0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărți: Medicină alopată
 3. Anatomia și fiziologia omului. Compendiu
Carte

Anatomia și fiziologia omului. Compendiu

Coperta cărții: Anatomia și fiziologia omului. Compendiu. de la editura Corint.
Cartea: Anatomia și fiziologia omului. Compendiu
Autor: * * *
Editura: Corint
Cumpăr
Autor(i): * * *
Editura: Corint
Colecţia: Corint Educațional
Anul apariţiei: 2014
Pagini: 424 (17x24 cm)
ISBN:9786068609072
Preţ: 87,90 Lei
Disponibilitate: în stoc

Realizat de un colectiv de autori alcătuit din cadre didactice care predau sau au predat anatomia și fiziologia omului în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București, acest compendiu este conceput ca o prezentare sintetică a cunoștințelor pe care trebuie să le acumuleze cel ce dorește să se pregătească cu seriozitate și să se perfecționeze într-unul din domeniile complexe și de mare interes ale biologiei.

Valorificându-și experiența științifică și didactică acumulată de-a lungul anilor, cei ce au colaborat la elaborarea și pregătirea acestui volum pentru tipar și-au propus să pună la îndemână diverselor categorii de cititori cărora li se adresează, un instrument de lucru util în aprofundarea cunoștințelor și datelor acumulate anterior, oferindu-le un punct de sprijin atât de necesar pentru desăvârșirea pregătirii lor profesionale.

Cartea este utilă pentru:

 • Elevii liceelor cu profil teoretic și ai școlilor sanitare postliceale;
 • Candidații la examenele de admitere la facultățile de medicină;
 • Studenții facultăților de profil;
 • Asistenții medicali și medicii stagiari.

