0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Psihologie
 3. (Psiho)MOTRICITATE
Carte

(Psiho)MOTRICITATE

(Psiho)MOTRICITATE. Editura ASCR
CumpărDetalii carte

Sprijin, prevenţie şi compensare

Autor(i): Frédérique Wauters-Krings
Editura: ASCR
Colecţia: Psihologul expert
Anul apariţiei: 2015
Pagini: 388 (21x28 cm)
Preţ: 60,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

Cartea prezintă într-o manieră structurată de ce şi cum experienţele senzoriale şi motrice sprijină dezvoltarea şi învăţarea, compensează dificultăţile, previn anumite retarduri.

Lucrarea precizează, pentru fiecare domeniu, obiectivele generale, pistele metodologice şi didactice, propune o mulţime de activităţi şi referinţe pentru activitatea de observare.

Ea se adresează diferiţilor actori din educaţie: părinţi, ergoterapeuţi, cadre didactice, educatori, logopezi, ortofonişti, kinetoterapeuţi, specialişti în psihomotricitate.

O carte practică, aplicativă, care răspunde concret multor întrebări legate de dezvoltarea copilului de vârstă preşcolară şi şcolară mică:

 • Ce raport există între corp, mişcare, gândire, relaţionare?
 • Cum să fii un cadru didactic „suficient de bun“?
 • Se cuvine să-l lăsăm pe copil să se joace spontan sau să-i orientăm jocurile?
 • Ce fel de experienţe motrice propui, pentru ce vârstă, cu ce scop?
 • Cum prezinţi şi cum animi un joc colectiv?
 • Situaţiile motrice pot compensa anumite tulburări de dezvoltare?
 • De ce le place copiilor să sară, să cadă, să se joace de-a lupul?
 • Trebuie să intervenim în alegerea mâinii folosite în activităţile grafice?
 • Ce situaţii propui pentru a înlesni percepţia spaţiului, a timpului, a corpului?

