0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Istorie
 3. Kogaion
Carte

Kogaion

Kogaion. Editura Universitară
CumpărDetalii carte

Cercetări multidisciplinare la sanctuarele dacice din munţii Orăştiei

Autor(i): Timotei Ursu
Editura: Universitară
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 324 (20x30 cm)
Preţ: 82,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

(…) Atunci când vine vorba despre reconstituirea universului spiritual al geto-dacilor, multe din aspectele acestuia rămân de domeniul ipoteticului. Dar există ipoteze şi ipoteze, unele pur imaginare; altele, cum demonstrează prin varii discipline, documente şi mijloace de cercetare lucrarea lui Timotei Ursu, demne de toată atenţia noastră.

În sprijinul aserţiunilor sale, Timotei Ursu concertează o varietate de mijloace, de la cercetarea ştiinţifică de teren la aceea abstractă şi matematică, de la studiul istoriei la întâmplări din contemporaneitate. Unele dintre ele depăşesc de departe competenta cititorului obişnuit care se întâmplă să fiu, dar sunt absolut sigur că vor stârni interesul cel mai atent al specialiştilor în numerologie, teoria mulţimilor, geodezie, geometrie şi trigonometrie.

Ilustraţia din interiorul volumului şi planşele de la sfârşitul lui sunt de asemenea impresionante. În tot, o lucrare deosebit de solidă, scrisă cu spirit analitic, dovedind o imensă acoperire multidisciplinară şi, mai presus de toate, o netăgăduită, o copleşitoare pasiune.

Dr. Dumitru Radu POPA, New York University, SUA.

Timotei Ursu este autorul unei lucrări multidisciplinare originale născută după trei decenii de studii comparative dedicate Spaţiului Danubian şi istoriei Geţilor şi Dacilor. Volumul „Kogaion“ este o contribuţie importantă pentru istoriografia şi cultura română, o viziune proaspătă şi îndrăzneaţă bazată pe o bibliografie extinsă, pe îndelungate cercetări, măsurători, comparaţii, observaţii şi ipoteze ale autorului, cercetător care s-a dedicat cu pasiune şi responsabilitate unei cauze de mare relevanţă pentru Istoria României. Lucrarea sa trebuie cunoscută şi încurajată în medii specializate, fiind un instrument extrem de util de lucru, de cercetare, meditaţie şi… perspectivă

Dr. Adrian Sângeorzan, New York, scriitor

În 1972, atunci când am lucrat la centrul de calcul Atlas de lângă Oxford, în Anglia, am avut ocazia să vizitez sanctuarul Stonehenge care mi-a fost prezentat ca un calculator astronomic antic. Îmi aduc aminte că, atunci, m-am întrebat dacă monumentele de pe Dealul Grădiştei, din România, nu au aceeaşi semnificaţie?

În 1976, când am vizitat monumentele dacice, mi-am pus din nou a ceasta întrebare. Răspunsul l-am primit abia în 2011, când am citit cartea lui Timotei Ursu. Clară, bine scrisă, ea prezintă argumente convingătoare în sprijinul unor ipoteze credibile, care susţin afirmaţiile lui Jordanes despre o elită a sacerdoţilor dacilor, astronomi constituiţi într-una din cele mai avansate „Academii“ spontane ale timpului.

Autorul ştie tot ce s-a scris până la el şi a participat personal la măsurători de teren, ca organizator al unei echipe de studiu pluridisciplinar, şi imaginator al unui sistem numeric dedus din realităţile sanctuarelor. Seriozitatea acestui studiu este impresionantă, dând o nouă lumină cercetărilor arheologice din trecut şi din viitor.

Rezultatele studiului conduc la o revizuire a concluziilor mai vechi privind capitala şi nivelul cultural al Daciei. În felul acesta, cartea lui Timotei Ursu devine document principal pentru orice istoric interesat, cu valoare de referinţă pentru orice studiu care urmează.

