0 titluri

Tel: 0722.940.581

 1. Acasă
 2. Cărţi: Psihologie
 3. Psihologia copilului
Carte

Psihologia copilului

Psihologia copilului. Editura Trei
CumpărDetalii carte

Autor(i): Emil Verza, Florin Emil Verza
Editura: Trei
Colecţia: Psihologie-Psihoterapie
Anul apariţiei: 2017
Pagini: 560 (14x20 cm)
Preţ: 35,00 Lei
Disponibilitate: în 7-14 zile

„Psihologia copilului“ evidenţiază dinamismul ierarhic al dezvoltării psihice a copilului prin dobândirea noilor achiziţii şi formarea de competenţe adaptative la mediul ambiant şi modul în care se construieşte treptat personalitatea copilului, care acumulează însuşiri încă din ontogeneza timpurie.

În centrul analizei propuse de autori se află factorii care influenţează dezvoltarea copilului, creşterea acestuia într-un mediu favorizant sau mai puţin favorizant, nivelul sociocultural şi educaţional ce joacă un rol fundamental în structurarea tipologiei psihice şi a stilului comportamental.

Prin conţinutul şi modul de tratare, de organizare sistematică şi logică, dar şi prin nivelul informaţiilor vehiculate, „Psihologia copilului“ se adresează specialiştilor, psihologi, psihopedagogi, pedagogi, dar şi studenţilor ce se pregătesc în specializările respective, şi nu în ultimul rând părinţilor interesaţi de copil şi de copilărie.

Jocurile efectuate cu pasiune şi finalitate pozitivă pentru copil constituie un izvor de bucurie şi de afirmare a trăsăturilor personalităţii. Dar există pentru preşcolar şi alte activităţi ce au, mai mult sau mai puţin, o componentă ludică, în care personalitatea copilului străluceşte prin contribuţii remarcabile, de multe ori. Pe aceste considerente se dezvoltă trebuinţa de expresie creativă.

Autorii

În desenul liniar al preşcolarului mijlociu există tendinţa de nivelare a proporţiilor obiectelor cuprinse în compoziţie ca şi tendinţa de împodobire suplimentară a compoziţiei cu forme ornamentale. La 3 ani, se foloseşte, de obicei, o singură culoare. La 4 ani, coloraţia devine generoasă şi originală, iar după 5 ani, desenul se debarasează, în mare măsură, de suplimentele decorative. Lipseşte umbra, deşi adesea soarele este prezent. Apar şi unele ciudăţenii, cum ar fi fenomenul „Röntgen“, mai ales în desenarea caselor, fenomen ce constă în clişee ale acestora din perspectiva exterioară, încât se creează impresia de ziduri transparente.