Cuprinsul cărţii: „(Psiho)MOTRICITATE“

 • Mulţumiri
 • Prefaţă
 • Introducere
 • Dezvoltare şi învăţare
  • Ce înseamnă să înveţi?
   • Definiţie
   • Descrierea procesului
   • Schema sintetică
   • Explicarea neurofiziologică a procesului
   • Maturizare, experienţe, stadii, perioade critice
  • Câţiva parametri ai învăţării
   • Aspectele cognitive, afective, sociale şi motorii sunt interdependente
   • Experimentarea, dezvoltarea şi învăţarea sunt indisociabile
   • Copilul învaţă pentru că se joacă
   • Memoria şi învăţarea sunt strâns legate
   • Relaţiile sociale favorizează învăţarea
   • Limbajul este central în dezvoltare şi în învăţare
 • (Psiho)motricitate şi abilităţi motrice
  • Dezvoltarea şi învăţarea abilităţilor motrice
   • Definiţii şi caracteristici
   • Mize
    • Mize motorii
    • Mize sociale şi afective
    • Mize cognitive
   • Etape ale învăţării gesturilor motorii (praxii)
    • Faza verbală
    • Faza verbo‑motrică
    • Faza motrică
   • Indiciile unor progrese ale abilităţilor
    • Mişcările devin automate
    • Acţiunea este mai puţin globală, gestul devine epurat
    • Postura este adaptată anticipat
    • Mişcările sunt coordonate, gesturile se leagă
   • Parametri ai învăţării motorii
    • Maturizarea motrică
    • Dezvoltarea fizică
    • Coordonarea funcţiilor musculare statice şi dinamice
    • Metabolism
    • Sisteme de control al abilităţilor
  • Principii metodologice generale
   • Solicitaţi în mod corespunzător sistemul locomotor
   • Ţineţi cont de etapele învăţării abilităţilor
   • Înmulţiţi situaţiile
   • Repetaţi situaţiile
   • Variaţi situaţiile
   • Propuneţi provocări ludice
   • Ţineţi cont de afectivitate
   • Provocaţi conştientizarea
   • Observaţi dificultăţile motrice
   • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
  • Etapele dezvoltării motorii
   • De la naştere până la vârsta de un an
   • De la un an la doi ani
   • De la 2 la 3 ani
   • De la 3 la 4 ani
   • De la 4 la 6 ani
   • De la 6 la 7 ani
   • Dezvoltarea comportamentelor motorii de bază de la naştere la vârsta de şapte ani
  • (Psiho)motricitate şi lateralizare
   • Definiţii şi caracteristici
    • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice specifice
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
    • Lăsaţi lateralitatea să se instaleze spontan
    • Observaţi dominanţa manuală
    • Deosebiţi lateralizarea de cunoaşterea stânga‑dreapta
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Situaţii motrice
    • Teste de observare
    • Situaţii de conştientizare
   • Observarea lateralizării
  • (Psiho)motricitatea şi funcţia tonică
   • Definiţii şi caracteristici
    • Definiţii
   • Manifestări ale tonusului
   • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice specifice
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
    • Repetaţi, variaţi, înmulţiţi situaţiile într‑un context ludic
    • Urmăriţi integritatea organică
    • Respectaţi nevoia de siguranţă prin regularitate şi organizare
    • Răspundeţi nevoii de descărcare
    • Răspundeţi nevoii de dinamizare a tonusului
    • Răspundeţi nevoii de moderare a tonusului
    • Dezvoltaţi capacitatea de adaptare conştientă şi voluntară a tonusului
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
   • Observarea funcţiei tonice
  • (Psiho)motricitate şi abilităţi posturale
   • Definiţii şi caracteristici
   • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice specifice
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copilului
    • Variaţi, înmulţiţi, repetaţi situaţiile într‑un context ludic
    • Ţineţi cont de legile fizice ale echilibrului
    • Fiţi atenţi la implicarea cognitivă
    • Ţineţi cont de afectivitate
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
   • Observarea funcţiei posturale
  • (Psiho)motricitate şi motricitate globală
   • Definiţii şi caracteristici
    • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice specifice
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
    • Ţineţi cont de dezvoltarea capacităţilor fizice
    • Repetaţi, variaţi, înmulţiţi situaţiile într‑un context ludic