Prof. Dr. Constantin Virgil Negoita, HUNTER COLLEGE, New York

… Timotei Ursu este un profesionist cu adevărat îndrăgostit de istoria românilor. Pasiunea lui s-a concretizat acum în această valoroasă lucrare unde îşi expune cercetarea minuţioasă, rod al multor ani, atât în dorinţa de a-şi împărtăşi ideile şi cunoştinţele, cât şi în aceea de validare a unor ipoteze inedite. Extrem de bogată în informaţii, foarte multe din ele tehnice, rezervate specialiştilor, lucrarea interpelează şi provoacă totodată la dialog. Pe lângă demonstrata acribie a autorului în culegerea şi redactarea datelor, el vine cu originale interpretări ce ţin atât de cercetarea pur istorică, dar şi de cea interdisciplinară; de aceea dialogul pe care volumul îl propune este pe cât de vast, pe atât de captivant. În acest sens Timotei Ursu îşi face poziţia foarte clară încă de la început. El specifică faptul că lucrarea sa în niciun caz nu se vrea un fel de Roma locuta causa finita, ci dimpotrivă este un mănunchi de rezultate şi ipoteze, menite să avanseze pe de o parte studiul în acest domeniu de specialitate, iar pe de altă parte modul cum percepem şi gândim propria noastră istorie. Autorul îşi îndeplineşte aceste intenţii cu remarcabil succes.

Prof. Dr. Theodor Damian, Preşedinte al Filialei SUA a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

Aşa cum am mai afirmat, volumul tratează marile noastre monumente istorice la dimensiunea lor legitimă, nu la cea minimalizată în cărţile actuale de şcoală sau la cea fărâmiţată - până la pierderea identităţii - în sertarele institutelor de arheologie. Pluralitatea unghiurilor de abordare a temei în lucrarea lui Timotei Ursu este monumentală în gândire şi profund analitică în planul ştiinţific. Limbajul accesibil - dar de bună, de autentică factură literară - transformă imensa bibliografie a temei într-o nouă şi contrasă bibliotecă, de nivel universal şi universalist.

Într-un cuvânt, consider că volumul este o capodoperă de arguţie şi un model de viziune istoriografică înnoitoare. „KOGAION. Cercetări multidisciplinare“ este o foarte amplă cercetare care se impune a fi studiată de oamenii de specialitate, cu atât mai mult cu cât ea deschide direcţii noi de cercetare privind explorarea satelitară a siturilor de interes arheologic, propunerea matematică a datelor numerice relevate în sanctuarele dacice, reconsiderarea aprecierilor istoricilor privind cunoştinţele astronomice, geodezice, conexiunile cultuale şi ştiinţifice ale „hiperboreilor“ europeni şi ai urmaşilor acelora.

Această complexă carte este - asemenea „DACIEI PREISTORICE“ a lui Nicolae Densuşianu sau „GETICEI“ a lui Vasile Pârvan - o veritabilă piatră de hotar în domeniul istoriografiei româneşti, invitând şi obligând din acest moment, amplificarea cercetării istorice la ambitusul pluridisciplinarităţii.

M.N. Rusu, critic literar, New York

(…) Excepţional este un astfel de volum, cu o densitate puţin obişnuită, configurată mai ales prin certitudinea cu care autorul utilizează mijloace plurivalente, calificate însă, de cele mai multe ori, cu instrumentele ştiinţelor exacte. Descoperirea este dimensiunea axiologică a cărţii. Această atenţie, această aplecare grijulie şi sistematică mai ales asupra interpretărilor arheologice (marcate, în timp, de cele mai multe ori de formalism sau chiar suficienţă), îi este rezervată principala revelaţie a cărţii: Dealul Grădiştii nu putea fi şi nu a fost „Sarmisegetusa“ cunoscută ca sediul politic şi administrativ, „capitala Daciei“.

Capitala rămâne cetatea remodelată, asediată, cucerită şi numită ulterior de romani, „Ulpia Traiana…“, iar aceea dăinuie la locul ei, pe drumul dinspre Haţeg la Caransebeş.

Complexul de la Dealul Grădiştii se configurează, în schimb, pe măsură dezvăluirilor sale, drept un hieropolis, o academie culturală a sacerdoţilor daci, un monument al gândirii şi credinţelor antichităţii daco-getice demn de ori care dintre marile expresii ale civilizaţiei străvechi a lumii.

Matematica şi trigonometria se dezvăluie - în desluşirea autorului - ca instrumente uzuale ale clerului strămoşilor unui popor considerat (din nefericire de înşişi unii arheologi români) drept unul barbar, neinstruit şi ignorant.

