introducerii unor paradigme noi în neurodidactica învăţării privind rezultatele unor cercetări din neuropsihologie, neurobiologie, neuroştiinţe cognitive şi didactică funcţională.

Prezentăm cititorului elemente de igienă şi ecologie a minţii implicate în învăţare, asimetria relativă a funcţiilor emisferelor cerebrale, rolul neuronilor-oglindă în învăţarea prin imitaţie, învăţarea motrică prin scheme performante ş.a. Pe scurt, vom înţelege mai bine esenţa expresiei brain based learning.

Lucrarea este utilă cadrelor didactice, elevilor, specialiştilor şi tuturor celor interesaţi de reforme inovative în educaţie, învăţământ şi formare.

Cuprinsul cărţii: „Neurodidactica învăţării şi psihologia cognitivă“

 • Sinteza provocărilor prin ferestre deschise de argumente sustenabile
 • Neuroştiinţele cognitive şi ştiinţele educaţiei: fundamente, teorii şi practici transferabile
  • Repere introductive ale mentalului recurent
  • Principii optimizatoare şi condiţii epistemologice
  • Incursiuni explicative în conduita actorilor educaţiei
  • Culorile, ingrediente pentru o neuroterapie naturală
  • Devoalarea unor mituri şi mistere: opţiuni progresive în timp
  • Valorizări socioculturale. Noi progrese, noi sensuri
  • Harta constructului ştiinţific-creativ: „didactica învăţării“
  • Neurotransmiţătorii - valori potenţial constructive
  • Undele cerebrale, vectori ai echilibrelor mentale
  • Neuroştiinţele cognitive. Modele transformative
 • Neuropsihologia şi neuropedagogia: convergenţe modelatoare
  • Idei-cadru pozitive
  • Spectrul valenţelor pentru neuroştiinţa predării
  • În căutarea sensurilor inteligenţei umane
  • Ipostazele pluralităţii mentalului în consilierea învăţării
  • Ritmul circadian - mecanism al covariaţiei vigilenţei în învăţare
  • Neuronii-oglindă, structură neurală cu impact asupra calităţii învăţării prin imitaţie
  • Stilurile de învăţare şi logica matricelor procesual-rezultative
 • Neurodinamica învăţării şi formarea competenţei de învăţare
  • Finalităţile domeniului: o provocare cu răspunsuri multiple şi motivante
  • Cunoaşterea personalităţii subiecţilor şi relevanţa mediilor de învăţare
   • De la concepte la principii ordonatoare
   • Procesarea cognitivă
   • Cogniţia socială
   • Reflecţie şi exerciţii educaţionale
   • Modelul operator al învăţării reflexiv-operaţionale
  • Învăţarea umană: contexte de analiză. Harta semnificaţiilor şi sensurilor complementare
   • Percepţia noilor schimbări, a noilor orientări
  • Natura învăţării: redefiniri alternative
  • Principii şi legităţi ale învăţării. Reconstrucţii şi interpretări argumentate
   • Premise generale
   • Legea activării conştienţei acţiunii de învăţare
   • Legea conştienţei şi clarităţii scopului activităţii de învăţare
   • Legea stării de pregătire pentru învăţare
   • Legea motivaţiei
   • Legea conexiunii inverse
   • Legea repetiţiei
   • Legea transferului
  • Mecanisme funcţionale în învăţare. Abordări tradiţionale şi nontradiţionale
  • Puterea şi limitele învăţării: recurenţe în logica şi psihologia ei procesuală
  • Unitatea şi armonia voinţei, autocontrolul şi calităţile atenţiei
  • Voinţa, proces neuronal complex modelator
  • Structură şi procesualitate în învăţare
   • Procesualitatea învăţării – explorări constructive
   • Forme şi tipuri de învăţare: o taxonomie operaţională deschisă
   • Gândirea umană, nucleul structural central al logicii învăţării
   • Învăţare motivată, activare neurochimică şi optim motivaţional
  • Capacităţile intelectuale, valorizări ale stilurilor de învăţare-dezvoltare
  • Diferenţierea calităţii învăţării prin metodologii didactice interactive
  • Fenomenologii negative în psihismul uman: nevoia de reconstrucţie
   • Vulnerabilitatea stilului de viaţă dată de insomnie
   • Memoria şi modelul conceptual nou privind efortul mental în uitare
   • Declinul cognitiv progresiv
   • Valori negative ale comportamentului cauzate de excesul muzicii dizarmonice
  • Structuri pozitive recomandate aplicării în practica neurodidacticii moderne
   • Creierul muzical, structură funcţional-integrativă în învăţare
   • Medierea neurocognitivă a adaptări la noile situaţi de învăţare
 • Bibliografie