0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Educație
 3. Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă
Carte

Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă

Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă. Editura Polirom
Cumpăr

Ipoteze. Conexiuni. Mecanisme

Autor(i): Ioan Neacșu,
Editura: Polirom
Colecţia: Științele educației
Anul apariţiei: 2019
Pagini: 192 (16x24 cm)
Preţ: 34,95 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Mentalul uman este abordat în lucrarea de față din perspectiva introducerii unor paradigme noi în neurodidactica învățării privind rezultatele unor cercetări din neuropsihologie, neurobiologie, neuroștiințe cognitive și didactică funcțională.

Prezentăm cititorului elemente de igienă și ecologie a minții implicate în învățare, asimetria relativă a funcțiilor emisferelor cerebrale, rolul neuronilor-oglindă în învățarea prin imitație, învățarea motrică prin scheme performante ș.a. Pe scurt, vom înțelege mai bine esența expresiei brain based learning.

Lucrarea este utilă cadrelor didactice, elevilor, specialiștilor și tuturor celor interesați de reforme inovative în educație, învățământ și formare.

Cuprinsul cărţii: „Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă“

 • Sinteza provocărilor prin ferestre deschise de argumente sustenabile
 • Neuroștiințele cognitive și științele educației: fundamente, teorii și practici transferabile
  • Repere introductive ale mentalului recurent
  • Principii optimizatoare și condiții epistemologice
  • Incursiuni explicative în conduita actorilor educației
  • Culorile, ingrediente pentru o neuroterapie naturală
  • Devoalarea unor mituri și mistere: opțiuni progresive în timp
  • Valorizări socioculturale. Noi progrese, noi sensuri
  • Harta constructului științific-creativ: „didactica învățării“
  • Neurotransmițătorii - valori potențial constructive
  • Undele cerebrale, vectori ai echilibrelor mentale
  • Neuroștiințele cognitive. Modele transformative
 • Neuropsihologia și neuropedagogia: convergențe modelatoare
  • Idei-cadru pozitive
  • Spectrul valențelor pentru neuroștiința predării
  • În căutarea sensurilor inteligenței umane
  • Ipostazele pluralității mentalului în consilierea învățării
  • Ritmul circadian - mecanism al covariației vigilenței în învățare
  • Neuronii-oglindă, structură neurală cu impact asupra calității învățării prin imitație
  • Stilurile de învățare și logica matricelor procesual-rezultative
 • Neurodinamica învățării și formarea competenței de învățare
  • Finalitățile domeniului: o provocare cu răspunsuri multiple și motivante
  • Cunoașterea personalității subiecților și relevanța mediilor de învățare
   • De la concepte la principii ordonatoare
   • Procesarea cognitivă
   • Cogniția socială
   • Reflecție și exerciții educaționale
   • Modelul operator al învățării reflexiv-operaționale
  • Învățarea umană: contexte de analiză. Harta semnificațiilor și sensurilor complementare
   • Percepția noilor schimbări, a noilor orientări
  • Natura învățării: redefiniri alternative
  • Principii și legități ale învățării. Reconstrucții și interpretări argumentate
   • Premise generale
   • Legea activării conștienței acțiunii de învățare
   • Legea conștienței și clarității scopului activității de învățare
   • Legea stării de pregătire pentru învățare
   • Legea motivației
   • Legea conexiunii inverse
   • Legea repetiției
   • Legea transferului
  • Mecanisme funcționale în învățare. Abordări tradiționale și nontradiționale
  • Puterea și limitele învățării: recurențe în logica și psihologia ei procesuală
  • Unitatea și armonia voinței, autocontrolul și calitățile atenției
  • Voința, proces neuronal complex modelator
  • Structură și procesualitate în învățare
   • Procesualitatea învățării – explorări constructive
   • Forme și tipuri de învățare: o taxonomie operațională deschisă
   • Gândirea umană, nucleul structural central al logicii învățării
   • Învățare motivată, activare neurochimică și optim motivațional
  • Capacitățile intelectuale, valorizări ale stilurilor de învățare-dezvoltare
  • Diferențierea calității învățării prin metodologii didactice interactive
  • Fenomenologii negative în psihismul uman: nevoia de reconstrucție
   • Vulnerabilitatea stilului de viață dată de insomnie
   • Memoria și modelul conceptual nou privind efortul mental în uitare
   • Declinul cognitiv progresiv
   • Valori negative ale comportamentului cauzate de excesul muzicii dizarmonice
  • Structuri pozitive recomandate aplicării în practica neurodidacticii moderne
   • Creierul muzical, structură funcțional-integrativă în învățare
   • Medierea neurocognitivă a adaptări la noile situați de învățare
 • Bibliografie