Cuprinsul cărţii: „Anatomia și fiziologia omului. Compendiu“

 • Cuvânt-înainte
 • CELULA
  • Generalități
  • Structura celulei
  • Membrana celulară
  • Citoplasma
  • Nucleul
  • Celulele sexuale
  • Ovulul
  • Spermia
  • Spermatogeneza
  • Ovogeneza
  • Proprietățile celulei
  • Excitabilitatea
   • Biofizica excitației
   • Parametrii excitabilității
  • Contractilitatea
  • Activitatea secretorie
 • ȚESUTURILE
  • Clasificarea țesuturilor
  • Țesutul epitelial
  • Epitelii de acoperire
  • Epitelii glandulare
  • Epitelii senzoriale (senzitive)
  • Țesutul conjunctiv
  • Țesuturi conjunctive moi
  • Țesutul conjunctiv semidur
  • Țesutul osos
  • Țesutul muscular
  • Țesutul muscular neted
  • Țesutul muscular striat
  • Țesutul muscular striat de tip cardiac (miocardul)
  • Țesutul nervos
  • Neuronul
   • Organizarea structurală a neuronului
  • Nevroglia
  • Sângele
  • Proprietățile sângelui
  • Componentele sângelui
   • Elementele figurate ale sângelui
   • Plasma sangvină
  • Hemostaza
   • Timpul vasculo-plachetar (hemostaza primară)
   • Timpul plasmatic – coagularea sângelui
   • Timpul trombodinamic al hemostazei
  • Funcția de apărare a sângelui
  • Alte funcții ale sângelui
  • Grupele sangvine – Transfuzia
   • Sistemul OAB
   • Sistemul Rh
 • APARATUL LOCOMOTOR
  • ANATOMIA SISTEMULUI OSOS
   • Structura osului
   • Dezvoltarea și creșterea oaselor
   • Scheletul capului
   • Scheletul trunchiului
   • Coloana vertebrală
   • Scheletul toracelui
   • Scheletul membrelor
   • Articulațiile
   • Sinartrozele
    • Sindesmozele
    • Sincondrozele
    • Sinostozele
   • Diartrozele
    • Amfiartrozele
    • Artrodiile
  • FIZIOLOGIA SISTEMULUI OSOS
   • Compoziția chimică a oaselor
   • Metabolismul osului
   • Osteogeneza și osteoliza – Remodelarea osului
  • ANATOMIA SISTEMULUI MUSCULAR
   • Structura mușchiului
   • Principalele grupe de mușchi somatici
   • Mușchii capului
   • Mușchii gâtului
   • Mușchii trunchiului
   • Mușchii membrelor
    • Mușchii membrului superior
    • Mușchii membrului inferior
  • FIZIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULAR
   • Compoziția biochimică a mușchiului
   • Proprietățile mușchilor
   • Contracția fibrei musculare striate
   • Mecanismul contracției și relaxării mușchiului
   • Manifestările contracției musculare
   • Oboseala musculară
   • Remodelarea morfofuncțională a mușchiului
   • Hipertrofia și atrofia musculară
   • Unitatea motorie
   • Joncțiunea neuromusculară
   • Contracția mușchiului neted
   • Controlul nervos și hormonal al contracției mușchiului neted
 • SISTEMUL NERVOS
  • Noțiuni generale
  • Mecanisme generale de reglare
  • Compartimentele funcționale ale sistemului nervos
  • Reflexul
  • Creierul ca un calculator electronic
  • FIZIOLOGIA NEURONULUI ȘI A SINAPSEI
   • Fiziologia neuronului
   • Fiziologia sinapsei
  • ANATOMIA MĂDUVEI SPINĂRII
   • Configurația externă
   • Așezare, raporturi
   • Aspectul exterior al măduvei
   • Meningele spinale
   • Structura măduvei spinării
    • Substanța cenușie
    • Substanța albă
   • Căile ascendente (ale sensibilității)
   • Căile sensibilității exteroceptive
    • Calea sensibilității termice și dureroase
    • Calea sensibilității tactile grosiere
    • Calea sensibilității tactile epicritice (fină)
   • Căile sensibilității proprioceptive
    • Calea sensibilității kinestezice
    • Calea sensibilității proprioceptive de control al mișcării
   • Căile sensibilității interoceptive
   • Căile descendente (ale motricității)
   • Calea sistemului piramidal
   • Calea sistemului extrapiramidal
   • Nervii spinali
  • FIZIOLOGIA MĂDUVEI SPINĂRII
   • Proprietățile reflexelor spinale
   • Reflexele spinale somatice
   • Reflexele spinale vegetative
  • ENCEFALUL
   • Meningele cerebrale
   • Bariera hematoencefalică
   • Circulația lichidului cefalorahidian
   • Anatomia trunchiului cerebral
   • Structura trunchiului cerebral
   • Nervii cranieni
    • Clasificarea nervilor cranieni
  • FIZIOLOGIA TRUNCHIULUI CEREBRAL
   • Reflexele trunchiului cerebral
   • Funcțiile motorii ale trunchiului cerebral
   • Formația reticulară
    • Funcțiile specifice
    • Funcțiile nespecifice