    • Urmăriţi siguranţa copiilor
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
   • Observarea motricităţii globale
  • (Psiho)motricitate şi motricitate manuală
   • Definiţii şi caracteristici
   • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice specifice
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
    • Provocaţi lateralizarea manuală
    • Repetaţi, variaţi, înmulţiţi situaţiile într‑un context ludic
    • Corectaţi postura şi modul de prindere a obiectelor în acţiunile de manipulare
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
   • Observarea motricităţii manuale
  • (Psiho)motricitate şi grafism
   • Definiţii
   • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
    • Treziţi dorinţa, plăcerea, nevoia de a lăsa urme
    • Solicitaţi strategii cognitive
    • Exersaţi motricitatea manuală
    • Încurajaţi alegerea mâinii dominante
    • Urmăriţi postura şi modul de prindere a instrumentului
    • Învăţaţi‑i să‑şi planifice gesturile
    • Acordaţi timp pentru exerciţiu şi repetiţie în vederea automatizării gestului
    • Provocaţi conştientizarea diferitelor producţii şi a strategiilor aplicate
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Grafisme
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
   • Observarea motricităţii grafice
  • (Psiho)motricitate şi motricitate expresivă
   • Definiţii şi caracteristici
   • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
    • Recomandări metodologice specifice
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
    • Variaţi, repetaţi, înmulţiţi situaţiile într‑un context ludic
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la cultură şi la familie
    • Ţineţi cont de afectivitate
    • Îmbogăţiţi imaginarul şi imaginaţia
    • Provocaţi creaţia
    • Provocaţi conştientizarea expresivităţii motrice
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
   • Observarea motricităţii expresive
  • Observarea competenţelor motrice
 • (Psiho)motricitate şi abilităţi cognitive
  • Dezvoltarea cognitivă şi însuşirea abilităţilor cognitive
   • Definiţii şi caracteristici
   • Piaget ‑ Vîgotski ‑ Tardif
   • Diferenţe individuale şi învăţare
   • Etape ale dezvoltării cognitive – câteva repere
  • (Psiho)motricitate, motivaţie, atenţie, memorare, metacogniţie, limbaj, transfer
   • Definiţii şi caracteristici
    • Motivaţia
    • Atenţia
    • Memoria
    • Limbajul
    • Metacogniţia
    • Transferul
   • Recomandări metodologice
    • Fiţi un exemplu
    • Creaţi un mediu propice învăţării implicite a motivaţiei
    • Creaţi un mediu propice exersării implicite a atenţiei
    • Creaţi un mediu propice exersării implicite a memoriei
    • Creaţi un mediu propice dezvoltării limbajului
    • Creaţi un mediu propice exersării implicite a metacogniţiei şi a transferului
    • Exersaţi utilizarea implicită a strategiilor, învăţaţi‑i să înveţe
   • Căi de acţiune
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
  • (Psiho)motricitate şi rezolvarea de probleme
   • Definiţii şi caracteristici
   • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
    • Provocaţi implicarea în realizarea unei sarcini
    • Provocaţi reprezentarea problemei
    • Provocaţi folosirea strategiilor de rezolvare
    • Provocaţi evaluarea strategiilor
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
   • Observarea rezolvării de probleme
  • (Psiho)motricitate, trezire senzorială şi percepţie
   • Definiţii şi caracteristici
    • Definiţie
    • Fiziologia percepţiei
    • Canalele senzoriale
   • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice specifice
    • Provocaţi învăţarea rezolvării de probleme
    • Fiţi atent la integritatea neurologică
    • Fiţi atent la context
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
    • Provocaţi folosirea adecvată a canalelor senzoriale
    • Favorizaţi atenţia, concentrarea
    • Solicitaţi memorarea
    • Solicitaţi limbajul
    • Provocaţi stabilirea unor raporturi logice
    • Provocaţi discriminarea
    • Provocaţi recunoaşterea
    • Provocaţi identificarea
    • Provocaţi reproducerea directă sau amânată