Odată stabiliţi parametrii aprecierilor în gama multidisciplinară a abordărilor, Timotei Ursu situează, ca principal instrument de cercetare şi verificare, un procedeu propriu de analiză din satelit a imaginilor obţinute, în mai multe game de frecvenţă. Procedeul „URTIM“, brevetat de el, dezvăluie şi confirmă cu acurateţe majoritatea ipotezelor de lucru, deschizând cercetătorilor un front larg şi nebănuit!. Preocuparea pentru astroarheologie, determinantă în studiul marilor construcţii similare ale antichităţii, îl conduce atât spre vârful apropiat al muntelui Godeanu ca „observator“, cât şi către rosturile „Soarelui de Andezit“ din incinta sacră.

Configuraţiile descifrate astfel conduc implicit la detectarea cu mare probabilitate a duratei anului astronomic văzut din unghiul sacerdoţilor daci, a dimensiunilor terestre, a configuraţiei celeste sau a ciclurilor lunare, rolul sanctuarelor fiind în cea mai mare parte elucidat.

Implicită devine concluzia practicării de către sacerdoţii daci a unor cunoştinţe de matematică şi geodezie la cel mai înalt nivel apreciat al vremii, analogiile cu vechiul Egipt sau exponenţii şcolii siracuzane rezultând de la sine.

Timotei Ursu ne vorbeşte din interiorul fenomenelor sesizate, ne dezvăluie un apanaj iniţiatic implicit, ne captivează cu mărturiile sale.

Nici o pagină nu lasă impresia unui „turist cultural“, ci a unui profesionist perfect documentat şi comunicativ. Ridică întrebări, ne împărtăşeşte dileme, invită la cercetare şi meditaţie. Autorul reuşeşte să ne descopere cunoştinţele ştiinţifice cu argumentele demonstraţiei verificabile şi încredinţările cultuale cu argumentele ştiinţei contemporane.

Dan Mocanescu, scriitor, cineast

Cuprinsul cărţii: „Kogaion“

 • Despre ediţia anterioară (2010) a volumului „Kogaion“
 • PREMISE
  • Geţii „Hiperboreeni“
  • Unde era şi ce era „Kogaionul“?
  • O paranteză absolut necesară
  • Un posibil model antic?
  • Contextul Ştiinţific antic şi sacerdoţii Kogaionului
  • Antecedente multidisciplinare
  • „Inima Kogaionului“. Complexul de la Dealul Grădiştii
  • Kogaionul la… Dealul Grădiştii?!
  • Ipoteze lingvistice privind denumirea „Kogaionon“
 • IDENTIFICARE
  • Complexul sacerdotal de la Dealul Grădiştii
  • Sanctuarele teraselor X şi XI. Zidul de susţinere din Estul Incintei Sacre
  • Sanctuarul S-60 de pe Terasa X
  • Sanctuarul S-68
  • Sanctuarul S-18
  • Sanctuarele S-Descompletat şi S-16
  • Sanctuarele rotunde
  • S-MSR (Marele Sanctuar Rotund)
  • S-SA (Soarele de Andezit)
  • S-mSR (Micul Sanctuar Rotund)
 • ACCESORII
  • Cifre şi numere, dimensiuni, mulţimi şi moduli
  • Mulţimi luate în calcul
  • Modulul de lungime „Y“ (Yon). Propunere
  • Un număr special, „17“
  • „Procedeul URTIM“
 • REFERINŢE
  • Raporturi numerice în MSR (Marele Sanctuar Rotund)
  • Cercurile „mandala“
  • Mulţimea „104…“
  • Cine este… „1.02“?!
  • Cum notau (probabil!) dacii, numerele
  • Numere-constante la Kogaion
  • Detectarea lui „Π=3.1416“
  • Cine este „1.734“?!
 • ANALIZE
  • Tentative de interpretare a mulţimilor din MSR
  • Aventura Cercului C şi a Absidei
  • Absida
  • Un posibil „an dacic“?!
 • SURPRINZĂTORUL GODEANU
  • Muntele Godeanu
  • Raportări geodezice
  • „Meridianul G“ şi „Circumferinţa K“
 • DIRECŢIONALII
  • Orientări, orizont şi aliniamente orientative
  • Godeanu = „Observatorul“?!
  • „Pietrele“ de pe Godeanu
  • Aliniamente şi direcţionali
  • „Razele“ Soarelui de Andezit
  • „Razele-direcţional“ de pe Godeanu
  • În loc de încheiere
 • ANEXE
  • „Argumentarea“. Document al Academiei O.S.R.
 • Planşe