    • Alte conexiuni ale formației reticulare a trunchiului cerebral
  • ANATOMIA CEREBELULUI
   • Structura cerebelului
   • Aferențele cerebelului
   • Eferențele cerebelului
  • FIZIOLOGIA CEREBELULUI
  • Anatomia diencefalului
   • Talamusul
   • Metatalamusul
   • Epitalamusul
   • Hipotalamusul
   • Subtalamusul
  • Fiziologia diencefalului
   • Talamusul
   • Hipotalamusul
  • Anatomia emisferelor cerebrale
   • Fețele emisferelor cerebrale
    • Fața supero-laterală
    • Fața medială
    • Fața bazală
   • Structura emisferelor cerebrale
    • Corpii striați
    • Scoarța cerebrală
    • Substanța albă a emisferelor cerebrale
   • Localizări corticale
   • Sistemul limbic
    • Calea olfactivă
    • Substanța perforată anterioară
    • Corpul amigdalian
    • Stria terminală
    • Aria septală
    • Hipocampul (cornul lui Ammon)
  • Fiziologia emisferelor cerebrale
   • Generalități
   • Funcțiile neocortexului
    • Funcțiile senzitive
    • Funcțiile asociative
    • Funcțiile motorii
   • Funcțiile paleocortexului
    • Funcția olfactivă
    • Actele de comportament instinctiv
    • Stările afective, emoțiile, sentimentele, pasiunile
   • Bazele fiziologice ale activității nervoase superioare
    • Reflexele condiționate
    • Procesele nervoase fundamentale
    • Veghea și somnul
   • Activități cerebrale cognitive
    • Învățarea
    • Memoria
   • Activități cerebrale volitive
   • Activități cerebrale afective
  • ANATOMIA SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV
   • Centrii nervoși vegetativi și legătura lor cu efectorii
   • Centrii sistemului nervos vegetativ
   • Căile sistemului nervos vegetativ
   • Locul sinapsei între fibra preganglionară și fibra postganglionară
   • Mediatorii chimici
   • Plexurile vegetative
   • Plexuri vegetative la nivelul extremității cefalice
   • Plexuri vegetative în torace
   • Plexuri vegetative din cavitatea abdomino-pelvină
  • FIZIOLOGIA SISTEMULUI NERVOS VEGETATIV
   • Neurotransmițătorii (Bogdan Voiculescu)
   • Neuropeptide
   • Monoamine biogene
   • Aminoacizi
    • Aminoacizii excitatori
    • Aminoacizi inhibitori
   • Mediatori non-peptidergici
    • Acetilcolina
  • ANATOMIA ANALIZATORILOR
   • Analizatorul cutanat
   • Pielea
    • Epidermul
    • Dermul
    • Hipodermul
    • Firul de păr
   • Unghiile
   • Glandele sudoripare
   • Glandele sebacee
   • Glandele mamare
   • Receptorii cutanați
   • Analizatorul kinestezic
   • Analizatorul olfactiv
   • Analizatorul gustativ
   • Analizatorul vizual
   • Anexele ochiului
   • Calea optică
   • Analizatorul acustico-vestibular
   • Receptorii vestibulari
   • Segmentele intermediar și central
  • FIZIOLOGIA ANALIZATORILOR
   • Generalități
   • Mecanismul recepției excitanților
   • Transmiterea informației de la receptor la centrii nervoși
   • Proiecția corticală a excitațiilor recepționate la periferie
   • Clasificarea analizatorilor
   • Analizatorii somestezici
   • Organele de simț
   • Fiziologia analizatorului exteroceptiv
   • Segmentul periferic
   • Segmentul intermediar
   • Segmentul cortical
   • Fiziologia analizatorului interoceptiv
   • Segmentul periferic
   • Segmentul intermediar
   • Segmentul cortical
   • Fiziologia analizatorului proprioceptiv
   • Funcția somestezică
   • Fiziologia analizatorului vizual
   • Procesele fotochimice din retină
   • Segmentul cortical al analizatorului vizual
   • Câmpul vizual, vederea binoculară și stereoscopică
   • Fiziologia analizatorului acustic
   • Mecanismul recepției auditive
   • Fiziologia analizatorului vestibular
   • Segmentul periferic
   • Segmentul intermediar
   • Segmentul cortical
   • Fiziologia analizatorului gustativ
   • Segmentul periferic
   • Segmentul intermediar
   • Segmentul cortical
   • Fiziologia analizatorului olfactiv
   • Segmentul periferic
   • Segmentul intermediar
   • Segmentul central
 • SISTEMUL ENDOCRIN
  • Hipofiza
  • Adenohipofiza
  • Lobul intermediar
  • Lobul posterior (neurohipofiza)
  • Glanda suprarenală
  • Corticosuprarenala
  • Medulosuprarenala
  • Tiroida
  • Paratiroidele
  • Pancreasul endocrin
  • Glanda pineală (epifiza)
  • Glandele sexuale
  • Testiculul
  • Ovarul
  • Timusul