    • Provocaţi producerea
    • Provocaţi evaluarea calitativă
    • Provocaţi estimarea şi măsurarea
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
   • Observarea trezirii senzoriale şi a percepţiei
  • (Psiho)motricitate, percepţia corpului şi structurarea schemei corporale
   • Definiţii şi caracteristici
    • Definiţii
    • Caracteristicile legate de structura şi funcţiile corpului
    • Caracteristicile legate de poziţia şi orientarea corpului
    • Precizarea conceptelor asociate
   • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice specifice
    • Provocaţi capacitatea de rezolvare a unor probleme şi trezirea senzorială
    • Luaţi în considerare diferitele sarcini perceptive
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
    • Urmăriţi calitatea informării
    • Luaţi în considerare trecerea de la corpul trăit şi simţit la corpul perceput
    • Ţineţi cont de afectivitate
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
   • Observarea percepţiei corpului
  • (Psiho)motricitate, percepţia şi structurarea spaţiului
   • Definiţii şi caracteristici
    • Definiţii
    • Caracteristicile structurale
    • Caracteristicile contextuale
   • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice specifice
    • Provocaţi capacitatea de rezolvare a unor probleme, trezirea senzorială
    • Luaţi în considerare diferitele sarcini perceptive
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
    • Urmăriţi calitatea informării
    • Invitaţi copiii să se servească de corp ca sistem de referinţă
    • Planificaţi trecerea de la spaţiul trăit şi simţit la spaţiul perceput
    • Provocaţi cunoaşterea părţilor stângă şi dreaptă
    • Ţineţi cont de afectivitate
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
   • Observarea percepţiei spaţiului
  • (Psiho)motricitate, percepţia şi structurarea timpului
   • Definiţii şi caracteristici
    • Definiţii
    • Ordinea şi succesiunea
    • Durata
    • Viteza
    • Ritmul
   • Mize
    • Mize sociale şi afective
    • Mize motorii
    • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice specifice
    • Provocaţi capacitatea de rezolvare a unor probleme şi trezirea senzorială
    • Solicitaţi diferitele sarcini perceptive
    • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
    • Urmăriţi calitatea informării
    • Luaţi în considerare trecerea de la timpul trecut şi simţit la timpul perceput
    • Ţineţi cont de afectivitate
   • Căi de acţiune
    • Material
    • Situaţii motrice
    • Situaţii de conştientizare
    • Observarea percepţiei timpului
   • Observarea abilităţilor cognitive
 • (Psiho)motricitate, abilităţi sociale şi afective
  • Definiţii şi caracteristici
  • Parametri
   • Teoria minţii
   • Limbajul, raţionamentul şi prelucrarea informaţiilor
   • Sentimentul de încredere
   • Sentimentul de competenţă
   • Sentimentul de apartenenţă
   • Sentimentul de putere
   • Sentimentul (existenţei) unor limite
  • Mize
   • Mize sociale şi afective
   • Mize motorii
   • Mize cognitive
   • Recomandări metodologice specifice
   • Adaptaţi‑vă aşteptările la vârsta copiilor
   • Ţineţi cont de legătura de ataşament
   • Provocaţi exprimarea simbolică a angoaselor fundamentale
   • Propuneţi jocuri tradiţionale cu efect simbolic
   • Fiţi atent la imaginea corpului
   • Fiţi atent la nevoile de coerenţă, de regularitate
   • Solicitaţi cogniţia socială (teoria minţii)
   • Sprijiniţi percepţia genului feminin şi masculin
   • Adaptaţi‑vă intervenţiile la limbajul tonic
   • Asumaţi‑vă rolul de expert şi de garant al legii
   • Observaţi şi recunoaşteţi copiii
   • Garantaţi exprimarea plăcerii
   • Dezvoltaţi altruismul, întrajutorarea, cooperarea
   • Interveniţi într‑o manieră adecvată în conflicte
   • Provocaţi imitaţia
   • Dezvoltaţi sentimentul că este unic
   • Reflectaţi
  • Căi de acţiune
   • Material
   • Situaţii motrice
    • Jocuri spontane
    • Provocări individuale
    • Provocări cooperative
    • Jocuri în cerc şi jocuri însoţite de cântec
    • Jocuri cooperative
    • Jocuri tradiţionale colective
    • Jocuri de tipul „fiecare, pe rând“
