0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Dezvoltare personală
 3. Cărţi: Comunicare
 4. Comunicarea eficientă
Carte

Comunicarea eficientă

Comunicarea eficientă. Editura Polirom
CumpărDetalii carte

Autor(i): Prof. dr. Ion-Ovidiu Pânişoară,
Editura: Polirom
Anul apariţiei: 2008
Pagini: 432 (16x23 cm)
Preţ: 49,95 Lei
Disponibilitate: în stoc

Prin comunicare, omul modern se analizează pe sine şi analizează pe cei cu care se află în interacţiune şi – în ultimă instanţă – poate găsi un mod propriu de investigare a lumii care îl înconjoară. Cartea „Comunicarea eficientă“ vine în sprijinul unui spectru larg de utilizatori: studenţi, cadre didactice, manageri, formatori, traineri din organizaţii etc. Însă, dincolo de această sferă a profesioniştilor din aria comunicării, cartea de faţă urmăreşte integrarea fiecărui cititor într-un demers de profesionalizare a comunicării, proces cerut de către societatea contemporană.

Ion-Ovidiu Panisoara

Pe scurt din cuprinsul cărţii:

 • Definiţii, modele şi teorii ale comunicării
 • Formele comunicării
 • Bariere în comunicare şi aspecte privind eficienta comunicării
 • Prezentarea şi ascultarea eficiente
 • Conflictul – dimensiune esenţială a comunicării
 • Tactici folosite în conflict. Negocierea şi medierea
 • Comunicarea în cadrul grupului
 • Procese de grup. Analize educaţionale
 • Conducerea (leadership-ul) şi rolurile în cadrul grupului
 • Tehnologia comunicării educaţionale. Comunicarea în grup prin metodele de interacţiune