 • APARATUL DIGESTIV
  • ANATOMIA APARATULUI DIGESTIV
   • Cavitatea bucală
   • Limba
   • Dinții
   • Faringele
   • Esofagul
   • Stomacul
   • Intestinul subțire
   • Duodenul
   • Jejuno-ileonul
   • Intestinul gros
   • Cecul și apendicele vermiform
   • Colonul
   • Rectul
   • Structura tubului digestiv subdiafragmatic
   • Stomacul
   • Duodenul
   • Jejuno-ileonul
   • Colonul
   • Rectul
   • Glandele anexe ale tubului digestiv
   • Glandele salivare
   • Ficatul
   • Pancreasul
  • FIZIOLOGIA APARATULUI DIGESTIV
   • Digestia bucală
   • Digestia gastrică
   • Digestia la nivelul intestinului subțire
   • Digestia la nivelul intestinului gros
 • APARATUL RESPIRATOR
  • ANATOMIA APARATULUI RESPIRATOR
   • Căile respiratorii
   • Cavitatea nazală
   • Faringele
   • Laringele
   • Traheea
   • Bronhiile
   • Plămânii
   • Structura plămânilor
   • Vascularizația plămânilor
   • Pleura
   • Mediastinul
  • FIZIOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR
   • Ventilația pulmonară
   • Volume și capacități pulmonare
   • Difuziunea
   • Transportul gazelor
   • Reglarea respirației
   • Mecanismele sistemului nervos central
 • APARATUL CARDIOVASCULAR
  • ANATOMIA APARATULUI CARDIOVASCULAR
   • Inima
   • Cavitățile inimii
   • Structura inimii
   • Vascularizația și inervația inimii
   • Pericardul
   • Arborele vascular
   • Structura arterelor și venelor
   • Structura capilarelor
   • Marea și mica circulație
    • Circulația mică
    • Circulația mare
   • Sistemul aortic
   • Sistemul venos
   • Sistemul limfatic
   • Splina
  • FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR
   • Fiziologia inimii
   • Inima ca pompă
   • Structura și proprietățile fundamentale ale miocardului
   • Ciclul cardiac
   • Manifestări ce însoțesc ciclul cardiac
   • Fiziologia circulației sângelui
   • Circulația arterială
    • Arterele elastice
    • Arterele musculare
    • Arteriolele
   • Presiunea arterială
   • Pulsul arterial
   • Microcirculația
   • Circulația venoasă
   • Factorii care determină întoarcerea sângelui la inimă
   • Presiunea venoasă centrală
   • Reglarea nervoasă a circulației sangvine
    • Sistemul vasoconstrictor simpatic și controlul lui de către SNC
    • Rolul sistemului nervos în controlul rapid al presiunii arteriale
    • Mecanismele de reglare pe termen mediu a presiunii arteriale
    • Mecanismele de reglare pe termen lung a presiunii arteriale
   • Circulația limfatică
   • Teritorii speciale ale circulației sangvine
   • Șocul
 • APARATUL EXCRETOR
  • ANATOMIA APARATULUI EXCRETOR
   • Rinichiul
   • Structura rinichiului
   • Căile de eliminare a urinei
   • Vezica urinară
   • Uretra
  • FIZIOLOGIA APARATULUI EXCRETOR
   • Filtrarea glomerulară și filtratul glomerular
   • Reabsorbția și secreția tubulară
   • Transportul urinei prin uretere
   • Tonusul intraparietal vezical și cistometrograma în timpul umplerii vezicale
   • Reflexul de micțiune
 • APARATUL GENITAL
  • APARATUL GENITAL FEMININ
   • Ovarul
   • Calea genitală
   • Trompele uterine
   • Uterul
   • Vagina
   • Organele genitale externe
   • Vulva
   • Mamela
  • APARATUL GENITAL MASCULIN
   • Testiculul
   • Conductele spermatice
   • Glandele anexe
   • Vezicula seminală
   • Prostata
   • Glandele bulbo-uretrale
   • Organele genitale externe
   • Penisul
   • Scrotul (bursele scrotale)
 • METABOLISMUL
  • Metabolismul intermediar al glucidelor
  • Rolul fiziologic al glucidelor
  • Căile metabolice ale glucidelor
  • Reglarea metabolismului glucidic
  • Tulburările metabolismului glucidic
  • Metabolismul intermediar al lipidelor
  • Rolul fiziologic al lipidelor
  • Căile metabolice ale lipidelor
  • Reglarea metabolismului intermediar lipidic
  • Metabolismul intermediar al proteinelor
  • Rolul fiziologic al proteinelor
  • Căile metabolice ale aminoacizilor
  • Reglarea metabolismului intermediar proteic
  • Metabolismul energetic
  • Determinarea metabolismului energetic
  • Metabolismul energetic de bază (metabolismul bazal)
  • Metabolismul energetic variabil
  • Termoreglarea
  • Mecanismele termogenezei
  • Mecanismele termolizei
  • Mecanismele termoreglării
  • Vitaminele
 • Bibliografie selectivă