    • Creaţii personale
   • Situaţii de conştientizare
  • Observarea competenţelor transversale relaţionale
 • (Psiho)motricitate, învăţare şcolară şi nevoi speciale
  • (Psiho)motricitate şi învăţare şcolară
   • Recomandări metodologice
   • Două exemple de învăţare şcolară
    • Învăţarea în domeniul matematicii
    • Învăţarea în domeniul limbii materne
  • (Psiho)motricitate şi nevoi speciale
   • Observare, analiză, prevenţie, compensare
   • Întârzieri motorii, dispraxii
    • Întârzieri motorii
    • Dispraxiile
   • Tulburări de atenţie, impulsivitate, hiperactivitate
    • Tulburări de atenţie
    • Impulsivitatea
    • Hiperactivitate motrică şi intelectuală
    • Tulburarea de deficit de atenţie cu sau fără hiperactivitate
    • Câteva modalităţi de diferenţiere
   • Dislexie, discalculie, dificultăţi grafice
    • Dislexia
    • Discalculia
   • Concluzie
 • Didactica (psiho)motricităţii
  • Urmăriţi competenţe
  • Alegeţi şi organizaţi spaţiile
  • Alegeţi şi organizaţi materialul
  • Organizaţi, supervizaţi, garantaţi siguranţa momentelor de recreaţie
  • Gândiţi-vă la tranziţii
   • Când să le folosim?
   • Cum să le alegem?
  • Ritualizaţi şedinţele
  • Alegeţi un mod de organizare
   • Şedinţa „dirijată“ de activităţi colective
    • Desfăşurare
   • Şedinţă sub formă de „ateliere liber alese“ sau „parcursuri liber alese“
   • Şedinţă sub formă de „ateliere prin rotaţie“
   • Şedinţa sub formă de „parcursuri orientate“
   • Şedinţa de tip Aucouturier
  • Alegeţi şi organizaţi situaţiile motrice
   • Jocurile spontane iniţiate de către copil: jocurile liber alese
    • Caracteristici
    • Cum să le prezentăm?
   • Jocurile provocate şi dirijate
    • Caracteristici
    • Cum le prezentăm?
    • Provocările colective
    • Jocurile colective
    • Jocuri în cerc, numărători, jocuri cântate, cântece dansate, refrene ritmate
  • Creaţi şi faceţi să evolueze situaţiile, jucându-vă cu diferite variabile
  • Garantaţi organizarea, siguranţa, legea
   • În deschiderea şedinţei
    • Expuneţi, într‑o primă fază, drepturile
    • Expuneţi pe urmă îndatoririle şi limitele
   • Pe parcursul şedinţei
    • Organizaţi adunări eficace
     • Supravegheaţi pentru a garanta securitatea
    • Interveniţi în cazul unei agresiuni
    • Fiţi o prezenţă discretă şi liniştitoare pentru a garanta relaţia
    • Adoptaţi limbajul corporal adecvat
  • Ţineţi companie copilului care învaţă
   • Garantaţi exprimarea plăcerii
   • Provocaţi creativitatea motrică
   • Acceptaţi repetiţiile
   • Interveniţi în caz de fixitate (funcţională)
   • Orientaţi conştientizarea spre competenţele urmărite
   • Observaţi copiii
   • Recunoaşteţi copiii pornind de la observaţie
    • Recunoaşteţi acţiunile copiilor
    • Recunoaşteţi cererile copiilor
    • Recunoaşteţi emoţiile copiilor
  • Adaptaţi situaţiile la vârsta copiilor
 • Instrumente
  • Competenţe de solicitat şi de urmărit
  • Situaţii motrice
  • Situaţii de jocuri spontane
  • Numărători şi jocuri cu degetele
  • Cântece în cerc / hore şi jocuri cântate
  • Origami
  • Jocuri tradiţionale colective
   • Jocuri de orientare
   • Jocuri de alergare
   • Jocuri de ştafetă
   • Jocuri de apropiere
   • Jocuri de urmărire şi jocuri de‑a pisica
   • Jocuri de reflexe, jocuri de abilităţi
   • Jocuri de opoziţie şi de complicitate
   • Jocuri de schimb fără încălcarea teritoriului
   • Jocuri teatrale
   • Jocuri cu paraşuta
   • Jocuri acvatice
  • Şedinţe de activităţi colective
  • Şedinţe sub formă de ateliere prin rotaţie
   • Şedinţa 1:4 ateliere
   • Şedinţa 2:5 ateliere
   • Şedinţa 3:2 ateliere
  • Şedinţe sub formă de parcurs orientat
  • Şedinţe sub formă de parcurs liber ales
   • Şedinţa 1
   • Şedinţa 2
  • Şedinţe de tip Aucouturier
  • Grile de observaţie
   • Grila de observaţie 1
   • Grila de observaţie 2
   • Grilă de evaluare a şedinţelor
  • Schemă de pregătire
  • Instrumente de planificare şi diferenţiere
 • Concluzie
 • Bibliografie
 • Discografie
 • Site-uri internet
 • Indexul situaţiilor motrice
 • ANEXA ediţiei în limba română: Cântece cu degetele şi cu alte părţi ale corpului