Cuprinsul cărţii: „Comunicarea eficientă“

 • Prefaţă la ediţia a III-a
 • Definiţii, modele şi teorii ale comunicării
  • Preliminarii
  • De la definiţii la modele ale comunicării
  • Teorii ale comunicării
  • Principii şi funcţii ale comunicării. Competenţa de comunicare.
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Probleme de comunicare
  • Întrebări
 • Elemente componente ale comunicării
  • Emiţătorul şi receptorul – o perspectivă interacţională
  • Mesajul – element cheie al comunicării
  • Feedback, canal şi context în comunicare
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Managerul străin
  • Întrebări
 • Formele comunicării
  • Tipologie
  • Comunicarea verticală şi orizontală – o perspectivă comunicaţională
  • Comunicarea intrapersonală
  • Comunicarea verbală şi nonverbală
   • Comunicarea verbală
   • Paralimbajul
   • Comunicarea nonverbală
  • Metacomunicarea
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Conferinţa
  • Întrebări
  • Scenariu: Gatekeeper-ul
  • Întrebări
  • Scenariu: Sala de clasă
  • Întrebări
 • Bariere în comunicare şi aspecte privind eficienţa comunicării
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Directorul general şi angajaţii
  • Întrebări
 • Prezentarea şi ascultarea eficiente
  • Prezentarea eficientă
   • Prezentarea informativă
   • Prezentarea persuasivă
   • Proiectarea unei prezentări şi teoria haosului
  • Ascultarea eficientă
   • Ameliorarea ascultării şi metoda socratică
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Prezentarea ineficientă
  • Întrebări
 • Conflictul – dimensiune esenţială a comunicării
  • Conflictul. Perspective de analiză.
  • Conflictul. Caracterizare generală.
  • Tipologia conflictului
  • Argumente pentru un model al procesului conflictului
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Departamentul de vânzări
  • Întrebări
 • Provocarea şi rezolvarea conflictelor
  • Strategii de provocare / stimulare a conflictului
  • Strategii de prevenire a conflictului
  • Strategii de reducere a conflictului
  • Strategii de rezolvare a conflictului
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Moderatorul
  • Întrebări
 • Tactici folosite în conflict. Negocierea şi medierea.
  • Tactici folosite în conflict
  • Negocierea
  • Medierea
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Negociere eşuată: şmecherii şi tocilarii
  • Întrebări
  • Scenariu: Mediere eşuată: încălcarea teritoriului
  • Întrebări
 • Comunicarea în cadrul grupului
  • Ce este grupul? Apariţia şi dizolvarea grupului.
  • Caracteristicile grupului
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Eterogen sau omogen?
  • Întrebări
 • Procese de grup. Analize educaţionale.
  • Coeziune şi devianţă în cadrul grupului. Repere metodologice.
  • Presiunea spre uniformitate în grup – noi valenţe în câmpul comunicării
  • Normele de grup şi conformarea membrilor
  • Cooperare şi competiţie în grup
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Testează regula
  • Întrebări
  • Scenariu: Cooperare şi competiţie
  • Întrebări
 • Conducerea (leadership-ul) şi rolurile în cadrul grupului
  • Leadership şi comunicare
   • Teorii privitoare la conducere (leadership)
   • Stiluri de conducere
  • Rolurile şi jucarea acestora de către membrii grupului
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Identificaţi rolurile!
  • Întrebări
 • Dezvoltarea grupului în direcţia construirii echipei
  • Metoda construirii de echipă (team building)
  • Câteva elemente privind predarea în echipă (team teaching)
  • Gândirea de grup (groupthinking)
  • Rezumat
  • Exerciţii şi teme de reflecţie
  • Scenariu: Gândirea de grup – şcoala cea mai bună
  • Întrebări
 • Tehnologia comunicării educaţionale. Comunicarea în grup prin metodele de interacţiune.
  • Metode centrate pe analiza fenomenului, producerea ideilor şi rezolvarea de probleme
   • Metode de analiză
    • Tehnici de prioritizare
    • Analiza SWOT
    • Restructurarea valorică
    • Tehnica CATWOE
    • Tehnica fishboning
    • Analiza cauzelor şi consecinţelor
    • Metoda copacului cu eroori
    • Analizele segmentelor de decizie interactivă (AIDA)
    • Cardurile cu sarcini (task cards)
    • Analiza câmpurilor de forţă
    • Diagrama Venn
    • Harta kinestezică
    • Recensământul problemelor
    • Tehnica grupului nominal
    • Metoda imunizării
    • Tehnica analizei sistemice
    • Tehnica „sus şi jos“
    • Tehnicile de exagerare
   • Metode centrate pe producerea ideilor
    • Învăţarea prin categorisire
    • Metoda concasării
    • Cubul
    • Tehnica bisocierii
    • Ingineria valorii
    • Metoda mănunchiului de banane (Bounces of bannanans)
    • Brainstorming-ul
    • Tehnica galaxiilor
    • Tehnica nucleului
    • Brainwriting-ul
    • Listarea atributelor
    • Metoda divizării
    • Examinarea graniţelor
    • Tehnica votării anonime
   • Metode centrate pe rezolvarea problemelor
    • Problematizarea
    • Metoda rezolvării creative de probleme
    • Tehnica PIPS (Phase of Integrated Prblem Solving)
    • Tehnică: Oferta de 100 de Lire
  • Metode centrate pe reflecţie, observare şi acţiune
   • Metode centrate pe reflecţie
    • Reflecţia personală
    • Învăţarea folosind principiul lui Premak
    • Matricea obţinerii de date
    • Jurnalul cu dublă intrare
    • Tehnici de prospectivă
    • Tehnica „Harta obstacolelor“
    • Fişa personală
    • Învăţarea pe baza inteligenţei emoţionale. Dezvoltarea de sentimente în mediul de învăţare.
    • Analogiile
    • Tehnica imaginării
    • Metoda SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii)
   • Metode centrate pe observaţie
    • Observarea sistematică şi independentă
    • Metoda anchetei
    • Tehnica Delphi
    • Tehnica IIO (Intervievator - Intervievat - Observator)
    • Metoda interacţiunii observate (fishbowl)
    • Alte tehnici de fishbowl
    • Grupul de aprofundare profesională
    • Discuţia panel
    • Metoda reversului
   • Metode centrate pe acţiune (reală sau simulată)
    • Experimentul
    • Tehnica IEI (Ipoteză - Experiment - Instruire)
    • Autodirecţionarea învăţării
    • Tehnica teatrului
    • Jocul de rol
    • Metoda jocului de rol
    • Jocul strategiilor de gândire
    • De la jocul de rol la dramatizarea creativă
    • Tehnica scenariilor
    • Rolestorming
    • Metoda studiului de caz
    • Tehnica minicazurilor
    • Incidentul critic
    • Simulările
    • Instruirea programată
  • Metode bazate pe utilizarea şi dezvoltarea relaţionărilor în cadrul grupului
   • Metode bazate pe cooperare
    • Învăţarea cu ajutorul celuilalt
    • Învăţarea prin cooperare
    • Metoda învăţării cooperative
    • Baza de date
    • Tehnicile TGT şi STAD
    • Seminarul socratic
    • Tehnica plusurilor şi minusurilor
    • Microgrupurile de mentorat
    • Metoda mozaicului
    • Predarea reflexivă
    • Grupurile de discuţie tutoriale
    • Reuniunea Phillips 66
   • Utilizarea conflictului în învăţare
    • Tehnici de competiţie
    • Controversa creativă
    • Tehnica controversei decizionale
    • Controversa rotativă
    • Tehnica „dezbaterilor“
    • Tehnica focus-group
    • Turul galeriei
    • Tehnica taberelor
   • Metode privind dezvoltarea relaţionărilor în cadrul grupului
    • Exerciţiile / jocurile de spargere a gheţii
    • Cercul „complimentelor“
    • Definirea personală
    • Tehnica „Obiecte găsite“
    • Tehnica „Adevărat şi fals“
 • Bibliografie
 • Index