Autorii

Cuprinsul cărţii: „Psihologia copilului“

 • Cuvânt-înainte
 • Mulţumiri
 • Psihologia copilului comparativ cu psihologia vârstelor
  • Obiectul şi metodologia de studiu în psihologia copilului comparativ cu psihologia vârstelor
   • Abordarea generală a dezvoltării umane
   • Conţinut şi semnificaţie în dimensionarea psihologiei copilului şi psihologiei vârstelor
   • Metodologia de studiu în psihologia copilului şi a vârstelor
  • Stadialitatea din perspectiva evoluţiei umane
   • Procesualitatea psihogenetică şi psihodinamică
   • Strategii de abordare globală şi analitică a stadiilor dezvoltării psihice
  • Stadiul de debut al vieţii
   • Cadrul general al stadiului
   • Conceperea fiinţei umane
   • Locul eredităţii şi mediului în structurarea fiinţei umane
   • Embriologia şi fazele intrauterine
   • Geneza vieţii psihice
 • Copilul şi copilăria
  • Stadiul de sugar
   • Naşterea, un proces complex de transformări în viaţa mamei şi a copilului
   • Dezvoltarea biofizică a sugarului
   • Dezvoltarea psihică timpurie
   • Cadrul general al dezvoltării psihice
   • Dezvoltarea capacităţilor motrice
   • Dezvoltarea capacităţilor de comunicare
   • Dezvoltarea capacităţilor de socializare
   • Dezvoltarea capacităţilor cognitive şi mentale
  • Stadiul de antepreşcolar (prima copilărie)
   • Contextul general al evoluţiei copilului
   • Caracteristici biopsihice generale
   • Dinamica dezvoltării proceselor cognitive
   • Limbajul şi comunicarea
   • Conduita emoţional‑afectivă şi comunicarea afectivă
   • Activităţile ludice şi de socializare
   • Constituirea elementelor bazale ale personalităţii
  • Stadiul de preşcolar (a doua copilărie)
   • Contextul general al evoluţiei psihice
   • Dezvoltarea biopsihică şi consolidarea autonomiei
   • Dezvoltarea psihică în relaţie cu dimensionarea trăsăturilor de personalitate
   • Planul dezvoltării senzorio‑perceptive
   • Planul dezvoltării intelectului
   • Identificarea cu modelele parentale şi semnificaţia acesteia în generarea de noi comportamente
   • Conduita verbală şi afirmarea personalităţii
   • Jocul şi manifestarea personalităţii
   • Valenţele psihologice ale jocului şi ale altor activităţi implicate în dezvoltarea socio-morală a copilului
   • Adaptarea la grădiniţă şi în colectivitate
   • Dominantele personalităţii la preşcolar
   • Temperamentul
   • Aptitudinile
   • Caracterul
  • Stadiul de şcolar mic (a treia copilărie)
   • Contextul general al evoluţiei copilului
   • Dezvoltarea biofizică
   • Dezvoltarea psihică
   • Evoluţia orientării şi adaptării generale
   • Dezvoltarea proceselor psihice şi a activităţilor de cunoaştere
   • Activitatea de învăţare
   • Dezvoltarea limbajului şi a comunicării
   • Dezvoltarea capacităţilor pentru succesul activităţilor
   • Personalitatea şi conduitele de intersecţie
   • Dominantele componentelor personalităţii
   • Conduitele moral‑sociale
   • Conduitele ludice
  • Stadiul de puber
   • Contextul general al evoluţiei
   • Dezvoltarea biofizică şi efectele ei în plan comportamental
   • Dezvoltarea psihică
   • Repere generale
   • Dezvoltarea proceselor şi funcţiilor de cunoaştere
   • Planul dezvoltării senzorial‑perceptive
   • Planul dezvoltării activităţii intelectuale complexe
   • Planul dezvoltării proceselor reglatorii ale activităţii şi comportamentului
   • Dimensiunea personalităţii şi a comportamentului
   • Expresia personalităţii în comportamentele moral‑sociale
   • Extinderea personalităţii şi a comportamentului în grup
   • Maturizare şi conduite de adaptare
 • Componente psihice de bază pentru afirmarea personalităţii copilului
  • Dimensiunea evoluţiei psihice în stările extreme de dezvoltare
   • Dimensiunea evoluţiei şi regresului în activitatea psihică a copiilor cu dificultăţi de dezvoltare
   • Dezvoltarea psihică la copiii cu disponibilităţi psihofizice superioare
   • Succesul activităţilor depinde de funcţionalitatea relaţiei dintre comunicare şi inteligenţă
  • Triada comunicare–inteligenţă–comportament ca elemente structurale în devenirea personalităţii
   • Valenţele comunicării totale
   • Funcţionalitatea relaţiei dintre comunicare, personalitate şi comportament în adaptarea copilului la mediu
 • Anexe
  • Date generale cu privire la copil şi la familia din care face parte
  • Date cu privire la starea de sănătate şi la dezvoltarea fizică a copilului
  • Date cu privire la dezvoltarea şi particularităţile comportamentului predominant motor şi ale activităţii fizice
  • Dezvoltarea comportamentului şi activităţii intelectuale
  • Dezvoltarea activităţilor practice şi de tip artistic–creativ
  • Integrarea socioafectivă a copilului şi însuşiri ale personalităţii
  • Diagnoza şi prognoza subiectului
  • În loc de încheiere
 • Bibliografie selectivă